Wiki

Clone wiki

Metro Star / Công ty thu mua phế liệu giá cao

Số container này chiếm 72% tổng lượng phế liệu tồn đọng tại cảng Cát Lái, đang nằm chờ ý kiến Hội đồng xử lý phế liệu tồn đọng buộc tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong đó có khá nhiều container là phế thải lẫn nhiều tạp chất, chất độc hại gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Công ty thu mua phế liệu giá cao Ngày 15.4, đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TP.HCM) cho biết, số container phế liệu tồn đọng nói trên tập trung chủ yếu tại cảng Cát Lái, vẫn đang được các cán bộ hải quan rà từng mã số để quy về container của hãng tàu nào chở đến để buộc tái xuất theo báo cáo của đơn vị về Hội đồng xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng trước đó. Số hàng phế liệu, phế thải này được nhập vào Việt Nam từ năm 2018, tồn đọng quá 90 ngày. Sau khi phối hợp kiểm đếm, có cả thảy 1.528 container tồn đọng tại cảng thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 quản lý. Trong đó, chỉ 410 container đủ điều kiện nhập khẩu nhưng chủ hàng bỏ hoặc không làm thủ tục nhận hàng, sẽ được Hội đồng xử lý hàng tồn đọng áp Thông tư 203 của Bộ Tài chính theo hình thức bán đấu giá; 1.100 container không điều kiện nhập khẩu (gồm phế liệu nhựa, bao bì chưa được băm nhỏ theo quy định tại Thông tư 43 của Bộ Tài nguyên Môi trường và phế thải lẫn tạp chất, rác thải độc hại như vỏ xe cũ…); 17 container là các loại hàng khác, 1 container phế liệu kim loại. “Chỉ có khoảng 10 hãng tàu vận chuyển số hàng này cập cảng Cát Lái và một số hãng đã đồng ý nhận chở tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam”, đại diện Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn Khu vực 1 thông tin. Thu mua dong phe lieu

Updated