Commits

Author Commit Message Labels Comments Date
Ivan Vučica
Merge
Ivan Vučica
Renamed README files into README.md
Branches
fer
Ivan Vučica
Closed TVZ as a separate branch.
Branches
tvz
Ivan Vučica
Merged TVZ into default.
Ivan Vučica
Added FER branch.
Branches
fer
Ivan Vučica
Ljepši URLovi u footcite.
Branches
tvz
Ivan Vučica
Podrška za biblatex -- upute kažu da trebamo \footcite{}. Maknuto micanje broja stranice u desnu stranu. Kad se koristi (stari) bibtex, promijenjen "U …." u "Objavljeno u …".
Branches
tvz
Ivan Vučica
Merge
Branches
tvz
Ivan Vučica
Svojstva seminara idu u zaglavlje tex dokumenta, zbog spremanja naslova i autora u PDF svojstva.
Ivan Vučica
Makefile datoteka.
Branches
tvz
Ivan Vučica
Korigiran redoslijed stavki u primjeru za seminar.
Branches
tvz
Ivan Vučica
Merge
Branches
tvz
Ivan Vučica
Naziv Fakulteta i Sveučilišta napisan običnim slovima, ali iscrtan kao all caps.
Ivan Vučica
Uključivanje hyperrefa predloškom (omogućuje linkove). Upisivanje autora i naslova u svojstva PDF datoteke.
Ivan Vučica
Osnovne modifikacije početne stranice.
Branches
tvz
Ivan Vučica
Preimenovanje FER u TVZ na relevantnim mjestima, kako bi se izbjegao konflikt u imenima predložaka. Modifikacija README datoteke.
Branches
tvz
Ivan Vučica
Upotreba symbolic linkova prema prijedlogu iz dokumentacije. upute/ i brzistart/ počinju koristiti nove margine.
Ivan Krišto
margine postavljenje na 3 i 2.5cm
Ivan Krišto
paket enumerate zamjenjen sa enumitem
Vedrana Janković
U sve tri .tex datoteke u brzomstartu: Navedite svoje ime i prezime, umjesto vase ime i prezime. Povratno-posvojna roxX0rz\!
Vedrana Janković
Ispravljam pravopisnu blasfemiju u napomenama o umetanju izvornika (fer.cls, u direktorijima brzistart, upute i predlosci)
Ivan Krišto
Sitna greška na zr prezentaciji.
Ivan Krišto
Valjda zadnja verzija. Par manjih ispravaka.
Ivan Krišto
Dodana natuknica o diff alatima.
Ivan Krišto
Dodana prezentacija o pisanju znanstvenih radova korištenjem LaTeX-a.
Ivan Krišto
Završno poliranje sadržaja u repozitoriju. Šaljem mail prodekanu da je predložak gotov :).
Hrvoje Bandov
Ispravljeno ponasanje tocke.
Ivan Krišto
Predložak više ne ovisi o pageno paketu.
Ivan Krišto
Par manjih izmjena uputa. Rekao bih da je napokon gotovo.
Ivan Krišto
Par promjena u fer.cls
  1. Prev
  2. Next