Commits

Show all
Author Commit Message Labels Comments Date
Remco Wendt
Added Maykin Media logo
Remco Wendt
Merged origin
Remco Wendt
Merged origin
Remco Wendt
Added PIL dependency
Erik Romijn
Added tag status_bij_prijsuitreiking for changeset 73ff0fd33895
Erik Romijn
Tags
status_bij_prijsuitreiking
Erik Romijn
todo moved to bitbucket wiki
Bram Braakman
logo added
Bram Braakman
idem
Bram Braakman
schoonheidsfoutje
Bram Braakman
melding over brandweer data uit over ons tekst
Bram Braakman
last changes (tekstueel, opmaak e.d.)
Erik Romijn
tekst voor niets gevonden mooier maken
Erik Romijn
refine twitter text
Erik Romijn
refine text for tweet this
Erik Romijn
add 'tweet this' button, both with and without lookup address
stephan preeker
added links for me on home
Klaas van Schelven
Logo Legalsense
Klaas van Schelven
Tekstueel 'over ons'
Bram Braakman
subsidies, google analytics, styling
Klaas van Schelven
merge
Klaas van Schelven
BUurtgemmiddeldes draait op local_settings
Klaas van Schelven
Opzetje over-ons; plaatje
Remco Wendt
Merged origin
Remco Wendt
Woops removed old merge marker
Erik Romijn
Automated merge with ssh://hg@bitbucket.org/erikr/energielabel
Erik Romijn
switching form to get, adding examples, removing csrf
Erik Romijn
fixing __unicode__ for Record
Remco Wendt
Cleaned up old brandweer code
Remco Wendt
Finished heat map for brandweer data
  1. Prev
  2. Next