Error 500 z nevalidního HTML v ContactFormu

Create issue
Issue #41 resolved
George Pavelka created an issue
  • v. 1.11.2
  • nevalidní atribut
  • např. selected="selected" v elementu input type="radio"

Comments (2)

  1. Pavel Petržela

    Přidat podporu vlastního rng? To by šlo ale obejít jeho smazáním v nastavení ContactFormu.

  2. Log in to comment