Commits

Remco Wendt committed 4211633 Merge

Merged origin

 • Participants
 • Parent commits ff80e2f, 4d51ec4

Comments (0)

Files changed (10)

 d79a163943308e8565e4fee45a611d1441ca9e7c working_version_before_remco_breaks_it
 89c3bbeee77a1b0482a150e6656593796683f262 final_presentation_appday
+73ff0fd33895267b38fb5179fe9ba8c5bf3b1b62 status_bij_prijsuitreiking

TODO

-
-Erik: Connectie met Google maps
-
-Zoeken op postcode en huisnummer
-
-Remco: Bach data connectie
-
-Load data: niet charfields maar fatsoenlijke typering
-
-Bram: Een frontend voor het zoeken
-
-
-
-Wellicht interessant:
-  De top 100 van meest her-gebruikte voorbeeldpanden (panden waar de meting daadwerkelijk heeft plaatsgevonden)
-
-  select * from (select count(*) as cnt, pand_van_meting_postcode, pand_van_meting_huisnummer, pand_van_meting_huisnummer_toev from energie_record group by pand_van_meting_postcode, pand_van_meting_huisnummer, pand_van_meting_huisnummer_toev) as x order by cnt desc limit 100;
-
-

energie/templates/energie/base.html

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   <meta http-equiv="Content-Language" content="nl"/>
   <meta name="author" content="Team Energielabels"/>
+  <meta name="google-site-verification" content="G1oZt-zqxMl6-fWB8Y2smr45RSoH_dEuZqj6PJQOIt0" />
 
   <link rel="stylesheet" href="{{ MEDIA_URL }}css/screen.css" type="text/css" media="screen, projection" />
   <link rel="stylesheet" href="/site_media/css/print.css" type="text/css" media="print" />

energie/templates/energie/contact.html

     </div>
   </div>
   <div class="span-8 last">
-    <div style="margin-left: 20px; margin-bottom: 4px;color: #888; font-size: 11px;">Mede mogelijk gemaakt door:</div>
-    <a href="http://www.agentschapnl.nl">
-      <img src="{{ MEDIA_URL }}images/agentschap_logo.jpg">
-    </a>
+    <div class="subsidies">
+      <div style="margin-top: 30px; margin-left: 20px; margin-bottom: 4px;color: #888; font-size: 11px;">Mede mogelijk gemaakt door:</div>
+      <a href="http://www.agentschapnl.nl/">
+        <img src="{{ MEDIA_URL }}images/agentschap_logo.jpg" alt="Agentschap NL" style="margin: 10px 0 0 0">
+      </a>
+
+      <a href="http://www.legalsense.nl/">
+        <img src="{{ MEDIA_URL }}images/legalsense_logo.png" alt="Legalsense" style="margin:20px 0 0 20px">
+      </a>
+    </div>
   </div>
   <div class="clear"></div>
   <div class="span-24 last">

energie/templates/energie/home.html

         <h3>Ben jij nog geen A++?</h3>
         <p>
           <a href="/zoeken/"><img style="float:right; margin: 5px 0 10px 10px;" src="{{ MEDIA_URL }}images/energielabels.jpg" alt="Energielabels"></a>
-          U kunt hier binnenkort bekijken of er subsidies beschikbaar zijn voor uw woning waarmee u gratis of tegen geringe kosten een beter energielabel kunt krijgen.
+          U kunt hier bekijken of er subsidies beschikbaar zijn voor uw woning waarmee u gratis of tegen geringe kosten een beter energielabel kunt krijgen.
           A++ ligt zo misschien ook wel voor u binnen handbereik.
         </p>
         <p>
         </p>
         <ul class="link-list">
           <li><a href="http://www.maykinmedia.nl/en/about/" title="Maykin Media">Remco Wendt, Maykin Media</a></li>
-          <li><a href="">Erik Romijn</a></li>
+          <li><a href="http://solidlinks.nl/">Erik Romijn</a></li>
           <li><a href="http://www.legalsense.nl/over-ons/wie_zijn_wij/" title="Legalsense">Klaas van Schelven, Legalsense</a></li>
-          <li><a href="">Stephan Preeker</a></li>
+          <li><a href="http://nl.linkedin.com/in/spreeker">Stephan Preeker</a></li>
           <li><a href="http://www.legalsense.nl/over-ons/wie_zijn_wij/" title="Legalsense">Bram Braakman, Legalsense</a></li>
         </ul>
       </div>
         <input class="submit" type="submit" value="Zoeken">
         <div class="clear">
         </div>
-        <p>Voorbeelden:
+        <p style="margin-top: 16px;">Voorbeelden:
           <a href="/search/?postcode=1098VD&huisnummer=11&toevoeging=">A++</a>, 
           <a href="/search/?postcode=1011WC&huisnummer=1&toevoeging=">B</a>,
           <a href="/search/?postcode=1019SG&huisnummer=652&toevoeging=">C</a>, 
     </div>
     <div>
       <div style="margin-left: 20px; margin-bottom: 4px;color: #888; font-size: 11px;">Mede mogelijk gemaakt door:</div>
-      <a href="http://www.agentschapnl.nl">
-        <img src="{{ MEDIA_URL }}images/agentschap_logo.jpg">
+      <a href="http://www.agentschapnl.nl/">
+        <img src="{{ MEDIA_URL }}images/agentschap_logo.jpg" alt="Agentschap NL" style="margin: 10px 0 0 0">
+      </a>
+
+      <a href="http://www.legalsense.nl/">
+        <img src="{{ MEDIA_URL }}images/legalsense_logo.png" alt="Legalsense" style="margin:20px 0 20px 20px">
       </a>
     </div>
   </div>

energie/templates/energie/over-ons.html

           Hack de Overheid is een collectief van experts op het gebied van open data en open data toepassingen. Op 12 maart 2011 vormde zich als vanzelf een team van 5 enthousiaste hackers, designers en opendata-liefhebbers: het team van energielabelapp.nl. Dit is het team: 
         </p>
         <ul class="link-list">
-          <li><a href="">Remco Wendt</a></li>
+          <li><a href="http://www.maykinmedia.nl/en/about/">Remco Wendt</a></li>
           <li><a href="http://solidlinks.nl/">Erik Romijn</a></li>
           <li><a href="http://www.legalsense.nl/over-ons/wie_zijn_wij/" title="Legalsense">Klaas van Schelven, Legalsense</a></li>
           <li><a href="http://www.linkedin.com/in/spreeker">Stephan Preeker</a></li>
       <div class="block">
         <h4>Resultaten &amp; bevindingen</h4>
         <p>
-          Zoeken: de zoekfunctionaliteit was de meest basale functionaliteit en werd nog tijdens het Hack-de-overheid event van 12 maart gepresenteerd. De gebruiker kan zijn (of andermans) postcode, huisnummer en toevoeging invullen en krijgt een overzicht van het energielabel en alle overige beschikbare gegevens (geldigheid, gas-, electra-, co<sub style="font-size: 8px;">2</sub>- en warmteverbruik. Daarnaast worden 10 buurtbewoners getoond.
+          <b>Zoeken</b>: de zoekfunctionaliteit was de meest basale functionaliteit en werd nog tijdens het Hack-de-overheid event van 12 maart gepresenteerd. De gebruiker kan zijn (of andermans) postcode, huisnummer en toevoeging invullen en krijgt een overzicht van het energielabel en alle overige beschikbare gegevens (geldigheid, gas-, electra-, co<sub style="font-size: 8px;">2</sub>- en warmteverbruik. Daarnaast worden 10 buurtbewoners getoond.
         </p>
         <p>
-          Omgevingsvergelijking: het is gebleken dat een spelelement een goede manier is om gedragsveranderingen te motiveren. Daarom hebben we ervoor gekozen de open data in te zetten om een vergelijking te kunnen maken met je buren. De gebruiker krijgt direct te zien in hoeverre hij/zij voor- of achter loopt op de buurtbewoners.
+          <b>Omgevingsvergelijking</b>: het is gebleken dat een spelelement een goede manier is om gedragsveranderingen te motiveren. Daarom hebben we ervoor gekozen de open data in te zetten om een vergelijking te kunnen maken met je buren. De gebruiker krijgt direct te zien in hoeverre hij/zij voor- of achter loopt op de buurtbewoners.
         </p>
         <p>
-          Wijkgemiddeldes: de energielabelapp is de eerste plaats waar de gemiddelde wijkresultaten van heel Amsterdam inzichtelijk zijn gemaakt. Dit geeft een heel aardig beeld van groene en minder groene (rode) wijken.
+          <b>Wijkgemiddeldes</b>: de energielabelapp is de eerste plaats waar de gemiddelde wijkresultaten van heel Amsterdam inzichtelijk zijn gemaakt. Dit geeft een heel aardig beeld van groene en minder groene (rode) wijken.
         </p>
         <p>
-          Op basis van de gegevens van de Brandweer van Amsterdam is een beeld geschetst van Koolstofmonoxide meldingen.
-
-
-
-
-
-        </p>
-        <p>
-          In het kader van de wedstrijd "Apps for Amsterdam" hebben we er voor gekozen in dit stadium alleen de data van Amsterdam in te zetten.
-        </p>
+          In het kader van de wedstrijd "Apps for Amsterdam" hebben we er voor gekozen in dit stadium alleen de data van Amsterdam in te zetten. In een later stadium zullen de gegevens van heel Nederland worden ingevoerd.
         </p>
       </div>
       <div class="block">
         <h4>Databronnen</h4>
         <p>
-        Hoe hebben we de data gekregen?
+        De data komt uit verschillende bronnen, grotendeels beschikbaar gesteld in het kader van "Apps for Amsterdam". De belangrijkste bronnen zijn:
         </p>
         <ul>
-          <li>Brandweer Amsterdam Meldingen/uitrukken uit het meldkamer systeem van 1-1-2006 tot 15-9-2010.</li>
-          <li>Energielabels gebouwen Gebouwinformatie: dit betreft de plaats, postcode, het huisnummer, eventuele huisnummertoevoeging en een vrij veld dat gebruikt kan worden voor extra gebouwidentificatie met verder het woningtype of hoofdgebruiksfunctie; het certificaatnummer, de datum van opname en registratie door de adviseur, de labelwaarde (energie-index) en de labelklasse, bron van de opname; het berekende gebouwgebonden energieverbruik in MJ, en indien beschikbaar m3 gas, kWh elektrisch, MJ warmte en het aantal m2 van het gebouw. Agentschap NL  webservice (na registratie)</li>
+          <li>Energielabels: Beschikbaar gesteld door <i>Agentschap NL</i>, een database die ongeveer 20% van de energielabels van Amsterdam bevat.</li>
+          <li>Postcodes: PP6 database, een open database met postcodes die is gevuld door de gebruikers.</li>
         </ul>
-
-        Meer data er in.
-        We zouden graag betere data verkrijgen.
+        <p>
+          Bij het beschikbaar stellen van de data was er sprake van dat de energielabels binnenkort beschikbaar zullen komen als een online API. Dat is een ontwikkeling die we zeer zeker toe zullen juichen.
         </p>
       </div>
       <div class="block">
-        <h4>Technische en politieke uitdagingen</h4>
+        <h4>Verdere mogelijkheden en informatie</h4>
         <p>
-        Hoe hebben we de data gekregen/
+          We hebben de volgende plannen met energielabelapp.nl:
         </p>
-      </div>
-      <div class="block">
-        <h4>Verdere mogelijkheden</h4>
+        <ul>
+          <li>Incorperatie van de gegevens van heel Nederland (niet alleen Amsterdam), en van meer gegevens per stad (nu hebben we ca. 20% van de beschikbare gegevens. Voorts: een aansluiting zoeken bij de API</li>
+          <li>De connectie met subsidieinformatie is dynamischer te maken. Nu wordt nog alle subsidieinformatie van Amsterdam getoond, maar niet op een dynamische manier. Het is echter mogelijk om de connectie te leggen met een subsidie die op een zekere plek beschikbaar is; en dat ook alleen te doen als aan de voorwaarden voldaan is</li>
+        </ul>
+        <h4>Broncode</h4>
         <p>
-        Heel Nederland
-        Gave data
-        Rags to riches
-        Bitbucket.
+          De broncode van het project is vrij beschikbaar op <a href="https://bitbucket.org/erikr/energielabel/">bitbucket</a>.
         </p>
       </div>
     </div>
   <div class="span-8 last">
     <div class="subsidies">
     <div style="margin-top: 30px; margin-left: 20px; margin-bottom: 4px;color: #888; font-size: 11px;">Mede mogelijk gemaakt door:</div>
-    <a href="http://www.agentschapnl.nl">
-      <img src="{{ MEDIA_URL }}images/agentschap_logo.jpg">
-    </a>
+      <a href="http://www.agentschapnl.nl/">
+        <img src="{{ MEDIA_URL }}images/agentschap_logo.jpg" alt="Agentschap NL" style="margin: 10px 0 0 0">
+      </a>
+
+      <a href="http://www.legalsense.nl/">
+        <img src="{{ MEDIA_URL }}images/legalsense_logo.png" alt="Legalsense" style="margin:20px 0 0 20px">
+      </a>
     </div>
   </div>
   <div class="clear"></div>

energie/templates/energie/search.html

             	});
             </script>
           </div>
+          
+          <div class="span-8 border">
+            <p>
+              <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="Met mijn energielabel {{ results.0.pand_van_meting_energieklasse }} scoor ik beter dan {{ rating.rating }}% van mijn buurt! Ontdek jouw eigen score op" data-url="http://energielabelapp.nl/" data-count="none">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
+              <span class="twitter_link">zonder het huidige adres in de tweet.</span>
+            </p>
+          </div>
+          <div class="span-13 last">
+            <p class="twitter_link">
+              <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="Met mijn energielabel {{ results.0.pand_van_meting_energieklasse }} scoor ik beter dan {{ rating.rating }}% van mijn buurt! Ontdek jouw eigen score op http://energielabelapp.nl/" data-count="none">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
+              <span class="twitter_link">met directe link naar deze pagina, dus met het huidige adres in de tweet.</span>
+            </p>
+          </div>
       </div>
     {% endif %}
   
       <div id="search-result" class="box">
     {% if not results %}
       <p class="label">Geen resultaten</p>
-      <p>Niets gevonden. Energielabeltje kopen? Vraag binnenkort vrijblijvend een offerte aan...</p>
+      <p>Er is niets gevonden. Op het moment bevat energielabelapp.nl ongeveer 20% van de beschikbare data en zijn alleen de gegevens van Amsterdam opgenomen.</p>
 
     {% endif %}
   

energie/templates/energie/subsidies.html

         <li><a href="#lening3">Groenhypotheek Particuliere woningeigenaren (diverse banken)</a></li>
         <li><a href="#lening4">Energie in balans hypotheek - EFD bv</a></li>
       </ul>
-      <h4>Overig</h4>
-      <ul class="link-list">
-        <li><a href="#overig1">Verbouwen van woningen</a></li>
-        <li><a href="#overig2">Isoleren van woningen</a></li>
-      </ul>
 
     </div>
 

site_media/css/style.css

 
 #rating_bar {
   margin-top: 10px;
+  margin-bottom: 10px;
+}
+
+span.twitter_link {
+  vertical-align: top;
 }
 
 p.label {

site_media/images/legalsense_logo.png

Added
New image