Deaktivace jiného souboru

Create issue
Issue #28 resolved
George Pavelka created an issue

Deaktivace editovaného souboru v administraci v kombinaci s uložením pod jiným názvem způsobí deaktivaci nového souboru.

  1. Editace souboru x.html
  2. Uložit do souboru y.html
  3. Zaškrtnout Deaktivovat editovaný soubor x.html
  4. Uložit

Výsledkem je deaktivovaný soubor y.html (.y.html), přičemž očekávaný výsledek je deaktivovaný soubor x.html (.x.html).

  • IGCMS beta/1.8.5

Comments (2)

  1. Log in to comment