Commits

Marko Mrdjenovic  committed 9b12d55

updated data check, revertable migr24

 • Participants
 • Parent commits 13a9505

Comments (0)

Files changed (3)

File delajozate/dz/data_check.py

 # coding: utf-8
 import datetime
 import time
-from django.shortcuts import render, get_object_or_404
-from django.template import RequestContext
+
+from django.core.exceptions import ObjectDoesNotExist, MultipleObjectsReturned
+from django.shortcuts import render
 from django.db import connection
 from django.contrib.auth.decorators import login_required
 
-from dz.models import Mandat, Oseba, Funkcija, DelovnoTelo
-from magnetogrami.models import Glasovanje, Glas, Zapis
+from dz.models import Mandat, Oseba, Funkcija, DelovnoTelo, ClanStranke, ClanOdbora, Pozicija
+from magnetogrami.models import Glasovanje
+
+VERBOSE = False
 
 def _check_mandat():
-  mandat_errors = []
-  
-  mandati = Mandat.objects.all().order_by('od', 'do')
-  start = datetime.date(1992, 12, 23)
-  for m in mandati:
-    if m.od != start:
-      mandat_errors.append(u'Mandat %s se začne z %s, pričakovano je bilo %s' % (m.st, m.od, start))
-    start = m.do
-  if start != datetime.date(9999, 12, 31):
-    mandat_errors.append(u'Zadnji mandat se ne konča z 9999-12-31.')
-  return mandat_errors
+	mandat_errors = []
+	
+	mandati = Mandat.objects.all().order_by('od', 'do')
+	start = datetime.date(1992, 12, 23)
+	for m in mandati:
+		if m.od != start:
+			mandat_errors.append(u'Mandat %s se začne z %s, pričakovano je bilo %s' % (m.st, m.od, start))
+		start = m.do
+	if start != datetime.date(9999, 12, 31):
+		mandat_errors.append(u'Zadnji mandat se ne konča z 9999-12-31.')
+	
+	return mandat_errors
 
 def _check_oseba():
-  
-  oseba_errors = []
-  osebe = Oseba.objects.all()
-  vseh_oseb = Oseba.objects.all().count()
-  
-  brez_slik = Oseba.objects.filter(slika='').count()
-  if brez_slik > 0:
-    oseba_errors.append('Brez slike je %s oseb (vseh je %s).' % (brez_slik, vseh_oseb))
-  
-  slike_brez_vira = Oseba.objects.filter(vir_slike='').exclude(slika='').count()
-  if slike_brez_vira > 0:
-    oseba_errors.append('%s slik nima navedenega vira.' % (slike_brez_vira, ))
-  
-  return oseba_errors
+	
+	oseba_errors = []
+	osebe = Oseba.objects.all()
+	vseh_oseb = Oseba.objects.all().count()
+	
+	brez_slik = Oseba.objects.filter(slika='').count()
+	if brez_slik > 0:
+		oseba_errors.append('Brez slike je %s oseb (vseh je %s).' % (brez_slik, vseh_oseb))
+	
+	slike_brez_vira = Oseba.objects.filter(vir_slike='').exclude(slika='').count()
+	if slike_brez_vira > 0:
+		oseba_errors.append('%s slik nima navedenega vira.' % (slike_brez_vira, ))
+	
+	return oseba_errors
 
 def _check_funkcija():
-  funkcija_errors = []
-  
-  vseh_funkcij = Funkcija.objects.all().count()
-  
-  cur = connection.cursor()
-  sql = """SELECT * FROM (SELECT F.id, F.oseba_id, OS.ime, OS.priimek, F.mandat_id, M.st, F.od, F.do, M.od, M.do, M.od <= F.od as spodnji_limit, M.do >= F.do as zgornji_limit from dz_funkcija F join dz_mandat M on (M.id=F.mandat_id) join dz_oseba OS on (OS.id=F.oseba_id)) AS Q where Q.spodnji_limit = false OR Q.zgornji_limit = false;"""
-  cur.execute(sql, [])
-  data = cur.fetchall()
-  if data:
-    ids = [i.id for i in data]
-    funkcija_errors.append(u'Funkcije so zunaj meja mandatov: %s' % (ids))
-  
-  sql = """SELECT Count(*) from (SELECT Q.datum, Q.st_poslancev, Q.st_poslancev > 90 as prevec_poslancev from (SELECT D.datum, (select count(*) from dz_funkcija F where F.funkcija='poslanec' AND F.od <= D.datum AND F.do > D.datum) as st_poslancev from (select '1992-12-23'::date + s.t as datum from generate_series(0,(date_trunc('day', now())::date - '1992-12-23'::date)) as s(t)) AS D) AS Q where Q.st_poslancev > 90) as QQ;"""
-  cur.execute(sql, [])
-  data = cur.fetchall()
-  if data:
-    funkcija_errors.append(u'Število dni, ko je več kot 90 poslancev: %s' % (data[0]))
-  
-  
-  
-  return funkcija_errors
+	funkcija_errors = []
+	
+	vseh_funkcij = Funkcija.objects.all().count()
+	
+	cur = connection.cursor()
+	sql = """SELECT * FROM (SELECT F.id, F.oseba_id, OS.ime, OS.priimek, F.mandat_id, M.st, F.od, F.do, M.od, M.do, M.od <= F.od as spodnji_limit, M.do >= F.do as zgornji_limit from dz_funkcija F join dz_mandat M on (M.id=F.mandat_id) join dz_oseba OS on (OS.id=F.oseba_id)) AS Q where Q.spodnji_limit = false OR Q.zgornji_limit = false;"""
+	cur.execute(sql, [])
+	data = cur.fetchall()
+	if data:
+		ids = [i.id for i in data]
+		funkcija_errors.append(u'Funkcije so zunaj meja mandatov: %s' % (ids))
+	
+	sql = """SELECT prevec_poslancev, COUNT(*) AS c, MIN(st_poslancev) AS najmanj, MAX(st_poslancev) AS najvec FROM (SELECT byday.datum, byday.st_poslancev, byday.st_poslancev > 90 AS prevec_poslancev FROM (SELECT datumi.datum, (SELECT COUNT(*) FROM dz_funkcija f WHERE f.funkcija='poslanec' AND f.od <= datumi.datum AND f.do > datumi.datum) AS st_poslancev FROM (SELECT '1992-12-23'::date + s.t AS datum FROM generate_series(0,(date_trunc('day', now())::date - '1992-12-23'::date)) AS s(t)) AS datumi) AS byday WHERE byday.st_poslancev <> 90) AS counter GROUP BY prevec_poslancev ORDER BY prevec_poslancev;"""
+	cur.execute(sql, [])
+	data = cur.fetchall()
+	for row in data:
+		funkcija_errors.append(u'Število dni, ko je %s kot 90 poslancev: %s (med %s in %s)' % (u"več" if row[0] else "manj", row[1], row[2], row[3]))
+
+	sql = """select id from dz_funkcija where mandat_id is null;"""
+	cur = connection.cursor()
+	cur.execute(sql, [])
+	data = cur.fetchall()
+	if len(data):
+		funkcija_errors.append(u'Število funkcij brez povezanega mandata: %s' % len(data))
+		if VERBOSE:
+			for row in data:
+				funkcija_errors.append(u'- nima stranke: %s' % Funkcija.objects.filter(pk=row[0]).values()[0])
+	
+	sql = """select id from dz_funkcija where oseba_id is null;"""
+	cur = connection.cursor()
+	cur.execute(sql, [])
+	data = cur.fetchall()
+	if len(data):
+		funkcija_errors.append(u'Število funkcij brez povezane osebe: %s' % len(data))
+		if VERBOSE:
+			for row in data:
+				funkcija_errors.append(u'- nima osebe: %s' % Funkcija.objects.filter(pk=row[0]).values()[0])
+	
+	sql = """select count(*) c, oseba_id, min(id) from dz_funkcija where mandat_id is not null group by oseba_id, mandat_id, od, "do", opombe, podatki_preverjeni having count(*) > 1 order by c desc, oseba_id;"""
+	cur = connection.cursor()
+	cur.execute(sql, [])
+	data = cur.fetchall()
+	if len(data):
+		funkcija_errors.append(u'Število duplikatov: %d (največje število kopij: %d)' % (len(data), data[0][0]))
+		if VERBOSE:
+			for row in data:
+				funkcija_errors.append(u'- duplikat: %s' % Funkcija.objects.filter(pk=row[2]).values()[0])
+		
+	return funkcija_errors
 
 def _check_delovnotelo():
-  delovnotelo_errors = []
-  
-  sql = """SELECT * from (SELECT DT.id, DT.mandat_id, M.do, DT.od, DT.do, M.do = DT.do AND M.od = DT.od as date_check from dz_delovnotelo DT join dz_mandat M on (M.id=DT.mandat_id)) as Q where Q.date_check = false;"""
-  cur = connection.cursor()
-  cur.execute(sql, [])
-  data = cur.fetchall()
-  if data:
-    ids = [i[0] for i in data]
-    delovnotelo_errors.append(u'Delovna telesa nimajo pravilnih datumov glede na mandat: %s' % (ids))
-
-  brez_idjev = DelovnoTelo.objects.filter(dz_id='')
-  if brez_idjev.count() > 0:
-    ids = [i.id for i in brez_idjev]
-    delovnotelo_errors.append(u'Delovna telesa nimajo DZ_ID polj: %s' % (ids,))
-
-  return delovnotelo_errors
+	delovnotelo_errors = []
+	
+	sql = """SELECT * from (SELECT DT.id, DT.mandat_id, M.do, DT.od, DT.do, M.do = DT.do AND M.od = DT.od as date_check from dz_delovnotelo DT join dz_mandat M on (M.id=DT.mandat_id)) as Q where Q.date_check = false;"""
+	cur = connection.cursor()
+	cur.execute(sql, [])
+	data = cur.fetchall()
+	if data:
+		ids = [i[0] for i in data]
+		delovnotelo_errors.append(u'Delovna telesa nimajo pravilnih datumov glede na mandat: %s' % (ids))
+	
+	brez_idjev = DelovnoTelo.objects.filter(dz_id='')
+	if brez_idjev.count() > 0:
+		ids = [i.id for i in brez_idjev]
+		delovnotelo_errors.append(u'Delovna telesa nimajo DZ_ID polj: %s' % (ids,))
+	
+	return delovnotelo_errors
 
 def _check_seja():
-  seja_errors = []
-  
-  sql = """SELECT * FROM (SELECT S.id, S.datum_zacetka, S.datum_zacetka >= M.od AND S.datum_zacetka <= M.do as datum_check from magnetogrami_seja S join dz_mandat M on (S.mandat=M.st)) AS Q WHERE Q.datum_check = false;"""
-  cur = connection.cursor()
-  cur.execute(sql, [])
-  data = cur.fetchall()
-  if data:
-    ids = [i[0] for i in data]
-    seja_errors.append(u'Datum pričetka seje ni znotraj časovnega okvira mandata: %s' % (ids,))
-  
-  return seja_errors
+	seja_errors = []
+	
+	sql = """SELECT * FROM (SELECT S.id, S.datum_zacetka, S.datum_zacetka >= M.od AND S.datum_zacetka <= M.do as datum_check from magnetogrami_seja S join dz_mandat M on (S.mandat=M.st)) AS Q WHERE Q.datum_check = false;"""
+	cur = connection.cursor()
+	cur.execute(sql, [])
+	data = cur.fetchall()
+	if data:
+		ids = [i[0] for i in data]
+		seja_errors.append(u'Datum pričetka seje ni znotraj časovnega okvira mandata: %s' % (ids,))
+	
+	return seja_errors
 
 def _check_zasedanje():
-  zasedanje_errors = []
-  sql = """SELECT * FROM (SELECT S.id as seja_id, S.naslov as naslov_seje, S.mandat, Z.id as zasedanje_id, Z.datum as datum_zasedanja, M.od <= Z.datum AND M.do >= Z.datum as datum_check from magnetogrami_zasedanje Z join magnetogrami_seja S on (Z.seja_id=S.id) join dz_mandat M on (M.st=S.mandat)) AS Q WHERE Q.datum_check=false;"""
-  cur = connection.cursor()
-  cur.execute(sql, [])
-  data = cur.fetchall()
-  if data:
-    ids = [i[0] for i in data]
-    zasedanje_errors.append(u'Zasedanja datumsko niso znotraj pravega mandata: %s' % (ids,))
-  
-  sql = """SELECT count(*) from magnetogrami_zasedanje where url is null;"""
-  cur.execute(sql, [])
-  data = cur.fetchall()
-  if data:
-    zasedanje_errors.append(u'Število zasedanj, ki nimajo URLja na stran DZ: %s' % (data,))
-  
-  
-  return zasedanje_errors
+	zasedanje_errors = []
+	sql = """SELECT * FROM (SELECT S.id as seja_id, S.naslov as naslov_seje, S.mandat, Z.id as zasedanje_id, Z.datum as datum_zasedanja, M.od <= Z.datum AND M.do >= Z.datum as datum_check from magnetogrami_zasedanje Z join magnetogrami_seja S on (Z.seja_id=S.id) join dz_mandat M on (M.st=S.mandat)) AS Q WHERE Q.datum_check=false;"""
+	cur = connection.cursor()
+	cur.execute(sql, [])
+	data = cur.fetchall()
+	if data:
+		ids = [i[0] for i in data]
+		zasedanje_errors.append(u'Zasedanja datumsko niso znotraj pravega mandata: %s' % (ids,))
+	
+	sql = """SELECT count(*) from magnetogrami_zasedanje where url is null;"""
+	cur.execute(sql, [])
+	data = cur.fetchall()
+	if data:
+		zasedanje_errors.append(u'Število zasedanj, ki nimajo URLja na stran DZ: %s' % (data,))
+	
+	return zasedanje_errors
 
 def _check_zapis():
-  zapis_errors = []
-  
-  sql = """SELECT count(*) from (SELECT count(govorec), govorec from magnetogrami_zapis where govorec_oseba_id is null group by govorec) as q;"""
-  
-  cur = connection.cursor()
-  cur.execute(sql, [])
-  data = cur.fetchall()
-  if data[0]:
-    zapis_errors.append(u'Število različnih govorcev pri zapisih brez povezave govorca na osebo: %s' % (data[0],))
-  
-  return zapis_errors
+	zapis_errors = []
+	
+	sql = """SELECT count(*) from (SELECT count(govorec), govorec from magnetogrami_zapis where govorec_oseba_id is null group by govorec) as q;"""
+	
+	cur = connection.cursor()
+	cur.execute(sql, [])
+	data = cur.fetchall()
+	if data[0]:
+		zapis_errors.append(u'Število različnih govorcev pri zapisih brez povezave govorca na osebo: %s' % (data[0],))
+	
+	return zapis_errors
 
 def _check_glasovanje():
-  glasovanje_errors = []
-  
-  vseh_glasovanj = Glasovanje.objects.all().count()
-  glasovanja_brez_datuma = Glasovanje.objects.filter(datum=None).count()
-  if glasovanja_brez_datuma > 0:
-    glasovanje_errors.append(u'Brez datuma je %s glasovanj (vseh je %s).' % (glasovanja_brez_datuma, vseh_glasovanj))
-  
-  sql = """SELECT * FROM (SELECT G.id as glasovanje_id, seja_id, G.datum as datum_glasovanja, M.st as mandat, G.datum >= M.od AND G.datum <= M.do as datum_check from magnetogrami_glasovanje G join magnetogrami_seja S ON (S.id=G.seja_id) join dz_mandat M ON (M.st=S.mandat) where G.datum is not null) AS Q where Q.datum_check = false;"""
-  cur = connection.cursor()
-  cur.execute(sql, [])
-  data = cur.fetchall()
-  if data:
-    ids = [i[0] for i in data]
-    glasovanje_errors.append(u'Datum glasovanja ne ustreza mandatu seje: %s' % (ids,))
-  
-  sql = """SELECT * FROM (SELECT *, Q1.min_datum <= Q1.datum AND Q1.max_datum >= Q1.datum as datum_check FROM (SELECT G.id, G.datum, (SELECT min(datum) from magnetogrami_zasedanje where seja_id=G.seja_id) as min_datum, (SELECT max(datum) from magnetogrami_zasedanje where seja_id=G.seja_id) as max_datum from magnetogrami_glasovanje G join magnetogrami_seja S on (S.id=G.seja_id)) AS Q1) AS Q WHERE datum_check = false;"""
-  cur = connection.cursor()
-  cur.execute(sql, [])
-  data = cur.fetchall()
-  if data:
-    ids = [i[0] for i in data]
-    glasovanje_errors.append(u'Datum glasovanja ne ustreza zasedanjem seje: %s' % (ids,))
+	glasovanje_errors = []
+	
+	vseh_glasovanj = Glasovanje.objects.all().count()
+	glasovanja_brez_datuma = Glasovanje.objects.filter(datum=None).count()
+	if glasovanja_brez_datuma > 0:
+		glasovanje_errors.append(u'Brez datuma je %s glasovanj (vseh je %s).' % (glasovanja_brez_datuma, vseh_glasovanj))
+	
+	sql = """SELECT * FROM (SELECT G.id as glasovanje_id, seja_id, G.datum as datum_glasovanja, M.st as mandat, G.datum >= M.od AND G.datum <= M.do as datum_check from magnetogrami_glasovanje G join magnetogrami_seja S ON (S.id=G.seja_id) join dz_mandat M ON (M.st=S.mandat) where G.datum is not null) AS Q where Q.datum_check = false;"""
+	cur = connection.cursor()
+	cur.execute(sql, [])
+	data = cur.fetchall()
+	if data:
+		ids = [i[0] for i in data]
+		glasovanje_errors.append(u'Datum glasovanja ne ustreza mandatu seje: %s' % (ids,))
+	
+	sql = """SELECT * FROM (SELECT *, Q1.min_datum <= Q1.datum AND Q1.max_datum >= Q1.datum as datum_check FROM (SELECT G.id, G.datum, (SELECT min(datum) from magnetogrami_zasedanje where seja_id=G.seja_id) as min_datum, (SELECT max(datum) from magnetogrami_zasedanje where seja_id=G.seja_id) as max_datum from magnetogrami_glasovanje G join magnetogrami_seja S on (S.id=G.seja_id)) AS Q1) AS Q WHERE datum_check = false;"""
+	cur = connection.cursor()
+	cur.execute(sql, [])
+	data = cur.fetchall()
+	if data:
+		ids = [i[0] for i in data]
+		glasovanje_errors.append(u'Datum glasovanja ne ustreza zasedanjem seje: %s' % (ids,))
+	
+	sql = """SELECT count(*) FROM magnetogrami_glasovanje WHERE naslov = '';"""
+	cur = connection.cursor()
+	cur.execute(sql, [])
+	data = cur.fetchall()
+	if data:
+		glasovanje_errors.append(u'Glasovanj brez naslova: %s' % data[0])
+	
+	return glasovanje_errors
 
-  sql = """SELECT count(*) FROM magnetogrami_glasovanje WHERE naslov = '';"""
-  cur = connection.cursor()
-  cur.execute(sql, [])
-  data = cur.fetchall()
-  if data:
-    glasovanje_errors.append(u'Glasovanj brez naslova: %s' % data[0])
-
-  return glasovanje_errors
 
 def _check_glas():
-  glas_errors = []
-  
-  sql = """SELECT count(*) from magnetogrami_glas where oseba_id is null;"""
-  cur = connection.cursor()
-  cur.execute(sql, [])
-  data = cur.fetchall()
-  if data[0]:
-    glas_errors.append(u'Število glasov, ki nimajo povezave na osebo: %s' % (data[0],))
+	glas_errors = []
+	
+	sql = """SELECT count(*) from magnetogrami_glas where oseba_id is null;"""
+	cur = connection.cursor()
+	cur.execute(sql, [])
+	data = cur.fetchall()
+	if data[0]:
+		glas_errors.append(u'Število glasov, ki nimajo povezave na osebo: %s' % (data[0],))
+	
+	return glas_errors
 
+def _check_clanstranke():
+	clanstranke_errors = []
+	
+	sql = """select id from dz_clanstranke where stranka_id is null;"""
+	cur = connection.cursor()
+	cur.execute(sql, [])
+	data = cur.fetchall()
+	if len(data):
+		clanstranke_errors.append(u'Število članstev brez povezane stranke: %s' % len(data))
+		if VERBOSE:
+			for row in data:
+				clanstranke_errors.append(u'- nima stranke: %s' % ClanStranke.objects.filter(pk=row[0]).values()[0])
+	
+	sql = """select id from dz_clanstranke where oseba_id is null;"""
+	cur = connection.cursor()
+	cur.execute(sql, [])
+	data = cur.fetchall()
+	if len(data):
+		clanstranke_errors.append(u'Število članstev brez povezane osebe: %s' % len(data))
+		if VERBOSE:
+			for row in data:
+				clanstranke_errors.append(u'- nima osebe: %s' % ClanStranke.objects.filter(pk=row[0]).values()[0])
+	
+	sql = """select count(*) c, oseba_id, min(id) from dz_clanstranke where stranka_id is not null group by oseba_id, stranka_id, od, "do", opombe, podatki_preverjeni having count(*) > 1 order by c desc, oseba_id;"""
+	cur = connection.cursor()
+	cur.execute(sql, [])
+	data = cur.fetchall()
+	if len(data):
+		clanstranke_errors.append(u'Število duplikatov: %d (največje število kopij: %d)' % (len(data), data[0][0]))
+		if VERBOSE:
+			for row in data:
+				clanstranke_errors.append(u'- duplikat: %s' % ClanStranke.objects.filter(pk=row[2]).values()[0])
+	
+	return clanstranke_errors
+	
 
-  return glas_errors
+def _check_translation():
+	errors = []
+	funkcije = Funkcija.objects.all().order_by("od", "do", "oseba__id")
+	pozicija_dz = Pozicija.objects.filter(organizacija__drzavnizbor__gt=0)
+	clanistranke = ClanStranke.objects.all().order_by("od", "do", "stranka__id", "oseba__id")
+	pozicija_stranke = Pozicija.objects.filter(organizacija__stranka__gt=0)
+	claniodborov = ClanOdbora.objects.all().order_by("od", "do", "poslanec__oseba__id")
+	pozicija_odbori = Pozicija.objects.filter(organizacija__delovnotelo__gt=0)
+	
+	def check_from_to_dates(s, d, sfx):
+		if d.od != s.od:
+			errors.append("- napačen začetni datum (%s vs. %s): %s" % (s.od, d.od, sfx))
+		if d.do != s.do:
+			errors.append("- napačen končni datum (%s vs. %s): %s" % (s.do, d.do, sfx))
+	
+	def check_old_new_data(qs, filters, sfxer):
+		for item in qs:
+			sfx = sfxer(item)
+			ps = Pozicija.objects.filter(**filters(item))
+			psc = ps.count()
+			if not psc:
+				errors.append("- ne obstaja: %s" % sfx)
+			elif psc == 1:
+				check_from_to_dates(item, ps[0], sfx)
+			else: # več kot 1 pozicija, omejitev glede na en datum in drugi datum
+				try:
+					p = ps.get(od=item.od, do=item.do)
+				except MultipleObjectsReturned:
+					errors.append("- več Pozicij z istim začetnim in končnim datumom (%s - %s): %s" % (item.od, item.do, sfx))
+				except ObjectDoesNotExist:
+					try:
+						p = ps.get(od=item.od)
+						check_from_to_dates(item, p, sfx)
+					except MultipleObjectsReturned:
+						errors.append("- več Pozicij z istim začetnim datumom (%s): %s" % (item.od, sfx))
+					except ObjectDoesNotExist:
+						errors.append("- ni Pozicije s tem začetnim datumom (%s): %s" % (item.od, sfx))
+					try:
+						p = ps.get(do=item.do)
+						check_from_to_dates(item, p, sfx)
+					except MultipleObjectsReturned:
+						errors.append("- več Pozicij z istim končnim datumom (%s): %s" % (item.do, sfx))
+					except ObjectDoesNotExist:
+						errors.append("- ni Pozicije z tem končnim datumom (%s): %s" % (item.do, sfx))
+	
+	fc = funkcije.count()
+	pfc = pozicija_dz.count()
+	if pfc != fc:
+		errors.append("Različno število Funkcij (%d) in Pozicij v državnem zboru (%d)" % (fc, pfc))
+	
+	if VERBOSE:
+		check_old_new_data(
+			funkcije,
+			lambda i: {
+				'organizacija__drzavnizbor__mandat__id': i.mandat_id,
+				'oseba__id': i.oseba_id
+			},
+			lambda i: "Pozicija za Funkcijo v Mandatu %s za Osebo %s (%d)" % (i.mandat, i.oseba, i.oseba_id)
+		)
+	
+	csce = clanistranke.filter(stranka__gt=0).count()
+	pcsc = pozicija_stranke.count()
+	if csce != pcsc:
+		errors.append("Različno število ClanStranke s stranko (%d) in Pozicij v strankah (%d)" % (csce, pcsc))
+	
+	if VERBOSE:
+		check_old_new_data(
+			clanistranke.filter(stranka__gt=0),
+			lambda i: {
+				'organizacija__stranka__id': i.stranka_id,
+				'oseba__id': i.oseba_id
+			},
+			lambda i: "Pozicija za ClanStranke v Stranki %s za Osebo %s (%d)" % (i.stranka, i.oseba, i.oseba_id)
+		)
+	
+	coc = claniodborov.count()
+	pcoc = pozicija_odbori.count()
+	if coc != pcoc:
+		errors.append("Različno število ClanOdbora (%d) in Pozicij v delovnih telesih (%d)" % (coc, pcoc))
+	
+	if VERBOSE:
+		check_old_new_data(
+			claniodborov,
+			lambda i: {
+				'organizacija__delovnotelo__id': i.odbor_id,
+				'oseba__id': i.poslanec.oseba_id
+			},
+			lambda i: "Pozicija za ClanOdbora v DelovnemTelesu %s za Osebo %s (%d)" % (i.odbor, i.poslanec.oseba, i.poslanec.oseba_id)
+		)
+	
+	return errors
+	
 
 @login_required
 def data_check(request):
-  t1 = time.time()
-  
-  mandat_errors = _check_mandat()
-  oseba_errors = _check_oseba()
-  funkcija_errors = _check_funkcija()
-  delovnotelo_errors = _check_delovnotelo()
-  seja_errors = _check_seja()
-  zasedanje_errors = _check_zasedanje()
-  zapis_errors = _check_zapis()
-  glasovanje_errors = _check_glasovanje()
-  glas_errors = _check_glas()
-  
-  t2 = time.time()
-  
-  
-  context = {
-    'mandat_errors': mandat_errors,
-    'oseba_errors': oseba_errors,
-    'funkcija_errors': funkcija_errors,
-    'delovnotelo_errors': delovnotelo_errors,
-    'seja_errors': seja_errors,
-    'zasedanje_errors': zasedanje_errors,
-    'zapis_errors': zapis_errors,
-    'glasovanje_errors': glasovanje_errors,
-    'glas_errors': glas_errors,
-    'took': t2-t1,
-  }
-  return render(request, "data_check.html", context)
+	global VERBOSE
+	if request.GET.has_key("verbose"):
+		VERBOSE = True
+	
+	t1 = time.time()
+	
+	mandat_errors = _check_mandat()
+	oseba_errors = _check_oseba()
+	funkcija_errors = _check_funkcija()
+	delovnotelo_errors = _check_delovnotelo()
+	seja_errors = _check_seja()
+	zasedanje_errors = _check_zasedanje()
+	zapis_errors = _check_zapis()
+	glasovanje_errors = _check_glasovanje()
+	glas_errors = _check_glas()
+	clanstranke_errors = _check_clanstranke()
+	
+	translation_errors = _check_translation()
+	
+	t2 = time.time()
+	
+	context = {
+		'mandat_errors': mandat_errors,
+		'oseba_errors': oseba_errors,
+		'funkcija_errors': funkcija_errors,
+		'delovnotelo_errors': delovnotelo_errors,
+		'seja_errors': seja_errors,
+		'zasedanje_errors': zasedanje_errors,
+		'zapis_errors': zapis_errors,
+		'glasovanje_errors': glasovanje_errors,
+		'glas_errors': glas_errors,
+		'clanstranke_errors': clanstranke_errors,
+		'translation_errors': translation_errors,
+		'took': t2-t1,
+	}
+	return render(request, "data_check.html", context)

File delajozate/dz/migrations/0024_stranke_update.py

 # encoding: utf-8
 import datetime
+from django.core.exceptions import MultipleObjectsReturned
 from south.db import db
 from south.v2 import DataMigration
 from django.db import models
+from temporal import END_OF_TIME
 
 class Migration(DataMigration):
 	
 	
 	def forwards(self, orm):
 		"""
+		0. Odstrani duplicirane Pozicije
 		1. Vsaka Stranka dobi ImeStranke z ustreznim časom
 		2. Vsaka Pozicija vezana na Stranka, ki ima po novem nov ID se spremeni na nov ID
 		3. Pozicije, ki so zaporedne po datumih za isto stranko se združijo
 		"""
+		# Step 0
+		pp = None
+		remove_list = []
+		for p in orm.Pozicija.objects.filter(organizacija__stranka__gt=0, tip="clan").order_by("od", "do", "organizacija__stranka__id", "oseba__id").values():
+			id = p["id"]
+			del p["id"]
+			if pp and pp == p:
+				remove_list.append(id)
+			pp = p
+		print "Odstranjujem %d duplikatov" % len(remove_list)
+		for pid in remove_list:
+			orm.Pozicija.objects.get(pk=pid).delete()
+			
 		# Step 1
 		for s in orm.Stranka.objects.all():
 			nid = self.STRANKE_MAP.get(s.id, s.id) # id je nov če obstaja oz. isti če ne
 		for p in orm.Pozicija.objects.filter(organizacija__stranka__in=self.STRANKE_MAP.keys()):
 			s = p.organizacija.stranka
 			nid = self.STRANKE_MAP.get(s.id, s.id) # id je nov če obstaja oz. isti če ne
+			try:
+				cs = orm.ClanStranke.objects.get(**{
+					"oseba": p.oseba,
+					"stranka": s,
+					"od": p.od
+				})
+			except MultipleObjectsReturned:
+				cs = orm.ClanStranke.objects.filter(**{
+					"oseba": p.oseba,
+					"stranka": s,
+					"od": p.od
+				}).order_by("-do")[0]
+			if p.do == END_OF_TIME and cs.do < END_OF_TIME:
+				p.do = cs.do
 			p.organizacija = orm.Organizacija.objects.get(stranka__id=nid)
 			p.save()
 		
 				fp.save()
 				for p in pozicije:
 					p.delete()
-			
-		for p in orm.Pozicija.objects.filter(organizacija__stranka__gt=0).order_by("oseba__id", "od"):
+		
+		for p in orm.Pozicija.objects.filter(organizacija__stranka__gt=0, tip='clan').order_by("oseba__id", "od"):
 			if not len(merge_these):
 				merge_these.append(p)
 			else:
 	
 	
 	def backwards(self, orm):
-		"Write your backwards methods here."
-		raise RuntimeError("Cannot reverse this migration.")
-	
+		# Step 1
+		for o in orm.ImeStranke.objects.all():
+			o.delete()
+		
+		# Step 2 + 3
+		for o in orm.Pozicija.objects.filter(organizacija__stranka__gt=0, tip='clan'):
+			o.delete()
+		print "Izbrisane vse Pozicije vezane na stranke", orm.Pozicija.objects.filter(organizacija__stranka__gt=0, tip='clan').count()
+		
+		for f in orm.ClanStranke.objects.filter(stranka__gt=0):
+			orm.Pozicija.objects.create(**{
+				'oseba': f.oseba,
+				'organizacija': f.stranka.organizacija,
+				'tip': 'clan',
+				'od': f.od,
+				'do': f.do,
+				'podatki_preverjeni': f.podatki_preverjeni,
+				'opombe': f.opombe
+			})
+		print "Poustvarjene vse Pozicije vezane na stranke", orm.Pozicija.objects.filter(organizacija__stranka__gt=0, tip='clan').count()
+		
 	
 	models = {
 		'dz.clanodbora': {

File delajozate/dz/templates/data_check.html

 {% endif %}
 </p>
 
+<h3>Član stranke</h3>
+<p>
+{% if clanstranke_errors %}
+	{% for e in clanstranke_errors %}
+	{{ e }}<br />
+	{% endfor %}
+{% else %}
+	OK
+{% endif %}
+</p>
+
+<h3>Prenos podatkov</h3>
+<p>
+{% if translation_errors %}
+	{% for e in translation_errors %}
+	{{ e }}<br />
+	{% endfor %}
+{% else %}
+	OK
+{% endif %}
+</p>
+
 <p>Checks took {{ took }} seconds</p>
 
 </body>