Commits

Ivan Vučica committed 2357853

Makefile datoteka.

Comments (0)

Files changed (2)

brzistart/Makefile

+PDFLIST=seminar.pdf
+
+all: $(PDFLIST)
+
+%.pdf: %.tex
+	pdflatex $<
+	-bibtex `echo $< | sed s/\.tex//g`
+	pdflatex $<
+	pdflatex $<
+
+clean:
+	-for i in $(PDFLIST); do rm $${i%%.pdf}.aux; done
+	-for i in $(PDFLIST); do rm $${i%%.pdf}.dvi; done
+	-for i in $(PDFLIST); do rm $${i%%.pdf}.log; done
+	-for i in $(PDFLIST); do rm $${i%%.pdf}.pdf; done
+	-for i in $(PDFLIST); do rm $${i%%.pdf}.toc; done
+	# .bbl file ommitted
+
+rebuild: clean all

brzistart/README.txt

-FER LaTeX predložak - brzi start
+TVZ LaTeX predložak - brzi start
 ================================
 
 "Brzi start" sadrži izgrađenu strukturu za pisanje
 
 Primjerice, za Završni rad, potrebne su datoteke:
 - zavrsni.tex
-- fer.cls
-- fer.bst
+- tvz.cls
+- tvz.bst
 - literatura.bib
+
+O Makefile datoteci
+-------------------
+
+S obzirom da je, kako bi ispravno funkcionirao BibTeX
+i izgradnja tablice sadržaja, nužno pokrenuti generator
+izlazne datoteke više puta, priložena je Makefile
+datoteka koja omogućuje lakše pokretanje postupka
+generiranja izlazne PDF datoteke.
+
+Za korisnike koji na raspolaganju imaju Make, može
+se iskopirati Makefile datoteku u mapu projekta
+i izmijeniti redak koji sadrži popis PDFova.