2016 Racunalna analiza prirodnog jezika /

Filename Size Date modified Message
01
02
03
04
05
06
07
08
09
seminar
6 B
306 B

2016 Racunalna analiza prirodnog jezika

Repozitorij za vježbe iz kolegija Računalna analiza prirodnog jezika ak. god. 2015/2016 (Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci).
Kod u repozitoriju pisan je za Python 3.

Autor: Edvin Močibob (edvin.mocibob@gmail.com)