Source

django-tagging / tagging / tests / tests.py

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
# -*- coding: utf-8 -*-

import sys, os
from django import forms
from django.db import models
from django.db.models import Q
from django.test import TestCase
from django.contrib.contenttypes.models import ContentType
from tagging.forms import TagAdminForm, TagField
from tagging import settings
from tagging.generic import fetch_content_objects
from tagging.models import Tag, TaggedItem
from tagging.tests.models import Article, Link, Perch, Parrot, FormTest, FormTestNull, DefaultNamespaceTest, DefaultNamespaceTest2, DefaultNamespaceTest3
from tagging.utils import calculate_cloud, check_tag_length, edit_string_for_tags, get_tag_list, get_tag_parts, get_tag, parse_tag_input, split_strip
from tagging.utils import LINEAR

#############
# Utilities #
#############

class TestParseTagInput(TestCase):
  def test_with_simple_space_delimited_tags(self):
    """ Test with simple space-delimited tags. """
    
    self.assertEquals(parse_tag_input('one'), [u'one'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('one two'), [u'one', u'two'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('one two three'), [u'one', u'three', u'two'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('one one two two'), [u'one', u'two'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('first:one'), [u'first:one'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('first:one two'), [u'first:one', u'two'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('one= second:two :three'),
      [u'one', u'second:two', u'three'])
    self.assertEquals(parse_tag_input(':one= :two= =three:'),
      [u'one', u'three', u'two'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('=one=two :three:four'),
      [u'"three:four"', u'one=two'])
    self.assertEquals(parse_tag_input(':=one:two=three=:'),
      [u'"one:two"="three=:"'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('second:one first:one'),
      [u'first:one', u'second:one'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('first:one first:two'),
      [u'first:one', u'first:two'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('first:one first:one second:one'),
      [u'first:one', u'second:one'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('one=two'), [u'one=two'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('three=four one=two'),
      [u'one=two', u'three=four'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('one=two one=three'),
      [u'one=three', u'one=two'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('first:one=two'), [u'first:one=two'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('second:one=three first:one=two'),
      [u'first:one=two', u'second:one=three'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('first:one:two=three:four=five'),
      [u'first:"one:two"="three:four=five"'])
  
  def test_with_comma_delimited_multiple_words(self):
    """ Test with comma-delimited multiple words.
      An unquoted comma in the input will trigger this. """
      
    self.assertEquals(parse_tag_input(',one'), [u'one'])
    self.assertEquals(parse_tag_input(',one two'), [u'one two'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('one two,'), [u'one two'])
    self.assertEquals(parse_tag_input(',one two three'), [u'one two three'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('one two three,'), [u'one two three'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('a-one, a-two and a-three'),
      [u'a-one', u'a-two and a-three'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('a:one, a:two and a=three'),
      [u'a:one', u'a:two and a=three'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('a:one, a:two and a:three'),
      [u'a:"two and a:three"', u'a:one'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('a:one, a:one=two a:one=two'),
      [u'a:one', u'a:one="two a:one=two"'])
  
  def test_with_double_quoted_multiple_words(self):
    """ Test with double-quoted multiple words.
      A completed quote will trigger this. Unclosed quotes are ignored. """
      
    self.assertEquals(parse_tag_input('"one'), [u'one'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('one"'), [u'one'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('"one two'), [u'one', u'two'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('"one two three'), [u'one', u'three', u'two'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('"one two"'), [u'one two'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('a-one "a-two and a-three"'),
      [u'a-one', u'a-two and a-three'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('"one""two" "three"'), [u'onetwo', u'three'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('":one'), [u'one'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('one="'), [u'one'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('"one:two"'), [u'"one:two"'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('one:"two three"'), [u'one:two three'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('"one:"two"=three"'), [u'"one:two=three"'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('"one:"two"=three'), [u'"one:two"=three'])
    self.assertEquals(parse_tag_input(':"=one":two=three=:'),
      [u'"=one:two"="three=:"'])
  
  def test_with_no_loose_commas(self):
    """ Test with no loose commas -- split on spaces. """
    self.assertEquals(parse_tag_input('one two "thr,ee"'), [u'one', u'thr,ee', u'two'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('one two:"thr,ee"'), [u'one', u'two:thr,ee'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('one:two three=four'), [u'one:two', u'three=four'])
    
  def test_with_loose_commas(self):
    """ Loose commas - split on commas """
    self.assertEquals(parse_tag_input('"one", two three'), [u'one', u'two three'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('"one", two:three four=five'),
      [u'one', u'two:three four=five'])
    
  def test_tags_with_double_quotes_can_contain_commas(self):
    """ Double quotes can contain commas """
    self.assertEquals(parse_tag_input('a-one "a-two, and a-three"'),
      [u'a-one', u'a-two, and a-three'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('"two", one, one, two, "one"'),
      [u'one', u'two'])
  
  def test_with_naughty_input(self):
    """ Test with naughty input. """
    
    # Bad users! Naughty users!
    self.assertEquals(parse_tag_input(None), [])
    self.assertEquals(parse_tag_input(''), [])
    self.assertEquals(parse_tag_input('"'), [])
    self.assertEquals(parse_tag_input('""'), [])
    self.assertEquals(parse_tag_input('"' * 7), [])
    self.assertEquals(parse_tag_input(',,,,,,'), [])
    self.assertEquals(parse_tag_input('",",",",",",","'), [u','])
    self.assertEquals(parse_tag_input(':'), [])
    self.assertEquals(parse_tag_input(':::::::'), [u'"::::::"'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('='), [])
    self.assertEquals(parse_tag_input('=' * 7), [])
    self.assertEquals(parse_tag_input(':,:,=,=,:,=,:,='), [])
    self.assertEquals(parse_tag_input(':= := =: =: : = = :'), [])
    self.assertEquals(parse_tag_input('":":":":"="="=":"="'), [u'":":"::="="=:="'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('foo: =bar'), [u'bar', u'foo'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('a-one "a-two" and "a-three'),
      [u'a-one', u'a-three', u'a-two', u'and'])
  
  def test_with_asterisks(self):
    self.assertEquals(parse_tag_input('*:foo bar=*'), [u'*:foo', u'bar=*'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('*'), ['*'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('foo:*=bar'), [u'foo:*=bar'])
    self.assertEquals(parse_tag_input(':*:='), [u'"*:"'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('"*":foo bar="*"'), [u'*:foo', u'bar=*'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('"*"'), ['*'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('foo:"*"=bar'), [u'foo:*=bar'])
    self.assertEquals(parse_tag_input(':"*":='), [u'"*:"'])
  
  def test_keep_quotes(self):
    self.assertEquals(parse_tag_input('*:foo bar=*', keep_quotes=['*']), [u'*:foo', u'bar=*'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('"*":foo bar=*', keep_quotes=['*']), [u'"*":foo', u'bar=*'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('"*":foo bar="*"', keep_quotes=['*']), [u'"*":foo', u'bar="*"'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('"*"', keep_quotes=['*']), ['"*"'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('*', keep_quotes=['*']), ['*'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('foo:*=bar', keep_quotes=['*']), [u'foo:*=bar'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('foo:"*"=bar', keep_quotes=['*']), [u'foo:"*"=bar'])
  
  def test_default_namespace(self):
    self.assertEquals(parse_tag_input('bar', default_namespace='foo'), [u'foo:bar'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('bar :bar', default_namespace='foo'), [u'bar', u'foo:bar'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('foo:bar bar', default_namespace='foo'), [u'foo:bar'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('bar=baz', default_namespace='foo'), [u'foo:bar=baz'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('bar=baz', default_namespace='col:on'), [u'"col:on":bar=baz'])
    
    self.assertEquals(parse_tag_input('bar', default_namespace='foo'), [u'foo:bar'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('bar foo', default_namespace='foo'), [u'foo:bar', u'foo:foo'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('bar=foo', default_namespace='foo'), [u'foo:bar=foo'])
    self.assertEquals(parse_tag_input(':bar', default_namespace='foo'), [u'bar'], [u'foo:bar'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('"":bar', default_namespace='foo'), [u'bar'], [u'foo:bar'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('space:bar foo=value', default_namespace='foo'), [u'foo:foo=value', u'space:bar'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('foo: foo:foo', default_namespace='foo'), [u'foo:foo'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('space:"bar foo"=value', default_namespace='foo'), [u'space:bar foo=value'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('space:bar foo=value, baz ter', default_namespace='foo'), [u'foo:baz ter', u'space:bar foo=value'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('foo bar', default_namespace='col:on'), [u'"col:on":bar', u'"col:on":foo'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('foo bar', default_namespace='spa ce'), [u'spa ce:bar', u'spa ce:foo'])
    self.assertEquals(parse_tag_input('foo bar', default_namespace='equ=al'), [u'"equ=al":bar', u'"equ=al":foo'])
    self.assertEquals(parse_tag_input(' ', default_namespace='equ=al'), [])

class TestSplitStrip(TestCase):
  def test_with_empty_input(self):
    self.assertEquals(split_strip(' foo '), [u'foo'])
    self.assertEquals(split_strip(' foo , bar '), [u'foo', u'bar'])
    self.assertEquals(split_strip(', foo , bar ,'), [u'foo', u'bar'])
    self.assertEquals(split_strip(None), [])
  
  def test_with_different_whitespace(self):
    self.assertEquals(split_strip(' foo\t,\nbar '), [u'foo', u'bar'])

  def test_with_athor_delimiter(self):
    self.assertEquals(split_strip(' foo bar ', ' '), [u'foo', u'bar'])
  
  def test_non_empty_input(self):
    self.assertEquals(split_strip(''), [])
    self.assertEquals(split_strip(None), [])

class TestNormalisedTagListInput(TestCase):
  def setUp(self):
    self.cheese = Tag.objects.create(name='cheese')
    self.toast = Tag.objects.create(name='toast')
    self.food_cheese = Tag.objects.create(namespace='food', name='cheese')
    self.food_egg = Tag.objects.create(namespace='food', name='egg')
    self.star_cheese_none = Tag.objects.create(namespace='*', name='cheese')
    self.star_cheese_star = Tag.objects.create(namespace='*', name='cheese', value='*')
    self.none_cheese_star = Tag.objects.create(name='cheese', value='*')
    self.cheese_star_none = Tag.objects.create(namespace='cheese', name='*')
  
  def test_single_tag_object_as_input(self):
    self.assertEquals(get_tag_list(self.cheese), [self.cheese])
  
  def test_single_string_as_input(self):
    ret = get_tag_list('cheese')
    self.assertEquals(len(ret), 1)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
    ret = get_tag_list('food:egg')
    self.assertEquals(len(ret), 1)
    self.failUnless(self.food_egg in ret)
  
  def test_space_delimeted_string_as_input(self):
    ret = get_tag_list('cheese toast')
    self.assertEquals(len(ret), 2)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
    self.failUnless(self.toast in ret)
  
  def test_comma_delimeted_string_as_input(self):
    ret = get_tag_list('cheese,toast')
    self.assertEquals(len(ret), 2)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
    self.failUnless(self.toast in ret)
  
  def test_namespaced_string_as_input(self):
    ret = get_tag_list('cheese food:egg')
    self.assertEquals(len(ret), 2)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
    self.failUnless(self.food_egg in ret)
  
  def test_invalid_string_as_input(self):
    ret = get_tag_list('=')
    self.assertEquals(len(ret), 0)
    ret = get_tag_list(':')
    self.assertEquals(len(ret), 0)
    ret = get_tag_list('"":""=""')
    self.assertEquals(len(ret), 0)
  
  def test_list_of_invalid_string_as_input(self):
    ret = get_tag_list([''])
    self.assertEquals(len(ret), 0)
    ret = get_tag_list(['='])
    self.assertEquals(len(ret), 0)
    ret = get_tag_list([':'])
    self.assertEquals(len(ret), 0)
    ret = get_tag_list(['"":""=""'])
    self.assertEquals(len(ret), 0)
  
  def test_with_empty_list(self):
    self.assertEquals(get_tag_list([]), [])

  def test_with_single_tag_instance(self):
    ret = get_tag_list(self.cheese)
    self.assertEquals(len(ret), 1)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
  
  def test_list_of_two_strings(self):
    ret = get_tag_list(['cheese', 'toast'])
    self.assertEquals(len(ret), 2)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
    self.failUnless(self.toast in ret)
  
    ret = get_tag_list(['cheese', 'food:egg'])
    self.assertEquals(len(ret), 2)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
    self.failUnless(self.food_egg in ret)
  
  def test_list_of_tag_primary_keys(self):
    ret = get_tag_list([self.cheese.id, self.toast.id])
    self.assertEquals(len(ret), 2)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
    self.failUnless(self.toast in ret)
  
  def test_list_of_strings_with_strange_nontag_string(self):
    ret = get_tag_list(['cheese', 'toast', 'ŠĐĆŽćžšđ'])
    self.assertEquals(len(ret), 2)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
    self.failUnless(self.toast in ret)
  
  def test_list_of_tag_instances(self):
    ret = get_tag_list([self.cheese, self.toast])
    self.assertEquals(len(ret), 2)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
    self.failUnless(self.toast in ret)
  
  def test_tuple_of_instances(self):
    ret = get_tag_list((self.cheese, self.toast))
    self.assertEquals(len(ret), 2)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
    self.failUnless(self.toast in ret)
  
  def test_with_tag_filter(self):
    ret = get_tag_list(Tag.objects.filter(name__in=['cheese', 'toast']))
    self.assertEquals(len(ret), 6)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
    self.failUnless(self.food_cheese in ret)
    self.failUnless(self.toast in ret)
    self.failUnless(self.none_cheese_star in ret)
    self.failUnless(self.star_cheese_star in ret)
    self.failUnless(self.star_cheese_none in ret)
    
  def test_with_invalid_input_mix_of_string_and_instance(self):
    try:
      get_tag_list(['cheese', self.toast])
    except ValueError, ve:
      self.assertEquals(str(ve),
        'If a list or tuple of tags is provided, they must all be tag names, Tag objects or Tag ids.')
    except Exception, e:
      raise self.failureException('the wrong type of exception was raised: type [%s] value [%]' %\
        (str(type(e)), str(e)))
    else:
      raise self.failureException('a ValueError exception was supposed to be raised!')
  
  def test_with_invalid_input(self):
    try:
      get_tag_list(29)
    except ValueError, ve:
      self.assertEquals(str(ve), 'The tag input given was invalid.')
    except Exception, e:
      raise self.failureException('the wrong type of exception was raised: type [%s] value [%s]' %\
        (str(type(e)), str(e)))
    else:
      raise self.failureException('a ValueError exception was supposed to be raised!')

  def test_with_asterisks(self):
    ret = get_tag_list('*:cheese')
    self.assertEquals(len(ret), 1)
    self.failUnless(self.star_cheese_none in ret)

    ret = get_tag_list('cheese:*')
    self.assertEquals(len(ret), 1)
    self.failUnless(self.cheese_star_none in ret)

    ret = get_tag_list('*:cheese=*')
    self.assertEquals(len(ret), 1)
    self.failUnless(self.star_cheese_star in ret)

    ret = get_tag_list('cheese=*')
    self.assertEquals(len(ret), 1)
    self.failUnless(self.none_cheese_star in ret)

  def test_with_wildcards(self):
    ret = get_tag_list('*:cheese', wildcard='*')
    self.assertEquals(len(ret), 3)
    self.failUnless(self.star_cheese_none in ret)
    self.failUnless(self.food_cheese in ret)
    self.failUnless(self.cheese in ret)

    ret = get_tag_list('cheese:*', wildcard='*')
    self.assertEquals(len(ret), 1)
    self.failUnless(self.cheese_star_none in ret)

    ret = get_tag_list('*:cheese=*', wildcard='*')
    self.assertEquals(len(ret), 5)
    self.failUnless(self.star_cheese_none in ret)
    self.failUnless(self.star_cheese_star in ret)
    self.failUnless(self.none_cheese_star in ret)
    self.failUnless(self.food_cheese in ret)
    self.failUnless(self.cheese in ret)

    # you can quote the wildcard
    ret = get_tag_list('"*":cheese="*"', wildcard='*')
    self.assertEquals(len(ret), 1)
    self.failUnless(self.star_cheese_star in ret)

    ret = get_tag_list('cheese=*', wildcard='*')
    self.assertEquals(len(ret), 2)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
    self.failUnless(self.none_cheese_star in ret)

    # you can use any string as wildcard
    ret = get_tag_list('cheese=*', wildcard='cheese')
    self.assertEquals(len(ret), 1)
    self.failUnless(self.none_cheese_star in ret)

    ret = get_tag_list('*:*=*', wildcard='*')
    self.assertEquals(len(ret), 8)
    self.failUnless(self.star_cheese_none in ret)
    self.failUnless(self.star_cheese_star in ret)
    self.failUnless(self.none_cheese_star in ret)
    self.failUnless(self.food_cheese in ret)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
    self.failUnless(self.toast in ret)
    self.failUnless(self.food_egg in ret)
  
  def test_with_default_namespace(self):
    ret = get_tag_list('cheese', default_namespace='food')
    self.assertEquals(len(ret), 1)
    self.failUnless(self.food_cheese in ret)
    
    ret = get_tag_list(':cheese', default_namespace='food')
    self.assertEquals(len(ret), 1)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
    
    ret = get_tag_list('cheese :cheese', default_namespace='food')
    self.assertEquals(len(ret), 2)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
    self.failUnless(self.food_cheese in ret)

  def test_with_wildcard_and_default_namespace(self):
    ret = get_tag_list('*:cheese', wildcard='*', default_namespace='food')
    self.assertEquals(len(ret), 3)
    self.failUnless(self.star_cheese_none in ret)
    self.failUnless(self.food_cheese in ret)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
  
    ret = get_tag_list('*:cheese egg', wildcard='*', default_namespace='food')
    self.assertEquals(len(ret), 4)
    self.failUnless(self.star_cheese_none in ret)
    self.failUnless(self.food_cheese in ret)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
    self.failUnless(self.food_egg in ret)
  
    ret = get_tag_list(['*:cheese', 'egg'], wildcard='*', default_namespace='food')
    self.assertEquals(len(ret), 4)
    self.failUnless(self.star_cheese_none in ret)
    self.failUnless(self.food_cheese in ret)
    self.failUnless(self.cheese in ret)
    self.failUnless(self.food_egg in ret)
  
  def test_with_tag_instance(self):
    self.assertEquals(get_tag(self.cheese), self.cheese)
    self.assertEquals(get_tag(self.cheese), self.cheese)
  
  def test_with_string(self):
    self.assertEquals(get_tag('cheese'), self.cheese)
  
  def test_with_primary_key(self):
    self.assertEquals(get_tag(self.cheese.id), self.cheese)
  
  def test_nonexistent_tag(self):
    self.assertEquals(get_tag('mouse'), None)

  def test_get_tag_with_default_namespace(self):
    self.assertEquals(get_tag('cheese', default_namespace='food'), self.food_cheese)
    self.assertEquals(get_tag(':cheese', default_namespace='food'), self.cheese)
    self.assertEquals(get_tag('*:cheese', default_namespace='food'), self.star_cheese_none)

class TestCalculateCloud(TestCase):
  def setUp(self):
    self.tags = []
    for line in open(os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'tags.txt')).readlines():
      parts, count = line.rstrip().split()
      tag = Tag(**get_tag_parts(parts))
      tag.count = int(count)
      self.tags.append(tag)
  
  def test_default_distribution(self):
    sizes = {}
    for tag in calculate_cloud(self.tags, steps=5):
      sizes[tag.font_size] = sizes.get(tag.font_size, 0) + 1
    
    # This isn't a pre-calculated test, just making sure it's consistent
    self.assertEquals(sizes[1], 48)
    self.assertEquals(sizes[2], 30)
    self.assertEquals(sizes[3], 19)
    self.assertEquals(sizes[4], 15)
    self.assertEquals(sizes[5], 10)
  
  def test_linear_distribution(self):
    sizes = {}
    for tag in calculate_cloud(self.tags, steps=5, distribution=LINEAR):
      sizes[tag.font_size] = sizes.get(tag.font_size, 0) + 1
    
    # This isn't a pre-calculated test, just making sure it's consistent
    self.assertEquals(sizes[1], 97)
    self.assertEquals(sizes[2], 12)
    self.assertEquals(sizes[3], 7)
    self.assertEquals(sizes[4], 2)
    self.assertEquals(sizes[5], 4)
  
  def test_invalid_distribution(self):
    try:
      calculate_cloud(self.tags, steps=5, distribution='cheese')
    except ValueError, ve:
      self.assertEquals(str(ve), 'Invalid distribution algorithm specified: cheese.')
    except Exception, e:
      raise self.failureException('the wrong type of exception was raised: type [%s] value [%s]' %\
        (str(type(e)), str(e)))
    else:
      raise self.failureException('a ValueError exception was supposed to be raised!')

class TestGetTag(TestCase):
  def setUp(self):
    self.foo_tag = Tag.objects.create(name='foo')
    self.foobar_tag = Tag.objects.create(name='foo:bar')
    self.barbaz_tag = Tag.objects.create(name='bar=baz')
    self.bar_baz_tag = Tag.objects.create(name='bar', value='baz')
    self.foo_bar_tag = Tag.objects.create(name='bar', namespace='foo')
    self.foo_bar_baz_tag = Tag.objects.create(name='bar', namespace='foo', value='baz')
    self.one_tag = Tag.objects.create(name='two three', namespace='one', value='four')
    self.sign_tag = Tag.objects.create(name=':=', namespace=':=', value=':=')
    
  def test_simple_tags(self):
    self.failUnless(get_tag('foo'), self.foo_tag)
    self.failUnless(get_tag('"foo:bar"'), self.foobar_tag)
    self.failUnless(get_tag('foo:bar'), self.foo_bar_tag)
    self.failUnless(get_tag('"bar=baz"'), self.barbaz_tag)
    self.failUnless(get_tag('bar=baz'), self.bar_baz_tag)
    self.failUnless(get_tag('foo:bar=baz'), self.bar_baz_tag)
    self.failUnless(get_tag('"foo":"bar"="baz"'), self.bar_baz_tag)
    self.failUnless(get_tag('one:"two three"=four'), self.one_tag)
    self.failUnless(get_tag('":=":":="=":="'), self.sign_tag)

class TestGetTagParts(TestCase):
  def test_simple_cases(self):
    self.assertEquals(get_tag_parts('bar'),
      {'namespace': None, 'name': 'bar', 'value': None})
    self.assertEquals(get_tag_parts('foo:bar'),
      {'namespace': 'foo', 'name': 'bar', 'value': None})
    self.assertEquals(get_tag_parts('bar=baz'),
      {'namespace': None, 'name': 'bar', 'value': 'baz'})
    self.assertEquals(get_tag_parts('foo:bar=baz'),
      {'namespace': 'foo', 'name': 'bar', 'value': 'baz'})
    self.assertEquals(get_tag_parts(' foo: bar =baz '),
      {'namespace': ' foo', 'name': ' bar ', 'value': 'baz '})
    self.assertEquals(get_tag_parts(':foo'),
      {'namespace': None, 'name': 'foo', 'value': None})
    self.assertEquals(get_tag_parts('foo='),
      {'namespace': None, 'name': 'foo', 'value': None})

  def test_with_quotes(self):
    self.assertEquals(get_tag_parts('"bar="'),
      {'namespace': None, 'name': 'bar=', 'value': None})
    self.assertEquals(get_tag_parts('":="'),
      {'namespace': None, 'name': ':=', 'value': None})
    self.assertEquals(get_tag_parts('":=":":="=":="'),
      {'namespace': ':=', 'name': ':=', 'value': ':='})

  def test_keep_quotes(self):
    self.assertEquals(get_tag_parts('*', keep_quotes=['*']),
      {'namespace': None, 'name': '*', 'value': None})
    self.assertEquals(get_tag_parts('"*"', keep_quotes=['*']),
      {'namespace': None, 'name': '"*"', 'value': None})
    self.assertEquals(get_tag_parts('*:"*"=*', keep_quotes=['*']),
      {'namespace': '*', 'name': '"*"', 'value': '*'})
    self.assertEquals(get_tag_parts('"*":"*"="*"', keep_quotes=['*']),
      {'namespace': '"*"', 'name': '"*"', 'value': '"*"'})
    self.assertEquals(get_tag_parts('*:"*:"=*', keep_quotes=['*']),
      {'namespace': '*', 'name': '*:', 'value': '*'})
    self.assertEquals(get_tag_parts('*:"*:"=*', keep_quotes=['*']),
      {'namespace': '*', 'name': '*:', 'value': '*'})

  def test_default_namespace(self):
    self.assertEquals(get_tag_parts('bar', default_namespace='foo'),
      {'namespace': 'foo', 'name': 'bar', 'value': None})
    self.assertEquals(get_tag_parts(':bar', default_namespace='foo'),
      {'namespace': None, 'name': 'bar', 'value': None})
    self.assertEquals(get_tag_parts('foo:bar', default_namespace='foo'),
      {'namespace': 'foo', 'name': 'bar', 'value': None})
    self.assertEquals(get_tag_parts('baz:bar', default_namespace='foo'),
      {'namespace': 'baz', 'name': 'bar', 'value': None})


class TestCheckTagLength(TestCase):
  def setUp(self):
    self.original_max_tag_length = settings.MAX_TAG_LENGTH
    self.original_max_tag_name_length = settings.MAX_TAG_NAME_LENGTH
    self.original_max_tag_namespace_length = settings.MAX_TAG_NAMESPACE_LENGTH
    self.original_max_tag_value_length = settings.MAX_TAG_VALUE_LENGTH
  
  def tearDown(self):
    settings.MAX_TAG_LENGTH = self.original_max_tag_length
    settings.MAX_TAG_NAME_LENGTH = self.original_max_tag_name_length
    settings.MAX_TAG_NAMESPACE_LENGTH = self.original_max_tag_namespace_length
    settings.MAX_TAG_VALUE_LENGTH = self.original_max_tag_value_length
  
  def test_total_tag_length(self):
    settings.MAX_TAG_LENGTH = 50
    settings.MAX_TAG_NAME_LENGTH = 40
    settings.MAX_TAG_NAMESPACE_LENGTH = 10
    settings.MAX_TAG_VALUE_LENGTH = 10
    try:
      check_tag_length({'namespace': None, 'name': 'a' * 40, 'value': None})
    except Exception, e:
      self.fail(e)
    try:
      check_tag_length({'namespace': None, 'name': 'a' * 41, 'value': None})
      self.fail()
    except ValueError, ve:
      self.assertEquals(ve.args[1], 'name')
    try:
      check_tag_length({'namespace': 'a' * 10, 'name': 'a', 'value': None})
    except Exception, e:
      self.fail(e)
    try:
      check_tag_length({'namespace': 'a' * 11, 'name': 'a', 'value': None})
      self.fail()
    except ValueError, ve:
      self.assertEquals(ve.args[1], 'namespace')
    try:
      check_tag_length({'namespace': None, 'name': 'a', 'value': 'a' * 10})
    except Exception, e:
      self.fail(e)
    try:
      check_tag_length({'namespace': None, 'name': 'a', 'value': 'a' * 11})
      self.fail()
    except ValueError, ve:
      self.assertEquals(ve.args[1], 'value')
    try:
      check_tag_length({'namespace': 'a' * 10, 'name': 'a' * 30, 'value': 'a' * 10})
    except Exception, e:
      self.fail(e)
    try:
      check_tag_length({'namespace': 'a' * 10, 'name': 'a' * 30, 'value': 'a' * 11})
      self.fail()
    except ValueError, ve:
      self.assertEquals(ve.args[1], 'tag')

#########
# Model #
#########

class TestTagModel(TestCase):
  def test_unicode_behaviour(self):
    self.assertEqual(unicode(Tag(name='foo')), u'foo')
    self.assertEqual(unicode(Tag(namespace='foo', name='bar')), u'foo:bar')
    self.assertEqual(unicode(Tag(name='foo', value='bar')), u'foo=bar')
    self.assertEqual(unicode(Tag(namespace='foo', name='bar', value='baz')), u'foo:bar=baz')
    self.assertEqual(unicode(Tag(name='foo:bar')), u'"foo:bar"')
    self.assertEqual(unicode(Tag(name='foo:bar=baz')), u'"foo:bar=baz"')
    self.assertEqual(unicode(Tag(namespace='spam', name='foo:bar=baz')), u'spam:"foo:bar=baz"')
    self.assertEqual(unicode(Tag(namespace='spam', name='foo:bar=baz', value='egg')), u'spam:"foo:bar=baz"=egg')
    self.assertEqual(unicode(Tag(namespace='spam:egg', name='foo:bar=baz')), u'"spam:egg":"foo:bar=baz"')
    self.assertEqual(unicode(Tag(name='foo:bar=baz', value='spam:egg')), u'"foo:bar=baz"="spam:egg"')
    self.assertEqual(unicode(Tag(namespace=':', name=':=', value='=')), u'":":":="="="')

###########
# Manager #
###########

class TestModelTagManager(TestCase):
  def setUp(self):
    parrot_details = (
      ('pining for the fjords', 9, True, 'foo bar spam:egg=ham'),
      ('passed on',       6, False, 'bar baz ter'),
      ('no more',        4, True, 'bar foo ter spam:egg=ham'),
      ('late',         2, False, 'bar ter spam:foo'),
    )
    
    for state, perch_size, perch_smelly, tags in parrot_details:
      perch = Perch.objects.create(size=perch_size, smelly=perch_smelly)
      parrot = Parrot.objects.create(state=state, perch=perch)
      Tag.objects.update_tags(parrot, tags)
  
  def test_manager_method_get_query_set(self):
    tags = Parrot.tagged.get_query_set()
    self.assertEquals(len(tags), 6)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    self.failUnless(get_tag('ter') in tags)
    self.failUnless(get_tag('spam:egg=ham') in tags)
    self.failUnless(get_tag('spam:foo') in tags)

    tags = Parrot.tagged.all()
    self.assertEquals(len(tags), 6)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    self.failUnless(get_tag('ter') in tags)
    self.failUnless(get_tag('spam:egg=ham') in tags)
    self.failUnless(get_tag('spam:foo') in tags)

  def test_manager_method_cloud(self):
    cloud_tags = Parrot.tagged.cloud()
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count, tag.font_size) for tag in cloud_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 6)
    self.failUnless((u'bar', 4, 4) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 3, 3) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 2, 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 2, 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'baz', 1, 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:foo', 1, 1) in relevant_attribute_list)

  def test_manager_method_related(self):
    related_tags = Parrot.tagged.related('bar ter', counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in related_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 4)
    self.failUnless((u'baz', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:foo', 1) in relevant_attribute_list)

  def test_manager_method_usage(self):
    tag_usage = Parrot.tagged.usage(counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 6)
    self.failUnless((u'bar', 4) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'baz', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 3) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:foo', 1) in relevant_attribute_list)

class TestModelTaggedItemManager(TestCase):
  def setUp(self):
    parrot_details = (
      ('pining for the fjords', 9, True, 'foo bar spam:egg=ham'),
      ('passed on',       6, False, 'baz ter'),
      ('no more',        4, True, 'foo spam:egg=ham'),
      ('late',         2, False, 'bar ter spam:foo'),
    )
    
    for state, perch_size, perch_smelly, tags in parrot_details:
      perch = Perch.objects.create(size=perch_size, smelly=perch_smelly)
      parrot = Parrot.objects.create(state=state, perch=perch)
      Tag.objects.update_tags(parrot, tags)
    
    self.pining_for_the_fjords_parrot = Parrot.objects.get(state='pining for the fjords')
    self.passed_on_parrot = Parrot.objects.get(state='passed on')
    self.no_more_parrot = Parrot.objects.get(state='no more')
    self.late_parrot = Parrot.objects.get(state='late')
  
  def test_manager_method_related_to(self):
    related_objs = Parrot.tagged_items.related_to(self.pining_for_the_fjords_parrot)
    self.assertEquals(len(related_objs), 2)
    self.assertEquals(related_objs, [self.no_more_parrot, self.late_parrot])

    related_objs = Parrot.tagged_items.related_to(self.late_parrot, Parrot.objects.filter(perch__smelly=False))
    self.assertEquals(len(related_objs), 1)
    self.assertEquals(related_objs, [self.passed_on_parrot])

    related_objs = Parrot.tagged_items.related_to(self.pining_for_the_fjords_parrot, num=1)
    self.assertEquals(len(related_objs), 1)
    self.assertEquals(related_objs, [self.no_more_parrot])

    related_objs = Parrot.tagged_items.related_to(self.pining_for_the_fjords_parrot, Parrot.objects.exclude(state__startswith='p'), num=1)
    self.assertEquals(len(related_objs), 1)
    self.assertEquals(related_objs, [self.no_more_parrot])

  def test_manager_method_with_all(self):
    related_objs = Parrot.tagged_items.with_all('foo spam:egg=ham')
    self.assertEquals(len(related_objs), 2)
    self.failUnless(self.pining_for_the_fjords_parrot in related_objs)
    self.failUnless(self.no_more_parrot in related_objs)

    related_objs = Parrot.tagged_items.with_all('foo spam:egg=ham', Parrot.objects.filter(state__startswith='p'))
    self.assertEquals(len(related_objs), 1)
    self.failUnless(self.pining_for_the_fjords_parrot in related_objs)

  def test_manager_method_with_any(self):
    related_objs = Parrot.tagged_items.with_any('bar ter')
    self.assertEquals(len(related_objs), 3)
    self.failUnless(self.pining_for_the_fjords_parrot in related_objs)
    self.failUnless(self.passed_on_parrot in related_objs)
    self.failUnless(self.late_parrot in related_objs)

    related_objs = Parrot.tagged_items.with_any('bar ter', Parrot.objects.filter(state__startswith='p'))
    self.assertEquals(len(related_objs), 2)
    self.failUnless(self.pining_for_the_fjords_parrot in related_objs)
    self.failUnless(self.passed_on_parrot in related_objs)

class TestTagDescriptor(TestCase):
  def setUp(self):
    parrot_details = (
      ('pining for the fjords', 9, True, 'foo bar spam:egg=ham'),
      ('passed on',       6, False, 'baz ter'),
      ('no more',        4, True, 'foo spam:egg=ham'),
      ('late',         2, False, 'bar ter spam:foo'),
    )
    
    for state, perch_size, perch_smelly, tags in parrot_details:
      perch = Perch.objects.create(size=perch_size, smelly=perch_smelly)
      parrot = Parrot.objects.create(state=state, perch=perch)
      Tag.objects.update_tags(parrot, tags)
    
    self.pining_for_the_fjords_parrot = Parrot.objects.get(state='pining for the fjords')
    self.passed_on_parrot = Parrot.objects.get(state='passed on')
    self.no_more_parrot = Parrot.objects.get(state='no more')
    self.late_parrot = Parrot.objects.get(state='late')
    
  def test_descriptors_get_method(self):
    tags = Parrot.tags.all()
    self.assertEquals(len(tags), 6)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('spam:egg=ham') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    self.failUnless(get_tag('ter') in tags)
    self.failUnless(get_tag('spam:foo') in tags)

    tags = self.pining_for_the_fjords_parrot.tags
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('spam:egg=ham') in tags)
    
  def test_descriptors_set_method(self):
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.pining_for_the_fjords_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('spam:egg=ham') in tags)

    self.pining_for_the_fjords_parrot.tags = 'foo baz spam:foo'
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.pining_for_the_fjords_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    self.failUnless(get_tag('spam:foo') in tags)

    self.pining_for_the_fjords_parrot.tags = None
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.pining_for_the_fjords_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 0)

  def test_descriptors_del_method(self):
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.pining_for_the_fjords_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('spam:egg=ham') in tags)

    del self.pining_for_the_fjords_parrot.tags
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.pining_for_the_fjords_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 0)

  def test_descriptors_with_namespace(self):
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.pining_for_the_fjords_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('spam:egg=ham') in tags)

    tags = self.pining_for_the_fjords_parrot.spam2
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(get_tag('spam:egg=ham') in tags)

    self.pining_for_the_fjords_parrot.spam = 'spam:egg'
    tags = self.pining_for_the_fjords_parrot.spam
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(get_tag('spam:egg') in tags)
    tags = self.pining_for_the_fjords_parrot.spam2
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(get_tag('spam:egg') in tags)

    tags = Tag.objects.get_for_object(self.pining_for_the_fjords_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('spam:egg') in tags)

    del self.pining_for_the_fjords_parrot.spam

    tags = self.pining_for_the_fjords_parrot.spam
    self.assertEquals(len(tags), 0)
    tags = self.pining_for_the_fjords_parrot.spam2
    self.assertEquals(len(tags), 0)

    tags = Tag.objects.get_for_object(self.pining_for_the_fjords_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 2)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)

    tags = self.pining_for_the_fjords_parrot.attrs
    self.assertEquals(len(tags), 0)

    self.pining_for_the_fjords_parrot.attrs = 'fly size:big'
    tags = self.pining_for_the_fjords_parrot.attrs
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(get_tag('attr:fly') in tags)

    tags = Tag.objects.get_for_object(self.pining_for_the_fjords_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('attr:fly') in tags)

###########
# Tagging #
###########

class TestBasicTagging(TestCase):
  def setUp(self):
    self.dead_parrot = Parrot.objects.create(state='dead')
  
  def test_update_tags(self):
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'foo,bar,"ter"')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('ter') in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, '"foo" bar "baz"')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, '"foo":bar "baz"')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 2)
    self.failUnless(get_tag('foo:bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, '"foo":bar="baz"')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(get_tag('foo:bar=baz') in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'bar="baz"')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(get_tag('bar=baz') in tags)

  def test_update_tags_with_default_namespace(self):
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'bar', default_namespace='foo')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(get_tag('foo:bar') in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'bar foo', default_namespace='foo')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 2)
    self.failUnless(get_tag('foo:bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo:foo') in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'bar=foo', default_namespace='foo')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(get_tag('foo:bar=foo') in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, ':bar', default_namespace='foo')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo:bar') not in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, '"":bar', default_namespace='foo')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo:bar') not in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'space:bar foo=value', default_namespace='foo')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 2)
    self.failUnless(get_tag('space:bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo:foo=value') in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'foo: foo:foo', default_namespace='foo')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(get_tag('foo:foo') in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'space:"bar foo"=value', default_namespace='foo')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(get_tag('space:bar foo=value') in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'space:bar foo=value, baz ter', default_namespace='foo')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 2)
    self.failUnless(get_tag('space:bar foo=value') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo:baz ter') in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'foo bar', default_namespace='col:on')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 2)
    self.failUnless(get_tag('"col:on":foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('"col:on":bar') in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'foo bar', default_namespace='spa ce')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 2)
    self.failUnless(get_tag('spa ce:foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('spa ce:bar') in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'foo bar', default_namespace='equ=al')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 2)
    self.failUnless(get_tag('"equ=al":foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('"equ=al":bar') in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, ' ', default_namespace='equ=al')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 0)
    
  def test_add_tag(self):
    # start off in a known, mildly interesting state
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'foo bar baz')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    
    # try to add a tag that already exists
    Tag.objects.add_tag(self.dead_parrot, 'foo')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    
    # now add a tag that doesn't already exist
    Tag.objects.add_tag(self.dead_parrot, 'zip')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 4)
    self.failUnless(get_tag('zip') in tags)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)

    # try to add a tag that has the same name of an existing but a
    # different namespace and a tag that looks the same but quoted
    Tag.objects.add_tag(self.dead_parrot, 'foo:bar')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 5)
    self.failUnless(get_tag('zip') in tags)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo:bar') in tags)
    
    # try to add a tag that looks like an already existent namespaced tag
    # but is quoted
    Tag.objects.add_tag(self.dead_parrot, '"foo:bar"')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 6)
    self.failUnless(get_tag('zip') in tags)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo:bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('"foo:bar"') in tags)
    
    # now add a tag with namespace that already exists
    Tag.objects.add_tag(self.dead_parrot, 'foo:bar')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 6)
    self.failUnless(get_tag('zip') in tags)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo:bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('"foo:bar"') in tags)
    
    # add a tag with namespace and value
    Tag.objects.add_tag(self.dead_parrot, 'foo:bar=baz')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 7)
    self.failUnless(get_tag('zip') in tags)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo:bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('"foo:bar"') in tags)
    self.failUnless(get_tag('"foo":"bar"="baz"') in tags)
  
  def test_add_tag_with_default_namespace(self):
    Tag.objects.add_tag(self.dead_parrot, 'bar')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    
    Tag.objects.add_tag(self.dead_parrot, 'bar', default_namespace='foo')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 2)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo:bar') in tags)
    
    Tag.objects.add_tag(self.dead_parrot, ':baz', default_namespace='foo')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo:bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    
    Tag.objects.add_tag(self.dead_parrot, 'bar', default_namespace='col:on')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 4)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo:bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    self.failUnless(get_tag('"col:on":bar') in tags)
    
  def test_add_tag_invalid_input_no_tags_specified(self):
    # start off in a known, mildly interesting state
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'foo bar baz')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    
    invalid_input = ['   ', ':', '=', ':=']
    for input in invalid_input:
      try:
        Tag.objects.add_tag(self.dead_parrot, input)
      except AttributeError, ae:
        self.assertEquals(str(ae), 'No tags were given: "%s".' % input)
      except Exception, e:
        raise self.failureException('the wrong type of exception was raised: type [%s] value [%s]' %\
          (str(type(e)), str(e)))
      else:
        raise self.failureException('an AttributeError exception was supposed to be raised!')
    
    invalid_input = ['   ', ':', '=', ':=']
    for input in invalid_input:
      try:
        Tag.objects.add_tag(self.dead_parrot, input, default_namespace='foo')
      except AttributeError, ae:
        self.assertEquals(str(ae), 'No tags were given: "%s".' % input)
      except Exception, e:
        raise self.failureException('the wrong type of exception was raised: type [%s] value [%s]' %\
          (str(type(e)), str(e)))
      else:
        raise self.failureException('an AttributeError exception was supposed to be raised!')
    
  def test_add_tag_invalid_input_multiple_tags_specified(self):
    # start off in a known, mildly interesting state
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'foo bar baz')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    
    try:
      Tag.objects.add_tag(self.dead_parrot, 'one two')
    except AttributeError, ae:
      self.assertEquals(str(ae), 'Multiple tags were given: "one two".')
    except Exception, e:
      raise self.failureException('the wrong type of exception was raised: type [%s] value [%s]' %\
        (str(type(e)), str(e)))
    else:
      raise self.failureException('an AttributeError exception was supposed to be raised!')
  
  def test_update_tags_exotic_characters(self):
    # start off in a known, mildly interesting state
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'foo bar baz')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, u'ŠĐĆŽćžšđ')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.assertEquals(unicode(tags[0]), u'ŠĐĆŽćžšđ')
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, u'你好')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.assertEquals(unicode(tags[0]), u'你好')
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, u'ŠĐĆŽćžšđ', default_namespace=u'你好')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.assertEquals(unicode(tags[0]), u'你好:ŠĐĆŽćžšđ')
  
  def test_update_tags_with_none(self):
    # start off in a known, mildly interesting state
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'foo bar baz')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(get_tag('bar') in tags)
    self.failUnless(get_tag('baz') in tags)
    self.failUnless(get_tag('foo') in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, None)
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 0)

class TestModelTagField(TestCase):
  """ Test the 'tags' field on models. """
  
  def setUp(self):
    self.original_stderr = sys.stderr
  
  def tearDown(self):
    sys.stderr = self.original_stderr
  
  def test_create_with_tags_specified(self):
    f1 = FormTest.objects.create(tags=u'test3 test2 test1 one:"two three"=four')
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    test1_tag = get_tag('test1')
    test2_tag = get_tag('test2')
    test3_tag = get_tag('test3')
    one_tag = get_tag('one:"two three"=four')
    self.failUnless(None not in (test1_tag, test2_tag, test3_tag, one_tag))
    self.assertEquals(len(tags), 4)
    self.failUnless(test1_tag in tags)
    self.failUnless(test2_tag in tags)
    self.failUnless(test3_tag in tags)
    self.failUnless(one_tag in tags)
  
  def test_update_via_tags_field(self):
    f1 = FormTest.objects.create(tags=u'test3 test2 test1')
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    test1_tag = get_tag('test1')
    test2_tag = get_tag('test2')
    test3_tag = get_tag('test3')
    self.failUnless(None not in (test1_tag, test2_tag, test3_tag))
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(test1_tag in tags)
    self.failUnless(test2_tag in tags)
    self.failUnless(test3_tag in tags)
    
    f1.tags = u'test4'
    f1.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    test4_tag = get_tag('test4')
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.assertEquals(tags[0], test4_tag)
    
    f1.tags = u'foo:bar'
    f1.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    foo_bar_tag = get_tag('foo:bar')
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.assertEquals(tags[0], foo_bar_tag)
    
    f1.tags = ''
    f1.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    self.assertEquals(len(tags), 0)

  def test_single_tagfield_without_namespace(self):
    f1 = FormTest.objects.create(
      tags=u'tag1 foo:tag2 :tag3 ""tag""4=value')

    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    tag1 = get_tag('tag1')
    tag2 = get_tag('foo:tag2')
    tag3 = get_tag('tag3')
    tag4 = get_tag('tag4=value')
    self.failUnless(None not in (tag1, tag2, tag3, tag4))
    self.assertEquals(len(tags), 4)
    self.failUnless(tag1 in tags)
    self.failUnless(tag2 in tags)
    self.failUnless(tag3 in tags)
    self.failUnless(tag4 in tags)
    
    self.assertEquals(FormTest.tags, u'tag1 tag3 tag4=value foo:tag2')

    # Returns the exact input string. Only works if there is one tagfield
    # on the model which also must have not a namespace assigned.
    self.assertEquals(f1.tags, u'tag1 foo:tag2 :tag3 ""tag""4=value')

    f1.tags = None
    f1.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    self.assertEquals(len(tags), 0)
    self.assertEquals(f1.tags, u'')

    f1.tags = u'tag3 foo:tag2'
    f1.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    self.assertEquals(len(tags), 2)
    self.failUnless(tag2 in tags)
    self.failUnless(tag3 in tags)

    f1 = FormTest.objects.get(pk=f1.pk)

    self.assertEquals(f1.tags, u'tag3 foo:tag2')
    self.assertEquals(FormTest.tags, u'tag3 foo:tag2')
  
  def test_tagfield_with_namespace(self):
    f1 = DefaultNamespaceTest.objects.create(
      categories=u'cat1 :cat2 category:cat3 foo:cat4')
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    cat1 = get_tag('category:cat1')
    cat2 = get_tag('cat2')
    cat3 = get_tag('category:cat3')
    cat4 = get_tag('foo:cat4')
    self.failUnless(None not in (cat1, cat3))
    self.failUnless(None is cat2)
    self.failUnless(None is cat4)
    self.assertEquals(len(tags), 2)
    self.failUnless(cat1 in tags)
    self.failUnless(cat3 in tags)
    
    # not all tags of this model are shown
    self.assertEquals(DefaultNamespaceTest.categories, u'cat1 cat3')

    tag1 = Tag.objects.create(name='tag1')
    Tag.objects.add_tag(f1, unicode(tag1))
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(cat1 in tags)
    self.failUnless(cat3 in tags)
    self.failUnless(tag1 in tags)
    
    # not all tags of this model are shown
    self.assertEquals(DefaultNamespaceTest.categories, u'cat1 cat3')
    
    f1 = DefaultNamespaceTest.objects.get(pk=f1.pk)
    
    self.assertEquals(f1.categories, u'cat1 cat3')
    
    f1.categories = u'cat1'
    f1.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    self.assertEquals(len(tags), 2)
    self.failUnless(cat1 in tags)
    self.failUnless(tag1 in tags)
    
    f1.categories = u':cat2'
    f1.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(tag1 in tags)
    
    f1.categories = None
    f1.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(tag1 in tags)
    
    f2 = DefaultNamespaceTest.objects.create()
    self.assertEquals(f2.categories, u'')
    
    f2.categories = 'cat5'
    f2.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f2)
    
    cat5 = get_tag('category:cat5')
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(cat5 in tags)

    f1 = DefaultNamespaceTest.objects.get(pk=f1.pk)
    f2 = DefaultNamespaceTest.objects.get(pk=f2.pk)

    self.assertEquals(f1.categories, u'')
    self.assertEquals(f2.categories, u'cat5')
    self.assertEquals(DefaultNamespaceTest.categories, u'cat5')
  
  def test_tagfield_and_tagfield_with_namespace(self):
    f1 = DefaultNamespaceTest2.objects.create(
      tags=u'tag1 :tag2 category:tag3 foo:tag4',
      categories=u'cat1 :cat2 category:cat3 foo:cat4')
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    tag1 = get_tag('tag1')
    tag2 = get_tag('tag2')
    tag3 = get_tag('category:tag3')
    tag4 = get_tag('foo:tag4')
    cat1 = get_tag('category:cat1')
    cat2 = get_tag('cat2')
    cat3 = get_tag('category:cat3')
    cat4 = get_tag('foo:cat4')
    self.failUnless(None not in (tag1, tag2, tag4, cat1, cat3))
    self.failUnless(tag3 is None)
    self.failUnless(cat2 is None)
    self.failUnless(cat4 is None)
    self.assertEquals(len(tags), 5)
    self.failUnless(tag1 in tags)
    self.failUnless(tag2 in tags)
    self.failUnless(tag4 in tags)
    self.failUnless(cat1 in tags)
    self.failUnless(cat3 in tags)
    
    self.assertEquals(DefaultNamespaceTest2.tags, u'tag1 tag2 foo:tag4')
    self.assertEquals(DefaultNamespaceTest2.categories, u'cat1 cat3')
    
    f1 = DefaultNamespaceTest2.objects.get(pk=f1.pk)
    
    self.assertEquals(f1.tags, u'foo:tag4 tag1 tag2')
    self.assertEquals(f1.categories, u'cat1 cat3')
    
    f1.tags = u'tag1'
    f1.categories = u'cat1'
    f1.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    self.assertEquals(len(tags), 2)
    self.failUnless(tag1 in tags)
    self.failUnless(cat1 in tags)
    self.assertEquals(f1.tags, u'tag1')
    self.assertEquals(f1.categories, u'cat1')
    
    f1.tags = u'category:cat1'
    f1.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(cat1 in tags)
    self.assertEquals(f1.tags, u'')
    self.assertEquals(f1.categories, u'cat1')
    
    f1.tags = u'cat2'
    f1.categories = u':cat2'
    f1.save()
    cat2 = get_tag('cat2')
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(cat2 in tags)
    self.assertEquals(f1.tags, u'cat2')
    self.assertEquals(f1.categories, u'')
    
    f1.tags = None
    f1.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    self.assertEquals(len(tags), 0)
    self.assertEquals(f1.tags, u'')
    self.assertEquals(f1.categories, u'')
    
    # Now its gone.
    f1.tags = None
    f1.categories = None
    f1.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    self.assertEquals(len(tags), 0)
    self.assertEquals(f1.tags, u'')
    self.assertEquals(f1.categories, u'')
    
    f2 = DefaultNamespaceTest2.objects.create()
    self.assertEquals(f2.tags, u'')
    self.assertEquals(f2.categories, u'')
    
    f2.tags = 'tag5'
    f2.categories = 'cat5'
    f2.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f2)
    
    tag5 = get_tag('tag5')
    cat5 = get_tag('category:cat5')
    self.assertEquals(len(tags), 2)
    self.failUnless(tag5 in tags)
    self.failUnless(cat5 in tags)

    f1 = DefaultNamespaceTest2.objects.get(pk=f1.pk)
    f2 = DefaultNamespaceTest2.objects.get(pk=f2.pk)

    self.assertEquals(f1.tags, u'')
    self.assertEquals(f1.categories, u'')
    self.assertEquals(f2.tags, u'tag5')
    self.assertEquals(f2.categories, u'cat5')
    self.assertEquals(DefaultNamespaceTest2.tags, u'tag5')
    self.assertEquals(DefaultNamespaceTest2.categories, u'cat5')
  
  def test_multiple_tagfields_with_namespace(self):
    f1 = DefaultNamespaceTest3.objects.create(
      foos=u'foo1 :foo2 category:foo3 foo:foo4',
      categories=u'cat1 :cat2 category:cat3 foo:cat4')
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    foo1 = get_tag('foo:foo1')
    foo2 = get_tag('foo2')
    foo3 = get_tag('category:foo3')
    foo4 = get_tag('foo:foo4')
    cat1 = get_tag('category:cat1')
    cat2 = get_tag('cat2')
    cat3 = get_tag('category:cat3')
    cat4 = get_tag('foo:cat4')
    self.failUnless(None not in (foo1, foo4, cat1, cat3))
    self.failUnless(foo2 is None)
    self.failUnless(foo3 is None)
    self.failUnless(cat2 is None)
    self.failUnless(cat4 is None)
    self.assertEquals(len(tags), 4)
    self.failUnless(foo1 in tags)
    self.failUnless(foo4 in tags)
    self.failUnless(cat1 in tags)
    self.failUnless(cat3 in tags)
    
    self.assertEquals(DefaultNamespaceTest3.foos, u'foo1 foo4')
    self.assertEquals(DefaultNamespaceTest3.categories, u'cat1 cat3')
    
    f1 = DefaultNamespaceTest3.objects.get(pk=f1.pk)
    
    self.assertEquals(f1.foos, u'foo1 foo4')
    self.assertEquals(f1.categories, u'cat1 cat3')
    
    f1.foos = u'foo1'
    f1.categories = u'cat1'
    f1.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    self.assertEquals(len(tags), 2)
    self.failUnless(foo1 in tags)
    self.failUnless(cat1 in tags)
    self.assertEquals(f1.foos, u'foo1')
    self.assertEquals(f1.categories, u'cat1')
    
    f1.foos = u'category:cat1'
    f1.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(cat1 in tags)
    self.assertEquals(f1.foos, u'')
    self.assertEquals(f1.categories, u'cat1')
    
    f1.foos = u'cat4'
    f1.categories = u':cat2'
    f1.save()
    cat4 = get_tag('foo:cat4')
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(cat4 in tags)
    self.assertEquals(f1.foos, u'cat4')
    self.assertEquals(f1.categories, u'')
    
    f1.foos = None
    f1.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    self.assertEquals(len(tags), 0)
    self.assertEquals(f1.foos, u'')
    self.assertEquals(f1.categories, u'')
    
    f1.foos = None
    f1.categories = None
    f1.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    self.assertEquals(len(tags), 0)
    self.assertEquals(f1.foos, u'')
    self.assertEquals(f1.categories, u'')
    
    f2 = DefaultNamespaceTest3.objects.create()
    self.assertEquals(f2.foos, u'')
    self.assertEquals(f2.categories, u'')
    
    f2.foos = 'foo5'
    f2.categories = 'cat5'
    f2.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f2)
    
    foo5 = get_tag('foo:foo5')
    cat5 = get_tag('category:cat5')
    self.assertEquals(len(tags), 2)
    self.failUnless(foo5 in tags)
    self.failUnless(cat5 in tags)

    f1 = DefaultNamespaceTest3.objects.get(pk=f1.pk)
    f2 = DefaultNamespaceTest3.objects.get(pk=f2.pk)

    self.assertEquals(f1.foos, u'')
    self.assertEquals(f1.categories, u'')
    self.assertEquals(f2.foos, u'foo5')
    self.assertEquals(f2.categories, u'cat5')
    self.assertEquals(DefaultNamespaceTest3.foos, u'foo5')
    self.assertEquals(DefaultNamespaceTest3.categories, u'cat5')

  def test_model_tag_field_definition_validation(self):
    from StringIO import StringIO
    sys.stderr = StringIO()

    from tagging.fields import TagField
    try:
      class Model(models.Model):
        tags = TagField(namespace='foo')
        foos = TagField(namespace='foo')
    except SystemExit, e:
      pass
    else:
      self.fail(
        u'Validation of model fields failed. '
        u'A namespace is only allowed once. '
      )
  
  def test_update_via_tags(self):
    f1 = FormTest.objects.create(tags=u'one two three')
    Tag.objects.get(name='three').delete()
    t2 = Tag.objects.get(name='two')
    t2.name = 'new'
    t2.save()
    f1again = FormTest.objects.get(pk=f1.pk)
    self.failIf('three' in f1again.tags)
    self.failIf('two' in f1again.tags)
    self.failUnless('new' in f1again.tags)
  
  def test_creation_without_specifying_tags(self):
    f1 = FormTest()
    self.assertEquals(f1.tags, '')
  
  def test_creation_with_nullable_tags_field(self):
    f1 = FormTestNull()
    self.assertEquals(f1.tags, '')

class TestSettings(TestCase):
  def setUp(self):
    self.original_force_lower_case_tags = settings.FORCE_LOWERCASE_TAGS
    self.dead_parrot = Parrot.objects.create(state='dead')
  
  def tearDown(self):
    settings.FORCE_LOWERCASE_TAGS = self.original_force_lower_case_tags
  
  def test_force_lowercase_tags(self):
    """ Test forcing tags to lowercase. """
    
    settings.FORCE_LOWERCASE_TAGS = True
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'foO bAr Ter')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    foo_tag = get_tag('foo')
    bar_tag = get_tag('bar')
    ter_tag = get_tag('ter')
    self.failUnless(foo_tag in tags)
    self.failUnless(bar_tag in tags)
    self.failUnless(ter_tag in tags)
    
    Tag.objects.update_tags(self.dead_parrot, 'foO bAr baZ')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    baz_tag = get_tag('baz')
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(bar_tag in tags)
    self.failUnless(baz_tag in tags)
    self.failUnless(foo_tag in tags)
    
    Tag.objects.add_tag(self.dead_parrot, 'FOO')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 3)
    self.failUnless(bar_tag in tags)
    self.failUnless(baz_tag in tags)
    self.failUnless(foo_tag in tags)
    
    Tag.objects.add_tag(self.dead_parrot, 'Zip')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 4)
    zip_tag = get_tag('zip')
    self.failUnless(bar_tag in tags)
    self.failUnless(baz_tag in tags)
    self.failUnless(foo_tag in tags)
    self.failUnless(zip_tag in tags)
    
    Tag.objects.add_tag(self.dead_parrot, 'Foo:bAr=ziP')
    tags = Tag.objects.get_for_object(self.dead_parrot)
    self.assertEquals(len(tags), 5)
    foo_bar_zip_tag = get_tag('foo:bar=zip')
    self.failUnless(bar_tag in tags)
    self.failUnless(baz_tag in tags)
    self.failUnless(foo_tag in tags)
    self.failUnless(zip_tag in tags)
    self.failUnless(foo_bar_zip_tag in tags)
    
    f1 = FormTest.objects.create()
    f1.tags = u'TEST5'
    f1.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    test5_tag = get_tag('test5')
    self.assertEquals(len(tags), 1)
    self.failUnless(test5_tag in tags)
    self.assertEquals(f1.tags, u'test5')
    
    f1.tags = u'TEST5 FOO:BAR=TAR'
    f1.save()
    tags = Tag.objects.get_for_object(f1)
    foo_bar_tar_tag = get_tag('foo:bar=tar')
    self.assertEquals(len(tags), 2)
    self.failUnless(test5_tag in tags)
    self.failUnless(foo_bar_tar_tag in tags)
    self.assertEquals(f1.tags, u'test5 foo:bar=tar')

class TestTagUsageForModelBaseCase(TestCase):
  def test_tag_usage_for_model_empty(self):
    self.assertEquals(Tag.objects.usage_for_model(Parrot), [])

class TestTagUsageForModel(TestCase):
  def setUp(self):
    parrot_details = (
      ('pining for the fjords', 9, True, 'foo bar foo:bar=egg'),
      ('passed on',       6, False, 'bar baz ter'),
      ('no more',        4, True, 'foo ter foo:bar=egg'),
      ('late',         2, False, 'bar ter foo:bar'),
    )
    
    for state, perch_size, perch_smelly, tags in parrot_details:
      perch = Perch.objects.create(size=perch_size, smelly=perch_smelly)
      parrot = Parrot.objects.create(state=state, perch=perch)
      Tag.objects.update_tags(parrot, tags)
  
  def test_tag_usage_for_model(self):
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_model(Parrot, counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 6)
    self.failUnless((u'bar', 3) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'baz', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 3) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo:bar=egg', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo:bar', 1) in relevant_attribute_list)
  
  def test_tag_usage_for_model_with_min_count(self):
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_model(Parrot, min_count = 2)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 4)
    self.failUnless((u'bar', 3) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 3) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo:bar=egg', 2) in relevant_attribute_list)
  
  def test_tag_usage_with_filter_on_model_objects(self):
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_model(Parrot, counts=True, filters=dict(state='no more'))
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 3)
    self.failUnless((u'foo', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo:bar=egg', 1) in relevant_attribute_list)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_model(Parrot, counts=True, filters=dict(state__startswith='p'))
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 5)
    self.failUnless((u'bar', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'baz', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo:bar=egg', 1) in relevant_attribute_list)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_model(Parrot, counts=True, filters=dict(perch__size__gt=4))
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 5)
    self.failUnless((u'bar', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'baz', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo:bar=egg', 1) in relevant_attribute_list)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_model(Parrot, counts=True, filters=dict(perch__smelly=True))
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 4)
    self.failUnless((u'bar', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo:bar=egg', 2) in relevant_attribute_list)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_model(Parrot, min_count=2, filters=dict(perch__smelly=True))
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 2)
    self.failUnless((u'foo', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo:bar=egg', 2) in relevant_attribute_list)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_model(Parrot, filters=dict(perch__size__gt=4))
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), hasattr(tag, 'counts')) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 5)
    self.failUnless((u'bar', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'baz', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo:bar=egg', False) in relevant_attribute_list)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_model(Parrot, filters=dict(perch__size__gt=99))
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), hasattr(tag, 'counts')) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 0)

class TestTagsRelatedForModel(TestCase):
  def setUp(self):
    parrot_details = (
      ('pining for the fjords', 9, True, 'foo bar spam:egg=ham'),
      ('passed on',       6, False, 'bar baz ter'),
      ('no more',        4, True, 'foo ter spam:egg=ham'),
      ('late',         2, False, 'bar ter spam:foo'),
    )
    
    for state, perch_size, perch_smelly, tags in parrot_details:
      perch = Perch.objects.create(size=perch_size, smelly=perch_smelly)
      parrot = Parrot.objects.create(state=state, perch=perch)
      Tag.objects.update_tags(parrot, tags)
      
  def test_related_for_model_with_tag_query_sets_as_input(self):
    related_tags = Tag.objects.related_for_model(Tag.objects.filter(name__in=['bar']), Parrot, counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in related_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 5)
    self.failUnless((u'baz', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:foo', 1) in relevant_attribute_list)
    
    related_tags = Tag.objects.related_for_model(Tag.objects.filter(name__in=['bar']), Parrot, min_count=2)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in related_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 1)
    self.failUnless((u'ter', 2) in relevant_attribute_list)
    
    related_tags = Tag.objects.related_for_model(Tag.objects.filter(name__in=['bar']), Parrot, counts=False)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), hasattr(tag, 'count')) for tag in related_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 5)
    self.failUnless((u'baz', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:foo', False) in relevant_attribute_list)
    
    related_tags = Tag.objects.related_for_model(Tag.objects.filter(name__in=['bar', 'ter']), Parrot, counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in related_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 2)
    self.failUnless((u'baz', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:foo', 1) in relevant_attribute_list)
    
    related_tags = Tag.objects.related_for_model(Tag.objects.filter(name__in=['bar', 'ter', 'baz']), Parrot, counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in related_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 0)
    
    related_tags = Tag.objects.related_for_model(Tag.objects.filter(name__in=['foo']), Parrot, counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in related_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 0)

    related_tags = Tag.objects.related_for_model(Tag.objects.filter(name__in=['foo'], namespace=None), Parrot, counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in related_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 3)
    self.failUnless((u'bar', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 2) in relevant_attribute_list)

    related_tags = Tag.objects.related_for_model(Tag.objects.filter(namespace__in=['spam']), Parrot, counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in related_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 0)

    related_tags = Tag.objects.related_for_model(Tag.objects.filter(value__in=['ham']), Parrot, counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in related_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 3)
    self.failUnless((u'bar', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 1) in relevant_attribute_list)

  def test_related_for_model_with_tag_strings_as_input(self):
    # Once again, with feeling (strings)
    related_tags = Tag.objects.related_for_model('bar', Parrot, counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in related_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 5)
    self.failUnless((u'baz', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:foo', 1) in relevant_attribute_list)
    
    related_tags = Tag.objects.related_for_model('spam:egg=ham', Parrot, counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in related_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 3)
    self.failUnless((u'foo', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'bar', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 1) in relevant_attribute_list)
    
    related_tags = Tag.objects.related_for_model('bar', Parrot, min_count=2)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in related_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 1)
    self.failUnless((u'ter', 2) in relevant_attribute_list)
    
    related_tags = Tag.objects.related_for_model('bar', Parrot, counts=False)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), hasattr(tag, 'count')) for tag in related_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 5)
    self.failUnless((u'baz', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:foo', False) in relevant_attribute_list)
    
    related_tags = Tag.objects.related_for_model(['bar', 'ter'], Parrot, counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in related_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 2)
    self.failUnless((u'baz', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:foo', 1) in relevant_attribute_list)
    
    related_tags = Tag.objects.related_for_model(['bar', 'ter', 'baz'], Parrot, counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in related_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 0)

class TestTagsCalculateCloud(TestCase):
  def setUp(self):
    parrot_details = (
      ('pining for the fjords', 9, True, 'foo bar spam:egg=ham'),
      ('passed on',       6, False, 'bar baz ter'),
      ('no more',        4, True, 'bar foo ter spam:egg=ham'),
      ('late',         2, False, 'bar ter spam:foo'),
    )
    
    for state, perch_size, perch_smelly, tags in parrot_details:
      perch = Perch.objects.create(size=perch_size, smelly=perch_smelly)
      parrot = Parrot.objects.create(state=state, perch=perch)
      Tag.objects.update_tags(parrot, tags)
  
  def test_tag_manager_calculate_cloud_method(self):
    cloud_tags = Tag.objects.cloud_for_model(Parrot)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count, tag.font_size) for tag in cloud_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 6)
    self.failUnless((u'bar', 4, 4) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 3, 3) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 2, 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 2, 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'baz', 1, 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:foo', 1, 1) in relevant_attribute_list)
    
    cloud_tags = Tag.objects.cloud_for_model(Parrot, steps=10)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count, tag.font_size) for tag in cloud_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 6)
    self.failUnless((u'bar', 4, 10) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 3, 8) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 2, 4) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 2, 4) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'baz', 1, 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:foo', 1, 1) in relevant_attribute_list)
    
    cloud_tags = Tag.objects.cloud_for_model(Parrot, steps=10, distribution=LINEAR)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count, tag.font_size) for tag in cloud_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 6)
    self.failUnless((u'bar', 4, 10) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 3, 7) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 2, 4) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 2, 4) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'baz', 1, 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:foo', 1, 1) in relevant_attribute_list)
    
    cloud_tags = Tag.objects.cloud_for_model(Parrot, min_count=2)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count, tag.font_size) for tag in cloud_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 4)
    self.failUnless((u'bar', 4, 4) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 3, 3) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 2, 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 2, 1) in relevant_attribute_list)
    
    cloud_tags = Tag.objects.cloud_for_model(Parrot, min_count=4)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count, tag.font_size) for tag in cloud_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 1)
    self.failUnless((u'bar', 4, 1) in relevant_attribute_list)
    
    cloud_tags = Tag.objects.cloud_for_model(Parrot, filters=dict(state__startswith='p'))
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count, tag.font_size) for tag in cloud_tags]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 5)
    self.failUnless((u'bar', 2, 4) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 1, 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 1, 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'baz', 1, 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 1, 1) in relevant_attribute_list)
    
class TestGetTaggedObjectsByModel(TestCase):
  def setUp(self):
    parrot_details = (
      ('pining for the fjords', 9, True, 'foo bar spam:egg=ham'),
      ('passed on',       6, False, 'bar baz ter'),
      ('no more',        4, True, 'foo ter spam:egg=ham'),
      ('late',         2, False, 'bar ter spam:foo'),
    )
    
    for state, perch_size, perch_smelly, tags in parrot_details:
      perch = Perch.objects.create(size=perch_size, smelly=perch_smelly)
      parrot = Parrot.objects.create(state=state, perch=perch)
      Tag.objects.update_tags(parrot, tags)
      
    self.foo = Tag.objects.get(namespace=None, name='foo', value=None)
    self.bar = Tag.objects.get(namespace=None, name='bar', value=None)
    self.baz = Tag.objects.get(namespace=None, name='baz', value=None)
    self.ter = Tag.objects.get(namespace=None, name='ter', value=None)
    self.spameggham = Tag.objects.get(namespace='spam', name='egg', value='ham')
    self.spamfoo = Tag.objects.get(namespace='spam', name='foo', value=None)
    self.notassigned = Tag.objects.create(name='notassigned')
    
    self.pining_for_the_fjords_parrot = Parrot.objects.get(state='pining for the fjords')
    self.passed_on_parrot = Parrot.objects.get(state='passed on')
    self.no_more_parrot = Parrot.objects.get(state='no more')
    self.late_parrot = Parrot.objects.get(state='late')
    
  def test_get_by_model_simple(self):
    parrots = TaggedItem.objects.get_by_model(Parrot, self.foo)
    self.assertEquals(len(parrots), 2)
    self.failUnless(self.no_more_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.pining_for_the_fjords_parrot in parrots)
    
    parrots = TaggedItem.objects.get_by_model(Parrot, self.bar)
    self.assertEquals(len(parrots), 3)
    self.failUnless(self.late_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.passed_on_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.pining_for_the_fjords_parrot in parrots)
  
  def test_get_by_model_intersection(self):
    parrots = TaggedItem.objects.get_by_model(Parrot, [self.foo, self.baz])
    self.assertEquals(len(parrots), 0)
    
    parrots = TaggedItem.objects.get_by_model(Parrot, [self.foo, self.bar])
    self.assertEquals(len(parrots), 1)
    self.failUnless(self.pining_for_the_fjords_parrot in parrots)
    
    parrots = TaggedItem.objects.get_by_model(Parrot, [self.bar, self.ter])
    self.assertEquals(len(parrots), 2)
    self.failUnless(self.late_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.passed_on_parrot in parrots)
    
    # Issue 114 - Intersection with non-existant tags
    parrots = TaggedItem.objects.get_intersection_by_model(Parrot, [])
    self.assertEquals(len(parrots), 0)
  
  def test_get_by_model_with_tag_querysets_as_input(self):
    parrots = TaggedItem.objects.get_by_model(Parrot, Tag.objects.filter(name__in=['foo', 'baz']))
    self.assertEquals(len(parrots), 0)
    
    parrots = TaggedItem.objects.get_by_model(Parrot, Tag.objects.filter(name__in=['bar']))
    self.assertEquals(len(parrots), 3)
    self.failUnless(self.pining_for_the_fjords_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.passed_on_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.late_parrot in parrots)
    
    parrots = TaggedItem.objects.get_by_model(Parrot, Tag.objects.filter(name__in=['bar', 'ter']))
    self.assertEquals(len(parrots), 2)
    self.failUnless(self.late_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.passed_on_parrot in parrots)
  
  def test_get_by_model_with_strings_as_input(self):
    parrots = TaggedItem.objects.get_by_model(Parrot, 'foo baz')
    self.assertEquals(len(parrots), 0)
    
    parrots = TaggedItem.objects.get_by_model(Parrot, 'bar')
    self.assertEquals(len(parrots), 3)
    self.failUnless(self.pining_for_the_fjords_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.passed_on_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.late_parrot in parrots)
    
    parrots = TaggedItem.objects.get_by_model(Parrot, 'bar ter')
    self.assertEquals(len(parrots), 2)
    self.failUnless(self.late_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.passed_on_parrot in parrots)
    
  def test_get_by_model_with_lists_of_strings_as_input(self):
    parrots = TaggedItem.objects.get_by_model(Parrot, ['foo', 'baz'])
    self.assertEquals(len(parrots), 0)
    
    parrots = TaggedItem.objects.get_by_model(Parrot, ['bar'])
    self.assertEquals(len(parrots), 3)
    self.failUnless(self.pining_for_the_fjords_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.passed_on_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.late_parrot in parrots)
    
    parrots = TaggedItem.objects.get_by_model(Parrot, ['bar', 'ter'])
    self.assertEquals(len(parrots), 2)
    self.failUnless(self.late_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.passed_on_parrot in parrots)
  
  def test_get_by_nonexistent_tag(self):
    # Issue 50 - Get by non-existent tag
    parrots = TaggedItem.objects.get_by_model(Parrot, 'argatrons')
    self.assertEquals(len(parrots), 0)
  
  def test_get_union_by_model(self):
    parrots = TaggedItem.objects.get_union_by_model(Parrot, ['foo', 'ter'])
    self.assertEquals(len(parrots), 4)
    self.failUnless(self.late_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.no_more_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.passed_on_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.pining_for_the_fjords_parrot in parrots)
    
    parrots = TaggedItem.objects.get_union_by_model(Parrot, ['bar', 'baz'])
    self.assertEquals(len(parrots), 3)
    self.failUnless(self.late_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.passed_on_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.pining_for_the_fjords_parrot in parrots)
    
    parrots = TaggedItem.objects.get_union_by_model(Parrot, ['spam:foo', 'baz'])
    self.assertEquals(len(parrots), 2)
    self.failUnless(self.passed_on_parrot in parrots)
    self.failUnless(self.late_parrot in parrots)
    
    parrots = TaggedItem.objects.get_union_by_model(Parrot, ['notassigned'])
    self.assertEquals(len(parrots), 0)
    
    # Issue 114 - Union with non-existant tags
    parrots = TaggedItem.objects.get_union_by_model(Parrot, [])
    self.assertEquals(len(parrots), 0)

class TestGetRelatedTaggedItems(TestCase):
  def setUp(self):
    self.l1 = Link.objects.create(name='link 1')
    Tag.objects.update_tags(self.l1, 'tag1 tag2 tag3 tag4 tag5')
    self.l2 = Link.objects.create(name='link 2')
    Tag.objects.update_tags(self.l2, 'tag1 tag2 tag3')
    self.l3 = Link.objects.create(name='link 3')
    Tag.objects.update_tags(self.l3, 'tag1')
    self.l4 = Link.objects.create(name='link 4')
    
    self.a1 = Article.objects.create(name='article 1')
    Tag.objects.update_tags(self.a1, 'tag1 tag2 tag3 tag4')
  
  def test_get_related_objects_of_same_model(self):
    related_objects = TaggedItem.objects.get_related(self.l1, Link)
    self.assertEquals(len(related_objects), 2)
    self.failUnless(self.l2 in related_objects)
    self.failUnless(self.l3 in related_objects)
    
    related_objects = TaggedItem.objects.get_related(self.l4, Link)
    self.assertEquals(len(related_objects), 0)
  
  def test_get_related_objects_of_same_model_limited_number_of_results(self):
    # This fails on Oracle because it has no support for a 'LIMIT' clause.
    # See http://asktom.oracle.com/pls/asktom/f?p=100:11:0::::P11_QUESTION_ID:127412348064
    
    # ask for no more than 1 result
    related_objects = TaggedItem.objects.get_related(self.l1, Link, num=1)
    self.assertEquals(len(related_objects), 1)
    self.failUnless(self.l2 in related_objects)
    
  def test_get_related_objects_of_same_model_limit_related_items(self):
    related_objects = TaggedItem.objects.get_related(self.l1, Link.objects.exclude(name='link 3'))
    self.assertEquals(len(related_objects), 1)
    self.failUnless(self.l2 in related_objects)
  
  def test_get_related_objects_of_different_model(self):
    related_objects = TaggedItem.objects.get_related(self.a1, Link)
    self.assertEquals(len(related_objects), 3)
    self.failUnless(self.l1 in related_objects)
    self.failUnless(self.l2 in related_objects)
    self.failUnless(self.l3 in related_objects)
      
    Tag.objects.update_tags(self.a1, 'tag6')
    related_objects = TaggedItem.objects.get_related(self.a1, Link)
    self.assertEquals(len(related_objects), 0)
    
class TestTagUsageForQuerySet(TestCase):
  def setUp(self):
    parrot_details = (
      ('pining for the fjords', 9, True, 'foo bar spam:egg=ham'),
      ('passed on',       6, False, 'bar baz ter'),
      ('no more',        4, True, 'foo ter spam:egg=ham'),
      ('late',         2, False, 'bar ter spam:foo'),
    )
    
    for state, perch_size, perch_smelly, tags in parrot_details:
      perch = Perch.objects.create(size=perch_size, smelly=perch_smelly)
      parrot = Parrot.objects.create(state=state, perch=perch)
      Tag.objects.update_tags(parrot, tags)
  
  def test_tag_usage_for_queryset(self):
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_queryset(Parrot.objects.filter(state='no more'), counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 3)
    self.failUnless((u'foo', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 1) in relevant_attribute_list)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_queryset(Parrot.objects.filter(state__startswith='p'), counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 5)
    self.failUnless((u'bar', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'baz', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 1) in relevant_attribute_list)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_queryset(Parrot.objects.filter(perch__size__gt=4), counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 5)
    self.failUnless((u'bar', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'baz', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 1) in relevant_attribute_list)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_queryset(Parrot.objects.filter(perch__smelly=True), counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 4)
    self.failUnless((u'bar', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 2) in relevant_attribute_list)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_queryset(Parrot.objects.filter(perch__smelly=True), min_count=2)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 2)
    self.failUnless((u'foo', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 2) in relevant_attribute_list)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_queryset(Parrot.objects.filter(perch__size__gt=4))
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), hasattr(tag, 'counts')) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 5)
    self.failUnless((u'bar', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'baz', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', False) in relevant_attribute_list)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_queryset(Parrot.objects.filter(perch__size__gt=99))
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), hasattr(tag, 'counts')) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 0)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_queryset(Parrot.objects.filter(Q(perch__size__gt=6) | Q(state__startswith='l')), counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 5)
    self.failUnless((u'bar', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:foo', 1) in relevant_attribute_list)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_queryset(Parrot.objects.filter(Q(perch__size__gt=6) | Q(state__startswith='l')), min_count=2)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 1)
    self.failUnless((u'bar', 2) in relevant_attribute_list)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_queryset(Parrot.objects.filter(Q(perch__size__gt=6) | Q(state__startswith='l')))
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), hasattr(tag, 'counts')) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 5)
    self.failUnless((u'bar', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', False) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:foo', False) in relevant_attribute_list)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_queryset(Parrot.objects.exclude(state='passed on'), counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 5)
    self.failUnless((u'bar', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'foo', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 2) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:foo', 1) in relevant_attribute_list)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_queryset(Parrot.objects.exclude(state__startswith='p'), min_count=2)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 1)
    self.failUnless((u'ter', 2) in relevant_attribute_list)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_queryset(Parrot.objects.exclude(Q(perch__size__gt=6) | Q(perch__smelly=False)), counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 3)
    self.failUnless((u'foo', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:egg=ham', 1) in relevant_attribute_list)
    
    tag_usage = Tag.objects.usage_for_queryset(Parrot.objects.exclude(perch__smelly=True).filter(state__startswith='l'), counts=True)
    relevant_attribute_list = [(unicode(tag), tag.count) for tag in tag_usage]
    self.assertEquals(len(relevant_attribute_list), 3)
    self.failUnless((u'bar', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'ter', 1) in relevant_attribute_list)
    self.failUnless((u'spam:foo', 1) in relevant_attribute_list)
    
################
# Model Fields #
################

class TestTagFieldInForms(TestCase):
  def setUp(self):
    self.original_max_tag_length = settings.MAX_TAG_LENGTH
    self.original_max_tag_name_length = settings.MAX_TAG_NAME_LENGTH
    self.original_max_tag_namespace_length = settings.MAX_TAG_NAMESPACE_LENGTH
    self.original_max_tag_value_length = settings.MAX_TAG_VALUE_LENGTH
  
  def tearDown(self):
    settings.MAX_TAG_LENGTH = self.original_max_tag_length
    settings.MAX_TAG_NAME_LENGTH = self.original_max_tag_name_length
    settings.MAX_TAG_NAMESPACE_LENGTH = self.original_max_tag_namespace_length
    settings.MAX_TAG_VALUE_LENGTH = self.original_max_tag_value_length

  def test_tag_field_in_modelform(self):
    # Ensure that automatically created forms use TagField
    class TestForm(forms.ModelForm):
      class Meta:
        model = FormTest
        
    form = TestForm()
    self.assertEquals(form.fields['tags'].__class__.__name__, 'TagField')
  
  def test_recreation_of_tag_list_string_representations(self):
    plain = Tag.objects.create(name='plain')
    spaces = Tag.objects.create(name='spa ces')
    comma = Tag.objects.create(name='com,ma')
    colon = Tag.objects.create(name='co:lon')
    equal = Tag.objects.create(name='equa=l')
    spaces_namespace = Tag.objects.create(name='foo', namespace='spa ces')
    spaces_value = Tag.objects.create(name='foo', value='spa ces')
    spaces_comma_namespace = Tag.objects.create(name='foo', namespace='spa ces,comma')
    self.assertEquals(edit_string_for_tags([plain]), u'plain')
    self.assertEquals(edit_string_for_tags([plain, spaces]), u'plain, spa ces')
    self.assertEquals(edit_string_for_tags([plain, spaces, comma]), u'plain, spa ces, "com,ma"')
    self.assertEquals(edit_string_for_tags([plain, comma]), u'plain "com,ma"')
    self.assertEquals(edit_string_for_tags([comma, spaces]), u'"com,ma", spa ces')
    self.assertEquals(edit_string_for_tags([plain, colon]), u'plain "co:lon"')
    self.assertEquals(edit_string_for_tags([equal, colon]), u'"equa=l" "co:lon"')
    self.assertEquals(edit_string_for_tags([equal, spaces, colon]), u'"equa=l", spa ces, "co:lon"')
    self.assertEquals(edit_string_for_tags([plain, spaces_namespace]), u'plain, spa ces:foo')
    self.assertEquals(edit_string_for_tags([plain, spaces_value]), u'plain, foo=spa ces')
    self.assertEquals(edit_string_for_tags([plain, spaces_comma_namespace]), u'plain "spa ces,comma":foo')
    self.assertEquals(edit_string_for_tags([plain], default_namespace='spa ces'),
      u':plain')
    self.assertEquals(edit_string_for_tags([spaces_namespace], default_namespace='spa ces'),
      u'foo')
    self.assertEquals(edit_string_for_tags([spaces_namespace, plain, spaces_comma_namespace], default_namespace='spa ces'),
      u'foo :plain "spa ces,comma":foo')
  
  def test_tag_d_validation(self):
    t = TagField()
    w50 = 'qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb'
    w51 = w50 + 'n'
    w10 = w50[:10]
    w11 = w50[:11]
    settings.MAX_TAG_LENGTH = 150
    settings.MAX_TAG_NAME_LENGTH = 50
    settings.MAX_TAG_NAMESPACE_LENGTH = 50
    settings.MAX_TAG_VALUE_LENGTH = 50

    self.assertEquals(t.clean('foo'), u'foo')
    self.assertEquals(t.clean('foo bar baz'), u'foo bar baz')
    self.assertEquals(t.clean('foo,bar,baz'), u'foo,bar,baz')
    self.assertEquals(t.clean('foo, bar, baz'), u'foo, bar, baz')

    self.assertEquals(t.clean('foo %s bar' % w50),
      u'foo %s bar' % w50)
    self.assertEquals(t.clean('foo %s:%s=%s bar' % (w50, w50, w50)),
      u'foo %s:%s=%s bar' % (w50, w50, w50))
    try:
      t.clean('foo %s bar' % w51)
    except forms.ValidationError, ve:
      self.assertEquals(unicode(list(ve.messages)), u'[u"Each tag\'s name may be no more than 50 characters long."]')
    except Exception, e:
      raise e
    else:
      raise self.failureException('a ValidationError exception was supposed to have been raised.')
    try:
      t.clean('foo %s:%s bar' % (w51, w50))
    except forms.ValidationError, ve:
      self.assertEquals(unicode(list(ve.messages)), u'[u"Each tag\'s namespace may be no more than 50 characters long."]')
    except Exception, e:
      raise e
    else:
      raise self.failureException('a ValidationError exception was supposed to have been raised.')
    try:
      t.clean('foo %s=%s bar' % (w50, w51))
    except forms.ValidationError, ve:
      self.assertEquals(unicode(list(ve.messages)), u'[u"Each tag\'s value may be no more than 50 characters long."]')
    except Exception, e:
      raise e
    else:
      raise self.failureException('a ValidationError exception was supposed to have been raised.')
    settings.MAX_TAG_LENGTH = 149
    try:
      t.clean('foo %s:%s=%s bar' % (w50, w50, w50))
    except forms.ValidationError, ve:
      self.assertEquals(unicode(list(ve.messages)), u"[u'Each tag may be no more than 149 characters long.']")
    except Exception, e:
      raise e
    else:
      raise self.failureException('a ValidationError exception was supposed to have been raised.')

  def test_tag_d_validation_with_non_string_input(self):
    t = TagField()
    self.assertEquals(t.clean(Tag(name='foo')), 'foo')
    self.assertEquals(t.clean(Tag(name='foo', namespace='bar')), 'bar:foo')
    self.assertEquals(t.clean(Tag(name='foo', namespace='bar:baz')), '"bar:baz":foo')

  def test_tag_d_validation_with_empty_input(self):
    t = TagField()
    self.assertRaises(forms.ValidationError, t.clean, '')

    t = TagField(required=False)
    self.assertEquals(t.clean(''), '')
    self.assertEquals(t.clean(None), '')
  
  def test_tag_d_validation_with_default_namespace(self):
    t = TagField(default_namespace='foo')
    self.assertEquals(t.clean('bar'), 'bar')

    settings.MAX_TAG_NAMESPACE_LENGTH = 10
    t = TagField(default_namespace='qwertyuiop')
    self.assertEquals(t.clean('bar'), 'bar')

    t = TagField(default_namespace='qwertyuiopa')
    self.assertRaises(forms.ValidationError, t.clean, 'bar')

#########
# Admin #
#########

class TestTagAdminForm(TestCase):
  def setUp(self):
    self.original_max_tag_length = settings.MAX_TAG_LENGTH
    self.original_max_tag_name_length = settings.MAX_TAG_NAME_LENGTH
    self.original_max_tag_namespace_length = settings.MAX_TAG_NAMESPACE_LENGTH
    self.original_max_tag_value_length = settings.MAX_TAG_VALUE_LENGTH
  
  def tearDown(self):
    settings.MAX_TAG_LENGTH = self.original_max_tag_length
    settings.MAX_TAG_NAME_LENGTH = self.original_max_tag_name_length
    settings.MAX_TAG_NAMESPACE_LENGTH = self.original_max_tag_namespace_length
    settings.MAX_TAG_VALUE_LENGTH = self.original_max_tag_value_length
  
  def test_form_fields_validation(self):
    w50 = 'qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb'
    w51 = w50 + 'n'
    w30 = w50[:30]
    w31 = w50[:31]
    settings.MAX_TAG_LENGTH = 90
    settings.MAX_TAG_NAME_LENGTH = 30
    settings.MAX_TAG_NAMESPACE_LENGTH = 30
    settings.MAX_TAG_VALUE_LENGTH = 30

    tag_parts = {'name': None, 'namespace': None, 'value': None}

    f = TagAdminForm(tag_parts)
    self.failIf(f.is_valid())
    self.assertEquals(len(f.errors), 1)
    self.assertEquals(len(f['name'].errors), 1)

    tag_parts['name'] = w30
    f = TagAdminForm(tag_parts)
    self.failUnless(f.is_valid())

    tag_parts['namespace'] = w30
    f = TagAdminForm(tag_parts)
    self.failUnless(f.is_valid())

    tag_parts['namespace'] = w31
    f = TagAdminForm(tag_parts)
    self.failIf(f.is_valid())
    self.assertEquals(len(f.errors), 1)
    self.assertEquals(len(f['namespace'].errors), 1)

    tag_parts['name'] = None
    f = TagAdminForm(tag_parts)
    self.failIf(f.is_valid())
    self.assertEquals(len(f.errors), 2)
    self.assertEquals(len(f['name'].errors), 1)
    self.assertEquals(len(f['namespace'].errors), 1)

    tag_parts['name'] = w31
    f = TagAdminForm(tag_parts)
    self.failIf(f.is_valid())
    self.assertEquals(len(f.errors), 2)
    self.assertEquals(len(f['name'].errors), 1)
    self.assertEquals(len(f['namespace'].errors), 1)

    tag_parts['name'] = w30
    tag_parts['namespace'] = w30
    tag_parts['value'] = w30
    f = TagAdminForm(tag_parts)
    self.failUnless(f.is_valid())

    tag_parts['name'] = None
    tag_parts['namespace'] = None
    f = TagAdminForm(tag_parts)
    self.failIf(f.is_valid())
    self.assertEquals(len(f.errors), 1)
    self.assertEquals(len(f['name'].errors), 1)

    tag_parts['name'] = w31
    tag_parts['namespace'] = w31
    tag_parts['value'] = w31
    f = TagAdminForm(tag_parts)
    self.failIf(f.is_valid())
    self.assertEquals(len(f.errors), 3)
    self.assertEquals(len(f['namespace'].errors), 1)
    self.assertEquals(len(f['name'].errors), 1)
    self.assertEquals(len(f['value'].errors), 1)

    settings.MAX_TAG_LENGTH = 89

    tag_parts['name'] = w30
    tag_parts['namespace'] = w30
    tag_parts['value'] = w30
    f = TagAdminForm(tag_parts)
    self.failIf(f.is_valid())
    self.assertEquals(len(f.errors), 1)
    self.assertEquals(len(f['namespace'].errors), 0)
    self.assertEquals(len(f['name'].errors), 0)
    self.assertEquals(len(f['value'].errors), 0)
    self.assertEquals(len(f.non_field_errors()), 1)

    # more than 50 chars are not allowed because the model fields
    # cannot store longer values.
    settings.MAX_TAG_LENGTH = 180
    settings.MAX_TAG_NAMESPACE_LENGTH = 60
    settings.MAX_TAG_NAME_LENGTH = 60
    settings.MAX_TAG_VALUE_LENGTH = 60

    tag_parts['name'] = w50
    tag_parts['namespace'] = w50
    tag_parts['value'] = w50
    f = TagAdminForm(tag_parts)
    self.failUnless(f.is_valid())

    tag_parts['name'] = w51
    tag_parts['namespace'] = w51
    tag_parts['value'] = w51
    f = TagAdminForm(tag_parts)
    self.failIf(f.is_valid())
    self.assertEquals(len(f.errors), 3)
    self.assertEquals(len(f['namespace'].errors), 1)
    self.assertEquals(len(f['name'].errors), 1)
    self.assertEquals(len(f['value'].errors), 1)
    self.assertEquals(len(f.non_field_errors()), 0)

  def test_form_fields_validation_with_invalid_input(self):
    tag_parts = {'namespace': None, 'name': 'foo', 'value': None}
    f = TagAdminForm(tag_parts)
    self.failUnless(f.is_valid())

    tag_parts['name'] = '"'
    f = TagAdminForm(tag_parts)
    self.failIf(f.is_valid())
    self.assertEquals(len(f.errors), 1)
    self.assertEquals(len(f['name'].errors), 1)

    tag_parts['name'] = 'foo"bar'
    tag_parts['namespace'] = 'foo"bar'
    tag_parts['value'] = 'foo"bar'
    f = TagAdminForm(tag_parts)
    self.failIf(f.is_valid())
    self.assertEquals(len(f.errors), 3)
    self.assertEquals(len(f['namespace'].errors), 1)
    self.assertEquals(len(f['name'].errors), 1)
    self.assertEquals(len(f['value'].errors), 1)

    tag_parts['name'] = '"foo"'
    tag_parts['namespace'] = '"foo"'
    tag_parts['value'] = '"foo"'
    f = TagAdminForm(tag_parts)
    self.failIf(f.is_valid())
    self.assertEquals(len(f.errors), 3)
    self.assertEquals(len(f['namespace'].errors), 1)
    self.assertEquals(len(f['name'].errors), 1)
    self.assertEquals(len(f['value'].errors), 1)

###########
# Generic #
###########

class TestFetchContentObjects(TestCase):
  def setUp(self):
    parrot_details = (
      ('pining for the fjords', 9, True, 'foo bar spam:egg=ham'),
      ('passed on',       6, False, 'bar baz ter'),
      ('no more',        4, True, 'foo ter spam:egg=ham'),
      ('late',         2, False, 'bar ter spam:foo'),
    )
    
    for state, perch_size, perch_smelly, tags in parrot_details:
      perch = Perch.objects.create(size=perch_size, smelly=perch_smelly)
      parrot = Parrot.objects.create(state=state, perch=perch)
      Tag.objects.update_tags(parrot, tags)

    article_details = (
      ('beatles comeback!', 'foo bar ter'),
      ('django gets a new pony', 'spam:foo spam:egg=ham'),
    )

    for name, tags in article_details:
      article = Article.objects.create(name=name)
      Tag.objects.update_tags(article, tags)

    link_details = (
      ('example.com', 'baz ter'),
      ('lolcatz', 'baz'),
    )

    for name, tags in link_details:
      link = Link.objects.create(name=name)
      Tag.objects.update_tags(link, tags)

    self.parrot_contenttype = ContentType.objects.get_for_model(Parrot)
    self.article_contenttype = ContentType.objects.get_for_model(Article)
    self.link_contenttype = ContentType.objects.get_for_model(Link)

  def test_with_one_model(self):
    queryset = TaggedItem.objects.filter(content_type=self.parrot_contenttype)
    tagged_items = queryset
    prefetched_items = queryset

    fetch_content_objects(prefetched_items)

    tagged_objects = [tagged_item.object for tagged_item in tagged_items]
    prefetched_objects = [tagged_item.object for tagged_item in prefetched_items]
    self.assertEquals(set(tagged_objects), set(prefetched_objects))

  def test_select_related_for(self):
    queryset = TaggedItem.objects.all()
    tagged_items = queryset
    prefetched_items = queryset

    fetch_content_objects(prefetched_items, select_related_for=["parrot"])

    tagged_objects = [tagged_item.object for tagged_item in tagged_items]
    prefetched_objects = [tagged_item.object for tagged_item in prefetched_items]
    self.assertEquals(set(tagged_objects), set(prefetched_objects))

  def test_with_many_models(self):
    queryset = TaggedItem.objects.all()
    tagged_items = queryset
    prefetched_items = queryset

    fetch_content_objects(prefetched_items)

    tagged_objects = [tagged_item.object for tagged_item in tagged_items]
    prefetched_objects = [tagged_item.object for tagged_item in prefetched_items]
    self.assertEquals(set(tagged_objects), set(prefetched_objects))