HTTPS SSH
http://www.moongates.com/u4/Tech.asp
http://nodling.nullneuron.net/ultima/text/ultima5/u5tech.txt
http://www.ultimaaiera.com/category/ultima6/u6-utilities/
http://www.ultimaaiera.com/wp-content/files/u6-utilities/u6tech.txt
http://cvs.z88dk.org/cgi-bin/viewvc.cgi/xu4/doc/FileFormats.txt?root=zxu4&view=co