1. Grzegorz Szczepańczyk
  2. django-registration

Compare