Commits

planetmaker committed bc3f2e5

Update: Romanian translation (Stef Ionesco)

 • Participants
 • Parent commits 5aa2e71

Comments (0)

Files changed (1)

File lang/romanian.lng

-##grflangid 0x28
+##grflangid 0x28
 ##plural 0
 
-STR_GRF_NAME                                  :{TITLE}Nume
+STR_GRF_NAME                                  :{TITLE}
 
-STR_PARAM_DESC_COAST_DISTANCE_MARINE_INDUSTRY                  :Distanþa maximã a zonelor de pescuit, a sondelor petroliere ºi zonelor de dragare faþã de coastã.
-STR_PARAM_DESC_STAT_RATING                           :Cotarea gãrii are influenþã asupra mãrfurilor livrate de un obiectiv industrial acelei gãri. Cu cât este mai mare cotarea, cu atât se livreazã mai mult.
+STR_GRF_DESC                                  :{ORANGE}FIRS Industry Replacement Set{}{BLACK}Publicat de andythenorth, FooBar, planetmaker, Terkhen şi Yexo, cu ajutorul miultor altora. {SILVER}Vezi fişierul readme pentru mai multe informaţii, inclusiv cum să foloseşti FIRS. {BLACK}License: GPL v2.
+STR_GRF_URL                                   :http://dev.openttdcoop.org/projects/firs
+
+
+STR_PARAM_DESC_COAST_DISTANCE_MARINE_INDUSTRY                  :Distanţa maximă a zonelor de pescuit, a sondelor petroliere şi zonelor de dragare faţă de coastă.
+STR_PARAM_DESC_STAT_RATING                           :Cotarea gării are influenţă asupra mărfurilor livrate de un obiectiv industrial acelei gări. Cu cât este mai mare cotarea, cu atât se livrează mai mult.
 STR_PARAM_DESC_DEBUG                              :Doar pentru dezvoltatori
+STR_PARAM_DESC_ECONOMIES                            :Când va fi gata, FIRS va oferi posibilitatea de a alege industriile. Încărcăturile şi industriile pot varia în fiecare economie. Cotele de plată ale mărfurilor pot fi diferite pentru fiecare economie. {}{}{SILVER}Deocamdată este disponibilă o singură economie. :)
+STR_PARAM_DESC_NEVER_CLOSE                           :Cu setările predefinite, industriile principale din FIRS nu se vor închide niciodată.{}{}Dacă se activează acest parametru, industriile principale se vor închide atunci când producţie va ajunge la un nivel scăzut (Nivelurile variază de la industrie la industrie). {SILVER}Este necesar ca opţiunea 'Permite industriilor principale să se închidă' să fie activată.
+STR_PARAM_DESC_NO_OPENINGS                           :Cu setările predefinite, noi industrii vor apărea în timpul jocului.{}{}Dacă este activat acest parametru, industriile noi nu vor apărea pe durata jocului iar jucătorii nu vor avea posibilitatea de explorare şi exploatare a acestora.
+STR_PARAM_DESC_PRIMARY_PRODUCTION_DECREASE                   :Cu setările predefinite, producţia principalelor industrii din FIRS nu va scădea niciodată.{}{}Dacă acest parametru este activat, există şansa ca producţia să scadă dacă nu sunt livrate mărfuri timp de o lună. Dacă nivelul de producţie este mare, şansa de a descreşte va fi mai mare.
+STR_PARAM_DESC_SECONDARY_NEVER_CLOSE                      :Cu setările predefinite, industriile secundare din FIRS nu se vor închide niciodată.{}{}Dacă se activează acest parametru, industriile secundare s-ar putea închide dacă nu vor primi nicio livrare de marfă pentru o lungă perioadă de timp.
+STR_PARAM_NAME_COAST_DISTANCE_MARINE_INDUSTRY                  :Distanţa maximă de coastă a industriilor marine
+STR_PARAM_NAME_DEBUG                              :Arată textul de debug
 STR_PARAM_NAME_ECONOMIES                            :Economie
-STR_PARAM_NAME_NEVER_CLOSE                           :Permite industriilor primare sã se închidã
-STR_PARAM_NAME_NO_OPENINGS                           :Împiedicã apariþia noilor industrii în timpul jocului
-STR_PARAM_NAME_PRIMARY_PRODUCTION_DECREASE                   :Permite descreºterea producþiei
-STR_PARAM_NAME_SECONDARY_NEVER_CLOSE                      :Permite industriilor secundare sã se închidã
-STR_PARAM_VALUE_ECONOMIES_TEST_ECONOMY                     :Testare econimie
-STR_PARAM_VALUE_SECONDARY_NEVER_CLOSE_0                     :Fãrã limitã
-STR_PARAM_NAME_STAT_RATING                           :Algoritm cotare gãri
+STR_PARAM_NAME_NEVER_CLOSE                           :Permite industriilor principale să se închidă
+STR_PARAM_NAME_NO_OPENINGS                           :Împiedică apariţia noilor industrii în timpul jocului
+STR_PARAM_NAME_PRIMARY_PRODUCTION_DECREASE                   :Permite descreşterea producţiei
+STR_PARAM_NAME_SECONDARY_NEVER_CLOSE                      :Permite industriilor secundare să se închidă
+STR_PARAM_VALUE_ECONOMIES_TEST_ECONOMY                     :Parametru în testare
+STR_PARAM_VALUE_SECONDARY_NEVER_CLOSE_0                     :Fără limită
+STR_PARAM_NAME_STAT_RATING                           :Algoritm cotare gări
 STR_PARAM_VALUE_STAT_RATING_DEFAULT                       :Predefinit
-STR_PARAM_VALUE_STAT_RATING_REDUCED_TIME                    :Mãreºte cotarea - reduce effect of time since last pickup
+STR_PARAM_VALUE_STAT_RATING_REDUCED_TIME                    :Măreşte cotarea - Reduce efectele timpului de la ultima încărcare
 STR_PARAM_VALUE_STAT_RATING_100                         :Mereu 100%
 
 
 STR_CARGO_NAME_ALCOHOL                             :Alcool
-STR_CARGO_NAME_BAUXITE                             :Bauxitã
-STR_CARGO_NAME_BUILDING_MATERIALS                        :Materiale de construcþii
+STR_CARGO_NAME_BAUXITE                             :Bauxită
+STR_CARGO_NAME_BUILDING_MATERIALS                        :Materiale de construcţii
 STR_CARGO_NAME_CHEMICALS                            :Produse chimice
 STR_CARGO_NAME_CLAY                               :Lut
 STR_CARGO_NAME_ENGINEERING_SUPPLIES                       :Echipament de inginerie
 STR_CARGO_NAME_FIBRES                              :Fibre vegetale
-STR_CARGO_NAME_FISH                               :Peºte
+STR_CARGO_NAME_FISH                               :Peşte
 STR_CARGO_NAME_FARM_SUPPLIES                          :Produse agricole
 STR_CARGO_NAME_FRUITS                              :Fructe
 STR_CARGO_NAME_LUMBER                              :Cherestea
 STR_CARGO_NAME_METAL                              :Metal
 STR_CARGO_NAME_MILK                               :Lapte
-STR_CARGO_NAME_MANUFACTURING_SUPPLIES                      :Consumabile
+STR_CARGO_NAME_MANUFACTURING_SUPPLIES                      :Produse consumabile
 STR_CARGO_NAME_PETROL                              :Petrol
 STR_CARGO_NAME_RECYCLABLES                           :Produse reciclabile
 STR_CARGO_NAME_SAND                               :Nisip
-STR_CARGO_NAME_SCRAP_METAL                           :Deºeuri metalice
-STR_CARGO_NAME_STONE                              :Piatrã
-STR_CARGO_NAME_SUGAR_BEET                            :Sfeclã de zahãr
-STR_CARGO_NAME_SUGARCANE                            :Trestie de zahãr
-STR_CARGO_NAME_WOOL                               :Lânã
+STR_CARGO_NAME_SCRAP_METAL                           :Deşeuri metalice
+STR_CARGO_NAME_STONE                              :Piatră
+STR_CARGO_NAME_SUGAR_BEET                            :Sfeclă de zahăr
+STR_CARGO_NAME_SUGARCANE                            :Trestie de zahăr
+STR_CARGO_NAME_WOOL                               :Lână
 
 STR_CARGO_UNIT_ALCOHOL                             :{VOLUME} de alcool
-STR_CARGO_UNIT_BAUXITE                             :{WEIGHT} de bauxitã
-STR_CARGO_UNIT_BUILDING_MATERIALS                        :{WEIGHT} materiale de construcþii
+STR_CARGO_UNIT_BAUXITE                             :{WEIGHT} de bauxită
+STR_CARGO_UNIT_BUILDING_MATERIALS                        :{WEIGHT} materiale de construcţii
 STR_CARGO_UNIT_CHEMICALS                            :{VOLUME} de chimicale
 STR_CARGO_UNIT_CLAY                               :{WEIGHT} de lut
-STR_CARGO_UNIT_ENGINEERING_SUPPLIES                       :{SIGNED_WORD} cutii{P 0 "" s} cu echipamente de inginerie
-STR_CARGO_UNIT_FIBRES                              :{SIGNED_WORD} baloþi{P 0 "" s} fibre vegetale
-STR_CARGO_UNIT_FISH                               :{WEIGHT} de peºte
-STR_CARGO_UNIT_FMSP                               :{SIGNED_WORD} cutii{P 0 "" s} cu produse agricole
+STR_CARGO_UNIT_ENGINEERING_SUPPLIES                       :{SIGNED_WORD} cutii cu echipamente de inginerie
+STR_CARGO_UNIT_FIBRES                              :{SIGNED_WORD} baloţi fibre vegetale
+STR_CARGO_UNIT_FISH                               :{WEIGHT} de peşte
+STR_CARGO_UNIT_FMSP                               :{SIGNED_WORD} cutii cu produse agricole
 STR_CARGO_UNIT_FRUITS                              :{WEIGHT} de fructe
 STR_CARGO_UNIT_LUMBER                              :{WEIGHT} de cherestea
 STR_CARGO_UNIT_METAL                              :{WEIGHT} de metal
 STR_CARGO_UNIT_MILK                               :{VOLUME} de lapte
-STR_CARGO_UNIT_MNSP                               :{SIGNED_WORD} cutii{P 0 "" s} cu consumabile
+STR_CARGO_UNIT_MNSP                               :{SIGNED_WORD} cutii cu produse consumabile
 STR_CARGO_UNIT_PETROL                              :{VOLUME} de petrol
 STR_CARGO_UNIT_RECYCLABLES                           :{WEIGHT} de produse reciclabile
 STR_CARGO_UNIT_SAND                               :{WEIGHT} de nisip
-STR_CARGO_UNIT_SCRAP_METAL                           :{WEIGHT} de deºeuri metalice
-STR_CARGO_UNIT_STONE                              :{WEIGHT} de piatrã
-STR_CARGO_UNIT_SUGAR_BEET                            :{WEIGHT} de sfeclã de zahãr
-STR_CARGO_UNIT_SUGARCANE                            :{WEIGHT} de trestie de zahãr
-STR_CARGO_UNIT_WOOL                               :{SIGNED_WORD} baloþi{P 0 "" s} de lânã
+STR_CARGO_UNIT_SCRAP_METAL                           :{WEIGHT} de deşeuri metalice
+STR_CARGO_UNIT_STONE                              :{WEIGHT} de piatră
+STR_CARGO_UNIT_SUGAR_BEET                            :{WEIGHT} de sfeclă de zahăr
+STR_CARGO_UNIT_SUGARCANE                            :{WEIGHT} de trestie de zahăr
+STR_CARGO_UNIT_WOOL                               :{SIGNED_WORD} baloţi de lână
 
 STR_CID_ALCOHOL                                 :{TINYFONT}AL
 STR_CID_BAUXITE                                 :{TINYFONT}BX
-STR_CID_BUILDING_MATERIALS                           :{TINYFONT}BM
+STR_CID_BUILDING_MATERIALS                           :{TINYFONT}MC
 STR_CID_CHEMICALS                                :{TINYFONT}CH
-STR_CID_CLAY                                  :{TINYFONT}CY
-STR_CID_ENGINEERING_SUPPLIES                          :{TINYFONT}ES
-STR_CID_FARM_SUPPLIES                              :{TINYFONT}FS
-STR_CID_FIBRES                                 :{TINYFONT}PF
-STR_CID_FISH                                  :{TINYFONT}FI
-STR_CID_LUMBER                                 :{TINYFONT}LU
-STR_CID_MANUFACTURING_SUPPLIES                         :{TINYFONT}MS
+STR_CID_CLAY                                  :{TINYFONT}LT
+STR_CID_ENGINEERING_SUPPLIES                          :{TINYFONT}EI
+STR_CID_FARM_SUPPLIES                              :{TINYFONT}PA
+STR_CID_FIBRES                                 :{TINYFONT}FV
+STR_CID_FISH                                  :{TINYFONT}PE
+STR_CID_LUMBER                                 :{TINYFONT}CR
+STR_CID_MANUFACTURING_SUPPLIES                         :{TINYFONT}PC
 STR_CID_METAL                                  :{TINYFONT}MT
-STR_CID_MILK                                  :{TINYFONT}MK
+STR_CID_MILK                                  :{TINYFONT}LT
 STR_CID_PETROL                                 :{TINYFONT}PT
 STR_CID_RECYCLABLES                               :{TINYFONT}RC
 STR_CID_SAND                                  :{TINYFONT}SA
-STR_CID_SCRAP_METAL                               :{TINYFONT}SM
-STR_CID_STONE                                  :{TINYFONT}ST
-STR_CID_SUGAR_BEET                               :{TINYFONT}SB
-STR_CID_SUGARCANE                                :{TINYFONT}SC
-STR_CID_WOOL                                  :{TINYFONT}WL
+STR_CID_SCRAP_METAL                               :{TINYFONT}DM
+STR_CID_STONE                                  :{TINYFONT}PR
+STR_CID_SUGAR_BEET                               :{TINYFONT}SZ
+STR_CID_SUGARCANE                                :{TINYFONT}TZ
+STR_CID_WOOL                                  :{TINYFONT}LN
 
-STR_EXTRA_ALUMINUM_PLANT                            :{BLACK}Producþia mãrfii:{} 2t pentru 8t de bauxitã{} 2t pentru 8t de produse chimice{} 4t pentru 8t de deºeuri metalice
-STR_EXTRA_BIOREFINERY                              :{BLACK}Transformã cereale ºi zahãr în petrol ºi produse chimice.{}{}6t de producþie pentru 8t livrate.
-STR_EXTRA_BREWERY                                :{BLACK}Producþia mãrfii:{} 3t pentru 8t de produse consumabile{} 5t pentru 8t cereale{} 5t pentru 8t fructe
-STR_EXTRA_BRICKWORKS                              :{BLACK}Producþia mãrfii:{} 2t pentru 8t de cãrbuni{} 2t pentru 8t de nisip{} 4t pentru 8t de lut
-STR_EXTRA_CEMENT_PLANT                             :{BLACK}Producþia mãrfii:{} 2t pentru 8t de cãrbuni{} 2t pentru 8t de lut{} 4t pentru 8t de piatrã
-STR_EXTRA_DAIRY                                 :{BLACK}Producþia mãrfii:{} 3t pentru 8t de produse consumabile{} 5t pentru 8t de lapte
-STR_EXTRA_ENGINEERING_SUPPLIES                         :{BLACK}Echipamentele de inginerie ar putea mãri producþia.{}{YELLOW} {COMMA} cutii livrate luna aceasta
-STR_EXTRA_FARM_SUPPLIES                             :{BLACK}Produsele agricole ar putea mãri producþia.{}{YELLOW} {COMMA} cutii livrate luna aceasta
-STR_EXTRA_FERTILIZER_PLANT                           :{BLACK}Transformã produsele chimice în îngrãºãmânt pentru ferme.{}{}{WEIGHT_SHORT} produs pentru {VOLUME_SHORT} livrat.
-STR_EXTRA_FISHING_HARBOUR                            :{BLACK}Producþia mãrfii:{} 3t pentru 8t de produse consumabile{} 5t pentru 8t de peºte
-STR_EXTRA_FURNITURE_FACTORY                           :{BLACK}Cargo production:{} 3t pentru 8t de produse consumabile{} 5t pentru 8t de cherestea
-STR_EXTRA_GLASS_WORKS                              :{BLACK}Prouce obiecte din sticlã.{}{}{BLACK}Producþia mãrfii:{} 6t pentru 8t de nisip{} 2t pentru 8t de produse chimice
-STR_EXTRA_GRAIN_MILL                              :{BLACK}Producþia mãrfii:{} 3t pentru 8t de produse consumabile{} 5t pentru 8t de cereale
-STR_EXTRA_IRON_WORKS                              :{BLACK}Producþia mãrfii:{} 2t pentru 8t de lemn{} 2t pentru 8t minereu de fier
-STR_EXTRA_LIME_KILN                               :{BLACK}Producþia mãrfii:{} 3t pentru 8t de piatrã{} 3t pentru 8t de cãrbune
-STR_EXTRA_LUMBER_YARD                              :{BLACK}Produce obiecte din lemn.{}{}{BLACK}Producþia mãrfii:{} 2t pentru 8t de peoduse chimice{} 6t pentru 8t de cherestea
-STR_EXTRA_MACHINE_SHOP                             :{BLACK}Construcþii de maºini.{}{}8t de producþie per 8t livrate.
-STR_EXTRA_MEAT_PACKER                              :{BLACK}Producþia mãrfii:{} 3t pentru 8t de produse consumabile{} 5t pentru 8t de animale
-STR_EXTRA_METAL_FABRICATION_PLANT                        :{BLACK}Produce componente metalice.{}{}{BLACK}Producþia mãrfii:{} 2t pentru 8t de produse chimice{} 6t pentru 8t de metal
-STR_EXTRA_METAL_FOUNDRY                             :{BLACK}Produce bunuri din metal ºi produse electrocasnice.{}{}{BLACK}Producþia mãrfii:{} 2t pentru 8t de produse chimice{} 6t pentru 8t de metal
-STR_EXTRA_OIL_REFINERY                             :{BLACK}Rafineazã petrolul în produse chimice.{}{}6t de producþie pentru 8t livrate.
-STR_EXTRA_PAPER_MILL                              :{BLACK}Produce hârtie ºi produse de celulozã.{}{}{BLACK}Producþia mãrfii:{} 4t pentru 8t de lemn{} 2t pentru 8t de lut{} 2t pentru 8t de produse chimice
-STR_EXTRA_PLASTICS_PLANT                            :{BLACK}Produce bunuri din material plastic.{}{}6t de producºie pentru 8t delivered.
-STR_EXTRA_RECYCLING_PLANT                            :{BLACK}Processes recyclables for reuse in manufacturing.{}{}6t production per 8t livrate.
-STR_EXTRA_RECYCLING_DEPOT                            :{BLACK}Produse reciclabile în funþie de dimensiunile oraºului.
-STR_EXTRA_SAWMILL                                :{BLACK}Prelucreazã lemnul.{}{}6t de producþie pentru 8t livrate.
-STR_EXTRA_SMITHY_FORGE                             :{BLACK}Produce obiecte metalice.{}{}8t de producþie pentru 8t livrate.
-STR_EXTRA_STEELMILL                               :{BLACK}Producþia mãrfii:{} 2t pentru 8t minereu de fier{} 2t pentru 8t de cãrbune{} 4t pentru 8t de deºeuri metalice
-STR_EXTRA_SUGAR_REFINERY                            :{BLACK}Producþia mãrfii:{} 3t pentru 8t de produse consumabile{} 5t pentru 8t de zahãr
-STR_EXTRA_TEXTILE_MILL                             :{BLACK}Producþia mãrfii:{} 3t pentru 8t de produse consumabile{} 5t pentru 8t de lânã{} 5t pentru 8t de fibre vegetale
+STR_ERR_CLIMATE_TOYLAND                             :{ORANGE}FIRS nu a fost conceput pentru a fi folosit pe climatul Toyland
+STR_ERR_INCOMPATIBLE_SET                            :{ORANGE}E01: {YELLOW}Set incompatibil: {ORANGE}{STRING} {YELLOW}Consultă FIRS ReadMe: {ORANGE}{}http://bundles.openttdcoop.org/firs/releases/readme.txt
+STR_ERR_INCOMPATIBLE_PARAM_CANSET                        :{ORANGE}E02: {YELLOW}Parametru incompatibil: {ORANGE}Parametrul 2 pentru CanSet trebuie să fie 0 pentru a funcţiona corect cu FIRS. {YELLOW}Consultă FIRS ReadMe: {ORANGE}{}http://bundles.openttdcoop.org/firs/releases/readme.txt
+STR_ERR_INCOMPATIBLE_PARAM_CITYSET                       :{ORANGE}E02: {YELLOW}Parametru incompatibil: {ORANGE}Parametrul 2 pentru NA City Set trebuie să fie 0 pentru a funcţiona corect cu FIRS. {YELLOW}Consultă FIRS ReadMe: {ORANGE}{}http://bundles.openttdcoop.org/firs/releases/readme.txt
+STR_ERR_INCOMPATIBLE_SET_TTRS_VERSION                      :{ORANGE}E04: {YELLOW}Versiune incompatibilă: {ORANGE}Total Town Replacement Set trebuie să aibă versiunea 3.11 sau mai nouă. {YELLOW}Consultă FIRS ReadMe: {ORANGE}{}http://bundles.openttdcoop.org/firs/releases/readme.txt
+STR_ERR_OPENTTD_VERSION                             :{ORANGE}E00: FIRS necesită OpenTTD 1.2.0 / trunk r22780 sau orice versiune superioară. {YELLOW}Consultă FIRS ReadMe: {ORANGE}{}http://bundles.openttdcoop.org/firs/releases/readme.txt
 
-STR_EXTRA_TEXT_DEBUG_SECONDARY                         :{BLACK}------------ DEBUG ------------{}Producþie în luna curentã:{}Marfa 1: {WHITE}{COMMA}{BLACK}{}Marfa 2: {WHITE}{COMMA}{BLACK}{}zile de la ultima livrare: {WHITE}{COMMA}{BLACK}
-STR_EXTRA_MAX_PRODUCTION                            :{BLACK}S-a atins nivelul maxim de producþie.
+STR_ERR_LOCATION_NOT_ABOVE_SNOWLINE                       :trebuie amplasat sub linia de zăpadă.
+STR_ERR_LOCATION_NOT_ON_WATER                          :trebuie amplasat pe uscat.
+STR_ERR_LOCATION_NOT_IN_DESERT                         :nu poate fi amplasat în deşert.
+STR_ERR_LOCATION_NOT_ON_STEEP_SLOPE                       :nu poate fi amplasat în pantă.
+STR_ERR_LOCATION_LIMIT_1_PER_TOWN                        :este permisă o singură industrie de acest gen pentru un oraş.
+
+STR_EXTRA_ALUMINUM_PLANT                            :{BLACK}Producţie:{} 2t din 8t de bauxită{} 2t din 8t de produse chimice{} 4t din 8t de deşeuri metalice
+STR_EXTRA_BIOREFINERY                              :{BLACK}Transformă cereale şi zahăr în produse petroliere şi produse chimice.{}{}6t de producţie din 8t livrate.
+STR_EXTRA_BREWERY                                :{BLACK}Producţie:{} 3t din 8t de produse consumabile{} 5t din 8t de cereale{} 5t din 8t de fructe
+STR_EXTRA_BRICKWORKS                              :{BLACK}Producţie:{} 2t din 8t de cărbuni{} 2t din 8t de nisip{} 4t din 8t de lut
+STR_EXTRA_CEMENT_PLANT                             :{BLACK}Producţie:{} 2t din 8t de cărbuni{} 2t din 8t de lut{} 4t din 8t de piatră
+STR_EXTRA_DAIRY                                 :{BLACK}Producţie:{} 3t din 8t de produse consumabile{} 5t din 8t de lapte
+STR_EXTRA_ENGINEERING_SUPPLIES                         :{BLACK}Echipamentele de inginerie ar putea mări producţia.{}{YELLOW} {COMMA} cutii livrate luna aceasta
+STR_EXTRA_FARM_SUPPLIES                             :{BLACK}Produsele agricole ar putea mări producţia.{}{YELLOW} {COMMA} cutii livrate luna aceasta
+STR_EXTRA_FERTILIZER_PLANT                           :{BLACK}Transformă produsele chimice în îngrăşământ pentru ferme.{}{}{WEIGHT_SHORT} produs din {VOLUME_SHORT} livrat.
+STR_EXTRA_FISHING_HARBOUR                            :{BLACK}Producţie:{} 3t din 8t de produse consumabile{} 5t din 8t de peşte
+STR_EXTRA_FURNITURE_FACTORY                           :{BLACK}Producţie:{} 3t din 8t de produse consumabile{} 5t din 8t de cherestea
+STR_EXTRA_GLASS_WORKS                              :{BLACK}Produce obiecte din sticlă.{}{}{BLACK}Producţie:{} 6t din 8t de nisip{} 2t din 8t de produse chimice
+STR_EXTRA_GRAIN_MILL                              :{BLACK}Producţie:{} 3t din 8t de produse consumabile{} 5t din 8t de cereale
+STR_EXTRA_IRON_WORKS                              :{BLACK}Producţie:{} 2t din 8t de lemn{} 2t din 8t minereu de fier
+STR_EXTRA_LIME_KILN                               :{BLACK}Producţie:{} 3t din 8t de piatră{} 3t din 8t de cărbune
+STR_EXTRA_LUMBER_YARD                              :{BLACK}Produce obiecte din lemn.{}{}{BLACK}Producţie:{} 2t din 8t de produse chimice{} 6t din 8t de cherestea
+STR_EXTRA_MACHINE_SHOP                             :{BLACK}Construcţii de maşini.{}{}8t de producţie per 8t livrate.
+STR_EXTRA_MEAT_PACKER                              :{BLACK}Producţie:{} 3t din 8t de produse consumabile{} 5t din 8t de animale
+STR_EXTRA_METAL_FABRICATION_PLANT                        :{BLACK}Produce componente metalice.{}{}{BLACK}Producţie:{} 2t din 8t de produse chimice{} 6t din 8t de metal
+STR_EXTRA_METAL_FOUNDRY                             :{BLACK}Produce bunuri din metal şi produse electrocasnice.{}{}{BLACK}Producţie:{} 2t din 8t de produse chimice{} 6t din 8t de metal
+STR_EXTRA_OIL_REFINERY                             :{BLACK}Rafinează petrolul în produse chimice.{}{}6t de producţie din 8t livrate.
+STR_EXTRA_PAPER_MILL                              :{BLACK}Produce hârtie şi produse de celuloză.{}{}{BLACK}Producţie:{} 4t din 8t de lemn{} 2t din 8t de lut{} 2t din 8t de produse chimice
+STR_EXTRA_PLASTICS_PLANT                            :{BLACK}Produce bunuri din materiale plastice.{}{}6t de producţie din 8t livrate.
+STR_EXTRA_RECYCLING_PLANT                            :{BLACK}Procesează produsele reciclabile pentru a putea fi reintroduse în procesul de fabricaţie.{}{}6t de producţie din 8t livrate.
+STR_EXTRA_RECYCLING_DEPOT                            :{BLACK}Produse reciclabile în funţie de dimensiunile oraşului.
+STR_EXTRA_SAWMILL                                :{BLACK}Prelucrează lemnul.{}{}6t de producţie din 8t livrate.
+STR_EXTRA_SMITHY_FORGE                             :{BLACK}Produce obiecte metalice.{}{}8t de producţie din 8t livrate.
+STR_EXTRA_STEELMILL                               :{BLACK}Producţie:{} 2t din 8t de minereu de fier{} 2t din 8t de cărbune{} 4t din 8t de deşeuri metalice
+STR_EXTRA_SUGAR_REFINERY                            :{BLACK}Producţie:{} 3t din 8t de produse consumabile{} 5t din 8t de zahăr
+STR_EXTRA_TEXTILE_MILL                             :{BLACK}Producţie:{} 3t din 8t de produse consumabile{} 5t din 8t de lână{} 5t din 8t de fibre vegetale
+
+STR_EXTRA_TEXT_DEBUG_SECONDARY                         :{BLACK}------------ DEBUG ------------{}Producţie în luna curentă:{}Marfa 1: {WHITE}{COMMA}{BLACK}{}Marfa 2: {WHITE}{COMMA}{BLACK}{}zile de la ultima livrare: {WHITE}{COMMA}{BLACK}
+STR_EXTRA_MAX_PRODUCTION                            :{BLACK}S-a atins nivelul maxim de producţie.
 STR_GENERIC_NEWLINE                               :{}
 
-STR_FUND_MIXED_FARM                               :{}{BLACK}Locaþie: {YELLOW}nu poate fi construit pe zãpadã sau în deºert.
-STR_FUND_ARABLE_FARM                              :{}{BLACK}Locaþie: {YELLOW}nu poate fi construit pe zãpadã sau în deºert.
-STR_FUND_FOREST                                 :{}{BLACK}Locaþie: {YELLOW}nu poate fi construitîn deºert.
-STR_FUND_FRUIT_PLANTATION                            :{}{BLACK}Locaþie: {YELLOW}nu poate fi construit pe zãpadã.
+STR_FUND_MIXED_FARM                               :{}{BLACK}Locaţie: {YELLOW}nu poate fi construit pe zăpadă sau în deşert.
+STR_FUND_ARABLE_FARM                              :{}{BLACK}Locaţie: {YELLOW}nu poate fi construit pe zăpadă sau în deşert.
+STR_FUND_FOREST                                 :{}{BLACK}Locaţie: {YELLOW}nu poate fi construitîn deşert.
+STR_FUND_FRUIT_PLANTATION                            :{}{BLACK}Locaţie: {YELLOW}nu poate fi construit pe zăpadă.
 
 STR_FUND_AVAILABLE_FROM                             :{}{BLACK}Disponibil din: {YELLOW}{STRING}
 
-STR_FUND_AVAILABLE_UNTIL                            :{}{BLACK}Indisponibil dupã: {YELLOW}{STRING}
+STR_FUND_AVAILABLE_UNTIL                            :{}{BLACK}Indisponibil după: {YELLOW}{STRING}
 
 
 STR_TOWN                                    :{STRING}
 STR_STATION                                   :{STRING} {STRING}
 
-STR_IND_ALUMINIUM_PLANT                             :Fabricã de aluminiu
-STR_IND_ARABLE_FARM                               :Fermã arabilã
-STR_IND_BAUXITE_MINE                              :Minã de bauxitã
-STR_IND_BIOREFINERY                               :Rafinãrie biologicã
-STR_IND_BREWERY                                 :Fabricã de bere
-STR_IND_BRICK_WORKS                               :Fabricã de cãrãmidã
-STR_IND_BUILDERS_YARD                              :ªantier de construcþie
-STR_IND_CEMENT_PLANT                              :Fabricã de ciment
-STR_IND_CLAY_PIT                                :Groapã de lut
-STR_IND_DAIRY                                  :Fabricã de lapte
-STR_IND_DAIRYFARM                                :Fermã de vaci
+STR_IND_ALUMINIUM_PLANT                             :Fabrică de aluminiu
+STR_IND_ARABLE_FARM                               :Fermă arabilă
+STR_IND_BAUXITE_MINE                              :Mină de bauxită
+STR_IND_BIOREFINERY                               :Rafinărie biologică
+STR_IND_BREWERY                                 :Fabrică de bere
+STR_IND_BRICK_WORKS                               :Fabrică de cărămidă
+STR_IND_BUILDERS_YARD                              :Şantier de construcţie
+STR_IND_CEMENT_PLANT                              :Fabrică de ciment
+STR_IND_CLAY_PIT                                :Groapă de lut
+STR_IND_DAIRY                                  :Fabrică de lapte
+STR_IND_DAIRYFARM                                :Fermă de vaci
 STR_IND_DREDGING_SITE                              :Dragaj
-STR_IND_FERTILISER_PLANT                            :Îngrãºãmânt
-STR_IND_FISHING_GROUND                             :Zonã de pescuit
-STR_IND_FISHING_HARBOUR                             :port pescãresc
-STR_IND_FOOD_MARKET                               :Bãcãnie
-STR_IND_FURNITURE_FACTORY                            :Fabricã de mobilã
-STR_IND_GLASS_WORKS                               :Fabricã de sticlã
-STR_IND_GRAIN_MILL                               :Moarã de cereale
+STR_IND_FERTILISER_PLANT                            :Fabrică de îngrăşăminte chimice
+STR_IND_FISHING_GROUND                             :Zonă de pescuit
+STR_IND_FISHING_HARBOUR                             :Port pescăresc
+STR_IND_FOOD_MARKET                               :Băcănie
+STR_IND_FURNITURE_FACTORY                            :Fabrică de mobilă
+STR_IND_GLASS_WORKS                               :Fabrică de sticlă
+STR_IND_GRAIN_MILL                               :Moară de cereale
 STR_IND_HARDWARE_STORE                             :Magazin de hardware
 STR_IND_HOTEL                                  :Hotel
-STR_IND_IRON_WORKS                               :Oþelãrie
-STR_IND_JUNKYARD                                :Groapã de gunoi
+STR_IND_IRON_WORKS                               :Fierărie
+STR_IND_JUNKYARD                                :Groapă de gunoi
 STR_IND_LIME_KILN                                :Cuptor de var
-STR_IND_LUMBER_YARD                               :Fabricã de cherestea
+STR_IND_LUMBER_YARD                               :Fabrică de cherestea
 STR_IND_MACHINE_SHOP                              :Magazin auto
-STR_IND_METAL_FABRICATION_PLANT                         :Uzinã de prelucrarea metalului
+STR_IND_METAL_FABRICATION_PLANT                         :Uzină de prelucrarea metalului
 STR_IND_METAL_FOUNDRY                              :Atelier de prelucrarea metalului
-STR_IND_MIXEDFARM                                :Fermã mixtã
-STR_IND_PETROLPUMP                               :Staþie de petrol
-STR_IND_PLASTICS_PLANT                             :Fabricã de materiale plastice
-STR_IND_QUARRY                                 :Carierã
+STR_IND_MIXEDFARM                                :Fermă mixtă
+STR_IND_PETROLPUMP                               :Staţie de petrol
+STR_IND_PLASTICS_PLANT                             :Fabrică de materiale plastice
+STR_IND_QUARRY                                 :Carieră
 STR_IND_RECYCLING_DEPOT                             :Depozit de materiale reciclabile
-STR_IND_RECYCLING_PLANT                             :Fabricã de reciclarea materialelor
-STR_IND_SHEEPFARM                                :Fermã de oi
-STR_IND_SMITHY_FORGE                              :Fierãrie
+STR_IND_RECYCLING_PLANT                             :Fabrică de reciclarea materialelor
+STR_IND_SHEEPFARM                                :Fermă de oi
+STR_IND_SMITHY_FORGE                              :Potcovărie
 STR_IND_STOCKYARD                                :Þarc de vite
-STR_IND_SUGAR_REFINERY                             :Rafinãrie de zahãr
+STR_IND_SUGAR_REFINERY                             :Rafinărie de zahăr
 STR_IND_SUPERMARKET                               :Supermarket
-STR_IND_TEXTILE_MILL                              :Fabricã de textile
+STR_IND_TEXTILE_MILL                              :Fabrică de textile