Source

pondus / po / fi.po

Full commit
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Esa Rautiainen <erauti@suomi24.fi>, 2011
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pondus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bitbucket.org/eike/pondus/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2011-05-28 20:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-01 09:04+0000\n"
"Last-Translator: erauti <erauti@suomi24.fi>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: fi\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"

#: ../pondus/backends/csv_backend.py:22
msgid "weight.csv"
msgstr "weight.csv"

#: ../pondus/core/util.py:47
msgid "kg"
msgstr "kg"

#: ../pondus/core/util.py:49
msgid "lbs"
msgstr "paunaa"

#: ../pondus/core/filelock.py:40
msgid "Datafile locked, continue?"
msgstr "Datatiedosto lukittu, jatkatko?"

#: ../pondus/core/filelock.py:41
msgid ""
"Another instance of pondus seems to be editing the same datafile. Do you "
"really want to continue and loose all the changes from the other instance?"
msgstr ""
"Ponduksen toinen ilmentymä on muokkaamassa samaa datatiedostoa. Haluatko "
"jatkaa ja mahdollisesti menettää toisen ilmentymän tekemät muutokset?"

#: ../pondus/core/initialize.py:44
#, python-format
msgid "Could not find %s"
msgstr "Ei löytynyt %s"

#: ../pondus/core/initialize.py:55
msgid "Please make sure pygtk is installed."
msgstr "Varmista että pygtk on asennettu"

#: ../pondus/core/initialize.py:95
#, python-format
msgid "Not owning the file lock. Backing up the data to %s"
msgstr "Ei oikeutta tiedoston lukitsemiseen. Tallennetaan tiedot %s"

#: ../pondus/core/plot.py:23 ../pondus/gui/dialog_plot.py:73
#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:97 ../pondus/gui/dialog_add.py:78
#: ../pondus/gui/window_main.py:124
msgid "Weight"
msgstr "Paino"

#: ../pondus/core/plot.py:24 ../pondus/gui/dialog_plot.py:88
#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:109
msgid "Body Mass Index"
msgstr "Body Mass Index"

#: ../pondus/core/plot.py:25 ../pondus/gui/dialog_plot.py:76
#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:99 ../pondus/gui/dialog_add.py:256
#: ../pondus/gui/guiutil.py:53
msgid "Bodyfat"
msgstr "Kehon rasva"

#: ../pondus/core/plot.py:26 ../pondus/gui/dialog_plot.py:79
#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:102 ../pondus/gui/dialog_add.py:258
#: ../pondus/gui/guiutil.py:56
msgid "Muscle"
msgstr "Lihas"

#: ../pondus/core/plot.py:27 ../pondus/gui/dialog_plot.py:82
#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:104 ../pondus/gui/dialog_add.py:260
#: ../pondus/gui/guiutil.py:59
msgid "Water"
msgstr "Vesi"

#: ../pondus/core/plot.py:113
#, python-format
msgid "Saving plot to %s"
msgstr "Talletetaan piirros %s"

#: ../pondus/core/option_parser.py:38
#, python-format
msgid "Reading file %s"
msgstr "Luetaan tiedosto %s"

#: ../pondus/core/option_parser.py:43
msgid "You passed a directory, not a file!"
msgstr "Annoit hakemiston tiedoston sijaan!"

#: ../pondus/core/option_parser.py:45
msgid "Using the standard file ~/.pondus/user_data.xml instead."
msgstr "Käytetään tilalla standardia tiedostoa ~/.pondus/user_data.xml."

#: ../pondus/gui/dialog_csv.py:39 ../pondus/gui/window_main.py:134
msgid "Weight Measurements"
msgstr "Painon mittaukset"

#: ../pondus/gui/dialog_csv.py:44
msgid "Weight Plan"
msgstr "Painonsuunnittelu"

#: ../pondus/gui/dialog_csv.py:88 ../pondus/gui/window_main.py:93
msgid "CSV Export"
msgstr "CSV vienti"

#: ../pondus/gui/dialog_csv.py:89
msgid "Data to export:"
msgstr "Tiedot, jotka viedään:"

#: ../pondus/gui/dialog_csv.py:90
msgid "CSV File to save to:"
msgstr "CVS tiedosto, johon tallennetaan:"

#: ../pondus/gui/dialog_csv.py:104
msgid "Export successful"
msgstr "Vienti onnistui"

#: ../pondus/gui/dialog_csv.py:105
msgid "The export was successful."
msgstr "Vienti oli onnistunut"

#: ../pondus/gui/dialog_csv.py:121 ../pondus/gui/window_main.py:92
msgid "CSV Import"
msgstr "CVS tuonti"

#: ../pondus/gui/dialog_csv.py:122
msgid "Import data to:"
msgstr "Tuo tiedot:"

#: ../pondus/gui/dialog_csv.py:123
msgid "CSV File to read from:"
msgstr "CVS tiedosto, josta luetaan:"

#: ../pondus/gui/dialog_csv.py:134
msgid "Error: Not a valid File"
msgstr "Virhe: Virheellinen tiedosto"

#: ../pondus/gui/dialog_csv.py:135
msgid "The given path does not point to a valid file!"
msgstr "Annettu hakemistopolku ei sisällä soveltuvaa tiedostoa!"

#: ../pondus/gui/dialog_csv.py:146
msgid "Import successful"
msgstr "Tuonti onnistui"

#: ../pondus/gui/dialog_csv.py:147
msgid "The import was successful."
msgstr "Tuonti oli onnistunut"

#: ../pondus/gui/dialog_csv.py:150
msgid "Import not successful"
msgstr "Tuonti ei onnistunut"

#: ../pondus/gui/dialog_csv.py:151
msgid "An error occured during the import."
msgstr "Tapahtui virhe tuonnin yhteydessä"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:32
msgid "Plot Weight"
msgstr "Piirrä painokäyrä"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:41
msgid "Select Date Range:"
msgstr "Valitse ajanjakso:"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:46
msgid "Start date"
msgstr "Aloitus pvm."

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:52
msgid "End date"
msgstr "Lopetus pvm."

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:57
msgid "Select date range of plot"
msgstr "Valitse piirron ajanjakso"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:58
msgid "All Time"
msgstr "Kaikki"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:59
msgid "Last Year"
msgstr "Viime vuosi"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:60
msgid "Last 6 Months"
msgstr "Viimeiset 6 kuukautta"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:61
msgid "Last Month"
msgstr "Viime kuukausi"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:62
msgid "Custom"
msgstr "Valittu"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:69
msgid "Data Left:"
msgstr "Tiedot vasemmalle:"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:85 ../pondus/gui/dialog_plot.py:106
msgid ""
"To plot your BMI, you need to enter your height in the preferences dialog."
msgstr ""
"Piirtääksesi BMI käyrän, tulee sinun antaa pituutesi asetustietojen "
"lomakkeella"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:93
msgid "Right:"
msgstr "Oikealle:"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:110
msgid "None"
msgstr "Ei mitään"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:117
msgid "Smooth"
msgstr "Sileä"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:121
msgid "Show Plan"
msgstr "Näytä suunnitelma"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:125
msgid "The weight planner can be enabled in the preferences dialog."
msgstr "Painonsuunnittelu voidaan ottaa käyttöön asetukset lomakkeella."

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:130
msgid "Save Plot"
msgstr "Tallenna piirros"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:162 ../pondus/gui/dialog_plot.py:167
#: ../pondus/gui/dialog_add.py:181
msgid "Error: Wrong Format"
msgstr "Virhe: Virheellinen muoto"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:163 ../pondus/gui/dialog_add.py:182
msgid "The data entered is not in the correct format!"
msgstr "Syötetyt tiedot eivät ole oikein muotoiltuja"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:168
msgid "The start date has to be before the end date!"
msgstr "Aloituspäivämäärän tulee olla ennen päättymispäivää!"

#: ../pondus/gui/dialog_plot.py:198
msgid "weight_plot.png"
msgstr "weight_plot.png"

#: ../pondus/gui/dialog_add.py:42
msgid "Edit Dataset"
msgstr "Muokkaa tietoja"

#: ../pondus/gui/dialog_add.py:44
msgid "Add Dataset"
msgstr "Lisää tietoja"

#: ../pondus/gui/dialog_add.py:51 ../pondus/gui/window_main.py:123
msgid "Date"
msgstr "Päivämäärä"

#: ../pondus/gui/dialog_add.py:65
msgid "Date (YYYY-MM-DD)"
msgstr "Päivämäärä (YYYY-MM-DD)"

#: ../pondus/gui/dialog_add.py:109 ../pondus/gui/guiutil.py:62
msgid "Note"
msgstr "Huomio"

#: ../pondus/gui/dialog_preferences.py:27 ../pondus/gui/window_main.py:68
msgid "Preferences"
msgstr "Asetukset"

#: ../pondus/gui/dialog_preferences.py:31
msgid "User Height:"
msgstr "Käyttäjän pituus:"

#: ../pondus/gui/dialog_preferences.py:55
msgid "m"
msgstr "m"

#: ../pondus/gui/dialog_preferences.py:56
msgid "cm"
msgstr "cm"

#: ../pondus/gui/dialog_preferences.py:57
msgid "ft"
msgstr "jalkaa"

#: ../pondus/gui/dialog_preferences.py:58
msgid "in"
msgstr "tuumaa"

#: ../pondus/gui/dialog_preferences.py:79
msgid "Preferred Unit System:"
msgstr "Oletus yksikköjärjestelmä:"

#: ../pondus/gui/dialog_preferences.py:83
msgid "metric"
msgstr "metrinen"

#: ../pondus/gui/dialog_preferences.py:89
msgid "imperial"
msgstr "englantilainen"

#: ../pondus/gui/dialog_preferences.py:97
msgid "Enable Weight Planner"
msgstr "Ota käyttöön painonsuunnittelu"

#: ../pondus/gui/dialog_preferences.py:103
msgid "Track Bodyfat"
msgstr "Seuraa kehon rasvapitoisuutta"

#: ../pondus/gui/dialog_preferences.py:109
msgid "Track Muscle"
msgstr "Seuraa lihasmassaa"

#: ../pondus/gui/dialog_preferences.py:115
msgid "Track Water"
msgstr "Seuraa vesipitoisuutta"

#: ../pondus/gui/dialog_preferences.py:121
msgid "Append Notes to Datasets"
msgstr "Lisää huomioita tietueisiin"

#: ../pondus/gui/dialog_preferences.py:128
msgid "Use Calendar in Add Dialog"
msgstr "Käytä kalenteria päivämäärän syöttämisessä"

#: ../pondus/gui/dialog_preferences.py:132
msgid ""
"Use a calendar widget instead of a text entry to enter dates in the add/edit"
" dialog"
msgstr ""
"Käytä kalenteria päivämäärien syöttämiseen tekstinsyötön sijaan "
"lisää/muokkaa -lomakkeella "

#: ../pondus/gui/dialog_preferences.py:136
msgid "Remember Window Size"
msgstr "Muista ikkunan koko"

#: ../pondus/gui/dialog_select_file.py:24
msgid "Select File"
msgstr "Valitse tiedosto"

#: ../pondus/gui/window_main.py:60
msgid "Add dataset"
msgstr "Lisää tietoja"

#: ../pondus/gui/window_main.py:62
msgid "Edit selected dataset"
msgstr "Muokkaa valittuja tietoja"

#: ../pondus/gui/window_main.py:64
msgid "Delete selected dataset"
msgstr "Poista valitut tiedot"

#: ../pondus/gui/window_main.py:65
msgid "Plot"
msgstr "Piirrä"

#: ../pondus/gui/window_main.py:66
msgid "Matplotlib not available!"
msgstr "Matplotlib ei asennettuna!"

#: ../pondus/gui/window_main.py:70
msgid "Quit"
msgstr "Lopeta"

#: ../pondus/gui/window_main.py:135
msgid "Weight Planner"
msgstr "Painonsuunnittelu"

#: ../pondus/gui/window_main.py:187
msgid "Remove Data?"
msgstr "Poista tiedot?"

#: ../pondus/gui/window_main.py:188
msgid "Do you really want to delete this dataset?"
msgstr "Haluatko varmasti poistaa nämä tiedot?"

#: ../pondus/gui/window_main.py:368
msgid "python-matplotlib is not installed, plotting disabled!"
msgstr "python-matplotlib ei ole asennettuna, piirto ei käytössä!"

#: ../pondus/gui/window_main.py:378
msgid "Plot weight data"
msgstr "Piirrä painotiedot"

#: ../pondus/gui/dialog_save_file.py:24
msgid "Save to File"
msgstr "Tallenna tiedostoon"

#: ../pondus/gui/dialog_save_file.py:30
msgid "Save as File Type:"
msgstr "Tallenna tiedostotyyppinä:"