Commits

Steffen Hoffmann  committed d58e4d3

Update template and catalogs for AccountManagerPlugin.

The catalog is in msgid freeze for the acct_mgr-0.3 release now.
Add new Czech translation by by Tomas Capek and preliminary
French (WiP) by Sukender (Benoit Neil). Japanese has received several updates
meanwhile, all of them kindly provided by Jun Omae.

 • Participants
 • Parent commits d810619
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (7)

File acct_mgr/locale/cs/LC_MESSAGES/acct_mgr.po

+# Czech translations for TracAccountManager.
+# Copyright (C) 2010
+# This file is distributed under the same license as the
+# TracAccountManager project.
+# Tomas Capek <soulcharmer@gmail.com>, 2011.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: TracAccountManager 0.3\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: hoff.st@shaas.net\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-12-06 00:17+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-05 12:31+0200\n"
+"Last-Translator: Tomas Capek <soulcharmer@gmail.com>\n"
+"Language-Team: cs_CZ <soulcharmer@gmail.com>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
+"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Generated-By: Babel 1.0dev-r482\n"
+
+#: acct_mgr/admin.py:78
+#, python-format
+msgid "Invalid key type (%s) for StoreOrder"
+msgstr "Neplatný typ klíče (%s) pro StoreOrder"
+
+#: acct_mgr/admin.py:124 acct_mgr/admin.py:126 acct_mgr/admin.py:313
+#: acct_mgr/notification.py:170 acct_mgr/templates/admin_users.html:11
+msgid "Accounts"
+msgstr "Účty"
+
+#: acct_mgr/admin.py:124
+msgid "Configuration"
+msgstr "Nastavení"
+
+#: acct_mgr/admin.py:126
+msgid "Users"
+msgstr "Uživatelé"
+
+#: acct_mgr/admin.py:216
+msgid ""
+"The password store\n"
+"                          does not support\n"
+"                          creating users."
+msgstr "Úložiště hesel nepodporuje vytváření uživatelů."
+
+#: acct_mgr/admin.py:229
+msgid ""
+"The password store does\n"
+"                        not support deleting users."
+msgstr "Úložiště hesel nepodporuje mazání uživatelů."
+
+#: acct_mgr/admin.py:240 acct_mgr/web_ui.py:56
+msgid "Username cannot be empty."
+msgstr "Uživatelské jméno namůže být prázdné."
+
+#: acct_mgr/admin.py:245 acct_mgr/web_ui.py:118 acct_mgr/web_ui.py:338
+#: acct_mgr/web_ui.py:352
+msgid "Password cannot be empty."
+msgstr "Heslo nemůže být prázdné."
+
+#: acct_mgr/admin.py:249 acct_mgr/web_ui.py:122 acct_mgr/web_ui.py:341
+msgid "The passwords must match."
+msgstr "Hesla se musí shodovat."
+
+#: acct_mgr/admin.py:257
+msgid ""
+"The password store\n"
+"                           does not support\n"
+"                           changing passwords."
+msgstr "Úložiště hesel nepodporuje měnění hesel."
+
+#: acct_mgr/admin.py:272
+#, python-format
+msgid "Locked until %(t_release)s"
+msgstr "Zamčeno do %(t_release)s"
+
+#: acct_mgr/admin.py:313
+msgid "Account details"
+msgstr "Detaily účtu"
+
+#: acct_mgr/admin.py:324
+msgid "Please choose account by username from list to proceed."
+msgstr "Nejprve prosím určete účet zvolením uživatelského jména v seznamu."
+
+#: acct_mgr/admin.py:341
+#, python-format
+msgid "Failed login attempts for user %(user)s deleted"
+msgstr "Neúspěšné pokusy o přihlášení uživatele %(user)s byly smazány"
+
+#: acct_mgr/api.py:257
+#, python-format
+msgid ""
+"The authentication backend for user %s does not support\n"
+"        setting the password."
+msgstr "Autentizační backend uživatele %s nepodporuje nastavování hesla."
+
+#: acct_mgr/api.py:268
+msgid ""
+"None of the IPasswordStore components listed in the\n"
+"        trac.ini supports setting the password\n"
+"        or creating users."
+msgstr ""
+"Žádná komponenta IPasswordStore uvedená v souboru trac.ini nepodporuje "
+"nastavování hesel nebo vytváření uživatelů."
+
+#: acct_mgr/db.py:24 acct_mgr/htfile.py:198
+msgid "Default hash type of new/updated passwords"
+msgstr "Výchozí typ hashe pro nová/aktualizovaná hesla"
+
+#: acct_mgr/htfile.py:35
+msgid ""
+"Path relative to Trac environment or full host machine\n"
+"        path to password file"
+msgstr "Cesta relativní k prostředí Tracu nebo absolutní cesta k souboru s hesly"
+
+#: acct_mgr/htfile.py:144
+msgid ""
+"The password file could not be read. Trac requires\n"
+"          read and write access to both the password file\n"
+"          and its parent directory."
+msgstr ""
+"Soubor s hesly nelze přečíst. Trac vyžaduje oprávnění číst a zapisovat "
+"jak do souboru s hesly, tak do rodičovského adresáře."
+
+#: acct_mgr/htfile.py:162
+msgid ""
+"The password file could not be updated. Trac requires\n"
+"          read and write access to both the password file\n"
+"          and its parent directory."
+msgstr ""
+"Soubor s hesly nelze aktualizovat. Trac vyžaduje oprávnění číst a "
+"zapisovat jak do souboru s hesly, tak do rodičovského adresáře."
+
+#: acct_mgr/htfile.py:236
+msgid "Realm to select relevant htdigest file entries"
+msgstr "Prostředí pro výběr relevantních záznamů htdigest"
+
+#: acct_mgr/http.py:25
+msgid "URL of the HTTP authentication service"
+msgstr "URL autentizační služby pro HTTP"
+
+#: acct_mgr/notification.py:55
+msgid "The email and username do not match a known account."
+msgstr ""
+"E-mailová adresa a uživatelské jméno neodpovídají žádnému existujícímu "
+"účtu."
+
+#: acct_mgr/notification.py:170
+msgid "Notification"
+msgstr "Upozornění"
+
+#: acct_mgr/pwhash.py:97
+msgid ""
+"The \"crypt\" module is unavailable\n"
+"                  on this platform."
+msgstr "Modul \"crypt\" není na této platformě k dispozici."
+
+#: acct_mgr/svnserve.py:29
+msgid ""
+"Path to the users file; leave blank to locate\n"
+"        the users file by reading svnserve.conf"
+msgstr ""
+"Cesta k souboru uživatelů; nevyplňujte, pokud ji chcete načítat ze "
+"souboru svnserve.conf"
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:62
+#, python-format
+msgid "Username %s is not allowed."
+msgstr "Uživatelské jméno %s není povoleno."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:72 acct_mgr/web_ui.py:92
+#, python-format
+msgid "Another account or group named %s already exists."
+msgstr "Účet nebo skupina se jménem %s již existuje."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:109
+msgid "The username must not contain any of these characters:"
+msgstr "Uživatelské jméno nesmí obsahovat tyto znaky:"
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:129
+msgid "You must specify a valid email address."
+msgstr "Musíte zadat platnou e-mailovou adresu."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:133
+msgid ""
+"The email address specified appears to be\n"
+"               invalid. Please specify a valid email "
+"address.\n"
+"               "
+msgstr ""
+"Zadaná e-mailová adresa je zřejmě neplatná. Zadejte prosím platnou "
+"e-mailovou adresu."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:138
+msgid ""
+"The email address specified is already in\n"
+"               use. Please specify a different one.\n"
+"               "
+msgstr "Zadanou e-mailovou adresu již používá jiný účet. Zadejte prosím jinou."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:211 acct_mgr/templates/admin_users.html:99
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:42
+msgid "Account"
+msgstr "Účet"
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:247 acct_mgr/templates/login.html:54
+#: acct_mgr/templates/login.html:57
+msgid "Forgot your password?"
+msgstr "Zapomněli jste heslo?"
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:263
+msgid "Are you sure you want to delete your account?"
+msgstr "Chcete určitě smazat svůj účet?"
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:273
+msgid "Thank you for taking the time to update your password."
+msgstr "Díky, že věnujete čas aktualizaci svého hesla."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:282
+msgid ""
+"You are required to change password because of a recent password change "
+"request. "
+msgstr ""
+"Na základě nedávné systémové výzvy je potřeba, abyste aktualizovali své "
+"heslo. "
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:285
+msgid "Please change your password now."
+msgstr "Změňte si prosím své heslo."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:296
+msgid "Username is required"
+msgstr "Uživatelské jméno musí být zadáno"
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:298
+msgid "Email is required"
+msgstr "E-mailová adresa musí být zadána"
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:332
+msgid "Old Password cannot be empty."
+msgstr "Původní heslo nemůže být prázdné."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:334
+msgid "Old Password is incorrect."
+msgstr "Původní heslo je nesprávné."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:344
+msgid "Password successfully updated."
+msgstr "Heslo bylo aktualizováno."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:354
+msgid "Password is incorrect."
+msgstr "Heslo není správné."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:407 acct_mgr/templates/login.html:46
+#: acct_mgr/templates/login.html:49 acct_mgr/templates/register.html:11
+msgid "Register"
+msgstr "Registrace"
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:437
+#, python-format
+msgid ""
+"Registration has been finished successfully.\n"
+"           You may login as user %(user)s now."
+msgstr "Registrace proběhla v pořádku. Nyní se můžete přihlásit jako %(user)s."
+
+#. TRANSLATOR: Intentionally obfuscated login error
+#: acct_mgr/web_ui.py:537
+msgid "Invalid username or password"
+msgstr "Nesprávné uživatelské jméno nebo heslo"
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:542
+#, python-format
+msgid ""
+"Account locked, please try again after\n"
+"              %(release_time)s\n"
+"              "
+msgstr "Účet je zamčen, zkuste to znovu za %(release_time)s"
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:547
+msgid "Account locked"
+msgstr "Účet je zamčen"
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:554
+#, python-format
+msgid "Login after %(attempts)s failed attempt"
+msgid_plural "Login after %(attempts)s failed attempts"
+msgstr[0] "Přihlášení po %(attempts)s neúspěšném pokusu"
+msgstr[1] "Přihlášení po %(attempts)s neúspěšných pokusech"
+msgstr[2] "Přihlášení po %(attempts)s neúspěšných pokusech"
+
+#. TRANSLATOR: Your permissions have been limited until you ...
+#: acct_mgr/web_ui.py:695
+msgid "verify your email address"
+msgstr "potvrdit svou e-mailovou adresu"
+
+#. TRANSLATOR: ... verify your email address
+#: acct_mgr/web_ui.py:698
+#, python-format
+msgid "Your permissions have been limited until you %(link)s."
+msgstr "Vaše oprávnění jsou dočasně omezena. Musíte %(link)s."
+
+#. TRANSLATOR: An email has been sent to %(email)s
+#. with a token to ... (the link label for following message)
+#: acct_mgr/web_ui.py:726
+msgid "verify your new email address"
+msgstr "potvrdit svou novou e-mailovou adresu"
+
+#. TRANSLATOR: ... verify your new email address
+#: acct_mgr/web_ui.py:729
+#, python-format
+msgid ""
+"An email has been sent to %(email)s with a token to\n"
+"        %(link)s."
+msgstr "Na %(email)s byl odeslán e-mail s návodem, jak můžete %(link)s."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:742
+msgid "Please log in to finish email verification procedure."
+msgstr "Prosím přihlaste se a dokončete potvrzení e-mailové adresy."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:746
+msgid "Your email is already verified."
+msgstr "Vaše e-mailová adresa je již potvrzena."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:754
+#, python-format
+msgid "A notification email has been resent to <%s>."
+msgstr "Oznamovací e-mail byl znovu odeslán na <%s>."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:760
+msgid "Thank you for verifying your email address."
+msgstr "Díky za potvrzení své e-mailové adresy."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:763
+msgid "Invalid verification token"
+msgstr "Neplatná potvrzovací adresa"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:11
+msgid "Account Details"
+msgstr "Nastavení účtu"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:17
+msgid "Review User Account Details"
+msgstr "Nastavte detaily svého účtu"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:19
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:20
+msgid "for"
+msgstr "pro"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:27
+msgid "Account Status"
+msgstr "Stav účtu"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:31
+#, python-format
+msgid ""
+"Credentials for this user are stored in AuthStore number\n"
+"       [1:%(order_num)s] (%(store)s)."
+msgstr ""
+"Ověřovací údaje o tomto uživateli jsou uloženy v AuthStore číslo "
+"[1:%(order_num)s] (%(store)s)."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:35
+msgid "Username matching is set to [1:not case-sensitive]."
+msgstr "U uživatelských jmen se [1:nekontroluje velikost písmen]."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:37
+msgid "Username matching is set to [1:case-sensitive]."
+msgstr "U uživatelských jmen se [1:kontroluje velikost písmen]."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:42
+msgid ""
+"No store provides credentials for this user,\n"
+"       so the user currently can't be authenticated and\n"
+"       access to this [1:account is effectively blocked],\n"
+"       while account details may still be available."
+msgstr ""
+"Ověřovací údaje o tomto uživateli nejsou v žádném úložišti, proto nelze "
+"tohoto uživatele autentizovat a přístup k tomuto účtu je [1:de facto "
+"zablokován]. Jiné detaily účtu mohou být stále k dispozici."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:54
+#, python-format
+msgid ""
+"[1:]\n"
+"        This account has been locked until %(time)s[2:]\n"
+"        and even valid login attempts are rejected meanwhile."
+msgstr ""
+"[1:] Tento účet byl zamčen do %(time)s[2:] a do té doby budou odmítnuty i"
+" korektní pokusy o přihlášení."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:59
+msgid "This account has been locked permanently."
+msgstr "Tento účet byl natrvalo zamčen."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:63
+msgid "Release account lock"
+msgstr "Zrušit uzamčení účtu"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:63
+msgid "Unlock"
+msgstr "Odemknout"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:75
+#, python-format
+msgid ""
+"Lock condition has been met\n"
+"          %(count)s time by now."
+msgid_plural ""
+"Lock condition has been met\n"
+"          %(count)s times by now."
+msgstr[0] "Podmínka uzamčení byla dosud splněna %(count)s-krát."
+msgstr[1] "Podmínka uzamčení byla dosud splněna %(count)s-krát."
+msgstr[2] "Podmínka uzamčení byla dosud splněna %(count)s-krát."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:81
+#, python-format
+msgid ""
+"Therefore after another failed login attempt authentication\n"
+"         for this account would be retarded by %(time)s."
+msgstr ""
+"Proto po dalším neúspěšném pokusu o autentizaci k tomuto účtu bude "
+"zbrzděna o %(time)s."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:88
+msgid "Lock condition has not been met yet."
+msgstr "Podmínka uzamčení zatím nebyla splněna."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:94
+msgid "No constraints are set for this account."
+msgstr "Pro tento účet nejsou nastavena žádná omezení."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:103
+msgid "Verification"
+msgstr "Ověření"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:107
+#, python-format
+msgid "Current email address: <%(email)s>"
+msgstr "Aktuální e-mailová adresa: <%(email)s>"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:110
+msgid "This address has been verified successfully."
+msgstr "Tato adresa byla úspěšně ověřena."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:112
+#, python-format
+msgid ""
+"Verification is pending\n"
+"         ([1:token: '%(token)s' ])."
+msgstr "Čeká se na ověření ([1:symbol: '%(token)s' ])."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:115
+msgid "This address has not been verified yet."
+msgstr "Tato adresa zatím nebyla potvrzena."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:120
+msgid "No email address is registered for this account."
+msgstr "Pro tento účet není registrována žádná e-mailová adresa."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:128
+msgid "Access History"
+msgstr "Historie přístupů"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:131
+#, python-format
+msgid "Last login: %(time)s"
+msgstr "Poslední přihlášení: %(time)s"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:133
+msgid "The user has not logged in before."
+msgstr "Uživatel se ještě nepřihlásil."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:137
+#, python-format
+msgid "Total failed attempts: %(count)s"
+msgstr "Celkový počet neúspěšných pokusů: %(count)s"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:138
+msgid "Table: Last failed login attempts log view"
+msgstr "Tabulka: přehled neúspěšných přihlášení"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:143
+msgid "IP address"
+msgstr "IP adresa"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:144
+msgid "Log time"
+msgstr "Čas zaznamenání"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:155
+msgid "Delete login failure log"
+msgstr "Smazat záznam neúspěšných přihlášení"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:155
+msgid "Delete Log"
+msgstr "Smazat záznam"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:162
+msgid "There is currently no failed login attempt logged."
+msgstr "Žádné záznamy o neúspěšných přihlášení."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:168
+msgid "Update"
+msgstr "Aktualizovat"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:11
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:15
+msgid "Accounts: Configuration"
+msgstr "Účty: Nastavení"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:41
+msgid "Persistent Sessions"
+msgstr "Trvalá sezení"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:44
+msgid ""
+"Allow the user to be remembered across sessions without needing to\n"
+"     re-authenticate."
+msgstr ""
+"Povolit uživateli, aby mohlo být jeho sezení zapamatováno bez nutnosti "
+"reautentizace."
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:48
+msgid ""
+"This is, user checks a \"Remember Me\"\n"
+"     [1:checkbox] and, next time he visits the site,\n"
+"     he'll be remembered and automatically authenticated."
+msgstr ""
+"Uživatel může zaškrtnout [1:pole] \"Zapamatovat si mě\" a při příští "
+"návštěvě bude automaticky rozpoznán a autentizován."
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:55
+msgid "Password Reset"
+msgstr "Znovunastavení hesla"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:58
+msgid "Force users to change passwords after a password reset."
+msgstr "Přinutit uživatele změnit své heslo při příští autentizaci."
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:64
+msgid "Verify email"
+msgstr "Ověřit e-mail"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:67
+msgid "Force users to verify their email addresses."
+msgstr "Přinutit uživatele ověřit své e-mailové adresy."
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:72
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:48
+msgid "Save"
+msgstr "Uložit"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:11
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:15
+msgid "Accounts: Notification Configuration"
+msgstr "Účty: Nastavení notifikace"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:19
+msgid "Account Notification"
+msgstr "Notifikace účtu"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:20
+msgid ""
+"Set the following options in order to be notified of\n"
+"     account creation, password reset and account deletion."
+msgstr ""
+"Nastavte následující volby týkající se zasílání upozornění při založení "
+"nebo zrušní účtu a při znovunastavení hesla."
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:23
+msgid "Notification Actions"
+msgstr "Akce"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:24
+msgid ""
+"This is a list of actions which you can\n"
+"     enable or disable by [1:checking] the [2:checkboxes]."
+msgstr ""
+"Toto je seznam akcí, které můžete nastavit [1:zaškrtnutím] příslušných "
+"[2:políček]."
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:28
+msgid "Get notified of new account creation"
+msgstr "Upozornit na vytvoření účtu"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:32
+msgid "Get notified of password reset"
+msgstr "Upozornit na znovunastavení hesla"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:36
+msgid "Get notified of account deletion"
+msgstr "Upozornit na smazání účtu"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:39
+msgid "Notification Recipient Addresses"
+msgstr "Adresy příjemců upozornění"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:40
+msgid ""
+"Space-separated list of email addresses and/or\n"
+"     usernames that get notified of the above actions:"
+msgstr ""
+"Seznam e-mailových adres a/nebo uživatelských jmen oddělených mezerami. "
+"Tito uživatelé budou dostávat upozornění k akcím výše:"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:15
+msgid "Manage User Accounts"
+msgstr "Správa uživatelských účtů"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:22
+msgid "Add Account:"
+msgstr "Přidat účet:"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:24
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:64 acct_mgr/templates/login.html:27
+#: acct_mgr/templates/register.html:33
+#: acct_mgr/templates/reset_password.html:50
+msgid "Username:"
+msgstr "Uživatelské jméno:"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:29
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:69 acct_mgr/templates/login.html:32
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:27 acct_mgr/templates/register.html:39
+msgid "Password:"
+msgstr "Heslo:"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:34
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:74
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:71 acct_mgr/templates/register.html:45
+msgid "Confirm Password:"
+msgstr "Potvrzení hesla:"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:39 acct_mgr/templates/register.html:67
+msgid "Name:"
+msgstr "Jméno"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:44 acct_mgr/templates/register.html:51
+#: acct_mgr/templates/register.html:73
+msgid "Email:"
+msgstr "E-mail:"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:48
+msgid "Add a new user account."
+msgstr "Přidat nový účet."
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:50
+msgid " Add "
+msgstr " Přidat "
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:62
+msgid "Change Password:"
+msgstr "Změnit heslo:"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:78
+msgid "Change a user's password."
+msgstr "Nastavit nové heslo uživatele."
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:80
+msgid " Change "
+msgstr " Změnit "
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:89
+msgid "This password store does not support listing users."
+msgstr "Toto úložiště nepodporuje výpis uživatelů."
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:99
+msgid "Name"
+msgstr "Jméno"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:99
+msgid "Email"
+msgstr "E-mail"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:99
+msgid "Last Login"
+msgstr "Poslední přihlášení"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:115
+msgid "Permanently locked"
+msgstr "Natrvalo uzamčen"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:129
+msgid "Remove selected accounts"
+msgstr "Odstranit zvolené účty"
+
+#: acct_mgr/templates/login.html:11 acct_mgr/templates/login.html:22
+#: acct_mgr/templates/login.html:42
+msgid "Login"
+msgstr "Přihlášení"
+
+#: acct_mgr/templates/login.html:39
+msgid "Remember me"
+msgstr "Zapamatovat si mě"
+
+#: acct_mgr/templates/login.html:67 acct_mgr/templates/prefs_account.html:20
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:47
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:54 acct_mgr/templates/register.html:24
+#: acct_mgr/templates/reset_password.html:42
+msgid "Error"
+msgstr "Chyba"
+
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:17
+msgid "Delete Account"
+msgstr "Smazat účet"
+
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:34
+msgid "Delete account"
+msgstr "Smazat účet"
+
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:51
+msgid "Change Password"
+msgstr "Změnit heslo"
+
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:59
+msgid "Old Password:"
+msgstr "Původní heslo:"
+
+#: acct_mgr/templates/prefs_account.html:65
+msgid "New Password:"
+msgstr "Nové heslo:"
+
+#: acct_mgr/templates/register.html:21
+msgid "Register an account"
+msgstr "Zaregistrovat nový účet"
+
+#: acct_mgr/templates/register.html:30
+msgid "Required"
+msgstr "Povinné"
+
+#: acct_mgr/templates/register.html:55
+msgid ""
+"The email address is required for Trac to send you a\n"
+"       verification token."
+msgstr "E-mailová adresa je nutná, aby na ni Trac mohl zaslat ověřovací symbol."
+
+#: acct_mgr/templates/register.html:58
+msgid ""
+"Entering your email address will\n"
+"       also enable you to reset your password if you ever forget "
+"it."
+msgstr ""
+"Zadání e-mailové adresy Vám také umožní znovunastavit heslo, pokud byste "
+"jej zapomněli."
+
+#: acct_mgr/templates/register.html:65
+msgid "Optional"
+msgstr "Volitelné"
+
+#: acct_mgr/templates/register.html:77
+msgid ""
+"Entering your email address\n"
+"       will enable you to reset your password if you ever forget "
+"it."
+msgstr ""
+"Zadání e-mailové adresy Vám také umožní znovunastavit heslo, pokud byste "
+"jej zapomněli."
+
+#: acct_mgr/templates/register.html:82
+msgid "Create account"
+msgstr "Vytvořit účet"
+
+#: acct_mgr/templates/reset_password.html:11
+#: acct_mgr/templates/reset_password.html:21
+msgid "Reset Password"
+msgstr "Znovunastavit heslo"
+
+#: acct_mgr/templates/reset_password.html:25
+msgid "Already logged in"
+msgstr "Již jste přihlášen/a"
+
+#: acct_mgr/templates/reset_password.html:26
+msgid ""
+"You're already logged in. If you need to change\n"
+"     your password please use the\n"
+"     [1:Account Preferences] page."
+msgstr ""
+"Nyní jste přihlášen/a. Pokud potřebujete změnit své heslo, přejděte "
+"prosím na stránku [1:Nastavení účtu]."
+
+#: acct_mgr/templates/reset_password.html:32
+#, python-format
+msgid ""
+"A new password\n"
+"    has been emailed to you at %(email)s ."
+msgstr "Nové heslo bylo zasláno na adresu %(email)s ."
+
+#: acct_mgr/templates/reset_password.html:37
+msgid ""
+"If you've forgotten your password, enter your username and\n"
+"    email address below and you'll be emailed a new password."
+msgstr ""
+"Pokud jste zapomněli své heslo, zadejte své uživatelské jméno a "
+"e-mailovou adresu a bude Vám zasláno nové heslo."
+
+#: acct_mgr/templates/reset_password.html:55
+msgid "Email Address:"
+msgstr "E-mailová adresa:"
+
+#: acct_mgr/templates/reset_password.html:59
+msgid "Reset password"
+msgstr "Znovunastavit heslo"
+
+#: acct_mgr/templates/verify_email.html:11
+#: acct_mgr/templates/verify_email.html:22
+msgid "Verify Email"
+msgstr "Ověřit e-mail"
+
+#: acct_mgr/templates/verify_email.html:24
+#, python-format
+msgid ""
+"An email was sent to\n"
+"    %(email)s with a token to verify your new address.\n"
+"    Please check your email and enter the token in the form below."
+msgstr ""
+"E-mail s ověřovacím symbolem byl odeslán na %(email)s. Zkontrolujte "
+"prosím svou poštu a zadejte zaslaný symbol do formuláře."
+
+#: acct_mgr/templates/verify_email.html:27
+msgid ""
+"You can [1:change your\n"
+"    email address], if it is incorrect."
+msgstr "Můžete [1:změnit svou e-mailovou adresu], pokud je nesprávná."
+
+#: acct_mgr/templates/verify_email.html:32
+msgid "Verification Token:"
+msgstr "Ověřovací symbol:"
+
+#: acct_mgr/templates/verify_email.html:36
+msgid "Verify"
+msgstr "Ověřit"
+
+#: acct_mgr/templates/verify_email.html:38
+msgid "Resend Email"
+msgstr "Znovu poslat e-mail"
+

File acct_mgr/locale/de/LC_MESSAGES/acct_mgr.po

 # German (Germany) translations for TracAccountManager.
-# Copyright (C) 2010
+# Copyright (C) 2010-2011
 # This file is distributed under the same license as the
 # TracAccountManager project.
 #
-# Steffen Hoffmann <hoff.st@web.de>, 2010.
+# Steffen Hoffmann <hoff.st@web.de>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: TracAccountManager 0.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: hoff.st@shaas.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-29 00:46+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-06-20 22:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-09-25 00:04+0200\n"
 "Last-Translator: Steffen Hoffmann <hoff.st@web.de>\n"
 "Language-Team: German de_DE <trac-dev@googlegroups.com>\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Generated-By: Babel 1.0dev-r482\n"
 
-#: acct_mgr/admin.py:77
+#: acct_mgr/admin.py:81
 #, python-format
 msgid "Invalid key type (%s) for StoreOrder"
 msgstr "Ungültiger Schlüsseltyp (%s) für Kennwortspeicherreihenfolge"
 
-#: acct_mgr/admin.py:123 acct_mgr/admin.py:125 acct_mgr/admin.py:311
-#: acct_mgr/notification.py:170 acct_mgr/templates/admin_users.html:11
+#: acct_mgr/admin.py:127 acct_mgr/admin.py:129 acct_mgr/admin.py:130
+#: acct_mgr/notification.py:171 acct_mgr/templates/admin_users.html:11
 msgid "Accounts"
 msgstr "Nutzerkonten"
 
-#: acct_mgr/admin.py:123
+#: acct_mgr/admin.py:127
 msgid "Configuration"
 msgstr "Einstellungen"
 
-#: acct_mgr/admin.py:125
+#: acct_mgr/admin.py:129
 msgid "Users"
 msgstr "Nutzer"
 
-#: acct_mgr/admin.py:214
-msgid ""
-"The password store\n"
-"                          does not support\n"
-"                          creating users."
-msgstr "Der Kennwortspeicher erlaubt das Erstellen neuer Nutzer nicht."
+#: acct_mgr/admin.py:130
+msgid "Account details"
+msgstr "Nutzerkontendetails"
 
-#: acct_mgr/admin.py:227
-msgid ""
-"The password store does\n"
-"                        not support deleting users."
-msgstr "Der Kennwortspeicher erlaubt das Löschen von Nutzern nicht."
+#: acct_mgr/admin.py:234
+msgid "The password store does not support creating users."
+msgstr "Der Kennwortspeicher erlaubt das Auflisten von Nutzern nicht."
 
-#: acct_mgr/admin.py:238 acct_mgr/web_ui.py:55
+#: acct_mgr/admin.py:244
+msgid "The password reset procedure is not enabled."
+msgstr "Das Rücksetzen von Kennwörtern ist nicht aktiviert."
+
+#: acct_mgr/admin.py:253
+msgid "The password store does not support deleting users."
+msgstr "Der Kennwortspeicher erlaubt das Auflisten von Nutzern nicht."
+
+#: acct_mgr/admin.py:257
+msgid "Email Address"
+msgstr "E-Mail-Adresse"
+
+#: acct_mgr/admin.py:258
+msgid "Pre-/Surname (Nickname)"
+msgstr "Vor-/Nachname (Pseudonym)"
+
+#: acct_mgr/admin.py:259
+msgid "Password"
+msgstr "Kennwort"
+
+#: acct_mgr/admin.py:268 acct_mgr/web_ui.py:58
 msgid "Username cannot be empty."
 msgstr "Nutzername darf nicht leer sein."
 
-#: acct_mgr/admin.py:243 acct_mgr/web_ui.py:117 acct_mgr/web_ui.py:337
-#: acct_mgr/web_ui.py:351
-msgid "Password cannot be empty."
-msgstr "Kennwort darf nicht leer sein."
+#: acct_mgr/admin.py:273
+#, python-format
+msgid "Unknown user %(user)s."
+msgstr "Nutzer %(user)s ist unbekannt."
 
-#: acct_mgr/admin.py:247 acct_mgr/web_ui.py:121 acct_mgr/web_ui.py:340
+#: acct_mgr/admin.py:281 acct_mgr/web_ui.py:124 acct_mgr/web_ui.py:349
 msgid "The passwords must match."
 msgstr "Die Kennwörter müssen übereinstimmen."
 
-#: acct_mgr/admin.py:255
+#: acct_mgr/admin.py:286
 msgid ""
-"The password store\n"
-"                           does not support\n"
-"                           changing passwords."
-msgstr "Der Kennwortspeicher erlaubt das Ändern von Kennwörtern nicht."
+"The password store does not support\n"
+"                changing passwords.\n"
+"                "
+msgstr "Der Kennwortspeicher erlaubt das Löschen von Nutzern nicht."
 
-#: acct_mgr/admin.py:270
+#: acct_mgr/admin.py:311
 #, python-format
 msgid "Locked until %(t_release)s"
 msgstr "gesperrt bis %(t_release)s"
 
-#: acct_mgr/admin.py:311
-msgid "Account details"
-msgstr "Nutzerkontendetails"
+#: acct_mgr/admin.py:337
+msgid "Please choose account by username from list to proceed."
+msgstr ""
+"Zum Fortfahren bitte Nutzerkonto nach Benutzernamen aus der Liste "
+"auswählen."
 
-#: acct_mgr/admin.py:336
+#: acct_mgr/admin.py:354
 #, python-format
 msgid "Failed login attempts for user %(user)s deleted"
 msgstr "Fehlgeschlagene Anmeldeversuche für Nutzer %(user)s gelöscht"
 
-#: acct_mgr/api.py:257
+#: acct_mgr/api.py:265
 #, python-format
 msgid ""
 "The authentication backend for user %s does not support\n"
-"        setting the password."
+"        setting the password.\n"
+"        "
 msgstr ""
 "Der Authentifikationsdienst für den Nutzer %s erlaubt das Festlegen des "
 "Kennworts nicht."
 
-#: acct_mgr/api.py:268
+#: acct_mgr/api.py:277
 msgid ""
 "None of the IPasswordStore components listed in the\n"
-"        trac.ini supports setting the password\n"
-"        or creating users."
+"        trac.ini supports setting the password or creating users."
+"\n"
+"        "
 msgstr ""
 "Keine der in trac.ini aufgeführten IPasswordStore-Komponenten erlaubt das"
 " Festlegen des Kennworts oder das Erstellen neuer Nutzer."
 
-#: acct_mgr/htfile.py:142
+#: acct_mgr/db.py:24 acct_mgr/htfile.py:197
+msgid "Default hash type of new/updated passwords"
+msgstr "Standard-Hash-Typ für neue/aktualisierte Kennwörter"
+
+#: acct_mgr/htfile.py:36
+msgid ""
+"Path relative to Trac environment or full host machine\n"
+"        path to password file"
+msgstr ""
+"Pfad relativ zur Trac-Umgebung oder vollständiger Verzeichnispfad zur "
+"Kennwortdatei"
+
+#: acct_mgr/htfile.py:143
 msgid ""
 "The password file could not be read. Trac requires\n"
 "          read and write access to both the password file\n"
 "Schreibzugriff sowohl auf die Kennworddatei als auch auf deren "
 "übergeordnetes Verzeichnis."
 
-#: acct_mgr/htfile.py:160
+#: acct_mgr/htfile.py:161
 msgid ""
 "The password file could not be updated. Trac requires\n"
 "          read and write access to both the password file\n"
 "und Schreibzugriff sowohl auf die Kennworddatei als auch auf deren "
 "übergeordnetes Verzeichnis."
 
+#: acct_mgr/htfile.py:235
+msgid "Realm to select relevant htdigest file entries"
+msgstr "Namensraum (realm) zur Auswahl zutreffender Einträge aus HtDigest-Datei"
+
+#: acct_mgr/http.py:25
+msgid "URL of the HTTP authentication service"
+msgstr "URL des HTTP-Authentifizierungsdienstes"
+
 #: acct_mgr/notification.py:55
 msgid "The email and username do not match a known account."
-msgstr "E-Mail und Nutzername gehören zu keinem bekannten Benutzerkonto."
+msgstr "E-Mail-Adresse und Nutzername gehören zu keinem bekannten Benutzerkonto."
 
-#: acct_mgr/notification.py:170
+#: acct_mgr/notification.py:171
 msgid "Notification"
 msgstr "Benachrichtigung"
 
-#: acct_mgr/pwhash.py:96
+#: acct_mgr/pwhash.py:97
 msgid ""
 "The \"crypt\" module is unavailable\n"
 "                  on this platform."
 msgstr "Das \"crypt\"-Modul ist auf diesem System nicht verfügbar."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:61
+#: acct_mgr/svnserve.py:29
+msgid ""
+"Path to the users file; leave blank to locate\n"
+"        the users file by reading svnserve.conf"
+msgstr ""
+"Pfad zur Nutzerdatei; zum Lesen der Nutzerdatei aus svnserve.conf "
+"freilassen"
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:64
 #, python-format
 msgid "Username %s is not allowed."
 msgstr "Der Nutzername %s ist nicht zugelassen."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:71 acct_mgr/web_ui.py:91
+#: acct_mgr/web_ui.py:74 acct_mgr/web_ui.py:94
 #, python-format
 msgid "Another account or group named %s already exists."
 msgstr "Es existiert bereits ein Benutzerkonto oder eine Gruppe namens %s."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:108
+#: acct_mgr/web_ui.py:111
 msgid "The username must not contain any of these characters:"
 msgstr "Der Nutzername darf keines der folgenden Zeichen enthalten:"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:128
+#: acct_mgr/web_ui.py:120 acct_mgr/web_ui.py:346 acct_mgr/web_ui.py:359
+msgid "Password cannot be empty."
+msgstr "Kennwort darf nicht leer sein."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:131
 msgid "You must specify a valid email address."
 msgstr "Sie müssen eine gültige E-Mail-Adresse angeben."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:132
+#: acct_mgr/web_ui.py:135
 msgid ""
 "The email address specified appears to be\n"
 "               invalid. Please specify a valid email "
 "Die angegebene E-Mail-Adresse scheint ungültig zu sein. Bitte geben Sie "
 "eine gültige E-Mail-Adresse an."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:137
+#: acct_mgr/web_ui.py:140
 msgid ""
 "The email address specified is already in\n"
 "               use. Please specify a different one.\n"
 "Die angegebene E-Mail-Adresse wird bereits verwendet. Bitte geben Sie "
 "eine andere an."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:210 acct_mgr/templates/admin_users.html:98
+#: acct_mgr/web_ui.py:220 acct_mgr/templates/admin_users.html:80
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:42
 msgid "Account"
 msgstr "Nutzerkonto"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:246 acct_mgr/templates/login.html:49
+#: acct_mgr/web_ui.py:259 acct_mgr/templates/login.html:42
+#: acct_mgr/templates/login.html:63 acct_mgr/templates/login.html:66
 msgid "Forgot your password?"
 msgstr "Kennwort vergessen?"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:262
+#: acct_mgr/web_ui.py:275
 msgid "Are you sure you want to delete your account?"
 msgstr "Sind Sie sicher, dass Sie Ihr Nutzerkonto löschen möchten?"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:272
+#: acct_mgr/web_ui.py:285
 msgid "Thank you for taking the time to update your password."
 msgstr ""
 "Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihr Kennwort zu "
 "aktualisieren."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:281
+#: acct_mgr/web_ui.py:294
 msgid ""
 "You are required to change password because of a recent password change "
 "request. "
 "Sie müssen Ihr Kennwort wegen einer kürzlich angeforderten "
 "Kennwortänderung ändern. "
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:284
+#: acct_mgr/web_ui.py:297
 msgid "Please change your password now."
 msgstr "Bitte ändern Sie jetzt Ihr Kennwort."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:295
+#: acct_mgr/web_ui.py:308
 msgid "Username is required"
 msgstr "Nutzername ist erforderlich"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:297
+#: acct_mgr/web_ui.py:310
 msgid "Email is required"
 msgstr "E-Mail-Adresse ist erforderlich"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:331
+#: acct_mgr/web_ui.py:316
+msgid "The email and username must match a known account."
+msgstr ""
+"E-Mail-Adresse und Nutzername müssen zu einem bekannten Benutzerkonto "
+"gehören."
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:340
 msgid "Old Password cannot be empty."
 msgstr "Das alte Kennwort darf nicht leer sein."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:333
+#: acct_mgr/web_ui.py:342
 msgid "Old Password is incorrect."
 msgstr "Das alte Kennwort ist ungültig."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:343
+#: acct_mgr/web_ui.py:352
 msgid "Password successfully updated."
 msgstr "Das Kennwort wurde erfolgreich aktualisiert."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:353
+#: acct_mgr/web_ui.py:361
 msgid "Password is incorrect."
 msgstr "Das Kennwort is ungültig."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:406 acct_mgr/templates/register.html:11
+#: acct_mgr/web_ui.py:420 acct_mgr/templates/login.html:55
+#: acct_mgr/templates/login.html:58 acct_mgr/templates/register.html:11
 msgid "Register"
 msgstr "Registrieren"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:436
+#: acct_mgr/web_ui.py:449
 #, python-format
 msgid ""
 "Registration has been finished successfully.\n"
 "nun als Nutzer %(user)s anmelden."
 
 #. TRANSLATOR: Intentionally obfuscated login error
-#: acct_mgr/web_ui.py:533
+#: acct_mgr/web_ui.py:558
 msgid "Invalid username or password"
 msgstr "Nutzername oder Kennwort ungültig"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:538
+#: acct_mgr/web_ui.py:563
 #, python-format
 msgid ""
 "Account locked, please try again after\n"
 "              "
 msgstr "Nutzerkonto gesperrt, bitte nach %(release_time)s nochmals versuchen"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:543
+#: acct_mgr/web_ui.py:568
 msgid "Account locked"
 msgstr "Nutzerkonto gesperrt"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:548
+#: acct_mgr/web_ui.py:573
 #, python-format
 msgid "Login after %(attempts)s failed attempt"
 msgid_plural "Login after %(attempts)s failed attempts"
 msgstr[1] "Anmeldung nach %(attempts)s Fehlversuchen"
 
 #. TRANSLATOR: Your permissions have been limited until you ...
-#: acct_mgr/web_ui.py:684
+#: acct_mgr/web_ui.py:787
 msgid "verify your email address"
 msgstr "Ihre E-Mail-Adresse bestätigen"
 
 #. TRANSLATOR: ... verify your email address
-#: acct_mgr/web_ui.py:687
+#: acct_mgr/web_ui.py:790
 #, python-format
 msgid "Your permissions have been limited until you %(link)s."
 msgstr "Ihre Berechtigungen sind eingeschränkt worden, bis Sie %(link)s."
 
 #. TRANSLATOR: An email has been sent to %(email)s
 #. with a token to ... (the link label for following message)
-#: acct_mgr/web_ui.py:715
+#: acct_mgr/web_ui.py:816
 msgid "verify your new email address"
 msgstr "Ihre neue E-Mail-Adresse zu bestätigen"
 
 #. TRANSLATOR: ... verify your new email address
-#: acct_mgr/web_ui.py:718
+#: acct_mgr/web_ui.py:819
 #, python-format
 msgid ""
 "An email has been sent to %(email)s with a token to\n"
 "Eine E-Mail-Nachricht mit einem Bestätigungscode wurde an %(email)s "
 "gesendet, um %(link)s."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:731
+#: acct_mgr/web_ui.py:832
 msgid "Please log in to finish email verification procedure."
 msgstr ""
 "Bitte melden Sie sich an, um den Bestätigungsvorgang für Ihre E-Mail-"
 "Adresse abzuschliessen."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:735
+#: acct_mgr/web_ui.py:836
 msgid "Your email is already verified."
 msgstr "Ihre E-Mail-Adresse ist bereits bestätigt."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:743
+#: acct_mgr/web_ui.py:844
 #, python-format
 msgid "A notification email has been resent to <%s>."
 msgstr "Eine E-Mail-Benachrichtigung ist an <%s> gesendet worden."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:749
+#: acct_mgr/web_ui.py:851
 msgid "Thank you for verifying your email address."
 msgstr "Vielen Dank, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse bestätigt haben."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:752
+#: acct_mgr/web_ui.py:854
 msgid "Invalid verification token"
 msgstr "Ungültiger Bestätigungscode"
 
 msgstr "Benutzerkontendetailprüfung"
 
 #: acct_mgr/templates/account_details.html:19
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:20
-msgid "for"
-msgstr "für"
+#, python-format
+msgid "for [1:%(name)s] ([2:%(user)s])"
+msgstr "für [1:%(name)s] ([2:%(user)s])"
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:27
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:22
+#, python-format
+msgid "for [1:%(user)s]"
+msgstr "für [1:%(user)s]"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:31
 msgid "Account Status"
 msgstr "Nutzerkontenstatus"
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:31
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:35
 #, python-format
 msgid ""
 "Credentials for this user are stored in AuthStore number\n"
 "Identitätsmerkmale für diesen Nutzer sind im Beglaubigungsregister Nummer"
 " [1:%(order_num)s] (%(store)s) gespeichert."
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:35
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:39
 msgid "Username matching is set to [1:not case-sensitive]."
 msgstr "Nutzernamesvergleich beachtet [1:Groß-/Kleinschreibung nicht]."
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:37
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:41
 msgid "Username matching is set to [1:case-sensitive]."
 msgstr "Nutzernamesvergleich beachtet [1:Groß-/Kleinschreibung]."
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:42
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:46
 msgid ""
 "No store provides credentials for this user,\n"
 "       so the user currently can't be authenticated and\n"
 "[1:Benutzerkonto ist praktisch gesperrt], während Nutzerkontendetails "
 "weiterhin verfügbar sein können."
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:54
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:58
 #, python-format
 msgid ""
 "[1:]\n"
 "[1:] Dieses Nutzerkonto ist bis %(time)s gesperrt worden,[2:] und auch "
 "gültige Anmeldeversuche werden bis dahin abgewiesen."
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:59
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:63
 msgid "This account has been locked permanently."
 msgstr "Dieses Nutzerkonto ist dauerhaft gesperrt worden."
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:63
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:67
 msgid "Release account lock"
 msgstr "Hebe Nutzerkontensperre auf"
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:63
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:67
 msgid "Unlock"
 msgstr "Nutzerkonto entsperren"
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:75
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:79
 #, python-format
 msgid ""
 "Lock condition has been met\n"
 msgstr[0] "Sperrbedingung wurde bisher einmal erreicht."
 msgstr[1] "Sperrbedingung wurde bisher %(count)s mal erreicht."
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:81
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:85
 #, python-format
 msgid ""
 "Therefore after another failed login attempt authentication\n"
 "Deshalb würde die Anmeldung für dieses Benutzerkonto nach einem weiteren "
 "Fehlversuch um %(time)s verzögert."
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:88
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:92
 msgid "Lock condition has not been met yet."
 msgstr "Bisher wurde die Sperrbedingung nicht erreicht."
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:94
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:98
 msgid "No constraints are set for this account."
 msgstr "Für dieses Nutzerkonto sind keine Beschränkungen festgelegt."
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:102
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:107
+msgid "Verification"
+msgstr "Bestätigung"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:111
+#, python-format
+msgid "Current email address: <%(email)s>"
+msgstr "Aktuelle E-Mail-Adresse: <%(email)s>"
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:114
+msgid "This address has been verified successfully."
+msgstr "Diese Adresse ist erfolgreich bestätigt worden."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:116
+#, python-format
+msgid ""
+"Verification is pending\n"
+"         ([1:token: '%(token)s' ])."
+msgstr "Die Bestätigung ist offen ([1:Code: '%(token)s' ])."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:119
+msgid "This address has not been verified yet."
+msgstr "Diese Adresse ist bisher noch nicht bestätigt worden."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:124
+msgid "No email address is registered for this account."
+msgstr "Für dieses Nutzerkonto ist keine E-Mail-Adresse eingetragen."
+
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:132
 msgid "Access History"
 msgstr "Zugriffsverlauf"
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:105
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:135
 #, python-format
 msgid "Last login: %(time)s"
 msgstr "Letzte Anmeldung: %(time)s"
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:107
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:137
 msgid "The user has not logged in before."
 msgstr "Der Nutzer hat sich bisher nicht angemeldet."
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:111
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:141
 #, python-format
 msgid "Total failed attempts: %(count)s"
 msgstr "Fehlversuche gesamt: %(count)s"
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:112
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:142
 msgid "Table: Last failed login attempts log view"
 msgstr "Tabelle: Protokoll der letzten fehlgeschlagenen Anmeldeversuche"
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:117
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:147
 msgid "IP address"
 msgstr "IP-Adresse"
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:118
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:148
 msgid "Log time"
 msgstr "Protokollzeit"
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:129
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:159
 msgid "Delete login failure log"
 msgstr "Lösche Anmeldefehlerprotokoll"
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:129
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:159
 msgid "Delete Log"
 msgstr "Lösche Protokoll"
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:136
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:166
 msgid "There is currently no failed login attempt logged."
 msgstr "Aktuell ist kein fehlgeschlagener Anmeldeversuch protokolliert."
 
-#: acct_mgr/templates/account_details.html:142
+#: acct_mgr/templates/account_details.html:172
 msgid "Update"
 msgstr "Aktualisieren"
 
 msgid "Accounts: Configuration"
 msgstr "Nutzerkonten: Einstellungen"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:40
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:41
+msgid "Password Refresh"
+msgstr "Kennwortaktualisierung"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:44
+msgid "Silently update password hashes on next successful login."
+msgstr ""
+"Aktualisiere die Kennwort-Hash-Werte bei der nächsten erfolgreichen "
+"Anmeldung."
+
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:49
 msgid "Persistent Sessions"
 msgstr "Dauerhafte Anmeldungen"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:43
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:52
 msgid ""
 "Allow the user to be remembered across sessions without needing to\n"
 "     re-authenticate."
 msgstr "Erlaube das Wiedererkennen des Nutzers ohne Neuanmeldung."
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:47
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:56
 msgid ""
 "This is, user checks a \"Remember Me\"\n"
 "     [1:checkbox] and, next time he visits the site,\n"
 "D. h., der Nutzer aktiviert ein [1:Ankreuzfeld] \"Angemeldet bleiben\" "
 "und wird beim nächsten Besuch wiedererkannt und automatisch angemeldet."
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:54
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:63
 msgid "Password Reset"
 msgstr "Kennwort zurücksetzen"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:57
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:66
 msgid "Force users to change passwords after a password reset."
 msgstr "Zwinge Nutzer nach Zurücksetzen des Kennworts zur Kennwortänderung."
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:63
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:72
 msgid "Verify email"
 msgstr "E-Mail-Adresse bestätigen"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:66
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:75
 msgid "Force users to verify their email addresses."
 msgstr "Zwinge Nutzer, ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen."
 
-#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:71
+#: acct_mgr/templates/admin_accountsconfig.html:80
 #: acct_mgr/templates/admin_accountsnotification.html:48
 msgid "Save"
 msgstr "Speichern"
 msgid "Manage User Accounts"
 msgstr "Benutzerkontenverwaltung"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:22
-msgid "Add Account:"
-msgstr "Benutzerkonto hinzufügen:"
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:24
+#, python-format
+msgid "Successfully updated: %(success)s"
+msgstr "Erfolgreich aktualisiert: %(success)s"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:24
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:64 acct_mgr/templates/login.html:32
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:29
+msgid "Add/Edit Account:"
+msgstr "Benutzerkonto hinzufügen/bearbeiten:"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:31 acct_mgr/templates/login.html:30
 #: acct_mgr/templates/register.html:33
 #: acct_mgr/templates/reset_password.html:50
 msgid "Username:"
 msgstr "Nutzername:"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:29
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:69 acct_mgr/templates/login.html:37
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:36 acct_mgr/templates/login.html:35
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:27 acct_mgr/templates/register.html:39
 msgid "Password:"
 msgstr "Kennwort:"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:34
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:74
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:41
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:71 acct_mgr/templates/register.html:45
 msgid "Confirm Password:"
 msgstr "Kennwortbestätigung:"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:39 acct_mgr/templates/register.html:67
-msgid "Name:"
-msgstr "Name:"
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:46
+msgid "Pre-/Surname (Nickname):"
+msgstr "Vor-/Nachname (Pseudonym):"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:44 acct_mgr/templates/register.html:51
-#: acct_mgr/templates/register.html:73
-msgid "Email:"
-msgstr "E-Mail:"
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:51
+#: acct_mgr/templates/reset_password.html:55
+msgid "Email Address:"
+msgstr "E-Mail-Adresse:"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:48
-msgid "Add a new user account."
-msgstr "Füge ein neues Benutzerkonto hinzu."
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:55
+msgid "Add a new user account or edit an existing one."
+msgstr "Füge ein neues Benutzerkonto hinzu oder bearbeite ein bestehendes."
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:50
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:57
 msgid " Add "
 msgstr " Hinzufügen "
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:62
-msgid "Change Password:"
-msgstr "Kennwortänderung:"
-
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:78
-msgid "Change a user's password."
-msgstr "Ändere ein Nutzerkennwort."
-
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:80
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:60
 msgid " Change "
 msgstr " Ändern "
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:89
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:70
 msgid "This password store does not support listing users."
 msgstr "Der Kennwortspeicher erlaubt das Auflisten von Nutzern nicht."
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:98
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:80
 msgid "Name"
 msgstr "Name"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:98
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:80
 msgid "Email"
 msgstr "E-Mail"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:98
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:80
 msgid "Last Login"
 msgstr "Letzte Anmeldung"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:112
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:96
 msgid "Permanently locked"
 msgstr "dauerhaft gesperrt"
 
-#: acct_mgr/templates/admin_users.html:125
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:110
+msgid "Reset passwords"
+msgstr "Kennwörter zurücksetzen"
+
+#: acct_mgr/templates/admin_users.html:113
 msgid "Remove selected accounts"
 msgstr "Ausgewählte Nutzerkonten löschen"
 
-#: acct_mgr/templates/login.html:11 acct_mgr/templates/login.html:22
-#: acct_mgr/templates/login.html:46
+#: acct_mgr/templates/login.html:11 acct_mgr/templates/login.html:23
+#: acct_mgr/templates/login.html:51
 msgid "Login"
 msgstr "Anmelden"
 
-#: acct_mgr/templates/login.html:25 acct_mgr/templates/prefs_account.html:20
+#: acct_mgr/templates/login.html:48
+msgid "Remember me"
+msgstr "Angemeldet bleiben"
+
+#: acct_mgr/templates/login.html:76 acct_mgr/templates/prefs_account.html:20
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:47
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:54 acct_mgr/templates/register.html:24
 #: acct_mgr/templates/reset_password.html:42
 msgid "Error"
 msgstr "Fehler"
 
-#: acct_mgr/templates/login.html:44
-msgid "Remember me"
-msgstr "Angemeldet bleiben"
-
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:17
 msgid "Delete Account"
 msgstr "Nutzerkontolöschung"
 msgid "Required"
 msgstr "Erforderlich"
 
+#: acct_mgr/templates/register.html:51 acct_mgr/templates/register.html:73
+msgid "Email:"
+msgstr "E-Mail:"
+
 #: acct_mgr/templates/register.html:55
 msgid ""
 "The email address is required for Trac to send you a\n"
 msgid "Optional"
 msgstr "Optional"
 
+#: acct_mgr/templates/register.html:67
+msgid "Name:"
+msgstr "Name:"
+
 #: acct_mgr/templates/register.html:77
 msgid ""
 "Entering your email address\n"
 "Nutzernamen und Ihre E-Mail-Adresse nachfolgend ein, und Sie erhalten "
 "per E-Mail ein neues Kennwort."
 
-#: acct_mgr/templates/reset_password.html:55
-msgid "Email Address:"
-msgstr "E-Mail-Adresse:"
-
 #: acct_mgr/templates/reset_password.html:59
 msgid "Reset password"
 msgstr "Kennwort zurücksetzen"
 msgid "Verification Token:"
 msgstr "Bestätigungscode:"
 
-#: acct_mgr/templates/verify_email.html:36
+#: acct_mgr/templates/verify_email.html:37
 msgid "Verify"
 msgstr "Bestätigen"
 
-#: acct_mgr/templates/verify_email.html:38
+#: acct_mgr/templates/verify_email.html:39
 msgid "Resend Email"
 msgstr "E-Mail-Nachricht erneut versenden"
 

File acct_mgr/locale/es/LC_MESSAGES/acct_mgr.po

 msgstr ""
 "Project-Id-Version: TracAccountManager 0.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: agonzalez@qwi.es\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-11-29 00:46+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-12-06 00:17+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-11-03 13:32+0100\n"
 "Last-Translator: Adolfo González Blázquez <agonzalez@qwi.es>\n"
 "Language-Team: Spanish es_ES <trac-dev@googlegroups.com>\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Generated-By: Babel 1.0dev-r482\n"
 
-#: acct_mgr/admin.py:77
+#: acct_mgr/admin.py:78
 #, python-format
 msgid "Invalid key type (%s) for StoreOrder"
 msgstr "Tipo de clave (%s) inválida para StoreOrder"
 
-#: acct_mgr/admin.py:123 acct_mgr/admin.py:125 acct_mgr/admin.py:311
+#: acct_mgr/admin.py:124 acct_mgr/admin.py:126 acct_mgr/admin.py:313
 #: acct_mgr/notification.py:170 acct_mgr/templates/admin_users.html:11
 msgid "Accounts"
 msgstr "Cuentas"
 
-#: acct_mgr/admin.py:123
+#: acct_mgr/admin.py:124
 msgid "Configuration"
 msgstr "Configuración"
 
-#: acct_mgr/admin.py:125
+#: acct_mgr/admin.py:126
 msgid "Users"
 msgstr "Usuarios"
 
-#: acct_mgr/admin.py:214
+#: acct_mgr/admin.py:216
 msgid ""
 "The password store\n"
 "                          does not support\n"
 "                          creating users."
 msgstr "Este almacén de contraseñas no permite crear usuarios."
 
-#: acct_mgr/admin.py:227
+#: acct_mgr/admin.py:229
 msgid ""
 "The password store does\n"
 "                        not support deleting users."
 msgstr "Este almacén de contraseñas no permite eliminar usuarios."
 
-#: acct_mgr/admin.py:238 acct_mgr/web_ui.py:55
+#: acct_mgr/admin.py:240 acct_mgr/web_ui.py:56
 msgid "Username cannot be empty."
 msgstr "El nombre de usuario no puede estar vacío."
 
-#: acct_mgr/admin.py:243 acct_mgr/web_ui.py:117 acct_mgr/web_ui.py:337
-#: acct_mgr/web_ui.py:351
+#: acct_mgr/admin.py:245 acct_mgr/web_ui.py:118 acct_mgr/web_ui.py:338
+#: acct_mgr/web_ui.py:352
 msgid "Password cannot be empty."
 msgstr "La contraseña no puede estar vacía."
 
-#: acct_mgr/admin.py:247 acct_mgr/web_ui.py:121 acct_mgr/web_ui.py:340
+#: acct_mgr/admin.py:249 acct_mgr/web_ui.py:122 acct_mgr/web_ui.py:341
 msgid "The passwords must match."
 msgstr "Las contraseñas deben ser iguales."
 
-#: acct_mgr/admin.py:255
+#: acct_mgr/admin.py:257
 msgid ""
 "The password store\n"
 "                           does not support\n"
 "                           changing passwords."
 msgstr "Este almacén de contraseñas no permite cambiar contraseñas."
 
-#: acct_mgr/admin.py:270
+#: acct_mgr/admin.py:272
 #, python-format
 msgid "Locked until %(t_release)s"
 msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:311
-#, fuzzy
+#: acct_mgr/admin.py:313
 msgid "Account details"
-msgstr "Cuentas"
+msgstr ""
 
-#: acct_mgr/admin.py:336
+#: acct_mgr/admin.py:324
+msgid "Please choose account by username from list to proceed."
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/admin.py:341
 #, python-format
 msgid "Failed login attempts for user %(user)s deleted"
 msgstr ""
 "Ninguno de los componentes IPasswordStore listados en trac.ini permite "
 "cambiar la contraseña o crear usuarios."
 
-#: acct_mgr/htfile.py:142
+#: acct_mgr/db.py:24 acct_mgr/htfile.py:198
+msgid "Default hash type of new/updated passwords"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/htfile.py:35
+msgid ""
+"Path relative to Trac environment or full host machine\n"
+"        path to password file"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/htfile.py:144
 msgid ""
 "The password file could not be read. Trac requires\n"
 "          read and write access to both the password file\n"
 "lectura y escritura en el fichero de contraseñas así como en su "
 "directorio padre."
 
-#: acct_mgr/htfile.py:160
+#: acct_mgr/htfile.py:162
 msgid ""
 "The password file could not be updated. Trac requires\n"
 "          read and write access to both the password file\n"
 "de lectura y escritura en el fichero de contraseñas así como en su "
 "directorio padre."
 
+#: acct_mgr/htfile.py:236
+msgid "Realm to select relevant htdigest file entries"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/http.py:25
+msgid "URL of the HTTP authentication service"
+msgstr ""
+
 #: acct_mgr/notification.py:55
 msgid "The email and username do not match a known account."
 msgstr ""
 msgid "Notification"
 msgstr "Notificación"
 
-#: acct_mgr/pwhash.py:96
+#: acct_mgr/pwhash.py:97
 msgid ""
 "The \"crypt\" module is unavailable\n"
 "                  on this platform."
 msgstr "El módulo \"crypt\" no se encuentra disponible en esta plataforma."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:61
+#: acct_mgr/svnserve.py:29
+msgid ""
+"Path to the users file; leave blank to locate\n"
+"        the users file by reading svnserve.conf"
+msgstr ""
+
+#: acct_mgr/web_ui.py:62
 #, python-format
 msgid "Username %s is not allowed."
 msgstr "El nombre de usuario %s no está permitido."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:71 acct_mgr/web_ui.py:91
+#: acct_mgr/web_ui.py:72 acct_mgr/web_ui.py:92
 #, python-format
 msgid "Another account or group named %s already exists."
 msgstr "Ya existe otra cuenta o grupo llamado %s."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:108
+#: acct_mgr/web_ui.py:109
 msgid "The username must not contain any of these characters:"
 msgstr "El nombre de usuario no debe contener ninguno de estos caracteres:"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:128
+#: acct_mgr/web_ui.py:129
 msgid "You must specify a valid email address."
 msgstr "Debe introducir una dirección de correo electrónico correcta."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:132
+#: acct_mgr/web_ui.py:133
 msgid ""
 "The email address specified appears to be\n"
 "               invalid. Please specify a valid email "
 "La dirección de correo electrónico parece incorrecta. Por favor "
 "especifique una válida."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:137
+#: acct_mgr/web_ui.py:138
 msgid ""
 "The email address specified is already in\n"
 "               use. Please specify a different one.\n"
 "La dirección de correo electrónico que ha introducido ya está en uso. Por"
 " favor introduzca una diferente."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:210 acct_mgr/templates/admin_users.html:98
+#: acct_mgr/web_ui.py:211 acct_mgr/templates/admin_users.html:99
 #: acct_mgr/templates/prefs_account.html:42
 msgid "Account"
 msgstr "Cuenta"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:246 acct_mgr/templates/login.html:49
+#: acct_mgr/web_ui.py:247 acct_mgr/templates/login.html:54
+#: acct_mgr/templates/login.html:57
 msgid "Forgot your password?"
 msgstr "¿Olvidó su contraseña?"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:262
+#: acct_mgr/web_ui.py:263
 msgid "Are you sure you want to delete your account?"
 msgstr "¿Está seguro de que desea eliminar su cuenta?"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:272
+#: acct_mgr/web_ui.py:273
 msgid "Thank you for taking the time to update your password."
 msgstr "Gracias por tomarse el tiempo en actualizar su contraseña."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:281
+#: acct_mgr/web_ui.py:282
 msgid ""
 "You are required to change password because of a recent password change "
 "request. "
 "Se le pide cambiar su contraseña porque ha habido un solicitud de cambio "
 "recientemente."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:284
+#: acct_mgr/web_ui.py:285
 msgid "Please change your password now."
 msgstr "Por favor cambie ahora su contraseña."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:295
+#: acct_mgr/web_ui.py:296
 msgid "Username is required"
 msgstr "El nombre de usuario es necesario"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:297
+#: acct_mgr/web_ui.py:298
 msgid "Email is required"
 msgstr "El correo electrónico es necesario"
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:331
+#: acct_mgr/web_ui.py:332
 msgid "Old Password cannot be empty."
 msgstr "La contraseña antigua no puede estar vacía."
 
-#: acct_mgr/web_ui.py:333
+#: acct_mgr/web_ui.py:334