HTTPS SSH
Ime alata
=========

Kratak opis alata: namjena i mogućnosti.


Način korištenja
================

Opis na koji način se alat može koristiti, koji dio korisnik mijenja
(varijable ili argumenti skripte) itd.


Organizacija koda
=================

Opis raspodjele koda po datotekama. Individualne funkcije potrebno je
dokumentirati u izvornom kodu korištenjem docstringova.