Source

pebble / nederlands.c

Full commit
/** \file
 * Word clock, with Dutch time
 *
 * een uur
 * een over een
 * kwart over een
 * tien voor half twee
 * half twee
 * vijf over half twee
 * kwart voor twee
 * 
 * And 's ochtends, 's middags, 's avonds, 's nachts
 * vier uur
 * half vier 
 */
#include "pebble_os.h"
#include "pebble_app.h"
#include "pebble_fonts.h"

static const char *nums[] = {
	"",
	"een",
	"twee",
	"drie",
	"vier",
	"vijf",
	"zes",
	"zeven",
	"acht",
	"negen",
	"tien",
	"elf",
	"twaalf",
	"dertien",
	"veertien",
	"kwart",
};

PBL_APP_INFO(
	"Nederlandse",
	"hudson",
	1, // Version
	INVALID_RESOURCE,
	APP_INFO_WATCH_FACE
);


static char time_buffer[32];
static Window window;
static TextLayer time_layer;

/** Called once per minute */
static void
handle_tick(
	AppContextRef ctx,
	PebbleTickEvent * const event
)
{
	(void) ctx;
	const PblTm * const ptm = event->tick_time;

	string_format_time(
		time_buffer,
		sizeof(time_buffer),
		"%H:%M",
		event->tick_time
	);
	text_layer_set_text(&time_layer, time_buffer);
}


static void
handle_init(
	AppContextRef ctx
)
{
	(void) ctx;

	window_init(&window, "Main");
	window_stack_push(&window, true);

	text_layer_init(&time_layer, GRect(22,10,144-24,50));
	time_buffer[0] = '\0';
	text_layer_set_text(&time_layer, time_buffer);
	text_layer_set_font(&time_layer, fonts_get_system_font(FONT_KEY_GOTHAM_42_BOLD));
	layer_add_child(&window.layer, &time_layer.layer);
}


void
pbl_main(
	void * const params
)
{
	PebbleAppHandlers handlers = {
		.init_handler	= &handle_init,
		.tick_info	= {
			.tick_handler = &handle_tick,
			.tick_units = MINUTE_UNIT,
		},
	};

	app_event_loop(params, &handlers);
}