Commits

Trammell Hudson committed 28580d8

grammar

Comments (0)

Files changed (1)

-Deze horloge zegt tijd met nederlandse woorden.
+Dit horloge zegt tijd met nederlandse woorden.
 Bij voorbelt:
 
 	vertien