Commits

Ivan Vučica  committed 976cb91 Merge

Merged TVZ into default.

 • Participants
 • Parent commits cec8564, 4da4605

Comments (0)

Files changed (21)

+TVZ LaTeX templates
+===================
+
+Ovo je LaTeX predložak za pisanje radova na Tehničkom veleučilištu u
+Zagrebu na Stručnom studiju računarstva. Kolege s drugih studija ga
+također mogu koristiti minimalnim izmjenama predloška.
+
+Predlošci su preuzeti iz projekta "FER LaTeX templates":
+
+ <http://code.google.com/p/fer-latex-templates>
+
+Modifikacije se primarno izrađuju za potrebe Seminara u ak. godini
+2012/2013. Ne pridaje se veća pažnja općoj korektnosti predložaka
+osim po principu "meni radi". Modifikacije javno objavljujem radi
+eventualne upotrebe od strane drugih studenata.
+
+Moguće je koristiti `biblatex` umjesto `bibtex`-a. U predložak
+je potrebno propustiti argument `koristibiblatex` i kopirati
+hrvatsku lokalizaciju (`croatian.lbx`) na odgovarajuće mjesto,
+pored predloška odnosno projekta.
+
+Koristi se sustav Mercurial kako bi se olakšala eventualno forkanje
+projekta od strane budućih generacija, ili doprinosi putem pull
+requestova.
+
+Napomena: autor modifikacija na ovome uči koristiti LaTeX, a upute
+neće posebno korigirati.
+
+ _Ivan Vučica <ivan@vucica.net>_
+
+U nastavku slijedi originalni README.
+
 FER LaTeX templates v. 1.0 README
 =====================================
 
  
 NAPOMENA: Predlošci se nalaze na više mjesta u projektu.
 Ovo se treba zamijeniti simboličkim linkovima (no, prvo je potrebno
-provjeriti podržava li SVN takav način rada).
+provjeriti podržava li SVN takav način rada).

File brzistart/Makefile

+PDFLIST=seminar.pdf
+
+all: $(PDFLIST)
+
+%.pdf: %.tex
+	pdflatex $<
+	-bibtex `echo $< | sed s/\.tex//g`
+	pdflatex $<
+	pdflatex $<
+
+clean:
+	-for i in $(PDFLIST); do rm $${i%%.pdf}.aux; done
+	-for i in $(PDFLIST); do rm $${i%%.pdf}.dvi; done
+	-for i in $(PDFLIST); do rm $${i%%.pdf}.log; done
+	-for i in $(PDFLIST); do rm $${i%%.pdf}.pdf; done
+	-for i in $(PDFLIST); do rm $${i%%.pdf}.toc; done
+	# .bbl file ommitted
+
+rebuild: clean all

File brzistart/README.txt

-FER LaTeX predložak - brzi start
+TVZ LaTeX predložak - brzi start
 ================================
 
 "Brzi start" sadrži izgrađenu strukturu za pisanje
 
 Primjerice, za Završni rad, potrebne su datoteke:
 - zavrsni.tex
-- fer.cls
-- fer.bst
+- tvz.cls
+- tvz.bst
 - literatura.bib
+
+O Makefile datoteci
+-------------------
+
+S obzirom da je, kako bi ispravno funkcionirao BibTeX
+i izgradnja tablice sadržaja, nužno pokrenuti generator
+izlazne datoteke više puta, priložena je Makefile
+datoteka koja omogućuje lakše pokretanje postupka
+generiranja izlazne PDF datoteke.
+
+Za korisnike koji na raspolaganju imaju Make, može
+se iskopirati Makefile datoteku u mapu projekta
+i izmijeniti redak koji sadrži popis PDFova.

File brzistart/diplomski.tex

-\documentclass[times, utf8, diplomski]{fer}
+\documentclass[times, utf8, diplomski]{tvz}
 \usepackage{booktabs}
 
 \begin{document}
 Zaključak.
 
 \bibliography{literatura}
-\bibliographystyle{fer}
+\bibliographystyle{tvz}
 
 \begin{sazetak}
 Sažetak na hrvatskom jeziku.

File brzistart/fer.bst

-../predlosci/fer.bst

File brzistart/fer.cls

-../predlosci/fer.cls

File brzistart/seminar.tex

-\documentclass[times, utf8, seminar]{fer}
+\documentclass[times, utf8, seminar]{tvz}
 \usepackage{booktabs}
 
 % TODO: Navedite naslov rada.
 
 \begin{document}
 
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+% Naslovna stranica
 \maketitle
 
+%%%%%%%%%
+% Sažetak
+\begin{sazetak}
+Ovdje sažetak
+\end{sazetak}
+
+%%%%%%%%%
+% Sadržaj
 \tableofcontents
 
+%%%%%%
+% Uvod
 \chapter{Uvod}
 Uvod rada. Nakon uvoda dolaze poglavlja u kojima se obrađuje tema.
 
+%%%%%%%%%%%
+% Zaključak
 \chapter{Zaključak}
 Zaključak.
 
 \bibliography{literatura}
-\bibliographystyle{fer}
-
-\chapter{Sažetak}
-Sažetak.
+\bibliographystyle{tvz}
 
 \end{document}

File brzistart/tvz.bst

+../predlosci/tvz.bst

File brzistart/tvz.cls

+../predlosci/tvz.cls

File brzistart/zavrsni.tex

-\documentclass[times, utf8, zavrsni]{fer}
+\documentclass[times, utf8, zavrsni]{tvz}
 \usepackage{booktabs}
 
 \begin{document}
 Zaključak.
 
 \bibliography{literatura}
-\bibliographystyle{fer}
+\bibliographystyle{tvz}
 
 \begin{sazetak}
 Sažetak na hrvatskom jeziku.

File predlosci/croatian-utf8.lbx

+
+\ProvidesFile{croatian.lbx}
+[\abx@lbxid $Id: croatian.lbx, 2011/10/21 7:30 $]
+
+
+% Changes:
+% 2011-10-21 created by Ivo Pletikosić, released under the LaTeX Project Public License
+
+% Translator's note:
+% Tested against biblatex-examples.bib
+% Most translations have been made gender neutral (as there's no intrinsic biblatex support for the opposite)
+
+
+
+\DeclareBibliographyExtras{%
+ \protected\def\bibrangedash{\textendash\penalty\hyphenpenalty}% breakable dash
+ \protected\def\bibdatedash{\textendash\thinspace}
+ \protected\def\mkbibordinal#1{\stripzeros{#1}\adddot}% 1. 2. 3. 4. ...
+ \protected\def\mkbibmascord{\mkbibordinal}%
+ \protected\def\mkbibfemord{\mkbibordinal}%
+ \protected\def\mkbibneutord{\mkbibordinal}%
+ \protected\def\mkbibdatelong#1#2#3{%
+  \iffieldundef{#3}{}%
+   {\mkbibordinal{\thefield{#3}}%           dan/day: 21._
+    \iffieldundef{#2}{}{\nobreakspace}}%
+  \iffieldundef{#2}{}%
+   {\iffieldundef{#3}%
+     {\mkbibmonth{\thefield{#2}}}%          mjesec/month: listopad_
+     {\lbx@hr@mkbibmonthafterday{\thefield{#2}}}%   mjeseca/of month: listopada_
+    \iffieldundef{#1}{}{\space}%
+   }%
+  \iffieldundef{#1}{}%
+  {\mkbibordinal{\thefield{#1}}}%            godine/of year: 2011.
+ }
+ \protected\def\mkbibdateshort#1#2#3{%
+  \iffieldundef{#3}{}%
+   {\mkbibordinal{\thefield{#3}}%       dan/day: 7._
+    \iffieldundef{#2}{}{\thinspace}}%
+  \iffieldundef{#2}{}%
+   {\mkbibordinal{\thefield{#2}}%       mjeseca/of month: 11._
+    \iffieldundef{#1}{}{\thinspace}%
+   }%
+  \iffieldundef{#1}{}%
+  {\mkbibordinal{\thefield{#1}}}%       godine/of year: 2011.
+ }
+}
+
+\NewBibliographyString{% date* strings needed when the date contains the day of month: (21. svibnja 2011.) vs. (svibanj 2011.)
+ langcroatian, % FIXME: this goes to biblatex.sty
+ fromcroatian, % FIXME: this goes to biblatex.sty
+ countryhr, % FIXME: this goes to biblatex.sty
+ datejanuary,
+ datefebruary,
+ datemarch,
+ dateapril,
+ datemay,
+ datejune,
+ datejuly,
+ dateaugust,
+ dateseptember,
+ dateoctober,
+ datenovember,
+ datedecember%
+}
+
+
+
+\DeclareBibliographyStrings{%
+ bibliography   = {{Bibliografija}{Bibliografija}},
+ references    = {{Literatura}{Literatura}},
+ shorthands    = {{Popis kratica}{Kratice}},
+ editor      = {{urednik}{ur\adddot}},% gender biased
+ editors     = {{urednici}{ur\adddot}},
+ compiler     = {{sastavljač}{sastavljač}},% gender biased
+ compilers    = {{sastavljači}{sastavljači}},
+ redactor     = {{redaktor}{redaktor}},% gender biased
+ redactors    = {{redaktori}{redaktori}},
+ reviser     = {{korektor}{korektor}},% gender biased
+ revisers     = {{korektori}{korektori}},
+ founder     = {{zasnivač}{zasnivač}},% gender biased
+ founders     = {{zasnivači}{zasnivači}},
+ continuator   = {{nastavljač}{nastavljači}},% gender biased
+ continuators   = {{nastavljači}{nastavljači}},
+ collaborator   = {{suradnik}{sur\adddot}},% gender biased
+ collaborators  = {{suradnici}{sur\adddot}},
+ translator    = {{prijevod}{prev\adddot}},
+ translators   = {{prijevod}{prev\adddot}},
+ commentator   = {{komentator}{komentator}},% gender biased
+ commentators   = {{komentatori}{komentatori}},
+ annotator    = {{autor bilježaka}{autor bilježaka}},% gender biased
+ annotators    = {{autori bilježaka}{autori bilježaka}},
+ commentary    = {{komentar}{komentar}},
+ annotations   = {{bilješke}{bilješke}},
+ introduction   = {{uvod}{uvod}},
+ foreword     = {{predgovor}{predgovor}},
+ afterword    = {{pogovor}{pogovor}},
+ editortr     = {{prijevod i obrada}%         obrada ~ uredjivanje
+           {ur\adddotspace i prev\adddot}},%  ur(ednik/ednica) i prev(oditelj/oditeljica)
+ editorstr    = {{prijevod i obrada}%
+           {ur\adddotspace i prev\adddot}},
+ editorco     = {{obrada i komentari}% from now on, trying to be gender neutral 
+           {obrada i komentari}},%
+ editorsco    = {{obrada i komentari}%
+           {obrada i komentari}},%
+ editoran     = {{obrada i bilješke}%
+           {obrada i bilješke}},
+ editorsan    = {{obrada i bilješke}%
+           {obrada i bilješke}},
+ editorin     = {{obrada i uvod}%
+           {obrada i uvod}},
+ editorsin    = {{obrada i uvod}%
+           {obrada i uvod}},
+ editorfo     = {{obrada i predgovor}%
+           {obrada i predgovor}},
+ editorsfo    = {{obrada i predgovor}%
+           {obrada i predgovor}},
+ editoraf     = {{obrada i pogovor}%
+           {obrada i pogovor}},
+ editorsaf    = {{obrada i pogovor}%
+           {obrada i pogovor}},
+ editortrco    = {{prijevod, obrada i komentari}%
+           {prijevod, obrada i komentari}},
+ editorstrco   = {{prijevod, obrada i komentari}%
+           {prijevod, obrada i komentari}},
+ editortran    = {{prijevod, obrada i bilješke}%
+           {prijevod, obrada i bilješke}},
+ editorstran   = {{prijevod, obrada i bilješke}%
+           {prijevod, obrada i bilješke}},
+ editortrin    = {{prijevod, obrada i uvod}%
+           {prijevod, obrada i uvod}},
+ editorstrin   = {{prijevod, obrada i uvod}%
+           {prijevod, obrada i uvod}},
+ editortrfo    = {{prijevod, obrada i predgovor}%
+           {prijevod, obrada i predgovor}},
+ editorstrfo   = {{prijevod, obrada i predgovor}%
+           {prijevod, obrada i predgovor}},
+ editortraf    = {{prijevod, obrada i pogovor}%
+           {prijevod, obrada i pogovor}},
+ editorstraf   = {{prijevod, obrada i pogovor}%
+           {prijevod, obrada i pogovor}},
+ editorcoin    = {{obrada, uvod i komentari}%
+           {obrada, uvod i komentari}},
+ editorscoin   = {{obrada, uvod i komentari}%
+           {obrada, uvod i komentari}},
+ editorcofo    = {{obrada, predgovor i komentari}%
+           {obrada, predgovor i komentari}},
+ editorscofo   = {{obrada, predgovor i komentari}%
+           {obrada, predgovor i komentari}},
+ editorcoaf    = {{obrada, komentari i pogovor}%
+           {obrada, komentari i pogovor}},
+ editorscoaf   = {{obrada, komentari i pogovor}%
+           {obrada, komentari i pogovor}},
+ editoranin    = {{obrada, uvod i bilješke}%
+           {obrada, uvod i bilješke}},
+ editorsanin   = {{obrada, uvod i bilješke}%
+           {obrada, uvod i bilješke}},
+ editoranfo    = {{obrada, predgovor i bilješke}%
+           {obrada, predgovor i bilješke}},
+ editorsanfo   = {{obrada, predgovor i bilješke}%
+           {obrada, predgovor i bilješke}},
+ editoranaf    = {{obrada, bilješke i pogovor}%
+           {obrada, bilješke i pogovor}},
+ editorsanaf   = {{obrada, bilješke i pogovor}%
+           {obrada, bilješke i pogovor}},
+ editortrcoin   = {{prijevod, obrada, uvod i komentari}%
+           {prijevod, obrada, uvod i komentari}},
+ editorstrcoin  = {{prijevod, obrada, uvod i komentari}%
+           {prijevod, obrada, uvod i komentari}},
+ editortrcofo   = {{prijevod, obrada, predgovor i komentari}%
+           {prijevod, obrada, predgovor i komentari}},
+ editorstrcofo  = {{prijevod, obrada, predgovor i komentari}%
+           {prijevod, obrada, predgovor i komentari}},
+ editortrcoaf   = {{prijevod, obrada, komentari i pogovor}%
+           {prijevod, obrada, komentari i pogovor}},
+ editorstrcoaf  = {{prijevod, obrada, komentari i pogovor}%
+           {prijevod, obrada, komentari i pogovor}},
+ editortranin   = {{prijevod, obrada, uvod i bilješke}%
+           {prijevod, obrada, uvod i bilješke}},
+ editorstranin  = {{prijevod, obrada, uvod i bilješke}%
+           {prijevod, obrada, uvod i bilješke}},
+ editortranfo   = {{prijevod, obrada, predgovor i bilješke}%
+           {prijevod, obrada, predgovor i bilješke}},
+ editorstranfo  = {{prijevod, obrada, predgovor i bilješke}%
+           {prijevod, obrada, predgovor i bilješke}},
+ editortranaf   = {{prijevod, obrada, bilješke i pogovor}%
+           {prijevod, obrada, bilješke i pogovor}},
+ editorstranaf  = {{prijevod, obrada, bilješke i pogovor}%
+           {prijevod, obrada, bilješke i pogovor}},
+ translatorco   = {{prijevod i komentari}%
+           {prijevod i komentari}},
+ translatorsco  = {{prijevod i komentari}%
+           {prijevod i komentari}},
+ translatoran   = {{prijevod i bilješke}%
+           {prijevod i bilješke}},
+ translatorsan  = {{prijevod i bilješke}%
+           {prijevod i bilješke}},
+ translatorin   = {{prijevod i uvod}%
+           {prijevod i uvod}},
+ translatorsin  = {{prijevod i uvod}%
+           {prijevod i uvod}},
+ translatorfo   = {{prijevod i predgovor}%
+           {prijevod i predgovor}},
+ translatorsfo  = {{prijevod i predgovor}%
+           {prijevod i predgovor}},
+ translatoraf   = {{prijevod i pogovor}%
+           {prijevod i pogovor}},
+ translatorsaf  = {{prijevod i pogovor}%
+           {prijevod i pogovor}},
+ translatorcoin  = {{prijevod, uvod i komentari}%
+           {prijevod, uvod i komentari}},
+ translatorscoin = {{prijevod, uvod i komentari}%
+           {prijevod, uvod i komentari}},
+ translatorcofo  = {{prijevod, predgovor i komentari}%
+           {prijevod, predgovor i komentari}},
+ translatorscofo = {{prijevod, predgovor i komentari}%
+           {prijevod, predgovor i komentari}},
+ translatorcoaf  = {{prijevod, komentari i pogovor}%
+           {prijevod, komentari i pogovor}},
+ translatorscoaf = {{prijevod, komentari i pogovor}%
+           {prijevod, komentari i pogovor}},
+ translatoranin  = {{prijevod, uvod i bilješke}%
+           {prijevod, uvod i bilješke}},
+ translatorsanin = {{prijevod, uvod i bilješke}%
+           {prijevod, uvod i bilješke}},
+ translatoranfo  = {{prijevod, predgovor i bilješke}%
+           {prijevod, predgovor i bilješke}},
+ translatorsanfo = {{prijevod, predgovor i bilješke}%
+           {prijevod, predgovor i bilješke}},
+ translatoranaf  = {{prijevod, bilješke i pogovor}%
+           {prijevod, bilješke i pogovor}},
+ translatorsanaf = {{prijevod, bilješke i pogovor}%
+           {prijevod, bilješke i pogovor}},
+ byauthor     = {{autor:}{autor:}},% gender biased
+ byeditor     = {{obrada:}{ur\adddot}},%
+ bycompiler    = {{sastavljač:}{sast\adddot}},% gender biased
+ byredactor    = {{redaktura:}{red\adddot}},
+ byreviser    = {{korektura:}{kor\adddot}},
+ byfounder    = {{započeo:}{započeo:}},% gender biased
+ bycontinuator  = {{nastavio:}{nastavio:}},% gender biased
+ bycollaborator  = {{u suradnji s}{u sur\adddot s}},
+ bytranslator   = {{prijevod \lbx@lfromlang:}{prev\adddot \lbx@sfromlang:}},
+ bycommentator  = {{komentari:}{komentari:}},
+ byannotator   = {{bilješke:}{bilješke:}},
+ withcommentator = {{komentari:}{komentari:}},
+ withannotator  = {{bilješke:}{bilješke:}},
+ withintroduction = {{uvod:}{uvod:}},
+ withforeword   = {{predgovor:}{predgovor:}},
+ withafterword  = {{pogovor:}{pogovor:}},
+ byeditortr    = {{prijevod \lbx@lfromlang\ i obrada:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang\ i obrada:}},
+ byeditorco    = {{obrada i komentari:}%
+           {obrada i komentari:}},
+ byeditoran    = {{obrada i bilješke:}%
+           {obrada i bilješke:}},
+ byeditorin    = {{obrada i uvod:}%
+           {obrada i uvod:}},
+ byeditorfo    = {{obrada i predgovor:}%
+           {obrada i predgovor:}},
+ byeditoraf    = {{obrada i pogovor:}%
+           {obrada i pogovor:}},
+ byeditortrco   = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada i komentari:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada i komentari:}},
+ byeditortran   = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada i bilješke:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada i bilješke:}},
+ byeditortrin   = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada i uvod:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada i uvod:}},
+ byeditortrfo   = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada i predgovor:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada i predgovor:}},
+ byeditortraf   = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada i pogovor:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada i pogovor:}},
+ byeditorcoin   = {{obrada, uvod i komentari:}%
+           {obrada, uvod i komentari:}},
+ byeditorcofo   = {{obrada, predgovor i komentari:}%
+           {obrada, predgovor i komentari:}},
+ byeditorcoaf   = {{obrada, komentari i pogovor:}%
+           {obrada, komentari i pogovor:}},
+ byeditoranin   = {{obrada, uvod i bilješke:}%
+           {obrada, uvod i bilješke:}},
+ byeditoranfo   = {{obrada, predgovor i bilješke:}%
+           {obrada, predgovor i bilješke:}},
+ byeditoranaf   = {{obrada, bilješke i pogovor:}%
+           {obrada, bilješke i pogovor:}},
+ byeditortrcoin  = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada, uvod i komentari:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada, uvod i komentari:}},
+ byeditortrcofo  = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada, predgovor i komentari:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada, predgovor i komentari:}},
+ byeditortrcoaf  = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada, komentari i pogovor:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada, komentari i pogovor:}},
+ byeditortranin  = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada, uvod i bilješke:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada, uvod i bilješke:}},
+ byeditortranfo  = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada, predgovor i bilješke:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada, predgovor i bilješke:}},
+ byeditortranaf  = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada, bilješke i pogovor:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada, bilješke i pogovor:}},
+ bytranslatorco  = {{prijevod \lbx@lfromlang\ i komentari:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang\ i komentari:}},
+ bytranslatoran  = {{prijevod \lbx@lfromlang\ i bilješke:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang\ i bilješke:}},
+ bytranslatorin  = {{prijevod \lbx@lfromlang\ i uvod:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang\ i uvod:}},
+ bytranslatorfo  = {{prijevod \lbx@lfromlang\ i predgovor:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang\ i predgovor:}},
+ bytranslatoraf  = {{prijevod \lbx@lfromlang\ i pogovor:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang\ i pogovor:}},
+ bytranslatorcoin = {{prijevod \lbx@lfromlang, uvod i komentari:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, uvod i komentari:}},
+ bytranslatorcofo = {{prijevod \lbx@lfromlang, predgovor i komentari:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, predgovor i komentari:}},
+ bytranslatorcoaf = {{prijevod \lbx@lfromlang, komentari i pogovor:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, komentari i pogovor:}},
+ bytranslatoranin = {{prijevod \lbx@lfromlang, uvod i bilješke:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, uvod i bilješke:}},
+ bytranslatoranfo = {{prijevod \lbx@lfromlang, predgovor i bilješke:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, predgovor i bilješke:}},
+ bytranslatoranaf = {{prijevod \lbx@lfromlang, bilješke i pogovor:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, bilješke i pogovor:}},
+ and       = {{i}{i}},
+ andothers    = {{i drugi}{i dr\adddot}},
+ andmore     = {{i drugi}{i dr\adddot}},
+ volume      = {{sv\adddot}{sv\adddot}},% as in "1 svezak"
+ volumes     = {{sv\adddot}{sv\adddot}},% as in "3 sveska", but also "5 svezaka"
+ jourvol     = {{sv\adddot}{sv\adddot}},
+ jourser     = {{serija}{serija}},
+ newseries    = {{nova serija}{nova serija}},
+ oldseries    = {{stara serija}{stara serija}},
+ edition     = {{izdanje}{izdanje}},
+ reprint     = {{pretisak}{pretisak}},
+ reprintof    = {{pretisak}{pretisak}},
+ reprintas    = {{iznova otisnuto kao}{iznova otisnuto kao}},
+ page       = {{stranica}{str\adddot}},
+ pages      = {{stranice}{str\adddot}},
+ column      = {{stupac}{stupac}},
+ columns     = {{stupci}{stupci}},
+ line       = {{linija}{l\adddot}},
+ lines      = {{linije}{ll\adddot}},
+ verse      = {{stih}{stih}},
+ verses      = {{stihovi}{stihovi}},
+ section     = {{odjeljak}{\S}},
+ sections     = {{odjeljci}{\S\S}},
+ paragraph    = {{stavak}{st\adddot}},
+ paragraphs    = {{stavci}{st\adddot}},
+ in        = {{}{}},% better not to have "u" here (shows too often)
+ inseries     = {{u seriji}{u seriji}},
+ ofseries     = {{iz serije}{iz serije}},
+ number      = {{broj}{br\adddot}},
+ chapter     = {{poglavlje}{pogl\adddot}},
+ mathesis     = {{magistarski rad}{mag\adddotspace rad}},
+ phdthesis    = {{doktorska disertacija}{disertacija}},
+ resreport    = {{znanstveno izvješće}{zn\adddotspace izv\adddot}},
+ techreport    = {{tehničko izvješće}{teh\adddotspace izv\adddot}},
+ software     = {{softver}{softver}},
+ datacd      = {{CD-ROM}{CD-ROM}},
+ audiocd     = {{audio CD}{audio CD}},
+ version     = {{verzija}{verzija}},
+ url       = {{adresa}{adresa}},
+ urlseen     = {{pogledano}{pogledano}},% as in "pogledano 7. 11. 2011."
+ inpress     = {{u tisku}{u tisku}},
+ inpreparation  = {{u pripremi}{u pripremi}},
+ submitted    = {{predan}{predan}},
+ citedas     = {{dalje citirano kao}{dalje citirano kao}},
+ thiscite     = {{napose}{napose}},
+ seenote     = {{vidi bilješku}{v\adddotspace bilj\adddot}},
+ quotedin     = {{citirano u}{citirano u}},
+ idem       = {{idem}{idem}},
+ idemsm      = {{idem}{idem}},
+ idemsf      = {{eadem}{eadem}},
+ idemsn      = {{idem}{idem}},
+ idempm      = {{eidem}{eidem}},
+ idempf      = {{eaedem}{eaedem}},
+ idempn      = {{eadem}{eadem}},
+ idempp      = {{eidem}{eidem}},
+ ibidem      = {{ibidem}{ibid\adddot}},
+ opcit      = {{op\adddotspace cit\adddot}{op\adddotspace cit\adddot}},
+ loccit      = {{loc\adddotspace cit\adddot}{loc\adddotspace cit\adddot}},
+ confer      = {{usporedi}{usp\adddot}},
+ sequens     = {{sq\adddot}{sq\adddot}},
+ sequentes    = {{sqq\adddot}{sqq\adddot}},
+ passim      = {{passim}{pass\adddot}},
+ see       = {{vidi}{v\adddot}},
+ seealso     = {{pogledaj i}{pogl\adddotspace i}},
+ backrefpage   = {{citirano na stranci}{cit\adddotspace na str\adddot}},
+ backrefpages   = {{cited on pages}{cit\adddotspace na str\adddot}},
+ january     = {{siječanj}{siječanj}}, % (siječanj 2012.)
+ february     = {{veljača}{veljača}},
+ march      = {{ožujak}{ožujak}},
+ april      = {{travanj}{travanj}},
+ may       = {{svibanj}{svibanj}},
+ june       = {{lipanj}{lipanj}},
+ july       = {{srpanj}{srpanj}},
+ august      = {{kolovoz}{kolovoz}},
+ september    = {{rujan}{rujan}},
+ october     = {{listopad}{listopad}},
+ november     = {{studeni}{studeni}},
+ december     = {{prosinac}{prosinac}},
+ datejanuary   = {{siječnja}{siječnja}}, % (10. siječnja 2012.)
+ datefebruary   = {{veljače}{veljače}},
+ datemarch    = {{ožujka}{ožujka}},
+ dateapril    = {{travnja}{travnja}},
+ datemay     = {{svibnja}{svibnja}},
+ datejune     = {{lipnja}{lipnja}},
+ datejuly     = {{srpnja}{srpnja}},
+ dateaugust    = {{kolovoza}{kolovoza}},
+ dateseptember  = {{rujna}{rujna}},
+ dateoctober   = {{listopada}{listopada}},
+ datenovember   = {{studenoga}{studenoga}},
+ datedecember   = {{prosinca}{prosinca}},
+ langamerican   = {{engleski}{engleski}},
+ langbrazilian  = {{portugalski}{portugalski}},
+ langcroatian   = {{hrvatski}{hrvatski}},
+ langdanish    = {{danski}{danski}},
+ langdutch    = {{nizozemski}{nizozemski}},
+ langenglish   = {{engleski}{engleski}},
+ langfrench    = {{francuski}{francuski}},
+ langgerman    = {{njemački}{njemački}},
+ langgreek    = {{grčki}{grčki}},
+ langitalian   = {{talijanski}{talijanski}},
+ langlatin    = {{latinski}{latinski}},
+ langnorwegian  = {{norveški}{norveški}},
+ langportuguese  = {{portugalski}{portugalski}},
+ langspanish   = {{španjolski}{španjolski}},
+ langswedish   = {{švedski}{švedski}},
+ fromamerican   = {{s engleskog}{s engleskog}},
+ frombrazilian  = {{s portugalskog}{s portugalskog}},
+ fromcroatian   = {{s hrvatskog}{s hrvatskog}},
+ fromdanish    = {{s danskog}{s danskog}},
+ fromdutch    = {{s nizozemskog}{s nizozemskog}},
+ fromenglish   = {{s engleskog}{s engleskog}},
+ fromfrench    = {{s francuskog}{s francuskog}},
+ fromgerman    = {{s njemačkog}{s njemačkog}},
+ fromgreek    = {{s grčkog}{s grčkog}},
+ fromitalian   = {{s talijanskog}{s talijanskog}},
+ fromlatin    = {{s latinskog}{s latinskog}},
+ fromnorwegian  = {{s norveškog}{s norveškog}},
+ fromportuguese  = {{s portugalskog}{s portugalskog}},
+ fromspanish   = {{sa španjolskog}{sa španjolskog}},
+ fromswedish   = {{sa švedskog}{sa švedskog}},
+ countryde    = {{Njemačka}{DE}},
+ countryeu    = {{Europska unija}{EU}},
+ countryep    = {{Europska unija}{EP}},
+ countryfr    = {{Francuska}{FR}},
+ countryhr    = {{Hrvatska}{HR}},
+ countryuk    = {{Velika Britanija}{GB}},
+ countryus    = {{Sjedinjene Američke Države}{US}},
+ patent      = {{patent}{pat\adddot}},
+ patentde     = {{njemački patent}{njemački pat\adddot}},
+ patenteu     = {{europski patent}{europski pat\adddot}},
+ patentfr     = {{francuski patent}{francuski pat\adddot}},
+ patentuk     = {{britanski patent}{britanski pat\adddot}},
+ patentus     = {{US patent}{US pat\adddot}},
+ patreq      = {{patentni zahtjev}{pat\adddot\ zahtjev}},
+ patreqde     = {{njemački patentni zahtjev}{njem\adddotspace pat\adddotspace zahtjev}},
+ patreqeu     = {{europski patentni zahtjev}{EU pat\adddotspace zahtjev}},
+ patreqfr     = {{francuski patentni zahtjev}{franc\adddotspace pat\adddotspace zahtjev}},
+ patrequk     = {{britanskipatentni zahtjev}{britanski pat\adddotspace zahtjev}},
+ patrequs     = {{US patentni zahtjev}{US pat\adddot\ zahtjev}},
+ file       = {{datoteka}{datoteka}},
+ library     = {{biblioteka}{biblioteka}},
+ abstract     = {{sažetak}{sažetak}},
+ annotation    = {{bilješka}{bilješka}},
+}
+
+\protected\gdef\lbx@hr@mkbibmonthafterday#1{% genitive of month names, as in "21. studenoga 2012."
+ \ifcase0#1\relax
+  #1\BibliographyWarning{Month out of range}%
+ \or\abx@bibmonth{datejanuary}%
+ \or\abx@bibmonth{datefebruary}%
+ \or\abx@bibmonth{datemarch}%
+ \or\abx@bibmonth{dateapril}%
+ \or\abx@bibmonth{datemay}%
+ \or\abx@bibmonth{datejune}%
+ \or\abx@bibmonth{datejuly}%
+ \or\abx@bibmonth{dateaugust}%
+ \or\abx@bibmonth{dateseptember}%
+ \or\abx@bibmonth{dateoctober}%
+ \or\abx@bibmonth{datenovember}%
+ \or\abx@bibmonth{datedecember}%
+ \else
+  #1\BibliographyWarning{Month out of range}%
+ \fi}%
+
+\endinput

File predlosci/croatian.lbx

+
+\ProvidesFile{croatian.lbx}
+[\abx@lbxid $Id: croatian.lbx, 2011/10/21 7:30 $]
+
+
+% Changes:
+% 2011-10-21 created by Ivo Pletikosi\'{c}, released under the LaTeX Project Public License
+
+% Translator's note:
+% Tested against biblatex-examples.bib
+% Most translations have been made gender neutral (as there's no intrinsic biblatex support for the opposite)
+
+
+
+\DeclareBibliographyExtras{%
+ \protected\def\bibrangedash{\textendash\penalty\hyphenpenalty}% breakable dash
+ \protected\def\bibdatedash{\textendash\thinspace}
+ \protected\def\mkbibordinal#1{\stripzeros{#1}\adddot}% 1. 2. 3. 4. ...
+ \protected\def\mkbibmascord{\mkbibordinal}%
+ \protected\def\mkbibfemord{\mkbibordinal}%
+ \protected\def\mkbibneutord{\mkbibordinal}%
+ \protected\def\mkbibdatelong#1#2#3{%
+  \iffieldundef{#3}{}%
+   {\mkbibordinal{\thefield{#3}}%           dan/day: 21._
+    \iffieldundef{#2}{}{\nobreakspace}}%
+  \iffieldundef{#2}{}%
+   {\iffieldundef{#3}%
+     {\mkbibmonth{\thefield{#2}}}%          mjesec/month: listopad_
+     {\lbx@hr@mkbibmonthafterday{\thefield{#2}}}%   mjeseca/of month: listopada_
+    \iffieldundef{#1}{}{\space}%
+   }%
+  \iffieldundef{#1}{}%
+  {\mkbibordinal{\thefield{#1}}}%            godine/of year: 2011.
+ }
+ \protected\def\mkbibdateshort#1#2#3{%
+  \iffieldundef{#3}{}%
+   {\mkbibordinal{\thefield{#3}}%       dan/day: 7._
+    \iffieldundef{#2}{}{\thinspace}}%
+  \iffieldundef{#2}{}%
+   {\mkbibordinal{\thefield{#2}}%       mjeseca/of month: 11._
+    \iffieldundef{#1}{}{\thinspace}%
+   }%
+  \iffieldundef{#1}{}%
+  {\mkbibordinal{\thefield{#1}}}%       godine/of year: 2011.
+ }
+}
+
+\NewBibliographyString{% date* strings needed when the date contains the day of month: (21. svibnja 2011.) vs. (svibanj 2011.)
+ langcroatian, % FIXME: this goes to biblatex.sty
+ fromcroatian, % FIXME: this goes to biblatex.sty
+ countryhr, % FIXME: this goes to biblatex.sty
+ datejanuary,
+ datefebruary,
+ datemarch,
+ dateapril,
+ datemay,
+ datejune,
+ datejuly,
+ dateaugust,
+ dateseptember,
+ dateoctober,
+ datenovember,
+ datedecember%
+}
+
+
+
+\DeclareBibliographyStrings{%
+ bibliography   = {{Bibliografija}{Bibliografija}},
+ references    = {{Literatura}{Literatura}},
+ shorthands    = {{Popis kratica}{Kratice}},
+ editor      = {{urednik}{ur\adddot}},% gender biased
+ editors     = {{urednici}{ur\adddot}},
+ compiler     = {{sastavlja\v{c}}{sastavlja\v{c}}},% gender biased
+ compilers    = {{sastavlja\v{c}i}{sastavlja\v{c}i}},
+ redactor     = {{redaktor}{redaktor}},% gender biased
+ redactors    = {{redaktori}{redaktori}},
+ reviser     = {{korektor}{korektor}},% gender biased
+ revisers     = {{korektori}{korektori}},
+ founder     = {{zasniva\v{c}}{zasniva\v{c}}},% gender biased
+ founders     = {{zasniva\v{c}i}{zasniva\v{c}i}},
+ continuator   = {{nastavlja\v{c}}{nastavlja\v{c}i}},% gender biased
+ continuators   = {{nastavlja\v{c}i}{nastavlja\v{c}i}},
+ collaborator   = {{suradnik}{sur\adddot}},% gender biased
+ collaborators  = {{suradnici}{sur\adddot}},
+ translator    = {{prijevod}{prev\adddot}},
+ translators   = {{prijevod}{prev\adddot}},
+ commentator   = {{komentator}{komentator}},% gender biased
+ commentators   = {{komentatori}{komentatori}},
+ annotator    = {{autor bilje\v{z}aka}{autor bilje\v{z}aka}},% gender biased
+ annotators    = {{autori bilje\v{z}aka}{autori bilje\v{z}aka}},
+ commentary    = {{komentar}{komentar}},
+ annotations   = {{bilje\v{s}ke}{bilje\v{s}ke}},
+ introduction   = {{uvod}{uvod}},
+ foreword     = {{predgovor}{predgovor}},
+ afterword    = {{pogovor}{pogovor}},
+ editortr     = {{prijevod i obrada}%         obrada ~ uredjivanje
+           {ur\adddotspace i prev\adddot}},%  ur(ednik/ednica) i prev(oditelj/oditeljica)
+ editorstr    = {{prijevod i obrada}%
+           {ur\adddotspace i prev\adddot}},
+ editorco     = {{obrada i komentari}% from now on, trying to be gender neutral 
+           {obrada i komentari}},%
+ editorsco    = {{obrada i komentari}%
+           {obrada i komentari}},%
+ editoran     = {{obrada i bilje\v{s}ke}%
+           {obrada i bilje\v{s}ke}},
+ editorsan    = {{obrada i bilje\v{s}ke}%
+           {obrada i bilje\v{s}ke}},
+ editorin     = {{obrada i uvod}%
+           {obrada i uvod}},
+ editorsin    = {{obrada i uvod}%
+           {obrada i uvod}},
+ editorfo     = {{obrada i predgovor}%
+           {obrada i predgovor}},
+ editorsfo    = {{obrada i predgovor}%
+           {obrada i predgovor}},
+ editoraf     = {{obrada i pogovor}%
+           {obrada i pogovor}},
+ editorsaf    = {{obrada i pogovor}%
+           {obrada i pogovor}},
+ editortrco    = {{prijevod, obrada i komentari}%
+           {prijevod, obrada i komentari}},
+ editorstrco   = {{prijevod, obrada i komentari}%
+           {prijevod, obrada i komentari}},
+ editortran    = {{prijevod, obrada i bilje\v{s}ke}%
+           {prijevod, obrada i bilje\v{s}ke}},
+ editorstran   = {{prijevod, obrada i bilje\v{s}ke}%
+           {prijevod, obrada i bilje\v{s}ke}},
+ editortrin    = {{prijevod, obrada i uvod}%
+           {prijevod, obrada i uvod}},
+ editorstrin   = {{prijevod, obrada i uvod}%
+           {prijevod, obrada i uvod}},
+ editortrfo    = {{prijevod, obrada i predgovor}%
+           {prijevod, obrada i predgovor}},
+ editorstrfo   = {{prijevod, obrada i predgovor}%
+           {prijevod, obrada i predgovor}},
+ editortraf    = {{prijevod, obrada i pogovor}%
+           {prijevod, obrada i pogovor}},
+ editorstraf   = {{prijevod, obrada i pogovor}%
+           {prijevod, obrada i pogovor}},
+ editorcoin    = {{obrada, uvod i komentari}%
+           {obrada, uvod i komentari}},
+ editorscoin   = {{obrada, uvod i komentari}%
+           {obrada, uvod i komentari}},
+ editorcofo    = {{obrada, predgovor i komentari}%
+           {obrada, predgovor i komentari}},
+ editorscofo   = {{obrada, predgovor i komentari}%
+           {obrada, predgovor i komentari}},
+ editorcoaf    = {{obrada, komentari i pogovor}%
+           {obrada, komentari i pogovor}},
+ editorscoaf   = {{obrada, komentari i pogovor}%
+           {obrada, komentari i pogovor}},
+ editoranin    = {{obrada, uvod i bilje\v{s}ke}%
+           {obrada, uvod i bilje\v{s}ke}},
+ editorsanin   = {{obrada, uvod i bilje\v{s}ke}%
+           {obrada, uvod i bilje\v{s}ke}},
+ editoranfo    = {{obrada, predgovor i bilje\v{s}ke}%
+           {obrada, predgovor i bilje\v{s}ke}},
+ editorsanfo   = {{obrada, predgovor i bilje\v{s}ke}%
+           {obrada, predgovor i bilje\v{s}ke}},
+ editoranaf    = {{obrada, bilje\v{s}ke i pogovor}%
+           {obrada, bilje\v{s}ke i pogovor}},
+ editorsanaf   = {{obrada, bilje\v{s}ke i pogovor}%
+           {obrada, bilje\v{s}ke i pogovor}},
+ editortrcoin   = {{prijevod, obrada, uvod i komentari}%
+           {prijevod, obrada, uvod i komentari}},
+ editorstrcoin  = {{prijevod, obrada, uvod i komentari}%
+           {prijevod, obrada, uvod i komentari}},
+ editortrcofo   = {{prijevod, obrada, predgovor i komentari}%
+           {prijevod, obrada, predgovor i komentari}},
+ editorstrcofo  = {{prijevod, obrada, predgovor i komentari}%
+           {prijevod, obrada, predgovor i komentari}},
+ editortrcoaf   = {{prijevod, obrada, komentari i pogovor}%
+           {prijevod, obrada, komentari i pogovor}},
+ editorstrcoaf  = {{prijevod, obrada, komentari i pogovor}%
+           {prijevod, obrada, komentari i pogovor}},
+ editortranin   = {{prijevod, obrada, uvod i bilje\v{s}ke}%
+           {prijevod, obrada, uvod i bilje\v{s}ke}},
+ editorstranin  = {{prijevod, obrada, uvod i bilje\v{s}ke}%
+           {prijevod, obrada, uvod i bilje\v{s}ke}},
+ editortranfo   = {{prijevod, obrada, predgovor i bilje\v{s}ke}%
+           {prijevod, obrada, predgovor i bilje\v{s}ke}},
+ editorstranfo  = {{prijevod, obrada, predgovor i bilje\v{s}ke}%
+           {prijevod, obrada, predgovor i bilje\v{s}ke}},
+ editortranaf   = {{prijevod, obrada, bilje\v{s}ke i pogovor}%
+           {prijevod, obrada, bilje\v{s}ke i pogovor}},
+ editorstranaf  = {{prijevod, obrada, bilje\v{s}ke i pogovor}%
+           {prijevod, obrada, bilje\v{s}ke i pogovor}},
+ translatorco   = {{prijevod i komentari}%
+           {prijevod i komentari}},
+ translatorsco  = {{prijevod i komentari}%
+           {prijevod i komentari}},
+ translatoran   = {{prijevod i bilje\v{s}ke}%
+           {prijevod i bilje\v{s}ke}},
+ translatorsan  = {{prijevod i bilje\v{s}ke}%
+           {prijevod i bilje\v{s}ke}},
+ translatorin   = {{prijevod i uvod}%
+           {prijevod i uvod}},
+ translatorsin  = {{prijevod i uvod}%
+           {prijevod i uvod}},
+ translatorfo   = {{prijevod i predgovor}%
+           {prijevod i predgovor}},
+ translatorsfo  = {{prijevod i predgovor}%
+           {prijevod i predgovor}},
+ translatoraf   = {{prijevod i pogovor}%
+           {prijevod i pogovor}},
+ translatorsaf  = {{prijevod i pogovor}%
+           {prijevod i pogovor}},
+ translatorcoin  = {{prijevod, uvod i komentari}%
+           {prijevod, uvod i komentari}},
+ translatorscoin = {{prijevod, uvod i komentari}%
+           {prijevod, uvod i komentari}},
+ translatorcofo  = {{prijevod, predgovor i komentari}%
+           {prijevod, predgovor i komentari}},
+ translatorscofo = {{prijevod, predgovor i komentari}%
+           {prijevod, predgovor i komentari}},
+ translatorcoaf  = {{prijevod, komentari i pogovor}%
+           {prijevod, komentari i pogovor}},
+ translatorscoaf = {{prijevod, komentari i pogovor}%
+           {prijevod, komentari i pogovor}},
+ translatoranin  = {{prijevod, uvod i bilje\v{s}ke}%
+           {prijevod, uvod i bilje\v{s}ke}},
+ translatorsanin = {{prijevod, uvod i bilje\v{s}ke}%
+           {prijevod, uvod i bilje\v{s}ke}},
+ translatoranfo  = {{prijevod, predgovor i bilje\v{s}ke}%
+           {prijevod, predgovor i bilje\v{s}ke}},
+ translatorsanfo = {{prijevod, predgovor i bilje\v{s}ke}%
+           {prijevod, predgovor i bilje\v{s}ke}},
+ translatoranaf  = {{prijevod, bilje\v{s}ke i pogovor}%
+           {prijevod, bilje\v{s}ke i pogovor}},
+ translatorsanaf = {{prijevod, bilje\v{s}ke i pogovor}%
+           {prijevod, bilje\v{s}ke i pogovor}},
+ byauthor     = {{autor:}{autor:}},% gender biased
+ byeditor     = {{obrada:}{ur\adddot}},%
+ bycompiler    = {{sastavlja\v{c}:}{sast\adddot}},% gender biased
+ byredactor    = {{redaktura:}{red\adddot}},
+ byreviser    = {{korektura:}{kor\adddot}},
+ byfounder    = {{zapo\v{c}eo:}{zapo\v{c}eo:}},% gender biased
+ bycontinuator  = {{nastavio:}{nastavio:}},% gender biased
+ bycollaborator  = {{u suradnji s}{u sur\adddot s}},
+ bytranslator   = {{prijevod \lbx@lfromlang:}{prev\adddot \lbx@sfromlang:}},
+ bycommentator  = {{komentari:}{komentari:}},
+ byannotator   = {{bilje\v{s}ke:}{bilje\v{s}ke:}},
+ withcommentator = {{komentari:}{komentari:}},
+ withannotator  = {{bilje\v{s}ke:}{bilje\v{s}ke:}},
+ withintroduction = {{uvod:}{uvod:}},
+ withforeword   = {{predgovor:}{predgovor:}},
+ withafterword  = {{pogovor:}{pogovor:}},
+ byeditortr    = {{prijevod \lbx@lfromlang\ i obrada:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang\ i obrada:}},
+ byeditorco    = {{obrada i komentari:}%
+           {obrada i komentari:}},
+ byeditoran    = {{obrada i bilje\v{s}ke:}%
+           {obrada i bilje\v{s}ke:}},
+ byeditorin    = {{obrada i uvod:}%
+           {obrada i uvod:}},
+ byeditorfo    = {{obrada i predgovor:}%
+           {obrada i predgovor:}},
+ byeditoraf    = {{obrada i pogovor:}%
+           {obrada i pogovor:}},
+ byeditortrco   = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada i komentari:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada i komentari:}},
+ byeditortran   = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada i bilje\v{s}ke:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada i bilje\v{s}ke:}},
+ byeditortrin   = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada i uvod:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada i uvod:}},
+ byeditortrfo   = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada i predgovor:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada i predgovor:}},
+ byeditortraf   = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada i pogovor:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada i pogovor:}},
+ byeditorcoin   = {{obrada, uvod i komentari:}%
+           {obrada, uvod i komentari:}},
+ byeditorcofo   = {{obrada, predgovor i komentari:}%
+           {obrada, predgovor i komentari:}},
+ byeditorcoaf   = {{obrada, komentari i pogovor:}%
+           {obrada, komentari i pogovor:}},
+ byeditoranin   = {{obrada, uvod i bilje\v{s}ke:}%
+           {obrada, uvod i bilje\v{s}ke:}},
+ byeditoranfo   = {{obrada, predgovor i bilje\v{s}ke:}%
+           {obrada, predgovor i bilje\v{s}ke:}},
+ byeditoranaf   = {{obrada, bilje\v{s}ke i pogovor:}%
+           {obrada, bilje\v{s}ke i pogovor:}},
+ byeditortrcoin  = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada, uvod i komentari:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada, uvod i komentari:}},
+ byeditortrcofo  = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada, predgovor i komentari:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada, predgovor i komentari:}},
+ byeditortrcoaf  = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada, komentari i pogovor:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada, komentari i pogovor:}},
+ byeditortranin  = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada, uvod i bilje\v{s}ke:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada, uvod i bilje\v{s}ke:}},
+ byeditortranfo  = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada, predgovor i bilje\v{s}ke:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada, predgovor i bilje\v{s}ke:}},
+ byeditortranaf  = {{prijevod \lbx@lfromlang, obrada, bilje\v{s}ke i pogovor:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, obrada, bilje\v{s}ke i pogovor:}},
+ bytranslatorco  = {{prijevod \lbx@lfromlang\ i komentari:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang\ i komentari:}},
+ bytranslatoran  = {{prijevod \lbx@lfromlang\ i bilje\v{s}ke:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang\ i bilje\v{s}ke:}},
+ bytranslatorin  = {{prijevod \lbx@lfromlang\ i uvod:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang\ i uvod:}},
+ bytranslatorfo  = {{prijevod \lbx@lfromlang\ i predgovor:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang\ i predgovor:}},
+ bytranslatoraf  = {{prijevod \lbx@lfromlang\ i pogovor:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang\ i pogovor:}},
+ bytranslatorcoin = {{prijevod \lbx@lfromlang, uvod i komentari:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, uvod i komentari:}},
+ bytranslatorcofo = {{prijevod \lbx@lfromlang, predgovor i komentari:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, predgovor i komentari:}},
+ bytranslatorcoaf = {{prijevod \lbx@lfromlang, komentari i pogovor:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, komentari i pogovor:}},
+ bytranslatoranin = {{prijevod \lbx@lfromlang, uvod i bilje\v{s}ke:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, uvod i bilje\v{s}ke:}},
+ bytranslatoranfo = {{prijevod \lbx@lfromlang, predgovor i bilje\v{s}ke:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, predgovor i bilje\v{s}ke:}},
+ bytranslatoranaf = {{prijevod \lbx@lfromlang, bilje\v{s}ke i pogovor:}%
+           {prijevod \lbx@lfromlang, bilje\v{s}ke i pogovor:}},
+ and       = {{i}{i}},
+ andothers    = {{i drugi}{i dr\adddot}},
+ andmore     = {{i drugi}{i dr\adddot}},
+ volume      = {{sv\adddot}{sv\adddot}},% as in "1 svezak"
+ volumes     = {{sv\adddot}{sv\adddot}},% as in "3 sveska", but also "5 svezaka"
+ jourvol     = {{sv\adddot}{sv\adddot}},
+ jourser     = {{serija}{serija}},
+ newseries    = {{nova serija}{nova serija}},
+ oldseries    = {{stara serija}{stara serija}},
+ edition     = {{izdanje}{izdanje}},
+ reprint     = {{pretisak}{pretisak}},
+ reprintof    = {{pretisak}{pretisak}},
+ reprintas    = {{iznova otisnuto kao}{iznova otisnuto kao}},
+ page       = {{stranica}{str\adddot}},
+ pages      = {{stranice}{str\adddot}},
+ column      = {{stupac}{stupac}},
+ columns     = {{stupci}{stupci}},
+ line       = {{linija}{l\adddot}},
+ lines      = {{linije}{ll\adddot}},
+ verse      = {{stih}{stih}},
+ verses      = {{stihovi}{stihovi}},
+ section     = {{odjeljak}{\S}},
+ sections     = {{odjeljci}{\S\S}},
+ paragraph    = {{stavak}{st\adddot}},
+ paragraphs    = {{stavci}{st\adddot}},
+ in        = {{}{}},% better not to have "u" here (shows too often)
+ inseries     = {{u seriji}{u seriji}},
+ ofseries     = {{iz serije}{iz serije}},
+ number      = {{broj}{br\adddot}},
+ chapter     = {{poglavlje}{pogl\adddot}},
+ mathesis     = {{magistarski rad}{mag\adddotspace rad}},
+ phdthesis    = {{doktorska disertacija}{disertacija}},
+ resreport    = {{znanstveno izvje\v{s}\'{c}e}{zn\adddotspace izv\adddot}},
+ techreport    = {{tehni\v{c}ko izvje\v{s}\'{c}e}{teh\adddotspace izv\adddot}},
+ software     = {{softver}{softver}},
+ datacd      = {{CD-ROM}{CD-ROM}},
+ audiocd     = {{audio CD}{audio CD}},
+ version     = {{verzija}{verzija}},
+ url       = {{adresa}{adresa}},
+ urlseen     = {{pogledano}{pogledano}},% as in "pogledano 7. 11. 2011."
+ inpress     = {{u tisku}{u tisku}},
+ inpreparation  = {{u pripremi}{u pripremi}},
+ submitted    = {{predan}{predan}},
+ citedas     = {{dalje citirano kao}{dalje citirano kao}},
+ thiscite     = {{napose}{napose}},
+ seenote     = {{vidi bilje\v{s}ku}{v\adddotspace bilj\adddot}},
+ quotedin     = {{citirano u}{citirano u}},
+ idem       = {{idem}{idem}},
+ idemsm      = {{idem}{idem}},
+ idemsf      = {{eadem}{eadem}},
+ idemsn      = {{idem}{idem}},
+ idempm      = {{eidem}{eidem}},
+ idempf      = {{eaedem}{eaedem}},
+ idempn      = {{eadem}{eadem}},
+ idempp      = {{eidem}{eidem}},
+ ibidem      = {{ibidem}{ibid\adddot}},
+ opcit      = {{op\adddotspace cit\adddot}{op\adddotspace cit\adddot}},
+ loccit      = {{loc\adddotspace cit\adddot}{loc\adddotspace cit\adddot}},
+ confer      = {{usporedi}{usp\adddot}},
+ sequens     = {{sq\adddot}{sq\adddot}},
+ sequentes    = {{sqq\adddot}{sqq\adddot}},
+ passim      = {{passim}{pass\adddot}},
+ see       = {{vidi}{v\adddot}},
+ seealso     = {{pogledaj i}{pogl\adddotspace i}},
+ backrefpage   = {{citirano na stranci}{cit\adddotspace na str\adddot}},
+ backrefpages   = {{cited on pages}{cit\adddotspace na str\adddot}},
+ january     = {{sije\v{c}anj}{sije\v{c}anj}}, % (sije\v{c}anj 2012.)
+ february     = {{velja\v{c}a}{velja\v{c}a}},
+ march      = {{o\v{z}ujak}{o\v{z}ujak}},
+ april      = {{travanj}{travanj}},
+ may       = {{svibanj}{svibanj}},
+ june       = {{lipanj}{lipanj}},
+ july       = {{srpanj}{srpanj}},
+ august      = {{kolovoz}{kolovoz}},
+ september    = {{rujan}{rujan}},
+ october     = {{listopad}{listopad}},
+ november     = {{studeni}{studeni}},
+ december     = {{prosinac}{prosinac}},
+ datejanuary   = {{sije\v{c}nja}{sije\v{c}nja}}, % (10. sije\v{c}nja 2012.)
+ datefebruary   = {{velja\v{c}e}{velja\v{c}e}},
+ datemarch    = {{o\v{z}ujka}{o\v{z}ujka}},
+ dateapril    = {{travnja}{travnja}},
+ datemay     = {{svibnja}{svibnja}},
+ datejune     = {{lipnja}{lipnja}},
+ datejuly     = {{srpnja}{srpnja}},
+ dateaugust    = {{kolovoza}{kolovoza}},
+ dateseptember  = {{rujna}{rujna}},
+ dateoctober   = {{listopada}{listopada}},
+ datenovember   = {{studenoga}{studenoga}},
+ datedecember   = {{prosinca}{prosinca}},
+ langamerican   = {{engleski}{engleski}},
+ langbrazilian  = {{portugalski}{portugalski}},
+ langcroatian   = {{hrvatski}{hrvatski}},
+ langdanish    = {{danski}{danski}},
+ langdutch    = {{nizozemski}{nizozemski}},
+ langenglish   = {{engleski}{engleski}},
+ langfrench    = {{francuski}{francuski}},
+ langgerman    = {{njema\v{c}ki}{njema\v{c}ki}},
+ langgreek    = {{gr\v{c}ki}{gr\v{c}ki}},
+ langitalian   = {{talijanski}{talijanski}},
+ langlatin    = {{latinski}{latinski}},
+ langnorwegian  = {{norve\v{s}ki}{norve\v{s}ki}},
+ langportuguese  = {{portugalski}{portugalski}},
+ langspanish   = {{\v{s}panjolski}{\v{s}panjolski}},
+ langswedish   = {{\v{s}vedski}{\v{s}vedski}},
+ fromamerican   = {{s engleskog}{s engleskog}},
+ frombrazilian  = {{s portugalskog}{s portugalskog}},
+ fromcroatian   = {{s hrvatskog}{s hrvatskog}},
+ fromdanish    = {{s danskog}{s danskog}},
+ fromdutch    = {{s nizozemskog}{s nizozemskog}},
+ fromenglish   = {{s engleskog}{s engleskog}},
+ fromfrench    = {{s francuskog}{s francuskog}},
+ fromgerman    = {{s njema\v{c}kog}{s njema\v{c}kog}},
+ fromgreek    = {{s gr\v{c}kog}{s gr\v{c}kog}},
+ fromitalian   = {{s talijanskog}{s talijanskog}},
+ fromlatin    = {{s latinskog}{s latinskog}},
+ fromnorwegian  = {{s norve\v{s}kog}{s norve\v{s}kog}},
+ fromportuguese  = {{s portugalskog}{s portugalskog}},
+ fromspanish   = {{sa \v{s}panjolskog}{sa \v{s}panjolskog}},
+ fromswedish   = {{sa \v{s}vedskog}{sa \v{s}vedskog}},
+ countryde    = {{Njema\v{c}ka}{DE}},
+ countryeu    = {{Europska unija}{EU}},
+ countryep    = {{Europska unija}{EP}},
+ countryfr    = {{Francuska}{FR}},
+ countryhr    = {{Hrvatska}{HR}},
+ countryuk    = {{Velika Britanija}{GB}},
+ countryus    = {{Sjedinjene Ameri\v{c}ke Dr\v{z}ave}{US}},
+ patent      = {{patent}{pat\adddot}},
+ patentde     = {{njema\v{c}ki patent}{njema\v{c}ki pat\adddot}},
+ patenteu     = {{europski patent}{europski pat\adddot}},
+ patentfr     = {{francuski patent}{francuski pat\adddot}},
+ patentuk     = {{britanski patent}{britanski pat\adddot}},
+ patentus     = {{US patent}{US pat\adddot}},
+ patreq      = {{patentni zahtjev}{pat\adddot\ zahtjev}},
+ patreqde     = {{njema\v{c}ki patentni zahtjev}{njem\adddotspace pat\adddotspace zahtjev}},
+ patreqeu     = {{europski patentni zahtjev}{EU pat\adddotspace zahtjev}},
+ patreqfr     = {{francuski patentni zahtjev}{franc\adddotspace pat\adddotspace zahtjev}},
+ patrequk     = {{britanskipatentni zahtjev}{britanski pat\adddotspace zahtjev}},
+ patrequs     = {{US patentni zahtjev}{US pat\adddot\ zahtjev}},
+ file       = {{datoteka}{datoteka}},
+ library     = {{biblioteka}{biblioteka}},
+ abstract     = {{sa\v{z}etak}{sa\v{z}etak}},
+ annotation    = {{bilje\v{s}ka}{bilje\v{s}ka}},
+}
+
+\protected\gdef\lbx@hr@mkbibmonthafterday#1{% genitive of month names, as in "21. studenoga 2012."
+ \ifcase0#1\relax
+  #1\BibliographyWarning{Month out of range}%
+ \or\abx@bibmonth{datejanuary}%
+ \or\abx@bibmonth{datefebruary}%
+ \or\abx@bibmonth{datemarch}%
+ \or\abx@bibmonth{dateapril}%
+ \or\abx@bibmonth{datemay}%
+ \or\abx@bibmonth{datejune}%
+ \or\abx@bibmonth{datejuly}%
+ \or\abx@bibmonth{dateaugust}%
+ \or\abx@bibmonth{dateseptember}%
+ \or\abx@bibmonth{dateoctober}%
+ \or\abx@bibmonth{datenovember}%
+ \or\abx@bibmonth{datedecember}%
+ \else
+  #1\BibliographyWarning{Month out of range}%
+ \fi}%
+
+\endinput

File predlosci/fer.bst

-%% File: `fer.bst'
-%% A translation of `plainnat.bst' in Croatian 
-%%
-%% Copyright 2010 Ivan Krišto
-%% E-mail: ivan.kristo@gmail.com
-%%
-%% This program can be redistributed and/or modified under the terms
-%% of the LaTeX Project Public License Distributed from CTAN
-%% archives in directory macros/latex/base/lppl.txt; either
-%% version 1 of the License, or any later version.
-%%
- % BibTeX `plainnat' family
- %  version 0.99b for BibTeX versions 0.99a or later,
- %  for LaTeX versions 2.09 and 2e.
- %
- % For use with the `natbib.sty' package; emulates the corresponding
- %  member of the `plain' family, but with author-year citations.
- % See plainnat.bst for details.
- %
- % Works best with the url.sty package of Donald Arseneau.
- %
- % Works with identical authors and year are further sorted by
- %  citation key, to preserve any natural sequence.
- %
-ENTRY
- { address
-  author
-  booktitle
-  chapter
-  doi
-  eid
-  edition
-  editor
-  howpublished
-  institution
-  isbn
-  issn
-  journal
-  key
-  month
-  note
-  number
-  organization
-  pages
-  publisher
-  school
-  series
-  title
-  type
-  url
-  volume
-  year
- }
- {}
- { label extra.label sort.label short.list }
-
-INTEGERS { output.state before.all mid.sentence after.sentence after.block }
-
-FUNCTION {init.state.consts}
-{ #0 'before.all :=
- #1 'mid.sentence :=
- #2 'after.sentence :=
- #3 'after.block :=
-}
-
-STRINGS { s t }
-
-FUNCTION {output.nonnull}
-{ 's :=
- output.state mid.sentence =
-  { ", " * write$ }
-  { output.state after.block =
-    { add.period$ write$
-     newline$
-     "\newblock " write$
-    }
-    { output.state before.all =
-      'write$
-      { add.period$ " " * write$ }
-     if$
-    }
-   if$
-   mid.sentence 'output.state :=
-  }
- if$
- s
-}
-
-FUNCTION {output}
-{ duplicate$ empty$
-  'pop$
-  'output.nonnull
- if$
-}
-
-FUNCTION {output.check}
-{ 't :=
- duplicate$ empty$
-  { pop$ "empty " t * " in " * cite$ * warning$ }
-  'output.nonnull
- if$
-}
-
-FUNCTION {fin.entry}
-{ add.period$
- write$
- newline$
-}
-
-FUNCTION {new.block}
-{ output.state before.all =
-  'skip$
-  { after.block 'output.state := }
- if$
-}
-
-FUNCTION {new.sentence}
-{ output.state after.block =
-  'skip$
-  { output.state before.all =
-    'skip$
-    { after.sentence 'output.state := }
-   if$
-  }
- if$
-}
-
-FUNCTION {not}
-{  { #0 }
-  { #1 }
- if$
-}
-
-FUNCTION {and}
-{  'skip$
-  { pop$ #0 }
- if$
-}
-
-FUNCTION {or}
-{  { pop$ #1 }
-  'skip$
- if$
-}
-
-FUNCTION {new.block.checka}
-{ empty$
-  'skip$
-  'new.block
- if$
-}
-
-FUNCTION {new.block.checkb}
-{ empty$
- swap$ empty$
- and
-  'skip$
-  'new.block
- if$
-}
-
-FUNCTION {new.sentence.checka}
-{ empty$
-  'skip$
-  'new.sentence
- if$
-}
-
-FUNCTION {new.sentence.checkb}
-{ empty$
- swap$ empty$
- and
-  'skip$
-  'new.sentence
- if$
-}
-
-FUNCTION {field.or.null}
-{ duplicate$ empty$
-  { pop$ "" }
-  'skip$
- if$
-}
-
-FUNCTION {emphasize}
-{ duplicate$ empty$
-  { pop$ "" }
-  { "\emph{" swap$ * "}" * }
- if$
-}
-
-INTEGERS { nameptr namesleft numnames }
-
-FUNCTION {format.names}
-{ 's :=
- #1 'nameptr :=
- s num.names$ 'numnames :=
- numnames 'namesleft :=
-  { namesleft #0 > }
-  { s nameptr "{ff~}{vv~}{ll}{, jj}" format.name$ 't :=
-   nameptr #1 >
-    { namesleft #1 >
-      { ", " * t * }
-      { numnames #2 >
-        { "," * }
-        'skip$
-       if$
-       t "others" =
-        { " et~al." * }
-        { " i " * t * }
-       if$
-      }
-     if$
-    }
-    't
-   if$
-   nameptr #1 + 'nameptr :=
-   namesleft #1 - 'namesleft :=
-  }
- while$
-}
-
-FUNCTION {format.key}
-{ empty$
-  { key field.or.null }
-  { "" }
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.authors}
-{ author empty$
-  { "" }
-  { author format.names }
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.editors}
-{ editor empty$
-  { "" }
-  { editor format.names
-   editor num.names$ #1 >
-    { ", urednici" * }
-    { ", urednik" * }
-   if$
-  }
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.isbn}
-{ isbn empty$
-  { "" }
-  { new.block "ISBN " isbn * }
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.issn}
-{ issn empty$
-  { "" }
-  { new.block "ISSN " issn * }
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.url}
-{ url empty$
-  { "" }
-  { new.block "URL \url{" url * "}" * }
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.doi}
-{ doi empty$
-  { "" }
-  { new.block "\doi{" doi * "}" * }
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.title}
-{ title empty$
-  { "" }
-  { title "t" change.case$ }
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.full.names}
-{'s :=
- #1 'nameptr :=
- s num.names$ 'numnames :=
- numnames 'namesleft :=
-  { namesleft #0 > }
-  { s nameptr
-   "{vv~}{ll}" format.name$ 't :=
-   nameptr #1 >
-    {
-     namesleft #1 >
-      { ", " * t * }
-      {
-       numnames #2 >
-        { "," * }
-        'skip$
-       if$
-       t "others" =
-        { " et~al." * }
-        { " i " * t * }
-       if$
-      }
-     if$
-    }
-    't
-   if$
-   nameptr #1 + 'nameptr :=
-   namesleft #1 - 'namesleft :=
-  }
- while$
-}
-
-FUNCTION {author.editor.full}
-{ author empty$
-  { editor empty$
-    { "" }
-    { editor format.full.names }
-   if$
-  }
-  { author format.full.names }
- if$
-}
-
-FUNCTION {author.full}
-{ author empty$
-  { "" }
-  { author format.full.names }
- if$
-}
-
-FUNCTION {editor.full}
-{ editor empty$
-  { "" }
-  { editor format.full.names }
- if$
-}
-
-FUNCTION {make.full.names}
-{ type$ "book" =
- type$ "inbook" =
- or
-  'author.editor.full
-  { type$ "proceedings" =
-    'editor.full
-    'author.full
-   if$
-  }
- if$
-}
-
-FUNCTION {output.bibitem}
-{ newline$
- "\bibitem[" write$
- label write$
- ")" make.full.names duplicate$ short.list =
-   { pop$ }
-   { * }
-  if$
- "]{" * write$
- cite$ write$
- "}" write$
- newline$
- ""
- before.all 'output.state :=
-}
-
-FUNCTION {n.dashify}
-{ 't :=
- ""
-  { t empty$ not }
-  { t #1 #1 substring$ "-" =
-    { t #1 #2 substring$ "--" = not
-      { "--" *
-       t #2 global.max$ substring$ 't :=
-      }
-      {  { t #1 #1 substring$ "-" = }
-        { "-" *
-         t #2 global.max$ substring$ 't :=
-        }
-       while$
-      }
-     if$
-    }
-    { t #1 #1 substring$ *
-     t #2 global.max$ substring$ 't :=
-    }
-   if$
-  }
- while$
-}
-
-FUNCTION {format.date}
-{ year duplicate$ empty$
-  { "empty year in " cite$ * warning$
-    pop$ "" }
-  'skip$
- if$
- month empty$
-  'skip$
-  { month
-   " " * swap$ *
-  }
- if$
- extra.label *
-}
-
-FUNCTION {format.btitle}
-{ title emphasize
-}
-
-FUNCTION {tie.or.space.connect}
-{ duplicate$ text.length$ #3 <
-  { "~" }
-  { " " }
- if$
- swap$ * *
-}
-
-FUNCTION {either.or.check}
-{ empty$
-  'pop$
-  { "can't use both " swap$ * " fields in " * cite$ * warning$ }
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.bvolume}
-{ volume empty$
-  { "" }
-  { "svezak" volume tie.or.space.connect
-   series empty$
-    'skip$
-    { " od " * series emphasize * }
-   if$
-   "svezak i broj" number either.or.check
-  }
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.number.series}
-{ volume empty$
-  { number empty$
-    { series field.or.null }
-    { output.state mid.sentence =
-      { "broj" }
-      { "Broj" }
-     if$
-     number tie.or.space.connect
-     series empty$
-      { "there's a number but no series in " cite$ * warning$ }
-      { " u " * series * }
-     if$
-    }
-   if$
-  }
-  { "" }
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.edition}
-{ edition empty$
-  { "" }
-  { output.state mid.sentence =
-    { edition "l" change.case$ " izdanju" * }
-    { edition "t" change.case$ " izdanju" * }
-   if$
-  }
- if$
-}
-
-INTEGERS { multiresult }
-
-FUNCTION {multi.page.check}
-{ 't :=
- #0 'multiresult :=
-  { multiresult not
-   t empty$ not
-   and
-  }
-  { t #1 #1 substring$
-   duplicate$ "-" =
-   swap$ duplicate$ "," =
-   swap$ "+" =
-   or or
-    { #1 'multiresult := }
-    { t #2 global.max$ substring$ 't := }
-   if$
-  }
- while$
- multiresult
-}
-
-FUNCTION {format.pages}
-{ pages empty$
-  { "" }
-  { pages multi.page.check
-    { "stranice" pages n.dashify tie.or.space.connect }
-    { "stranica" pages tie.or.space.connect }
-   if$
-  }
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.eid}
-{ eid empty$
-  { "" }
-  { "art." eid tie.or.space.connect }
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.vol.num.pages}
-{ volume field.or.null
- number empty$
-  'skip$
-  { "\penalty0 (" number * ")" * *
-   volume empty$
-    { "there's a number but no volume in " cite$ * warning$ }
-    'skip$
-   if$
-  }
- if$
- pages empty$
-  'skip$
-  { duplicate$ empty$
-    { pop$ format.pages }
-    { ":\penalty0 " * pages n.dashify * }
-   if$
-  }
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.vol.num.eid}
-{ volume field.or.null
- number empty$
-  'skip$
-  { "\penalty0 (" number * ")" * *
-   volume empty$
-    { "there's a number but no volume in " cite$ * warning$ }
-    'skip$
-   if$
-  }
- if$
- eid empty$
-  'skip$
-  { duplicate$ empty$
-    { pop$ format.eid }
-    { ":\penalty0 " * eid * }
-   if$
-  }
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.chapter.pages}
-{ chapter empty$
-  'format.pages
-  { type empty$
-    { "poglavlje" }
-    { type "l" change.case$ }
-   if$
-   chapter tie.or.space.connect
-   pages empty$
-    'skip$
-    { ", " * format.pages * }
-   if$
-  }
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.in.ed.booktitle}
-{ booktitle empty$
-  { "" }
-  { editor empty$
-    { "U " booktitle emphasize * }
-    { "U " format.editors * ", " * booktitle emphasize * }
-   if$
-  }
- if$
-}
-
-FUNCTION {empty.misc.check}
-{ author empty$ title empty$ howpublished empty$
- month empty$ year empty$ note empty$
- and and and and and
- key empty$ not and
-  { "all relevant fields are empty in " cite$ * warning$ }
-  'skip$
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.thesis.type}
-{ type empty$
-  'skip$
-  { pop$
-   type "t" change.case$
-  }
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.tr.number}
-{ type empty$
-  { "Technical Report" }
-  'type
- if$
- number empty$
-  { "t" change.case$ }
-  { number tie.or.space.connect }
- if$
-}
-
-FUNCTION {format.article.crossref}
-{ key empty$
-  { journal empty$
-    { "need key or journal for " cite$ * " to crossref " * crossref *
-     warning$
-     ""
-    }
-    { "U \emph{" journal * "}" * }
-   if$
-  }
-  { "U " }
- if$
- " \citet{" * crossref * "}" *
-}
-
-FUNCTION {format.book.crossref}
-{ volume empty$
-  { "empty volume in " cite$ * "'s crossref of " * crossref * warning$
-   "U "
-  }
-  { "Svezak" volume tie.or.space.connect
-   " od " *
-  }
- if$
- editor empty$
- editor field.or.null author field.or.null =
- or
-  { key empty$
-    { series empty$
-      { "need editor, key, or series for " cite$ * " to crossref " *
-       crossref * warning$
-       "" *
-      }
-      { "\emph{" * series * "}" * }
-     if$
-    }
-    'skip$
-   if$
-  }
-  'skip$
- if$
- " \citet{" * crossref * "}" *
-}
-
-FUNCTION {format.incoll.inproc.crossref}
-{ editor empty$
- editor field.or.null author field.or.null =
- or
-  { key empty$
-    { booktitle empty$
-      { "need editor, key, or booktitle for " cite$ * " to crossref " *
-       crossref * warning$
-       ""
-      }
-      { "U \emph{" booktitle * "}" * }
-     if$
-    }
-    { "U " }
-   if$
-  }
-  { "U " }
- if$
- " \citet{" * crossref * "}" *
-}
-
-FUNCTION {article}
-{ output.bibitem
- format.authors "author" output.check
- author format.key output
- new.block
- format.title "title" output.check
- new.block
- crossref missing$
-  { journal emphasize "journal" output.check
-   eid empty$
-    { format.vol.num.pages output }
-    { format.vol.num.eid output }
-   if$
-   format.date "year" output.check
-  }
-  { format.article.crossref output.nonnull
-   eid empty$
-    { format.pages output }
-    { format.eid output }
-   if$
-  }
- if$
- format.issn output
- format.doi output
- format.url output
- new.block
- note output
- fin.entry
-}
-
-FUNCTION {book}
-{ output.bibitem
- author empty$
-  { format.editors "author and editor" output.check
-   editor format.key output
-  }
-  { format.authors output.nonnull
-   crossref missing$
-    { "author and editor" editor either.or.check }
-    'skip$
-   if$
-  }
- if$
- new.block
- format.btitle "title" output.check
- crossref missing$
-  { format.bvolume output
-   new.block
-   format.number.series output
-   new.sentence
-   publisher "publisher" output.check
-   address output
-  }
-  { new.block
-   format.book.crossref output.nonnull
-  }
- if$
- format.edition output
- format.date "year" output.check
- format.isbn output
- format.doi output
- format.url output
- new.block
- note output
- fin.entry
-}
-
-FUNCTION {booklet}
-{ output.bibitem
- format.authors output
- author format.key output
- new.block
- format.title "title" output.check
- howpublished address new.block.checkb
- howpublished output
- address output
- format.date output
- format.isbn output
- format.doi output
- format.url output
- new.block
- note output
- fin.entry
-}
-
-FUNCTION {inbook}
-{ output.bibitem
- author empty$
-  { format.editors "author and editor" output.check
-   editor format.key output
-  }
-  { format.authors output.nonnull
-   crossref missing$
-    { "author and editor" editor either.or.check }
-    'skip$
-   if$
-  }
- if$
- new.block
- format.btitle "title" output.check
- crossref missing$
-  { format.bvolume output
-   format.chapter.pages "chapter and pages" output.check
-   new.block
-   format.number.series output
-   new.sentence
-   publisher "publisher" output.check
-   address output
-  }
-  { format.chapter.pages "chapter and pages" output.check
-   new.block
-   format.book.crossref output.nonnull
-  }
- if$
- format.edition output
- format.date "year" output.check
- format.isbn output
- format.doi output
- format.url output
- new.block
- note output
- fin.entry
-}
-
-FUNCTION {incollection}
-{ output.bibitem
- format.authors "author" output.check
- author format.key output
- new.block
- format.title "title" output.check
- new.block
- crossref missing$
-  { format.in.ed.booktitle "booktitle" output.check
-   format.bvolume output
-   format.number.series output
-   format.chapter.pages output
-   new.sentence
-   publisher "publisher" output.check
-   address output
-   format.edition output
-   format.date "year" output.check
-  }
-  { format.incoll.inproc.crossref output.nonnull
-   format.chapter.pages output
-  }
- if$
- format.isbn output
- format.doi output
- format.url output
- new.block
- note output
- fin.entry
-}
-
-FUNCTION {inproceedings}
-{ output.bibitem
- format.authors "author" output.check
- author format.key output
- new.block
- format.title "title" output.check
- new.block
- crossref missing$
-  { format.in.ed.booktitle "booktitle" output.check
-   format.bvolume output
-   format.number.series output
-   format.pages output
-   address empty$
-    { organization publisher new.sentence.checkb
-     organization output
-     publisher output
-     format.date "year" output.check
-    }
-    { address output.nonnull
-     format.date "year" output.check
-     new.sentence
-     organization output
-     publisher output
-    }
-   if$
-  }
-  { format.incoll.inproc.crossref output.nonnull
-   format.pages output
-  }
- if$
- format.isbn output
- format.doi output
- format.url output
- new.block
- note output
- fin.entry
-}
-
-FUNCTION {conference} { inproceedings }
-
-FUNCTION {manual}
-{ output.bibitem
- format.authors output
- author format.key output
- new.block
- format.btitle "title" output.check
- organization address new.block.checkb
- organization output
- address output
- format.edition output
- format.date output
- format.url output
- new.block
- note output
- fin.entry
-}
-
-FUNCTION {mastersthesis}
-{ output.bibitem
- format.authors "author" output.check
- author format.key output
- new.block
- format.title "title" output.check
- new.block
- "Magistarski rad" format.thesis.type output.nonnull
- school "school" output.check
- address output
- format.date "year" output.check
- format.url output
- new.block
- note output
- fin.entry
-}
-
-FUNCTION {misc}
-{ output.bibitem
- format.authors output
- author format.key output
- title howpublished new.block.checkb
- format.title output
- howpublished new.block.checka
- howpublished output
- format.date output
- format.issn output
- format.url output
- new.block
- note output
- fin.entry
- empty.misc.check
-}
-
-FUNCTION {phdthesis}
-{ output.bibitem
- format.authors "author" output.check
- author format.key output
- new.block
- format.btitle "title" output.check
- new.block
- "Doktorska disertacija" format.thesis.type output.nonnull
- school "school" output.check
- address output
- format.date "year" output.check
- format.url output
- new.block
- note output
- fin.entry
-}
-
-FUNCTION {proceedings}
-{ output.bibitem
- format.editors output
- editor format.key output
- new.block
- format.btitle "title" output.check
- format.bvolume output
- format.number.series output
- address output
- format.date "year" output.check
- new.sentence
- organization output
- publisher output
- format.isbn output
- format.doi output
- format.url output
- new.block
- note output
- fin.entry
-}
-
-FUNCTION {techreport}
-{ output.bibitem
- format.authors "author" output.check
- author format.key output
- new.block
- format.title "title" output.check
- new.block
- format.tr.number output.nonnull
- institution "institution" output.check
- address output
- format.date "year" output.check
- format.url output