evilroot

evilroot

admin_progs

Pliki konfiguracyjne oraz inne skrypty przydatne podczas pracy na codzien.

admin_wiki

my Admin wiki in Spinx!

nagios

nagios shit, configs, plugins etc.