ContactForm: invalid html

Create issue
Issue #39 resolved
George Pavelka created an issue

ContactForm generuje skrytou položku "za poslední el. item". To je nevalidní, pokud je poslední item v el. label.

Řešení: generovat skrytou položku nejprve za poslední label (pokud existuje)

Comments (1)

  1. Log in to comment