1. hutchnd
  2. pebble

Commits

Trammell Hudson  committed dfefdc5

updated readme

  • Participants
  • Parent commits 38789fb
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File hoelaat/README

View file
  • Ignore whitespace
-Dit horloge zegt tijd met nederlandse woorden.
-Bij voorbelt:
+Dit horloge zegt tijd met nederlandse woorden.  Bij voorbeeld:
 
-	vertien
+	veertien
 	over
 	tien
 	's morgen
 
 of
-	veer
+	vier
 	voor half
 	elf
 	's nachts
 
-Er zijn nu geen animaties.
+Er zijn nu geen animaties.  Mischien in een latere versie.  Als je mijn vriend
+op bitbucket zijn dan kun je de source zien:
+
+https://bitbucket.org/hudson/pebble/src/tip/hoelaat?at=default
+
+Hoe laat begint "'s morgen"?  Ik denkt dat "'s nachts" van middenacht tot en
+met zes uur is en "'s morgen" is nadat tot middag? Maar ik ben niet zeker en
+kun ik jouw helpen gebruik.