Commits

Ivan Vučica committed 4bb3791

Dodan readme.

Comments (0)

Files changed (1)

+Raketar
+=======
+
+Raketar je projekt kojim se uči na radionici u Zagrebačkom računalnom savezu. Prvi commit je nastao nakon nekoliko radionica, te već sadrži i učeničke doprinose.