Commits

Ivan Vučica  committed 4bb3791

Dodan readme.

  • Participants
  • Parent commits 4901664

Comments (0)

Files changed (1)

File README.markdown

+Raketar
+=======
+
+Raketar je projekt kojim se uči na radionici u Zagrebačkom računalnom savezu. Prvi commit je nastao nakon nekoliko radionica, te već sadrži i učeničke doprinose.