HTTPS SSH

C ve JSON ile Cihaz Veri İstasyonu

C dilini kullanarak dışarıdaki bir cihazdan aldığımız sensör verilerini JSON formatına getirip daha sonra işlem yapılabilir hale getirmek istiyorum. Bu yüzden ilk adım olarak verileri düzgün bir şekilde JSON formatına dönüştürmeye çalışıyorum.

Bunun için cJSON kütüphanesini kullanıyorum. Örnek kodları incelerseniz kullanım hakkında bilgi edinebilirsiniz.

sensorler.cpp'in çıktısı:

[
  {
    "device_id": "586e64955cae9e5c54043031",
    "s": [
      {
        "ix": 1,
        "bt": 31,
        "v": {
          "v": 94,
          "t": 27
        }
      },
      {
        "ix": 2,
        "bt": 27,
        "v": {
          "v": 111,
          "t": 2
        }
      },
      {
        "ix": 3,
        "bt": 41,
        "v": {
          "v": 118,
          "t": 38
        }
      }
    ]
  },
  {
    "device_id": "12354e6491231e1351231031",
    "s": [
      {
        "ix": 1,
        "bt": 26,
        "v": {
          "v": 138,
          "t": 1
        }
      },
      {
        "ix": 2,
        "bt": 93,
        "v": {
          "v": 97,
          "t": 15
        }
      },
      {
        "ix": 3,
        "bt": 53,
        "v": {
          "v": 103,
          "t": 25
        }
      }
    ]
  }
]