Commits

Anonymous committed 6810cf4

Update catalogs for AccountManagerPlugin from Transifex resource.

Initial pull from Transifex has been on 23-Jun-2011.
Translations for German by Steffen Hoffmann, Japanese by Jun Omae and
Russian by Dmitri Bogomolov have been added afterwards and missing old
translator credits restored.

Comments (0)

Files changed (6)

acct_mgr/locale/cs/LC_MESSAGES/acct_mgr.po

 # Czech translations for TracAccountManager.
-# Copyright (C) 2010
+# Copyright (C) 2011
 # This file is distributed under the same license as the
 # TracAccountManager project.
 # Tomas Capek <soulcharmer@gmail.com>, 2011.
+# Honza Rames <ramejan@gmail.com>, 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: TracAccountManager 0.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: hoff.st@shaas.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-06 00:17+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-05 12:31+0200\n"
-"Last-Translator: Tomas Capek <soulcharmer@gmail.com>\n"
-"Language-Team: cs_CZ <soulcharmer@gmail.com>\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
-"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-06-20 22:09+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-06-23 00:39+0000\n"
+"Last-Translator: shadow <ramejan@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Czech (http://www.transifex.net/projects/p/Trac_Plugin-"
+"L10N/team/cs/)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Generated-By: Babel 1.0dev-r482\n"
 
-#: acct_mgr/admin.py:78
+#: acct_mgr/admin.py:81
 #, python-format
 msgid "Invalid key type (%s) for StoreOrder"
 msgstr "Neplatný typ klíče (%s) pro StoreOrder"
 
-#: acct_mgr/admin.py:124 acct_mgr/admin.py:126 acct_mgr/admin.py:313
-#: acct_mgr/notification.py:170 acct_mgr/templates/admin_users.html:11
+#: acct_mgr/admin.py:127 acct_mgr/admin.py:129 acct_mgr/admin.py:130
+#: acct_mgr/notification.py:171 acct_mgr/templates/admin_users.html:11
 msgid "Accounts"
 msgstr "Účty"
 
-#: acct_mgr/admin.py:124
+#: acct_mgr/admin.py:127
 msgid "Configuration"
-msgstr "Nastavení"
+msgstr "Konfigurace"
 
-#: acct_mgr/admin.py:126
+#: acct_mgr/admin.py:129
 msgid "Users"
 msgstr "Uživatelé"
 
-#: acct_mgr/admin.py:216
-msgid ""
-"The password store\n"
-"                          does not support\n"
-"                          creating users."
-msgstr "Úložiště hesel nepodporuje vytváření uživatelů."
+#: acct_mgr/admin.py:130
+msgid "Account details"
+msgstr "Detaily účtu"
 
-#: acct_mgr/admin.py:229
-msgid ""
-"The password store does\n"
-"                        not support deleting users."
-msgstr "Úložiště hesel nepodporuje mazání uživatelů."
+#: acct_mgr/admin.py:234
+msgid "The password store does not support creating users."
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:240 acct_mgr/web_ui.py:56
+#: acct_mgr/admin.py:244
+msgid "The password reset procedure is not enabled."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/admin.py:253
+msgid "The password store does not support deleting users."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/admin.py:257
+msgid "Email Address"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/admin.py:258
+msgid "Pre-/Surname (Nickname)"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/admin.py:259
+msgid "Password"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/admin.py:268 acct_mgr/web_ui.py:58
 msgid "Username cannot be empty."
-msgstr "Uživatelské jméno namůže být prázdné."
+msgstr "Uživatelské jméno nesmí být prázdné."
 
-#: acct_mgr/admin.py:245 acct_mgr/web_ui.py:118 acct_mgr/web_ui.py:338
-#: acct_mgr/web_ui.py:352
-msgid "Password cannot be empty."
-msgstr "Heslo nemůže být prázdné."
+#: acct_mgr/admin.py:273
+#, python-format
+msgid "Unknown user %(user)s."
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:249 acct_mgr/web_ui.py:122 acct_mgr/web_ui.py:341
+#: acct_mgr/admin.py:281 acct_mgr/web_ui.py:124 acct_mgr/web_ui.py:349
 msgid "The passwords must match."
 msgstr "Hesla se musí shodovat."
 
-#: acct_mgr/admin.py:257
+#: acct_mgr/admin.py:286
 msgid ""
-"The password store\n"
-"                           does not support\n"
-"                           changing passwords."
-msgstr "Úložiště hesel nepodporuje měnění hesel."
+"The password store does not support\n"
+"                changing passwords.\n"
+"                "
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:272
+#: acct_mgr/admin.py:311
 #, python-format
 msgid "Locked until %(t_release)s"
-msgstr "Zamčeno do %(t_release)s"
+msgstr "Uzamčeno do %(t_release)s"
 
-#: acct_mgr/admin.py:313
-msgid "Account details"
-msgstr "Detaily účtu"
+#: acct_mgr/admin.py:337
+msgid "Please choose account by username from list to proceed."
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:324
-msgid "Please choose account by username from list to proceed."
-msgstr "Nejprve prosím určete účet zvolením uživatelského jména v seznamu."
-
-#: acct_mgr/admin.py:341
+#: acct_mgr/admin.py:354
 #, python-format
 msgid "Failed login attempts for user %(user)s deleted"
-msgstr "Neúspěšné pokusy o přihlášení uživatele %(user)s byly smazány"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/api.py:257
+#: acct_mgr/api.py:265
 #, python-format
 msgid ""
 "The authentication backend for user %s does not support\n"
-"        setting the password."
-msgstr "Autentizační backend uživatele %s nepodporuje nastavování hesla."
+"        setting the password.\n"
+"        "
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/api.py:268
+#: acct_mgr/api.py:277
 msgid ""
 "None of the IPasswordStore components listed in the\n"
-"        trac.ini supports setting the password\n"
-"        or creating users."
+"        trac.ini supports setting the password or creating users."
+"\n"
+"        "
 msgstr ""
-"Žádná komponenta IPasswordStore uvedená v souboru trac.ini nepodporuje "
-"nastavování hesel nebo vytváření uživatelů."
 
-#: acct_mgr/db.py:24 acct_mgr/htfile.py:198
+#: acct_mgr/db.py:24 acct_mgr/htfile.py:197
 msgid "Default hash type of new/updated passwords"
-msgstr "Výchozí typ hashe pro nová/aktualizovaná hesla"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/htfile.py:35
+#: acct_mgr/htfile.py:36
 msgid ""
 "Path relative to Trac environment or full host machine\n"
 "        path to password file"
-msgstr "Cesta relativní k prostředí Tracu nebo absolutní cesta k souboru s hesly"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/htfile.py:144
+#: acct_mgr/htfile.py:143
 msgid ""
 "The password file could not be read. Trac requires\n"
 "          read and write access to both the password file\n"
 "          and its parent directory."
 msgstr ""
-"Soubor s hesly nelze přečíst. Trac vyžaduje oprávnění číst a zapisovat "
-"jak do souboru s hesly, tak do rodičovského adresáře."
+"Soubor hesel nelze přečíst. Trac vyžaduje \n"
+"  čtecí a zapisovací přístup k souboru hesel a jeho\n"
+"  nadřazené složce."
 
-#: acct_mgr/htfile.py:162
+#: acct_mgr/htfile.py:161
 msgid ""
 "The password file could not be updated. Trac requires\n"
 "          read and write access to both the password file\n"
 "          and its parent directory."
 msgstr ""
-"Soubor s hesly nelze aktualizovat. Trac vyžaduje oprávnění číst a "
-"zapisovat jak do souboru s hesly, tak do rodičovského adresáře."
+"Soubor hesel nemůže být aktualizován. Trac vyžaduje \n"
+"  čtecí a zapisovací přístup k souboru hesel a jeho\n"
+"  nadřazené složce."
 
-#: acct_mgr/htfile.py:236
+#: acct_mgr/htfile.py:235
 msgid "Realm to select relevant htdigest file entries"
-msgstr "Prostředí pro výběr relevantních záznamů htdigest"
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/http.py:25
 msgid "URL of the HTTP authentication service"
-msgstr "URL autentizační služby pro HTTP"
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/notification.py:55
 msgid "The email and username do not match a known account."
-msgstr ""
-"E-mailová adresa a uživatelské jméno neodpovídají žádnému existujícímu "
-"účtu."
+msgstr "K uvedenému E-mail a jméno nebyl nalezen známý účet."
 
-#: acct_mgr/notification.py:170
+#: acct_mgr/notification.py:171
 msgid "Notification"
-msgstr "Upozornění"
+msgstr "Oznámení"
 
 #: acct_mgr/pwhash.py:97
 msgid ""
 "The \"crypt\" module is unavailable\n"
 "                  on this platform."
-msgstr "Modul \"crypt\" není na této platformě k dispozici."
+msgstr "\"crypt\" modul není na této platformě k dispozici."
 
 #: acct_mgr/svnserve.py:29
 msgid ""
 "Path to the users file; leave blank to locate\n"
 "        the users file by reading svnserve.conf"
 msgstr ""
-"Cesta k souboru uživatelů; nevyplňujte, pokud ji chcete načítat ze "
-"souboru svnserve.conf"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:62
+#: acct_mgr/web_ui.py:64
 #, python-format
 msgid "Username %s is not allowed."
 msgstr "Uživatelské jméno %s není povoleno."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:72 acct_mgr/web_ui.py:92
+#: acct_mgr/web_ui.py:74 acct_mgr/web_ui.py:94
 #, python-format
 msgid "Another account or group named %s already exists."
-msgstr "Účet nebo skupina se jménem %s již existuje."
+msgstr "Jiný účet nebo skupina s názvem %s již existuje."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:109
+#: acct_mgr/web_ui.py:111
 msgid "The username must not contain any of these characters:"
-msgstr "Uživatelské jméno nesmí obsahovat tyto znaky:"
+msgstr "Uživatelské jméno nesmí obsahovat některý z těchto znaků:"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:129
+#: acct_mgr/web_ui.py:120 acct_mgr/web_ui.py:346 acct_mgr/web_ui.py:359
+msgid "Password cannot be empty."
+msgstr "Heslo nesmí být prázdné."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:131
 msgid "You must specify a valid email address."
 msgstr "Musíte zadat platnou e-mailovou adresu."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:133
+#: acct_mgr/web_ui.py:135
 msgid ""
 "The email address specified appears to be\n"
 "               invalid. Please specify a valid email "
 "address.\n"
 "               "
 msgstr ""
-"Zadaná e-mailová adresa je zřejmě neplatná. Zadejte prosím platnou "
-"e-mailovou adresu."
+"Zadaná e-mailová adresa je neplatná.\n"
+"  Prosím zadejte platnou e-mailovou adresu."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:138
+#: acct_mgr/web_ui.py:140
 msgid ""
 "The email address specified is already in\n"
 "               use. Please specify a different one.\n"
 "               "
-msgstr "Zadanou e-mailovou adresu již používá jiný účet. Zadejte prosím jinou."
+msgstr ""
+"Zadaná e-mailová adresa je již používána.\n"
+"  Prosím zadejte jinou."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:211 acct_mgr/templates/admin_users.html:99
+#: acct_mgr/web_ui.py:220 acct_mgr/templates/admin_users.html:80
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:42
 msgid "Account"
 msgstr "Účet"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:247 acct_mgr/templates/login.html:54
-#: acct_mgr/templates/login.html:57
+#: acct_mgr/web_ui.py:259 acct_mgr/templates/login.html:42
+#: acct_mgr/templates/login.html:63 acct_mgr/templates/login.html:66
 msgid "Forgot your password?"
 msgstr "Zapomněli jste heslo?"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:263
+#: acct_mgr/web_ui.py:275
 msgid "Are you sure you want to delete your account?"
-msgstr "Chcete určitě smazat svůj účet?"
+msgstr "Jste si jisti, že chcete smazat svůj účet?"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:273
+#: acct_mgr/web_ui.py:285
 msgid "Thank you for taking the time to update your password."
-msgstr "Díky, že věnujete čas aktualizaci svého hesla."
+msgstr "Děkujeme, že jste si udělali čas na aktualizaci svého hesla."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:282
+#: acct_mgr/web_ui.py:294
 msgid ""
 "You are required to change password because of a recent password change "
 "request. "
+msgstr "Je nutné provést změnu hesla z důvodu nedávné žádosti o jeho změnu."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:297
+msgid "Please change your password now."
+msgstr "Změňte prosím vaše heslo."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:308
+msgid "Username is required"
+msgstr "Uživatelské jméno je požadováno"
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:310
+msgid "Email is required"
+msgstr "E-mail je požadován"
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:316
+msgid "The email and username must match a known account."
 msgstr ""
-"Na základě nedávné systémové výzvy je potřeba, abyste aktualizovali své "
-"heslo. "
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:285
-msgid "Please change your password now."
-msgstr "Změňte si prosím své heslo."
+#: acct_mgr/web_ui.py:340
+msgid "Old Password cannot be empty."
+msgstr "Staré heslo nemůže být prázdné."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:296
-msgid "Username is required"
-msgstr "Uživatelské jméno musí být zadáno"
+#: acct_mgr/web_ui.py:342
+msgid "Old Password is incorrect."
+msgstr "Staré heslo je nesprávné."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:298
-msgid "Email is required"
-msgstr "E-mailová adresa musí být zadána"
+#: acct_mgr/web_ui.py:352
+msgid "Password successfully updated."
+msgstr "Heslo bylo úspěšně aktualizováno."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:332
-msgid "Old Password cannot be empty."
-msgstr "Původní heslo nemůže být prázdné."
+#: acct_mgr/web_ui.py:361
+msgid "Password is incorrect."
+msgstr "Heslo je nesprávné."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:334
-msgid "Old Password is incorrect."
-msgstr "Původní heslo je nesprávné."
+#: acct_mgr/web_ui.py:420 acct_mgr/templates/login.html:55
+#: acct_mgr/templates/login.html:58 acct_mgr/templates/register.html:11
+msgid "Register"
+msgstr "Registrovat"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:344
-msgid "Password successfully updated."
-msgstr "Heslo bylo aktualizováno."
-
-#: acct_mgr/web_ui.py:354
-msgid "Password is incorrect."
-msgstr "Heslo není správné."
-
-#: acct_mgr/web_ui.py:407 acct_mgr/templates/login.html:46
-#: acct_mgr/templates/login.html:49 acct_mgr/templates/register.html:11
-msgid "Register"
-msgstr "Registrace"
-
-#: acct_mgr/web_ui.py:437
+#: acct_mgr/web_ui.py:449
 #, python-format
 msgid ""
 "Registration has been finished successfully.\n"
 "           You may login as user %(user)s now."
-msgstr "Registrace proběhla v pořádku. Nyní se můžete přihlásit jako %(user)s."
+msgstr ""
+"Registrace byla úspěšně dokončena. \n"
+"  Nyní se můžete přihlásit jako uživatel %(user)s."
 
 #. TRANSLATOR: Intentionally obfuscated login error
-#: acct_mgr/web_ui.py:537
+#: acct_mgr/web_ui.py:558
 msgid "Invalid username or password"
-msgstr "Nesprávné uživatelské jméno nebo heslo"
+msgstr "Neplatné uživatelské jméno nebo heslo"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:542
+#: acct_mgr/web_ui.py:563
 #, python-format
 msgid ""
 "Account locked, please try again after\n"
 "              %(release_time)s\n"
 "              "
-msgstr "Účet je zamčen, zkuste to znovu za %(release_time)s"
+msgstr "Účet uzamčen, prosím zkuste to znovu za %(release_time)s"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:547
+#: acct_mgr/web_ui.py:568
 msgid "Account locked"
-msgstr "Účet je zamčen"
+msgstr "Účet uzamčen"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:554
+#: acct_mgr/web_ui.py:573
 #, python-format
 msgid "Login after %(attempts)s failed attempt"
 msgid_plural "Login after %(attempts)s failed attempts"
-msgstr[0] "Přihlášení po %(attempts)s neúspěšném pokusu"
-msgstr[1] "Přihlášení po %(attempts)s neúspěšných pokusech"
-msgstr[2] "Přihlášení po %(attempts)s neúspěšných pokusech"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #. TRANSLATOR: Your permissions have been limited until you ...
-#: acct_mgr/web_ui.py:695
+#: acct_mgr/web_ui.py:787
 msgid "verify your email address"
-msgstr "potvrdit svou e-mailovou adresu"
+msgstr "ověřit svou e-mailovou adresu"
 
 #. TRANSLATOR: ... verify your email address
-#: acct_mgr/web_ui.py:698
+#: acct_mgr/web_ui.py:790
 #, python-format
 msgid "Your permissions have been limited until you %(link)s."
-msgstr "Vaše oprávnění jsou dočasně omezena. Musíte %(link)s."
+msgstr "Vaše oprávnění jsou omezena dokud %(link)s."
 
 #. TRANSLATOR: An email has been sent to %(email)s
 #. with a token to ... (the link label for following message)
-#: acct_mgr/web_ui.py:726
+#: acct_mgr/web_ui.py:816
 msgid "verify your new email address"
-msgstr "potvrdit svou novou e-mailovou adresu"
+msgstr "neověříte vaši novou emailovou adresu"
 
 #. TRANSLATOR: ... verify your new email address
-#: acct_mgr/web_ui.py:729
+#: acct_mgr/web_ui.py:819
 #, python-format
 msgid ""
 "An email has been sent to %(email)s with a token to\n"
 "        %(link)s."
-msgstr "Na %(email)s byl odeslán e-mail s návodem, jak můžete %(link)s."
+msgstr ""
+"E-mail byl odeslán na adresu %(email)s s tokenem na \n"
+"  %(link)s."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:742
+#: acct_mgr/web_ui.py:832
 msgid "Please log in to finish email verification procedure."
-msgstr "Prosím přihlaste se a dokončete potvrzení e-mailové adresy."
+msgstr "Prosím, přihlaste se pro dokončení ověřeni Vašeho e-mailu."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:746
+#: acct_mgr/web_ui.py:836
 msgid "Your email is already verified."
-msgstr "Vaše e-mailová adresa je již potvrzena."
+msgstr "Váš e-mail je již ověřen."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:754
+#: acct_mgr/web_ui.py:844
 #, python-format
 msgid "A notification email has been resent to <%s>."
-msgstr "Oznamovací e-mail byl znovu odeslán na <%s>."
+msgstr "Potvrzovací e-mail byl znovu odeslána na <%s>."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:760
+#: acct_mgr/web_ui.py:851
 msgid "Thank you for verifying your email address."
-msgstr "Díky za potvrzení své e-mailové adresy."
+msgstr "Děkujeme Vám za ověření Vaší emailové adresy."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:763
+#: acct_mgr/web_ui.py:854
 msgid "Invalid verification token"
-msgstr "Neplatná potvrzovací adresa"
+msgstr "Neplatný ověřovací token"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:11
 msgid "Account Details"
-msgstr "Nastavení účtu"
+msgstr "Detaily účtu"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:17
 msgid "Review User Account Details"
-msgstr "Nastavte detaily svého účtu"
+msgstr "Zkontrolujte detaily uživatelského účtu"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:19
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:20
-msgid "for"
-msgstr "pro"
+#, python-format
+msgid "for [1:%(name)s] ([2:%(user)s])"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:27
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:22
+#, python-format
+msgid "for [1:%(user)s]"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:31
 msgid "Account Status"
 msgstr "Stav účtu"
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:31
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:35
 #, python-format
 msgid ""
 "Credentials for this user are stored in AuthStore number\n"
 "       [1:%(order_num)s] (%(store)s)."
 msgstr ""
-"Ověřovací údaje o tomto uživateli jsou uloženy v AuthStore číslo "
-"[1:%(order_num)s] (%(store)s)."
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:35
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:39
 msgid "Username matching is set to [1:not case-sensitive]."
-msgstr "U uživatelských jmen se [1:nekontroluje velikost písmen]."
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:37
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:41
 msgid "Username matching is set to [1:case-sensitive]."
-msgstr "U uživatelských jmen se [1:kontroluje velikost písmen]."
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:42
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:46
 msgid ""
 "No store provides credentials for this user,\n"
 "       so the user currently can't be authenticated and\n"
 "       access to this [1:account is effectively blocked],\n"
 "       while account details may still be available."
 msgstr ""
-"Ověřovací údaje o tomto uživateli nejsou v žádném úložišti, proto nelze "
-"tohoto uživatele autentizovat a přístup k tomuto účtu je [1:de facto "
-"zablokován]. Jiné detaily účtu mohou být stále k dispozici."
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:54
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:58
 #, python-format
 msgid ""
 "[1:]\n"
 "        This account has been locked until %(time)s[2:]\n"
 "        and even valid login attempts are rejected meanwhile."
 msgstr ""
-"[1:] Tento účet byl zamčen do %(time)s[2:] a do té doby budou odmítnuty i"
-" korektní pokusy o přihlášení."
-
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:59
-msgid "This account has been locked permanently."
-msgstr "Tento účet byl natrvalo zamčen."
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:63
+msgid "This account has been locked permanently."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:67
 msgid "Release account lock"
-msgstr "Zrušit uzamčení účtu"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:63
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:67
 msgid "Unlock"
-msgstr "Odemknout"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:75
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:79
 #, python-format
 msgid ""
 "Lock condition has been met\n"
 msgid_plural ""
 "Lock condition has been met\n"
 "          %(count)s times by now."
-msgstr[0] "Podmínka uzamčení byla dosud splněna %(count)s-krát."
-msgstr[1] "Podmínka uzamčení byla dosud splněna %(count)s-krát."
-msgstr[2] "Podmínka uzamčení byla dosud splněna %(count)s-krát."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:81
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:85
 #, python-format
 msgid ""
 "Therefore after another failed login attempt authentication\n"
 "         for this account would be retarded by %(time)s."
 msgstr ""
-"Proto po dalším neúspěšném pokusu o autentizaci k tomuto účtu bude "
-"zbrzděna o %(time)s."
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:88
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:92
 msgid "Lock condition has not been met yet."
-msgstr "Podmínka uzamčení zatím nebyla splněna."
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:94
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:98
 msgid "No constraints are set for this account."
-msgstr "Pro tento účet nejsou nastavena žádná omezení."
-
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:103
-msgid "Verification"
-msgstr "Ověření"
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:107
+msgid "Verification"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:111
 #, python-format
 msgid "Current email address: <%(email)s>"
-msgstr "Aktuální e-mailová adresa: <%(email)s>"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:110
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:114
 msgid "This address has been verified successfully."
-msgstr "Tato adresa byla úspěšně ověřena."
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:112
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:116
 #, python-format
 msgid ""
 "Verification is pending\n"
 "         ([1:token: '%(token)s' ])."
-msgstr "Čeká se na ověření ([1:symbol: '%(token)s' ])."
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:115
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:119
 msgid "This address has not been verified yet."
-msgstr "Tato adresa zatím nebyla potvrzena."
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:120
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:124
 msgid "No email address is registered for this account."
-msgstr "Pro tento účet není registrována žádná e-mailová adresa."
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:128
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:132
 msgid "Access History"
-msgstr "Historie přístupů"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:131
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:135
 #, python-format
 msgid "Last login: %(time)s"
-msgstr "Poslední přihlášení: %(time)s"
-
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:133
-msgid "The user has not logged in before."
-msgstr "Uživatel se ještě nepřihlásil."
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:137
+msgid "The user has not logged in before."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:141
 #, python-format
 msgid "Total failed attempts: %(count)s"
-msgstr "Celkový počet neúspěšných pokusů: %(count)s"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:138
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:142
 msgid "Table: Last failed login attempts log view"
-msgstr "Tabulka: přehled neúspěšných přihlášení"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:143
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:147
 msgid "IP address"
-msgstr "IP adresa"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:144
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:148
 msgid "Log time"
-msgstr "Čas zaznamenání"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:155
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:159
 msgid "Delete login failure log"
-msgstr "Smazat záznam neúspěšných přihlášení"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:155
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:159
 msgid "Delete Log"
-msgstr "Smazat záznam"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:162
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:166
 msgid "There is currently no failed login attempt logged."
-msgstr "Žádné záznamy o neúspěšných přihlášení."
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:168
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:172
 msgid "Update"
-msgstr "Aktualizovat"
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:11
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:15
 msgid "Accounts: Configuration"
-msgstr "Účty: Nastavení"
+msgstr "Účty: Konfigurace"
 
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:41
-msgid "Persistent Sessions"
-msgstr "Trvalá sezení"
+msgid "Password Refresh"
+msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:44
+msgid "Silently update password hashes on next successful login."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:49
+msgid "Persistent Sessions"
+msgstr "Přetrvávající zasedání"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:52
 msgid ""
 "Allow the user to be remembered across sessions without needing to\n"
 "     re-authenticate."
 msgstr ""
-"Povolit uživateli, aby mohlo být jeho sezení zapamatováno bez nutnosti "
-"reautentizace."
+"Umožní uživatelům zapamatování přihlášení napříč sezeními bez nutnosti "
+"znovupřihlášení."
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:48
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:56
 msgid ""
 "This is, user checks a \"Remember Me\"\n"
 "     [1:checkbox] and, next time he visits the site,\n"
 "     he'll be remembered and automatically authenticated."
 msgstr ""
-"Uživatel může zaškrtnout [1:pole] \"Zapamatovat si mě\" a při příští "
-"návštěvě bude automaticky rozpoznán a autentizován."
+"Pokud uživatel zaškrtne \"Pamatuj si mě\"\n"
+"  [1:zaškrtávátko] pak bude zapamatován a \n"
+"  při příští návštěvě automaticky přihlášen"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:55
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:63
 msgid "Password Reset"
-msgstr "Znovunastavení hesla"
+msgstr "Obnovení hesla"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:58
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:66
 msgid "Force users to change passwords after a password reset."
-msgstr "Přinutit uživatele změnit své heslo při příští autentizaci."
+msgstr "Přinutit uživatele ke změně hesla po resetování hesla."
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:64
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:72
 msgid "Verify email"
 msgstr "Ověřit e-mail"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:67
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:75
 msgid "Force users to verify their email addresses."
-msgstr "Přinutit uživatele ověřit své e-mailové adresy."
+msgstr "Přinutit uživatele k ověření jejich e-mailové adresy."
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:72
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:80
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:48
 msgid "Save"
 msgstr "Uložit"
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:11
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:15
 msgid "Accounts: Notification Configuration"
-msgstr "Účty: Nastavení notifikace"
+msgstr "Účty: Konfigurace oznámení"
 
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:19
 msgid "Account Notification"
-msgstr "Notifikace účtu"
+msgstr "Oznámení o účtech"
 
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:20
 msgid ""
 "Set the following options in order to be notified of\n"
 "     account creation, password reset and account deletion."
 msgstr ""
-"Nastavte následující volby týkající se zasílání upozornění při založení "
-"nebo zrušní účtu a při znovunastavení hesla."
+"Nastavte následující volby, aby Vám mohly být \n"
+"  doručovány informace o vytvoření účtu, změně hesla a smazání účtu."
 
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:23
 msgid "Notification Actions"
-msgstr "Akce"
+msgstr "Oznamovací akce"
 
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:24
 msgid ""
 "This is a list of actions which you can\n"
 "     enable or disable by [1:checking] the [2:checkboxes]."
 msgstr ""
-"Toto je seznam akcí, které můžete nastavit [1:zaškrtnutím] příslušných "
-"[2:políček]."
+"Toto je seznam akcí, které můžete \n"
+"  povolit nebo zakázat pokud [1:zaškrtnete] [2: zaškrtávací políčka]."
 
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:28
 msgid "Get notified of new account creation"
-msgstr "Upozornit na vytvoření účtu"
+msgstr "Upozorňováni o novém vytvoření účtu"
 
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:32
 msgid "Get notified of password reset"
-msgstr "Upozornit na znovunastavení hesla"
+msgstr "Upozorňováni o resetování hesla"
 
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:36
 msgid "Get notified of account deletion"
-msgstr "Upozornit na smazání účtu"
+msgstr "Upozorňováni o smazání účtu"
 
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:39
 msgid "Notification Recipient Addresses"
-msgstr "Adresy příjemců upozornění"
+msgstr "Upozorňováni o změně adresy příjemců"
 
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:40
 msgid ""
 "Space-separated list of email addresses and/or\n"
 "     usernames that get notified of the above actions:"
 msgstr ""
-"Seznam e-mailových adres a/nebo uživatelských jmen oddělených mezerami. "
-"Tito uživatelé budou dostávat upozornění k akcím výše:"
+"Seznam e-mailových adres a/nebo\n"
+"  uživatelských jmen kteří budou informováni o akcích uvedených výše:"
 
 #: acct_mgr/templates/admin_users.html:15
 msgid "Manage User Accounts"
 msgstr "Správa uživatelských účtů"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:22
-msgid "Add Account:"
-msgstr "Přidat účet:"
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:24
+#, python-format
+msgid "Successfully updated: %(success)s"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:24
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:64 acct_mgr/templates/login.html:27
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:29
+msgid "Add/Edit Account:"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:31 acct_mgr/templates/login.html:30
 #: acct_mgr/templates/register.html:33
 #: acct_mgr/templates/reset_password.html:50
 msgid "Username:"
 msgstr "Uživatelské jméno:"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:29
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:69 acct_mgr/templates/login.html:32
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:36 acct_mgr/templates/login.html:35
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:27 acct_mgr/templates/register.html:39
 msgid "Password:"
 msgstr "Heslo:"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:34
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:74
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:41
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:71 acct_mgr/templates/register.html:45
 msgid "Confirm Password:"
-msgstr "Potvrzení hesla:"
+msgstr "Potvrdit heslo:"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:39 acct_mgr/templates/register.html:67
-msgid "Name:"
-msgstr "Jméno"
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:46
+msgid "Pre-/Surname (Nickname):"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:44 acct_mgr/templates/register.html:51
-#: acct_mgr/templates/register.html:73
-msgid "Email:"
-msgstr "E-mail:"
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:51
+#: acct_mgr/templates/reset_password.html:55
+msgid "Email Address:"
+msgstr "E-mailová adresa:"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:48
-msgid "Add a new user account."
-msgstr "Přidat nový účet."
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:55
+msgid "Add a new user account or edit an existing one."
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:50
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:57
 msgid " Add "
 msgstr " Přidat "
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:62
-msgid "Change Password:"
-msgstr "Změnit heslo:"
-
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:78
-msgid "Change a user's password."
-msgstr "Nastavit nové heslo uživatele."
-
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:80
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:60
 msgid " Change "
 msgstr " Změnit "
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:89
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:70
 msgid "This password store does not support listing users."
-msgstr "Toto úložiště nepodporuje výpis uživatelů."
+msgstr "Úložiště hesel nepodporuje výpis uživatelů."
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:99
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:80
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:99
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:80
 msgid "Email"
 msgstr "E-mail"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:99
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:80
 msgid "Last Login"
 msgstr "Poslední přihlášení"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:115
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:96
 msgid "Permanently locked"
-msgstr "Natrvalo uzamčen"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:129
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:110
+msgid "Reset passwords"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:113
 msgid "Remove selected accounts"
-msgstr "Odstranit zvolené účty"
+msgstr "Odstranit vybrané účty"
 
-#: acct_mgr/templates/login.html:11 acct_mgr/templates/login.html:22
-#: acct_mgr/templates/login.html:42
+#: acct_mgr/templates/login.html:11 acct_mgr/templates/login.html:23
+#: acct_mgr/templates/login.html:51
 msgid "Login"
-msgstr "Přihlášení"
+msgstr "Přihlásit se"
 
-#: acct_mgr/templates/login.html:39
+#: acct_mgr/templates/login.html:48
 msgid "Remember me"
-msgstr "Zapamatovat si mě"
+msgstr "Pamatuj si mě"
 
-#: acct_mgr/templates/login.html:67 acct_mgr/templates/prefs_account.html:20
+#: acct_mgr/templates/login.html:76 acct_mgr/templates/prefs_account.html:20
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:47
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:54 acct_mgr/templates/register.html:24
 #: acct_mgr/templates/reset_password.html:42
 
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:17
 msgid "Delete Account"
-msgstr "Smazat účet"
+msgstr "Odstranit účet"
 
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:34
 msgid "Delete account"
-msgstr "Smazat účet"
+msgstr "Odstranit účet"
 
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:51
 msgid "Change Password"
 
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:59
 msgid "Old Password:"
-msgstr "Původní heslo:"
+msgstr "Staré heslo:"
 
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:65
 msgid "New Password:"
 
 #: acct_mgr/templates/register.html:21
 msgid "Register an account"
-msgstr "Zaregistrovat nový účet"
+msgstr "Zaregistrovat"
 
 #: acct_mgr/templates/register.html:30
 msgid "Required"
-msgstr "Povinné"
+msgstr "Požadované"
+
+#: acct_mgr/templates/register.html:51 acct_mgr/templates/register.html:73
+msgid "Email:"
+msgstr "E-mail:"
 
 #: acct_mgr/templates/register.html:55
 msgid ""
 "The email address is required for Trac to send you a\n"
 "       verification token."
-msgstr "E-mailová adresa je nutná, aby na ni Trac mohl zaslat ověřovací symbol."
+msgstr ""
+"E-mailová adresa je nutná, aby Vám Trac mohl poslat\n"
+"  ověřovací token."
 
 #: acct_mgr/templates/register.html:58
 msgid ""
 "       also enable you to reset your password if you ever forget "
 "it."
 msgstr ""
-"Zadání e-mailové adresy Vám také umožní znovunastavit heslo, pokud byste "
-"jej zapomněli."
+"Zadání e-mailové adresy Vám \n"
+"  také umožní obnovit své heslo, pokud jej zapomenete."
 
 #: acct_mgr/templates/register.html:65
 msgid "Optional"
 msgstr "Volitelné"
 
+#: acct_mgr/templates/register.html:67
+msgid "Name:"
+msgstr "Jméno:"
+
 #: acct_mgr/templates/register.html:77
 msgid ""
 "Entering your email address\n"
 "       will enable you to reset your password if you ever forget "
 "it."
 msgstr ""
-"Zadání e-mailové adresy Vám také umožní znovunastavit heslo, pokud byste "
-"jej zapomněli."
+"Zadání e-mailové adresy Vám \n"
+"  umožní obnovit své heslo, pokud jej zapomenete."
 
 #: acct_mgr/templates/register.html:82
 msgid "Create account"
 #: acct_mgr/templates/reset_password.html:11
 #: acct_mgr/templates/reset_password.html:21
 msgid "Reset Password"
-msgstr "Znovunastavit heslo"
+msgstr "Reset hesla"
 
 #: acct_mgr/templates/reset_password.html:25
 msgid "Already logged in"
-msgstr "Již jste přihlášen/a"
+msgstr "Již přihlášen"
 
 #: acct_mgr/templates/reset_password.html:26
 msgid ""
 "     your password please use the\n"
 "     [1:Account Preferences] page."
 msgstr ""
-"Nyní jste přihlášen/a. Pokud potřebujete změnit své heslo, přejděte "
-"prosím na stránku [1:Nastavení účtu]."
+"Už jste přihlášeni. Pokud potřebujete změnit Vaše heslo použijte stránku "
+"[1:Nastavení účtu]."
 
 #: acct_mgr/templates/reset_password.html:32
 #, python-format
 msgid ""
 "A new password\n"
 "    has been emailed to you at %(email)s ."
-msgstr "Nové heslo bylo zasláno na adresu %(email)s ."
+msgstr "Nové heslo bylo zasláno na %(email)s ."
 
 #: acct_mgr/templates/reset_password.html:37
 msgid ""
 "If you've forgotten your password, enter your username and\n"
 "    email address below and you'll be emailed a new password."
 msgstr ""
-"Pokud jste zapomněli své heslo, zadejte své uživatelské jméno a "
-"e-mailovou adresu a bude Vám zasláno nové heslo."
-
-#: acct_mgr/templates/reset_password.html:55
-msgid "Email Address:"
-msgstr "E-mailová adresa:"
+"Pokud jste zapomněli své heslo, zadejte své uživatelské jméno a \n"
+"  e-mailovou adresu a bude Vám e-mailem zasláno heslo nové."
 
 #: acct_mgr/templates/reset_password.html:59
 msgid "Reset password"
-msgstr "Znovunastavit heslo"
+msgstr "Obnovit heslo"
 
 #: acct_mgr/templates/verify_email.html:11
 #: acct_mgr/templates/verify_email.html:22
 msgid "Verify Email"
-msgstr "Ověřit e-mail"
+msgstr "Ověřte e-mail"
 
 #: acct_mgr/templates/verify_email.html:24
 #, python-format
 "    %(email)s with a token to verify your new address.\n"
 "    Please check your email and enter the token in the form below."
 msgstr ""
-"E-mail s ověřovacím symbolem byl odeslán na %(email)s. Zkontrolujte "
-"prosím svou poštu a zadejte zaslaný symbol do formuláře."
+"E-mail byl zaslán na \n"
+"  %(email)s s tokenem pro ověření Vaší nové adresy. \n"
+"  Zkontrolujte prosím svoji e-mailovou schránku a zadejte token do níže"
+" uvedeného formuláře."
 
 #: acct_mgr/templates/verify_email.html:27
 msgid ""
 "You can [1:change your\n"
 "    email address], if it is incorrect."
-msgstr "Můžete [1:změnit svou e-mailovou adresu], pokud je nesprávná."
+msgstr ""
+"Můžete [1: změnit svou \n"
+"  e-mailovou adresu], pokud je tato nesprávná."
 
 #: acct_mgr/templates/verify_email.html:32
 msgid "Verification Token:"
-msgstr "Ověřovasymbol:"
+msgstr "OvěřováToken:"
 
-#: acct_mgr/templates/verify_email.html:36
+#: acct_mgr/templates/verify_email.html:37
 msgid "Verify"
 msgstr "Ověřit"
 
-#: acct_mgr/templates/verify_email.html:38
+#: acct_mgr/templates/verify_email.html:39
 msgid "Resend Email"
 msgstr "Znovu poslat e-mail"
 

acct_mgr/locale/es/LC_MESSAGES/acct_mgr.po

 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: TracAccountManager 0.3\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: agonzalez@qwi.es\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-06 00:17+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-03 13:32+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: hoff.st@shaas.net\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-06-20 22:09+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-06-23 20:23+0000\n"
 "Last-Translator: Adolfo González Blázquez <agonzalez@qwi.es>\n"
-"Language-Team: Spanish es_ES <trac-dev@googlegroups.com>\n"
+"Language-Team: Spanish (Castilian) (http://www.transifex.net/projects/p"
+"/Trac_Plugin-L10N/team/es/)\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Generated-By: Babel 1.0dev-r482\n"
 
-#: acct_mgr/admin.py:78
+#: acct_mgr/admin.py:81
 #, python-format
 msgid "Invalid key type (%s) for StoreOrder"
 msgstr "Tipo de clave (%s) inválida para StoreOrder"
 
-#: acct_mgr/admin.py:124 acct_mgr/admin.py:126 acct_mgr/admin.py:313
-#: acct_mgr/notification.py:170 acct_mgr/templates/admin_users.html:11
+#: acct_mgr/admin.py:127 acct_mgr/admin.py:129 acct_mgr/admin.py:130
+#: acct_mgr/notification.py:171 acct_mgr/templates/admin_users.html:11
 msgid "Accounts"
 msgstr "Cuentas"
 
-#: acct_mgr/admin.py:124
+#: acct_mgr/admin.py:127
 msgid "Configuration"
 msgstr "Configuración"
 
-#: acct_mgr/admin.py:126
+#: acct_mgr/admin.py:129
 msgid "Users"
 msgstr "Usuarios"
 
-#: acct_mgr/admin.py:216
-msgid ""
-"The password store\n"
-"                          does not support\n"
-"                          creating users."
-msgstr "Este almacén de contraseñas no permite crear usuarios."
+#: acct_mgr/admin.py:130
+msgid "Account details"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:229
-msgid ""
-"The password store does\n"
-"                        not support deleting users."
-msgstr "Este almacén de contraseñas no permite eliminar usuarios."
+#: acct_mgr/admin.py:234
+msgid "The password store does not support creating users."
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:240 acct_mgr/web_ui.py:56
+#: acct_mgr/admin.py:244
+msgid "The password reset procedure is not enabled."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/admin.py:253
+msgid "The password store does not support deleting users."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/admin.py:257
+msgid "Email Address"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/admin.py:258
+msgid "Pre-/Surname (Nickname)"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/admin.py:259
+msgid "Password"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/admin.py:268 acct_mgr/web_ui.py:58
 msgid "Username cannot be empty."
 msgstr "El nombre de usuario no puede estar vacío."
 
-#: acct_mgr/admin.py:245 acct_mgr/web_ui.py:118 acct_mgr/web_ui.py:338
-#: acct_mgr/web_ui.py:352
-msgid "Password cannot be empty."
-msgstr "La contraseña no puede estar vacía."
+#: acct_mgr/admin.py:273
+#, python-format
+msgid "Unknown user %(user)s."
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:249 acct_mgr/web_ui.py:122 acct_mgr/web_ui.py:341
+#: acct_mgr/admin.py:281 acct_mgr/web_ui.py:124 acct_mgr/web_ui.py:349
 msgid "The passwords must match."
 msgstr "Las contraseñas deben ser iguales."
 
-#: acct_mgr/admin.py:257
+#: acct_mgr/admin.py:286
 msgid ""
-"The password store\n"
-"                           does not support\n"
-"                           changing passwords."
-msgstr "Este almacén de contraseñas no permite cambiar contraseñas."
+"The password store does not support\n"
+"                changing passwords.\n"
+"                "
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:272
+#: acct_mgr/admin.py:311
 #, python-format
 msgid "Locked until %(t_release)s"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:313
-msgid "Account details"
-msgstr ""
-
-#: acct_mgr/admin.py:324
+#: acct_mgr/admin.py:337
 msgid "Please choose account by username from list to proceed."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:341
+#: acct_mgr/admin.py:354
 #, python-format
 msgid "Failed login attempts for user %(user)s deleted"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/api.py:257
+#: acct_mgr/api.py:265
 #, python-format
 msgid ""
 "The authentication backend for user %s does not support\n"
-"        setting the password."
+"        setting the password.\n"
+"        "
 msgstr ""
-"El sistema de autenticación no permite que el usuario %s cambie su "
-"contraseña."
 
-#: acct_mgr/api.py:268
+#: acct_mgr/api.py:277
 msgid ""
 "None of the IPasswordStore components listed in the\n"
-"        trac.ini supports setting the password\n"
-"        or creating users."
+"        trac.ini supports setting the password or creating users."
+"\n"
+"        "
 msgstr ""
-"Ninguno de los componentes IPasswordStore listados en trac.ini permite "
-"cambiar la contraseña o crear usuarios."
 
-#: acct_mgr/db.py:24 acct_mgr/htfile.py:198
+#: acct_mgr/db.py:24 acct_mgr/htfile.py:197
 msgid "Default hash type of new/updated passwords"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/htfile.py:35
+#: acct_mgr/htfile.py:36
 msgid ""
 "Path relative to Trac environment or full host machine\n"
 "        path to password file"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/htfile.py:144
+#: acct_mgr/htfile.py:143
 msgid ""
 "The password file could not be read. Trac requires\n"
 "          read and write access to both the password file\n"
 "lectura y escritura en el fichero de contraseñas así como en su "
 "directorio padre."
 
-#: acct_mgr/htfile.py:162
+#: acct_mgr/htfile.py:161
 msgid ""
 "The password file could not be updated. Trac requires\n"
 "          read and write access to both the password file\n"
 "de lectura y escritura en el fichero de contraseñas así como en su "
 "directorio padre."
 
-#: acct_mgr/htfile.py:236
+#: acct_mgr/htfile.py:235
 msgid "Realm to select relevant htdigest file entries"
 msgstr ""
 
 "El correo electrónico y el nombre de usuario no coinciden con los de "
 "ninguna cuenta conocida."
 
-#: acct_mgr/notification.py:170
+#: acct_mgr/notification.py:171
 msgid "Notification"
 msgstr "Notificación"
 
 "        the users file by reading svnserve.conf"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:62
+#: acct_mgr/web_ui.py:64
 #, python-format
 msgid "Username %s is not allowed."
 msgstr "El nombre de usuario %s no está permitido."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:72 acct_mgr/web_ui.py:92
+#: acct_mgr/web_ui.py:74 acct_mgr/web_ui.py:94
 #, python-format
 msgid "Another account or group named %s already exists."
 msgstr "Ya existe otra cuenta o grupo llamado %s."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:109
+#: acct_mgr/web_ui.py:111
 msgid "The username must not contain any of these characters:"
 msgstr "El nombre de usuario no debe contener ninguno de estos caracteres:"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:129
+#: acct_mgr/web_ui.py:120 acct_mgr/web_ui.py:346 acct_mgr/web_ui.py:359
+msgid "Password cannot be empty."
+msgstr "La contraseña no puede estar vacía."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:131
 msgid "You must specify a valid email address."
 msgstr "Debe introducir una dirección de correo electrónico correcta."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:133
+#: acct_mgr/web_ui.py:135
 msgid ""
 "The email address specified appears to be\n"
 "               invalid. Please specify a valid email "
 "La dirección de correo electrónico parece incorrecta. Por favor "
 "especifique una válida."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:138
+#: acct_mgr/web_ui.py:140
 msgid ""
 "The email address specified is already in\n"
 "               use. Please specify a different one.\n"
 "La dirección de correo electrónico que ha introducido ya está en uso. Por"
 " favor introduzca una diferente."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:211 acct_mgr/templates/admin_users.html:99
+#: acct_mgr/web_ui.py:220 acct_mgr/templates/admin_users.html:80
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:42
 msgid "Account"
 msgstr "Cuenta"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:247 acct_mgr/templates/login.html:54
-#: acct_mgr/templates/login.html:57
+#: acct_mgr/web_ui.py:259 acct_mgr/templates/login.html:42
+#: acct_mgr/templates/login.html:63 acct_mgr/templates/login.html:66
 msgid "Forgot your password?"
 msgstr "¿Olvidó su contraseña?"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:263
+#: acct_mgr/web_ui.py:275
 msgid "Are you sure you want to delete your account?"
 msgstr "¿Está seguro de que desea eliminar su cuenta?"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:273
+#: acct_mgr/web_ui.py:285
 msgid "Thank you for taking the time to update your password."
 msgstr "Gracias por tomarse el tiempo en actualizar su contraseña."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:282
+#: acct_mgr/web_ui.py:294
 msgid ""
 "You are required to change password because of a recent password change "
 "request. "
 "Se le pide cambiar su contraseña porque ha habido un solicitud de cambio "
 "recientemente."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:285
+#: acct_mgr/web_ui.py:297
 msgid "Please change your password now."
 msgstr "Por favor cambie ahora su contraseña."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:296
+#: acct_mgr/web_ui.py:308
 msgid "Username is required"
 msgstr "El nombre de usuario es necesario"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:298
+#: acct_mgr/web_ui.py:310
 msgid "Email is required"
 msgstr "El correo electrónico es necesario"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:332
+#: acct_mgr/web_ui.py:316
+msgid "The email and username must match a known account."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:340
 msgid "Old Password cannot be empty."
 msgstr "La contraseña antigua no puede estar vacía."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:334
+#: acct_mgr/web_ui.py:342
 msgid "Old Password is incorrect."
 msgstr "La contraseña antigua es incorrecta."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:344
+#: acct_mgr/web_ui.py:352
 msgid "Password successfully updated."
 msgstr "Contraseña actualizada con éxito."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:354
+#: acct_mgr/web_ui.py:361
 msgid "Password is incorrect."
 msgstr "La contraseña es incorrecta."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:407 acct_mgr/templates/login.html:46
-#: acct_mgr/templates/login.html:49 acct_mgr/templates/register.html:11
+#: acct_mgr/web_ui.py:420 acct_mgr/templates/login.html:55
+#: acct_mgr/templates/login.html:58 acct_mgr/templates/register.html:11
 msgid "Register"
 msgstr "Registrarse"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:437
+#: acct_mgr/web_ui.py:449
 #, python-format
 msgid ""
 "Registration has been finished successfully.\n"
 "%(user)s."
 
 #. TRANSLATOR: Intentionally obfuscated login error
-#: acct_mgr/web_ui.py:537
+#: acct_mgr/web_ui.py:558
 msgid "Invalid username or password"
 msgstr "Nombre de usuario o contraseña inválidos"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:542
+#: acct_mgr/web_ui.py:563
 #, python-format
 msgid ""
 "Account locked, please try again after\n"
 "              "
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:547
+#: acct_mgr/web_ui.py:568
 msgid "Account locked"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:554
+#: acct_mgr/web_ui.py:573
 #, python-format
 msgid "Login after %(attempts)s failed attempt"
 msgid_plural "Login after %(attempts)s failed attempts"
 msgstr[1] ""
 
 #. TRANSLATOR: Your permissions have been limited until you ...
-#: acct_mgr/web_ui.py:695
+#: acct_mgr/web_ui.py:787
 msgid "verify your email address"
 msgstr "verifique su dirección de correo electrónico"
 
 #. TRANSLATOR: ... verify your email address
-#: acct_mgr/web_ui.py:698
+#: acct_mgr/web_ui.py:790
 #, python-format
 msgid "Your permissions have been limited until you %(link)s."
 msgstr "Sus permisos se han limitado hasta que %(link)s."
 
 #. TRANSLATOR: An email has been sent to %(email)s
 #. with a token to ... (the link label for following message)
-#: acct_mgr/web_ui.py:726
+#: acct_mgr/web_ui.py:816
 msgid "verify your new email address"
 msgstr "verifique su nueva dirección de correo electrónico"
 
 #. TRANSLATOR: ... verify your new email address
-#: acct_mgr/web_ui.py:729
+#: acct_mgr/web_ui.py:819
 #, python-format
 msgid ""
 "An email has been sent to %(email)s with a token to\n"
 "Se ha enviado un correo electrónico a %(email)s con una clave para "
 "%(link)s."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:742
+#: acct_mgr/web_ui.py:832
 msgid "Please log in to finish email verification procedure."
 msgstr ""
 "Por favor, inicie sesión para terminar el proceso de verificación de "
 "correo electrónico."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:746
+#: acct_mgr/web_ui.py:836
 msgid "Your email is already verified."
 msgstr "Su correo electrónico ya ha sido verificado."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:754
+#: acct_mgr/web_ui.py:844
 #, python-format
 msgid "A notification email has been resent to <%s>."
 msgstr "Se ha reenviado un correo de notificación a <%s>."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:760
+#: acct_mgr/web_ui.py:851
 msgid "Thank you for verifying your email address."
 msgstr "Gracias por verificar su dirección de correo electrónico."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:763
+#: acct_mgr/web_ui.py:854
 msgid "Invalid verification token"
 msgstr "Clave de verificación inválida"
 
 msgstr ""
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:19
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:20
-msgid "for"
+#, python-format
+msgid "for [1:%(name)s] ([2:%(user)s])"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:27
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:22
+#, python-format
+msgid "for [1:%(user)s]"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:31
 msgid "Account Status"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:31
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:35
 #, python-format
 msgid ""
 "Credentials for this user are stored in AuthStore number\n"
 "       [1:%(order_num)s] (%(store)s)."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:35
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:39
 msgid "Username matching is set to [1:not case-sensitive]."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:37
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:41
 msgid "Username matching is set to [1:case-sensitive]."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:42
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:46
 msgid ""
 "No store provides credentials for this user,\n"
 "       so the user currently can't be authenticated and\n"
 "       while account details may still be available."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:54
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:58
 #, python-format
 msgid ""
 "[1:]\n"
 "        and even valid login attempts are rejected meanwhile."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:59
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:63
 msgid "This account has been locked permanently."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:63
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:67
 msgid "Release account lock"
-msgstr "Eliminar"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:63
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:67
 msgid "Unlock"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:75
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:79
 #, python-format
 msgid ""
 "Lock condition has been met\n"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:81
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:85
 #, python-format
 msgid ""
 "Therefore after another failed login attempt authentication\n"
 "         for this account would be retarded by %(time)s."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:88
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:92
 msgid "Lock condition has not been met yet."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:94
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:98
 msgid "No constraints are set for this account."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:103
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:107
 msgid "Verification"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:107
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:111
 #, python-format
 msgid "Current email address: <%(email)s>"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:110
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:114
 msgid "This address has been verified successfully."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:112
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:116
 #, python-format
 msgid ""
 "Verification is pending\n"
 "         ([1:token: '%(token)s' ])."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:115
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:119
 msgid "This address has not been verified yet."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:120
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:124
 msgid "No email address is registered for this account."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:128
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:132
 msgid "Access History"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:131
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:135
 #, python-format
 msgid "Last login: %(time)s"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:133
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:137
 msgid "The user has not logged in before."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:137
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:141
 #, python-format
 msgid "Total failed attempts: %(count)s"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:138
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:142
 msgid "Table: Last failed login attempts log view"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:143
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:147
 msgid "IP address"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:144
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:148
 msgid "Log time"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:155
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:159
 msgid "Delete login failure log"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:155
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:159
 msgid "Delete Log"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:162
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:166
 msgid "There is currently no failed login attempt logged."
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:168
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:172
 msgid "Update"
 msgstr ""
 
 msgstr "Cuentas: configuración"
 
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:41
+msgid "Password Refresh"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:44
+msgid "Silently update password hashes on next successful login."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:49
 msgid "Persistent Sessions"
 msgstr "Sesiones persistentes"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:44
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:52
 msgid ""
 "Allow the user to be remembered across sessions without needing to\n"
 "     re-authenticate."
 "Permite al usuario ser recordado entre sesiones sin la necesidad de "
 "reautenticarse."
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:48
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:56
 msgid ""
 "This is, user checks a \"Remember Me\"\n"
 "     [1:checkbox] and, next time he visits the site,\n"
 "Esto es, el usuario activa la [1:casilla] \"Recuérdeme\" y la próxima vez"
 " que visite la web se le reconocerá y autenticará automáticamente."
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:55
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:63
 msgid "Password Reset"
 msgstr "Reiniciar contraseña"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:58
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:66
 msgid "Force users to change passwords after a password reset."
 msgstr ""
 "Obligar a los usuarios a cambiar sus contraseñas después de un reinicio "
 "de contraseña."
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:64
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:72
 msgid "Verify email"
 msgstr "Verificar correo electrónico"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:67
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:75
 msgid "Force users to verify their email addresses."
 msgstr "Obliga a los usuarios a verificar su dirección de correo electrónico."
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:72
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:80
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:48
 msgid "Save"
 msgstr "Guardar"
 msgid "Manage User Accounts"
 msgstr "Administrar cuentas de usuario"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:22
-msgid "Add Account:"
-msgstr "Añadir cuenta:"
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:24
+#, python-format
+msgid "Successfully updated: %(success)s"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:24
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:64 acct_mgr/templates/login.html:27
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:29
+msgid "Add/Edit Account:"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:31 acct_mgr/templates/login.html:30
 #: acct_mgr/templates/register.html:33
 #: acct_mgr/templates/reset_password.html:50
 msgid "Username:"
 msgstr "Nombre de usuario:"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:29
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:69 acct_mgr/templates/login.html:32
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:36 acct_mgr/templates/login.html:35
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:27 acct_mgr/templates/register.html:39
 msgid "Password:"
 msgstr "Contraseña:"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:34
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:74
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:41
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:71 acct_mgr/templates/register.html:45
 msgid "Confirm Password:"
 msgstr "Confirmar contraseña:"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:39 acct_mgr/templates/register.html:67
-msgid "Name:"
-msgstr "Nombre:"
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:46
+msgid "Pre-/Surname (Nickname):"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:44 acct_mgr/templates/register.html:51
-#: acct_mgr/templates/register.html:73
-msgid "Email:"
-msgstr "Correo electrónico:"
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:51
+#: acct_mgr/templates/reset_password.html:55
+msgid "Email Address:"
+msgstr "Dirección de correo electrónico:"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:48
-msgid "Add a new user account."