Ukládání Administrace nerespektuje režim ladění

Create issue
Issue #33 resolved
George Pavelka created an issue
  • Ukládání by si mělo pamatovat PageSpeed=off&Grunt=off, případně další parametry URL
  • IGCMS 1.8/1.8.7

Comments (4)

  1. Pavel Petržela

    Chybu se mi nepodařilo zreprodukovat. Ukládání v administraci by i podle kódu mělo respektovat PageSpeed=off&Grunt=off.

  2. Log in to comment