Commits

Remco Wendt committed ff80e2f Merge

Merged origin

Comments (0)

Files changed (11)

buurtgemiddeldes.py

 #!/usr/bin/python
 from django.core.management import setup_environ
-import settings
-setup_environ(settings)
+import local_settings
+setup_environ(local_settings)
 
 # ================================= begin script ================================ #
 

energie/templates/energie/base.html

   <script type="text/javascript" src="/site_media/jquery-ui-1.8.11.custom/js/jquery-1.5.1.min.js"></script>
   <script type="text/javascript" src="/site_media/jquery-ui-1.8.11.custom/js/jquery-ui-1.8.11.custom.min.js"></script>
   <link rel="stylesheet" href="/site_media/jquery-ui-1.8.11.custom/css/ui-lightness/jquery-ui-1.8.11.custom.css" type="text/css" media="screen, projection" />
-
   {% block extend_head %}{% endblock %}
 </head>
 <body>
-{# TODO  {% include 'google-analytics-inc.html' %}#}
+{% include 'energie/google-analytics-inc.html' %}
 
 <div id="wrapper">
 
       <img src="/site_media/img/logo.png" alt="energie" />
     {% endblock %}
     </div>
-    <div class="span-11 prepend-2 last">
+    <div class="span-15 last">
       <ul id="nav">
         <li><a href="/" title="Home">Home</a></li>
         <li><a href="/wijkcompetitie/" title="Wijkcompetitie">Wijkcompetitie</a></li>
         <li><a href="/zoeken/" title="Zoeken">Zoeken</a></li>
+        <li><a href="/subsidies/" title="Subsidies">Subsidies</a></li>
         <li><a href="/over-ons/" title="Over ons">Over ons</a></li>
         <li><a href="/contact/" title="Contact">Contact</a></li>
       </ul>

energie/templates/energie/google-analytics-inc.html

+<script type="text/javascript">
+
+ var _gaq = _gaq || [];
+ _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22177345-2']);
+ _gaq.push(['_trackPageview']);
+
+ (function() {
+  var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
+  ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
+  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
+ })();
+
+</script>

energie/templates/energie/home.html

       <div class="block">
         <h3>Ben jij nog geen A++?</h3>
         <p>
-          <a href="/zoeken/"><img style="float:right; margin: 5px 0 10px 10px;" src="{{ MEDIA_URL }}/images/energielabels.jpg" alt="Energielabels"></a>
+          <a href="/zoeken/"><img style="float:right; margin: 5px 0 10px 10px;" src="{{ MEDIA_URL }}images/energielabels.jpg" alt="Energielabels"></a>
           U kunt hier binnenkort bekijken of er subsidies beschikbaar zijn voor uw woning waarmee u gratis of tegen geringe kosten een beter energielabel kunt krijgen.
           A++ ligt zo misschien ook wel voor u binnen handbereik.
         </p>
   </div>
   <div class="span-8 last">
     <div id="sidebar" class="box">
-      <h3>Energielabel zoeken</h3>
+      <h3>Energielabel zoeken<sup style="font-size: 11px;">1</sup></h3>
       <form method="get" action="/zoeken/">
         <p><label>{{ form.postcode.label }}</label></p>
         <p>{{ form.postcode }}</p>
         <p><label>{{ form.toevoeging.label }}</label></p>
         <p>{{ form.toevoeging }}</p>
         <input class="submit" type="submit" value="Zoeken">
-        <div class="clear"></div>
+        <div class="clear">
+        </div>
         <p>Voorbeelden:
           <a href="/search/?postcode=1098VD&huisnummer=11&toevoeging=">A++</a>, 
           <a href="/search/?postcode=1011WC&huisnummer=1&toevoeging=">B</a>,
           <a href="/search/?postcode=1019SG&huisnummer=652&toevoeging=">C</a>, 
           <a href="/search/?postcode=1011NH&huisnummer=25&toevoeging=">F</a>, 
           <a href="/search/?postcode=1094AL&huisnummer=23&toevoeging=HS">G</a>
-        </p>        
+        </p>
+        <p class="data-info"><sup style="font-size: 8px;">1</sup> Momenteel zijn alleen gegevens beschikbaar van Amsterdam</p>
       </form>
     </div>
     <div>

energie/templates/energie/over-ons.html

 {% extends "energie/base.html" %}
 
 {% block extend_title %}
-Home |
+Over ons |
 {% endblock %}
 
 {% block breadcrumbs %}
-	<a href="/">Home</a>
+	{{ block.super }}
+  Over ons
 {% endblock %}
 
 
     <div id="main">
       <div class="block">
         <h2>Over ons</h2>
+        <p>
+          <img src="{{ MEDIA_URL }}images/hack-de-overheid.jpg">
+        </p>
         <p>Welkom bij Energielabels Online. Op deze pagina <a href="/search/">zoekt u snel</a> naar de beschikbare energiegegevens over gebouwen en woningen.
-          U kunt de resultaten op een kaart weergeven en krijgt gratis subsidieadvies.
+          U kunt de resultaten op een kaart weergeven en krijgt gratis subsidieadvies. De <a href="/wijkcompetitie/">gemiddelde energieprestaties per wijk</a> van Amsterdam zijn ook voor het eerst inzichtelijk gemaakt. 
         </p>
       </div>
       <div class="block">
         <h4>Project Energielabels - Apps for Amsterdam</h4>
         <p>
           Deze Apps is gemaakt in het kader van <a href="http://www.hackdeoverheid.nl/">Hack de Overheid (12 maart 2011)</a> en <a href="http://www.appsforamsterdam.nl">Apps for Amsterdam</a>.
-          Meegewerkt aan deze App hebben:
+          Hack de Overheid is een collectief van experts op het gebied van open data en open data toepassingen. Op 12 maart 2011 vormde zich als vanzelf een team van 5 enthousiaste hackers, designers en opendata-liefhebbers: het team van energielabelapp.nl. Dit is het team: 
         </p>
         <ul class="link-list">
           <li><a href="">Remco Wendt</a></li>
-          <li><a href="">Erik Romijn</a></li>
+          <li><a href="http://solidlinks.nl/">Erik Romijn</a></li>
           <li><a href="http://www.legalsense.nl/over-ons/wie_zijn_wij/" title="Legalsense">Klaas van Schelven, Legalsense</a></li>
-          <li><a href="">Stephan Preeker</a></li>
+          <li><a href="http://www.linkedin.com/in/spreeker">Stephan Preeker</a></li>
           <li><a href="http://www.legalsense.nl/over-ons/wie_zijn_wij/" title="Legalsense">Bram Braakman, Legalsense</a></li>
         </ul>
       </div>
+      <div class="block">
+        <h4>Resultaten &amp; bevindingen</h4>
+        <p>
+          Zoeken: de zoekfunctionaliteit was de meest basale functionaliteit en werd nog tijdens het Hack-de-overheid event van 12 maart gepresenteerd. De gebruiker kan zijn (of andermans) postcode, huisnummer en toevoeging invullen en krijgt een overzicht van het energielabel en alle overige beschikbare gegevens (geldigheid, gas-, electra-, co<sub style="font-size: 8px;">2</sub>- en warmteverbruik. Daarnaast worden 10 buurtbewoners getoond.
+        </p>
+        <p>
+          Omgevingsvergelijking: het is gebleken dat een spelelement een goede manier is om gedragsveranderingen te motiveren. Daarom hebben we ervoor gekozen de open data in te zetten om een vergelijking te kunnen maken met je buren. De gebruiker krijgt direct te zien in hoeverre hij/zij voor- of achter loopt op de buurtbewoners.
+        </p>
+        <p>
+          Wijkgemiddeldes: de energielabelapp is de eerste plaats waar de gemiddelde wijkresultaten van heel Amsterdam inzichtelijk zijn gemaakt. Dit geeft een heel aardig beeld van groene en minder groene (rode) wijken.
+        </p>
+        <p>
+          Op basis van de gegevens van de Brandweer van Amsterdam is een beeld geschetst van Koolstofmonoxide meldingen.
+
+
+
+
+
+        </p>
+        <p>
+          In het kader van de wedstrijd "Apps for Amsterdam" hebben we er voor gekozen in dit stadium alleen de data van Amsterdam in te zetten.
+        </p>
+        </p>
+      </div>
+      <div class="block">
+        <h4>Databronnen</h4>
+        <p>
+        Hoe hebben we de data gekregen?
+        </p>
+        <ul>
+          <li>Brandweer Amsterdam Meldingen/uitrukken uit het meldkamer systeem van 1-1-2006 tot 15-9-2010.</li>
+          <li>Energielabels gebouwen Gebouwinformatie: dit betreft de plaats, postcode, het huisnummer, eventuele huisnummertoevoeging en een vrij veld dat gebruikt kan worden voor extra gebouwidentificatie met verder het woningtype of hoofdgebruiksfunctie; het certificaatnummer, de datum van opname en registratie door de adviseur, de labelwaarde (energie-index) en de labelklasse, bron van de opname; het berekende gebouwgebonden energieverbruik in MJ, en indien beschikbaar m3 gas, kWh elektrisch, MJ warmte en het aantal m2 van het gebouw. Agentschap NL  webservice (na registratie)</li>
+        </ul>
+
+        Meer data er in.
+        We zouden graag betere data verkrijgen.
+        </p>
+      </div>
+      <div class="block">
+        <h4>Technische en politieke uitdagingen</h4>
+        <p>
+        Hoe hebben we de data gekregen/
+        </p>
+      </div>
+      <div class="block">
+        <h4>Verdere mogelijkheden</h4>
+        <p>
+        Heel Nederland
+        Gave data
+        Rags to riches
+        Bitbucket.
+        </p>
+      </div>
     </div>
   </div>
   <div class="span-8 last">
-    <div style="margin-left: 20px; margin-bottom: 4px;color: #888; font-size: 11px;">Mede mogelijk gemaakt door:</div>
+    <div class="subsidies">
+    <div style="margin-top: 30px; margin-left: 20px; margin-bottom: 4px;color: #888; font-size: 11px;">Mede mogelijk gemaakt door:</div>
     <a href="http://www.agentschapnl.nl">
       <img src="{{ MEDIA_URL }}images/agentschap_logo.jpg">
     </a>
+    </div>
   </div>
   <div class="clear"></div>
   <div class="span-24 last">

energie/templates/energie/search.html

   <div class="span-24 last">
     <div id="main" style="padding-top: 20px;">
       <div id="search-form" class="box span-21">
-      <h3>Zoeken</h3>
+      <h3>Zoeken<sup style="font-size: 11px;">1</sup></h3>
       <form method="get" action="/search/">
         <div class="left">
           {{ form.postcode.errors }}
           <a href="/search/?postcode=1011NH&huisnummer=25&toevoeging=">F</a>, 
           <a href="/search/?postcode=1094AL&huisnummer=23&toevoeging=HS">G</a>
         </p>
-        
+        <p class="data-info"><sup style="font-size: 8px;">1</sup> Momenteel zijn alleen gegevens beschikbaar van Amsterdam</p>
+
       </form>
       </div>
 

energie/templates/energie/subsidies.html

+{% extends "energie/base.html" %}
+
+{% block extend_title %}
+Subsidies |
+{% endblock %}
+
+{% block breadcrumbs %}
+	{{ block.super }}
+  Subsidies
+{% endblock %}
+
+
+{% block content %}
+
+  <div class="span-16">
+    <div id="main">
+      <div class="block">
+        <h2>Subsidies Amsterdam</h2>
+        <p>
+          De overheid heeft verschillende subsidieregelingen voor energiebesparing.
+          Op deze website treft u een aantal subsidieregelingen voor Amsterdam aan.
+          In de toekomst worden daar mogelijk nog andere regelingen aan toegevoegd. Idealiter stelt de overheid
+          gegevens over subsidies via een centrale subsidiedatabank beschikbaar.
+          Deze databank kan dan gekoppeld worden aan de zoekresultaten op deze website. U krijgt dan gelijk de
+          relevante regelingen te zien voor uw situatie.
+        </p>
+      </div>
+      <div class="block box"><a name="subsidie1"></a>
+        <h4>Subsidieregeling Groene daken en muren<br>Stadsdeel West, Nieuw-West, Zuid en Centrum</h4>
+        <table class="subsidie-info" width="680">
+          <tr><th>Status:</th><td><span class="actief">Actief</span></td></tr>
+          <tr><th>Aanbieder:</th><td>Stadsdeel West</td></tr>
+          <tr><th>Begindatum:</th><td>12-11-2010</td></tr>
+          <tr><th>Bestemd voor:</th><td>Woningeigenaar,&nbsp;Woningcorporatie / Particuliere woningverhuurder</td></tr>
+          <tr><th>Regio:</th><td>Amsterdam</td></tr>
+          <tr><th>Bedrag:</th><td></td></tr>
+        </table>
+        <p>
+          <b>Omschrijving:</b>
+          <br>
+          Bent u woningeigenaar in Amsterdam&nbsp;Stadsdeel West, Nieuw-West, Zuid en Centrum van Amsterdam&nbsp;
+          en wilt u een groen dak of een groene muur aanleggen? Dan kunt u gebruik maken van de subsidieregeling
+          Groene daken en muren van de vier stadsdelen. Het bestuur vindt groen in het stadsdeel belangrijk en wil
+          bewoners stimuleren groene daken en muren aan te leggen. Via deze subsidieregeling kunnen bewoners en ondernemers
+          subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak (of een groene muur).
+        </p>
+        <p>
+          <b>Bedrag:</b>
+          <br>
+          Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de kosten van de aanleg van een groen dak met een maximum van €50 p/m2.
+          Er wordt subsidie verstrekt voor daken van minimaal 6 m2 tot maximaal 100 m2.
+        </p>
+        <p><b>Voorwaarden:</b></p>
+        <ul>
+          <li>Het groene dak moet tenminste 6 m2 en maximaal 100 m2 groot zijn en bestaan uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag.</li>
+          <li>Het groene dak moet een minimale waterbergende capaciteit hebben van 15 liter/m2. </li>
+          <li>Door middel van een constructieberekening moet aangetoond worden dat de dakconstructie een groen dak kan dragen.</li>
+          <li>De subsidie dient vóóraf aangevraagd te worden.</li>
+        </ul>
+        <p>
+        <a target='_blank' href='http://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/groen/groene_daken/subsidieregelingen/'>Lees meer</a>
+        </p>
+        <p class="small">
+          Let op, aan deze tekst kunnen geen rechten ontleend worden. Neem voor de laatste informatie over deze regeling contact op met de verstrekker van de regeling.
+        </p>
+      </div>
+      <div class="block box"><a name="subsidie2"></a>
+        <h4>Subsidie Groene daken en muren Amsterdam</h4>
+        <table class="subsidie-info" width="680">
+          <tr><th>Status:</th><td><span class="actief">Actief</span></td></tr>
+          <tr><th>Aanbieder:</th><td>Gemeente Amsterdam</td></tr>
+          <tr><th>Begindatum:</th><td>15-03-2010</td></tr><tr><th>Einddatum:</th><td>31-12-2011</td></tr>
+          <tr><th>Bestemd voor:</th><td>Woningcorporatie / Particuliere woningverhuurder,&nbsp;Woningeigenaar,&nbsp;Overig</td></tr>
+          <tr><th>Regio:</th><td>Amsterdam</td></tr>
+          <tr><th>Bedrag:</th><td>max. €20.000,-</td></tr>
+        </table>
+        <p>
+          <b>Omschrijving:</b>
+          <br>
+        </p>
+        <p>
+          Bent u woningeigenaar, een vereniging van eigenaren, woningcorporatie of particuliere woningverhuurder in de gemeente Amsterdam? Dan kunt u subsidie aanvragen wanneer u een groen dak of groene muur aanlegt.
+        </p>
+        <p>
+          De regeling van de gemeente Amsterdam geldt voor grotere daken vanaf 40 m2.&nbsp; De regeling geldt ook voor verticaal groen ofwel levende muren. Ook woonboten vallen onder de subsidieregeling.<br />
+        </p>
+        <p>
+          <b>Bedrag:</b>
+          De subsidie bedraagt € 50,- per vierkante meter, maar maximaal 50 % van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,- per subsidieaanvraag.
+        </p>
+        <p>
+          <b>Voorwaarden:</b>
+          <br>De subsidie is geldig voor toepassing bij bestaande daken en muren, met een minimale oppervlakte van 40 m2.
+        </p>
+        <p>
+        <a target='_blank' href='http://www.amsterdam.nl/?xdl=../views/amsterdamnl/xdl/Page&VarIdt=1&SitIdt=18&ItmIdt=224305&reload=true&authenticate_token=76c82149-d4fe-4851-98d6-04d7c0326b7c'>Lees meer</a>
+        </p>
+        <p class="small">Let op, aan deze tekst kunnen geen rechten ontleend worden. Neem voor de laatste informatie over deze regeling contact op met de verstrekker van de regeling.
+        </p>
+
+      </div>
+      <div class="block box"><a name="subsidie3"></a>
+        <h4>Subsidieregeling Duurzame warmte (warmtesystemen)</h4>
+        <table class="subsidie-info" width="680">
+          <tr><th>Status:</th><td><span class="actief">Actief</span></td></tr>
+          <tr><th>Aanbieder:</th><td>Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie</td></tr>
+          <tr><th>Begindatum:</th><td>01-09-2008</td></tr><tr><th>Einddatum:</th><td>31-12-2011</td></tr>
+          <tr><th>Bestemd voor:</th><td>Woningeigenaar,&nbsp;Woningcorporatie / Particuliere woningverhuurder</td></tr>
+          <tr><th>Regio:</th><td>Nationaal</td></tr>
+          <tr><th>Bedrag:</th><td></td></tr>
+        </table>
+        <p>
+          <b>Omschrijving:</b><br>
+          Bent u eigenaar van een bestaande woning en wilt u een zonneboiler, warmtepomp of
+          micro-warmtekrachtkoppeling (micro-WKK) laten installeren? Dan kunt u daarvoor gebruikmaken
+          van de subsidieregeling Duurzame warmte.<br>
+          Subsidie kan worden aangevraagd door eigenaar-bewoners, maar ook eigenaar-verhuurders,
+          zoals een woningcorporatie.&nbsp;&nbsp;
+        </p>
+        <p>
+          Let op: Voor 2011 is het budget voor de regeling nog niet beschikbaar gesteld.
+          De publicatie voor de openstelling verwachten we eind januari 2011. Tot die tijd neemt Agentschap NL
+          wel aanvragen in behandeling, maar zal Agentschap NL geen subsidie verlenen.
+          Na publicatie van de openstelling zal voor alle categorieën (zonneboilers, warmtepompen, lucht/water-warmtepompen en micro-wkk's)
+          weer voldoende budget beschikbaar zijn. U kunt gewoon uw aanvraag indienen. Verzoeken tot uitbetaling worden wel behandeld.
+        </p>
+        <p>
+          <b>Bedrag:</b><br>
+          Voor ieder type warmtesysteem gelden verschillende subsidietarieven.
+          Per subsidieronde vindt een vaststelling van de subsidiebedragen plaats.
+          De huidige bedragen zijn als volgt:
+        </p>
+        <ul>
+          <li>Micro-WKK: € 4.000 per installatie </li>
+          <li>Warmtepomp: gemiddeld €5.000,- voor een water/water-warmtepomp en €2.000',- voor een lucht/water warmtepomp</li>
+          <li>Zonneboiler: maximaal € 200 per Gigajoule, tot maximaal 12 Gigajoule opbrengst per woning</li>
+        </ul>
+        <p><b>Voorwaarden:</b>
+        <ul>
+          <li>De subsidie is alleen van toepassing op bestaande woningen die vóór 1 januari 2008 zijn opgeleverd.</li>
+          <li>Deze regeling is in combinatie met andere regelingen aan te vragen, maar bij 'de regeling 'Duurzame warmte' wordt eerder aangevraagde en toegekende subsidie in mindering gebracht op het subsidiebedrag dat u mogelijk voor 'Duurzame Warmte voor bestaande woningen' krijgt.</li>
+        </ul>
+        <p>Voor de overige voorwaarden en de meest actuele informatie gaat u naar de website onder 'lees meer'.</p>
+
+        <p>
+          <a target='_blank' href='http://www.agentschapnl.nl/duurzamewarmte/'>Lees meer</a>
+        </p>
+        <p class="small">Let op, aan deze tekst kunnen geen rechten ontleend worden.
+          Neem voor de laatste informatie over deze regeling contact op met de verstrekker van de regeling.
+        </p>
+
+      </div>
+      <div class="block box"><a name="lening1"></a>
+        <h4>Freo EcoLening</h4>
+        <table class="subsidie-info" width="680">
+          <tr><th>Status:</th><td><span class="actief">Actief</span></td></tr>
+          <tr><th>Aanbieder:</th><td>De Lage Landen Financiering BV (100% Rabobank Groep)</td></tr>
+          <tr><th>Begindatum:</th><td>07-08-2009</td></tr>
+          <tr><th>Bestemd voor:</th><td>Woningeigenaar</td></tr>
+          <tr><th>Regio:</th><td>Nationaal</td></tr>
+          <tr><th>Bedrag:</th><td></td></tr>
+        </table>
+        <p><b>Omschrijving:</b><br>
+           Freo EcoLening is een persoonlijke lening bedoeld voor eigenaar-bewoners die willen
+           investeren in één of meer energiebesparende maatregelen.</p>
+        <p>
+          <b>Bedrag:</b><br>
+          Afhankelijk van de geselecteerde maatregelen, kan de consument kiezen uit de Freo EcoLening
+          Premium (€ 2.500 - € 50.000) danwel de Freo EcoLening Extra (€ 5.000 - € 50.000).
+          De financiering is ook te combineren met (overige) subsidie-maatregelen
+        </p>
+        <p>
+          <b>Voorwaarden:</b><br>
+          De Freo EcoLening Premium heeft een vast rentetarief. Dit tarief is 8,0%
+          (financiering €2.500 - € 5.000) danwel 6,9% ( financiering € 5.000 - € 50.000).
+          Het vaste tarief voor de Freo EcoLening Extra is 5,7% (financiering € 5.000 - € 50.000).
+          De klant kan te allen tijde boetevrij aflossen.
+        </p>
+        <p>Deze regeling is in combinatie met andere regelingen aan te vragen.</p>
+        <p>
+          <a target='_blank' href='https://www.freo.nl/Leningen/Pages/Ecolening.aspx'>Lees meer</a>
+        </p>
+        <p class="small">
+          Let op, aan deze tekst kunnen geen rechten ontleend worden.
+          Neem voor de laatste informatie over deze regeling contact op met de verstrekker van de regeling.
+        </p>
+      </div>
+      <div class="block box"><a name="lening2"></a>
+        <h4>GreenLoans Lening</h4>
+        <table class="subsidie-info" width="680">
+          <tr><th>Status:</th><td><span class="actief">Actief</span></td></tr>
+          <tr><th>Aanbieder:</th><td>Alfam Consumer Credit, Advance Finance BV </td></tr>
+          <tr><th>Begindatum:</th><td>01-07-2009</td></tr>
+          <tr><th>Bestemd voor:</th><td>Woningeigenaar</td></tr>
+          <tr><th>Regio:</th><td>Nationaal</td></tr>
+          <tr><th>Bedrag:</th><td></td></tr>
+        </table>
+        <p><b>Omschrijving:</b>
+          <br>Bij GreenLoans kunt u een persoonlijke lening aanvragen voor investeringen
+          in energiebesparende maatregelen zoals isolatiemaatregelen en een nieuwe, energiezuinige CV ketel.
+          Ook kunt u met de lening duurzame technieken financieren zoals een warmtepomp, een zonneboiler
+          en zonnepanelen.</p>
+        <p>
+        Met duurzame energietoepassingen en energiebesparende maatregelen kunt u uw energierekening verlagen.
+          Hiervoor zijn wel eerst investeringen nodig. Een aantrekkelijke lening is dan een interessante
+          optie. </p>
+        <p>
+          <b>Bedrag:</b><br>
+          U kunt maatregelen, eventueel meerdere tegelijk, financieren voor bedragen tussen de
+          5.000 en 50.000 euro.<br>
+          Voor welke maatregelen u een lening kunt krijgen vindt u op de website onder 'lees meer'.</p>
+        <p>
+          <b>Voorwaarden:</b><br>
+          De Greenloans lening (rente 5,5%) en de Greenloans Ecolening (rente 6,2%)
+          verschillen ten aanzien van de maatregelen waarvoor u kunt lenen,&nbsp;de looptijd
+          en in hoeverre boetevrij aflossen is toegestaan. Algemene voorwaarden, die gelden voor beide
+          leningvarianten, is dat u maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing betaalt en dat
+          de rente mogelijk fiscaal aftrekbaar is.</p>
+        <p>Deze regeling is in combinatie met andere regelingen aan te vragen.</p>
+        <p>
+          <a target='_blank' href='http://www.greenloans.nl/304/Onze-groene-leningen.html'>Lees meer</a>
+        </p>
+
+        <p class="small">Let op, aan deze tekst kunnen geen rechten ontleend worden.
+          Neem voor de laatste informatie over deze regeling contact op met de verstrekker van de regeling.
+        </p>
+      </div>
+      <div class="block box"><a name="lening3"></a>
+        <h4>Groenhypotheek Particuliere woningeigenaren (diverse banken)</h4>
+        <table class="subsidie-info" width="680">
+          <tr><th>Status:</th><td><span class="actief">Actief</span></td></tr>
+          <tr><th>Aanbieder:</th><td>Diverse banken</td></tr>
+          <tr><th>Begindatum:</th><td>01-08-2005</td></tr>
+          <tr><th>Bestemd voor:</th><td>Woningeigenaar</td></tr>
+          <tr><th>Regio:</th><td>Nationaal</td></tr>
+          <tr><th>Bedrag:</th><td></td></tr>
+        </table>
+        <p><b>Omschrijving:</b><br>
+        <p>Bent u woningeigenaar en wilt u uw een nieuwe duurzame woning bouwen of uw bestaande
+          woning energiezuiniger maken? Dan kunt u een goedkope lening of hypotheek krijgen om
+          de bouw van uw nieuwe woning of de renovatie van uw bestaande woning te financieren,
+          of om een energiezuinig verwarmingssysteem aan te leggen.&nbsp; Ook kunt u geld lenen
+          voor duurzame technieken zoals het plaatsen van een zonneboiler of zonnepanelen. Sinds
+          30 maart zijn deze mogelijkheden gewijzigd door een geheel vernieuwde Regeling groenprojecten
+          en is er meer mogelijk voor woningeigenaren.&nbsp;</p>
+        <p>Met energiebesparende maatregelen en duurzame technieken kunt u uw energierekening verlagen.
+          Hiervoor zijn wel eerst investeringen nodig. Een aantrekkelijke lening is dan een
+          interessante optie. De Groen Hypotheek is een hypothecaire lening die beschikbaar
+          is voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen. De rentekorting bedraagt doorgaans
+          1 procentpunt. </p>
+        <p>De Groen Hypotheek kan een aanvulling op uw bestaande hypotheek vorm
+          of een tweede hypotheek zijn. De hypotheekvorm van een Groen Hypotheek ligt niet vast.
+          Wat voor u de meest gunstige hypotheekvorm is, kunt u overleggen met uw hypotheekadviseur.
+        </p>
+        <p>
+          <b>Bedrag:</b><br>
+        <p>Het aantal energielabelstappen dat u met de renovatie (categorie h3) bereikt,
+          bepaalt het maximum bedrag dat u mag lenen: </p>
+        <ul>
+          <li>Voor een verbetering met 4 energielabelstappen tot minimaal label B: maximaal € 50.000 </li>
+          <li>Voor een verbetering met 5 energielabelstappen tot minimaal label A: maximaal € 100.000 </li>
+        </ul>
+        <p>Voor duurzame nieuwbouw (categorie h1) geldt voor het groene gedeelte binnen uw hypotheekbedrag een maximum van € 100.000 voor grondgebonden woningen en € 65.000 voor niet grondgebonden woningen.<br />
+        In de meeste gevallen wordt een groene hypotheek daarom gecombineerd met een gewone hypotheek.</p>
+        <p>Voor de energiezuinige verwarmingssystemen (categorie g1,g4 en g5) en de zonne-energieprojecten
+          (categorie f3 en f4) kunnen slechts de kosten die onder het projectvermogen van deze voorzieningen
+          vallen groen gefinancierd worden, hiervoor geldt geen minimum.</p>
+        <p>
+          <b>Voorwaarden:</b><br>
+        <p>Een Groen Hypotheek heeft een aantrekkelijke hypotheekrente, vanwege rentekorting.
+          Deze korting kunt u gedurende een looptijd van tien jaar ontvangen. Na deze periode
+          kan de hypotheek weliswaar doorlopen, maar geldt de rentekorting niet meer. De bank
+          bepaalt het minimum en maximum hypotheekbedrag en de rente. Voor een Groen Hypotheek
+          heeft u een‘groenverklaring’ nodig. Voor de energiezuinige verwamingssystemen (g1, g4 en g5)
+          en de zonne-energieprojecten (f3 en f4) is een looptijd van 15 jaar mogelijk.
+        </p>
+        <p style="font-weight: bold">Let op: Per 1 januari 2011 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd waardoor het moeilijker is geworden een groene lening te krijgen.</p>
+        <p>Voor de overige voorwaarden en de meest actuele informatie, ga dan naar de website onder 'lees meer'.</p>
+        <p>Deze regeling is in combinatie met andere regelingen aan te vragen.</p>
+        <p>
+          <a target='_blank' href='http://www.agentschapnl.nl/groenbeleggen'>Lees meer</a>
+        </p>
+        <p class="small">Let op, aan deze tekst kunnen geen rechten ontleend worden.
+          Neem voor de laatste informatie over deze regeling contact op met de verstrekker van de regeling.
+        </p>
+      </div>
+      <div class="block box"><a name="lening4"></a>
+        <h4>Energie in balans hypotheek - EFD bv</h4>
+        <table class="subsidie-info" width="680">
+          <tr><th>Status:</th><td><span class="actief">Actief</span></td></tr>
+          <tr><th>Aanbieder:</th><td>Energy Finance Development BV (EFD BV)</td></tr>
+          <tr><th>Begindatum:</th><td>01-07-1999</td></tr>
+          <tr><th>Bestemd voor:</th><td>Woningeigenaar</td></tr>
+          <tr><th>Regio:</th><td>Nationaal</td></tr>
+          <tr><th>Bedrag:</th><td></td></tr>
+        </table>
+        <p>
+          <b>Omschrijving:</b><br>
+          Energy Finance Development adviseert en begeleidt hypotheken en daarbij het toepassen
+          van energiebesparende maatregelen. Deze maatregelen kunnen zowel in nieuwbouw als in
+          bestaande bouw plaatsvinden. De 'Energie in balans hypotheek' is een hypotheekvorm tegen
+          aantrekkelijke voorwaarden om energiebesparende maatregelen in uw woning te nemen.
+        </p>
+        <p>
+        Bij banken waarmee EFD afspraken heeft gemaakt, kunt u een aanvullende hypotheek
+          afsluiten om investeringen in duurzame energie of energiebesparende maatregelen
+          te financieren. Dit geldt ook als u al een maximale hypotheek heeft. Eventueel
+          kunt u zelf een bank kiezen waarbij u de ‘Energie in balans hypotheek’ afsluit.
+          Neem contact op met EFD als u dit overweegt. </p>
+        <p>
+          <b>Bedrag:</b><br>
+          Het maximale hypotheekbedrag, de bijbehorende rente(korting) en overige voorwaarden
+          zijn situatieafhankelijk. De betrokken banken bepalen het hypotheekbedrag op basis
+          van het pakket aan energiebesparende maatregelen dat u wilt realiseren.
+        </p>
+        <p>
+          <b>Voorwaarden:</b><br>Als u de ‘Energie in balans hypotheek’ afsluit,
+          bekijkt EFD voor welke andere financiële regelingen u mogelijk in aanmerking komt.
+          Dit gebeurt op basis van uw persoonlijke situatie en de energiebesparende maatregelen
+          die u gaat nemen. Het gaat dan om (subsidie)regelingen van gemeenten, provincies en/of de
+          rijksoverheid.</p>
+        <p>Deze regeling is in combinatie met andere regelingen aan te vragen.</p>
+        <p>
+        <a target='_blank' href='http://www.energyfinance.nl/efd-groen/energie-in-balans-hypotheek'>Lees meer</a>
+        </p>
+        <p class="small">Let op, aan deze tekst kunnen geen rechten ontleend worden. Neem voor de
+          laatste informatie over deze regeling contact op met de verstrekker van de regeling.
+        </p>
+      </div>
+    </div>
+  </div>
+  <div class="span-8 last">
+    <div class="subsidies">
+      <h4>Subsidies</h4>
+      <ul class="link-list">
+        <li><a href="#subsidie1">Subsidieregeling Groene daken en muren<br>
+          Stadsdeel West, Nieuw-West, Zuid en Centrum</a></li>
+        <li><a href="#subsidie2">Subsidie Groene daken en muren Amsterdam</a></li>
+        <li><a href="#subsidie3">Subsidieregeling Duurzame warmte (warmtesystemen)</a></li>
+      </ul>
+      <h4>Leningen</h4>
+      <ul class="link-list">
+        <li><a href="#lening1">Freo EcoLening</a></li>
+        <li><a href="#lening2">GreenLoans Lening</a></li>
+        <li><a href="#lening3">Groenhypotheek Particuliere woningeigenaren (diverse banken)</a></li>
+        <li><a href="#lening4">Energie in balans hypotheek - EFD bv</a></li>
+      </ul>
+      <h4>Overig</h4>
+      <ul class="link-list">
+        <li><a href="#overig1">Verbouwen van woningen</a></li>
+        <li><a href="#overig2">Isoleren van woningen</a></li>
+      </ul>
+
+    </div>
+
+  </div>
+  <div class="clear"></div>
+  <div class="span-24 last">
+    <div id="logos">
+      <a href="http://www.hackdeoverheid.nl/">
+        <img width="300px" src="{{ MEDIA_URL }}images/HDO_logo.png">
+      </a>
+      <a href="http://www.appsforamsterdam.nl">
+        <img width="400px" src="{{ MEDIA_URL }}images/appsforamsterdam.jpg">
+      </a>
+
+    </div>
+  </div>
+
+
+{% endblock %}

energie/templates/energie/wijkcompetitie.html

       <div id="search-result" class="box">
 
       <p class="label">Wijkoverzicht</p>
-      <p>Hier treft u een overzicht yak yek yok</p>
+      <p>Hier treft u een overzicht van de gemiddelde energielabels per wijk aan. Uitgangspunt zijn de eerste 5 tekens van de postcode.</p>
+      <p>&nbsp;</p>
+      <p>Klik op een label om te zien welke postcodes er bij horen</p>
 
       <script>
         //target_address = "Rokin 1, Amsterdam, NL";

site_media/css/style.css

 }
 
 ul#nav {
-	margin: 29px 0 0;
+	margin: 29px 30px 0 0;
 	padding: 0;
+	float: right;
 }
 
 ul#nav li {
 
 ul#nav li a {
 	font-size: 1.1em;
- 	text-shadow: 1px 1px 0 #1a1a1a;
+ 	text-shadow: 1px 1px 3px #1f1f1f;
 	color: #fff;
 	display: block;
 	padding: 7px 10px 7px;
 }
 
 ul#nav li a:hover {
- 	text-shadow: 1px 1px 0 #ffffff;
+ 	text-shadow: 1px 1px 3px #fff;
 	background-color: #f5f5f5;
 	color: #010120;
 	text-decoration: none;
 	margin: 0;
 }
 
+.subsidies ul.link-list {
+	margin: 0 0 20px;
+}
+
+.subsidies ul.link-list li {
+	border-bottom: 1px dotted #efefef;
+	padding: 3px 0;
+	margin: 3px 0;
+}
+
+p.data-info {
+	font-size: 0.8em;
+	margin: 20px 0 0;
+}
+
+table.subsidie-info {
+	margin-top: 10px;
+}
+
+.subsidies h4 {
+	margin-top: 12px;
+}
+
+.subsidies {
+	padding: 30px 30px 30px 0;
+}

site_media/images/hack-de-overheid.jpg

Added
New image
   url(r'^gheat/', include('gheat.urls')),
   url(r'^over-ons/$', 'django.views.generic.simple.direct_to_template', {'template': 'energie/over-ons.html'}),
   url(r'^contact/$', 'django.views.generic.simple.direct_to_template', {'template': 'energie/contact.html'}),
+  url(r'^subsidies/$', 'django.views.generic.simple.direct_to_template', {'template': 'energie/subsidies.html'}),
 
   (r'^admin/', include(admin.site.urls)),