1. Ivan Vučica
 2. TVZ-LaTeX-Templates

Commits

Ivan Vučica  committed b4cb22c Merge

Merge

 • Participants
 • Parent commits 976cb91, d02f736
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (4)

File README

 • Ignore whitespace
-TVZ LaTeX templates
-===================
-
-Ovo je LaTeX predložak za pisanje radova na Tehničkom veleučilištu u
-Zagrebu na Stručnom studiju računarstva. Kolege s drugih studija ga
-također mogu koristiti minimalnim izmjenama predloška.
-
-Predlošci su preuzeti iz projekta "FER LaTeX templates":
-
- <http://code.google.com/p/fer-latex-templates>
-
-Modifikacije se primarno izrađuju za potrebe Seminara u ak. godini
-2012/2013. Ne pridaje se veća pažnja općoj korektnosti predložaka
-osim po principu "meni radi". Modifikacije javno objavljujem radi
-eventualne upotrebe od strane drugih studenata.
-
-Moguće je koristiti `biblatex` umjesto `bibtex`-a. U predložak
-je potrebno propustiti argument `koristibiblatex` i kopirati
-hrvatsku lokalizaciju (`croatian.lbx`) na odgovarajuće mjesto,
-pored predloška odnosno projekta.
-
-Koristi se sustav Mercurial kako bi se olakšala eventualno forkanje
-projekta od strane budućih generacija, ili doprinosi putem pull
-requestova.
-
-Napomena: autor modifikacija na ovome uči koristiti LaTeX, a upute
-neće posebno korigirati.
-
- _Ivan Vučica <ivan@vucica.net>_
-
-U nastavku slijedi originalni README.
-
-FER LaTeX templates v. 1.0 README
-=====================================
-
-LaTeX predložak za pisanje radova na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.
-
-Struktura
-=========
- - brzistart:
-  Datoteke s izgrađenom osnovnom strukturom i povezanim stilovima.
- 
- - predlosci:
-  Predlošci s definicijama stila za tekst i literaturu.
- 
- - upute:
-  Upute za korištenje predložaka te pisanje LaTeX dokumenata.
-  
-NAPOMENA: Predlošci se nalaze na više mjesta u projektu.
-Ovo se treba zamijeniti simboličkim linkovima (no, prvo je potrebno
-provjeriti podržava li SVN takav način rada).

File README.md

View file
 • Ignore whitespace
+TVZ LaTeX templates
+===================
+
+Ovo je LaTeX predložak za pisanje radova na Tehničkom veleučilištu u
+Zagrebu na Stručnom studiju računarstva. Kolege s drugih studija ga
+također mogu koristiti minimalnim izmjenama predloška.
+
+Predlošci su preuzeti iz projekta "FER LaTeX templates":
+
+ <http://code.google.com/p/fer-latex-templates>
+
+Modifikacije se primarno izrađuju za potrebe Seminara u ak. godini
+2012/2013. Ne pridaje se veća pažnja općoj korektnosti predložaka
+osim po principu "meni radi". Modifikacije javno objavljujem radi
+eventualne upotrebe od strane drugih studenata.
+
+Moguće je koristiti `biblatex` umjesto `bibtex`-a. U predložak
+je potrebno propustiti argument `koristibiblatex` i kopirati
+hrvatsku lokalizaciju (`croatian.lbx`) na odgovarajuće mjesto,
+pored predloška odnosno projekta.
+
+Koristi se sustav Mercurial kako bi se olakšala eventualno forkanje
+projekta od strane budućih generacija, ili doprinosi putem pull
+requestova.
+
+Napomena: autor modifikacija na ovome uči koristiti LaTeX, a upute
+neće posebno korigirati.
+
+ _Ivan Vučica <ivan@vucica.net>_
+
+U nastavku slijedi originalni README.
+
+FER LaTeX templates v. 1.0 README
+=====================================
+
+LaTeX predložak za pisanje radova na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.
+
+Struktura
+=========
+ - brzistart:
+  Datoteke s izgrađenom osnovnom strukturom i povezanim stilovima.
+ 
+ - predlosci:
+  Predlošci s definicijama stila za tekst i literaturu.
+ 
+ - upute:
+  Upute za korištenje predložaka te pisanje LaTeX dokumenata.
+  
+NAPOMENA: Predlošci se nalaze na više mjesta u projektu.
+Ovo se treba zamijeniti simboličkim linkovima (no, prvo je potrebno
+provjeriti podržava li SVN takav način rada).

File brzistart/README.md

View file
 • Ignore whitespace
+TVZ LaTeX predložak - brzi start
+================================
+
+"Brzi start" sadrži izgrađenu strukturu za pisanje
+radova koristeći razvijeni LaTeX predložak.
+
+Odaberite datoteke specifične za tip vašeg rada te
+datoteku "literatura.bib" i spremni ste za pisanje.
+
+Primjerice, za Završni rad, potrebne su datoteke:
+
+- zavrsni.tex
+- tvz.cls
+- tvz.bst
+- literatura.bib
+
+O Makefile datoteci
+-------------------
+
+S obzirom da je, kako bi ispravno funkcionirao BibTeX
+i izgradnja tablice sadržaja, nužno pokrenuti generator
+izlazne datoteke više puta, priložena je Makefile
+datoteka koja omogućuje lakše pokretanje postupka
+generiranja izlazne PDF datoteke.
+
+Za korisnike koji na raspolaganju imaju Make, može
+se iskopirati Makefile datoteku u mapu projekta
+i izmijeniti redak koji sadrži popis PDFova.

File brzistart/README.txt

 • Ignore whitespace
-TVZ LaTeX predložak - brzi start
-================================
-
-"Brzi start" sadrži izgrađenu strukturu za pisanje
-radova koristeći razvijeni LaTeX predložak.
-
-Odaberite datoteke specifične za tip vašeg rada te
-datoteku "literatura.bib" i spremni ste za pisanje.
-
-Primjerice, za Završni rad, potrebne su datoteke:
-- zavrsni.tex
-- tvz.cls
-- tvz.bst
-- literatura.bib
-
-O Makefile datoteci
--------------------
-
-S obzirom da je, kako bi ispravno funkcionirao BibTeX
-i izgradnja tablice sadržaja, nužno pokrenuti generator
-izlazne datoteke više puta, priložena je Makefile
-datoteka koja omogućuje lakše pokretanje postupka
-generiranja izlazne PDF datoteke.
-
-Za korisnike koji na raspolaganju imaju Make, može
-se iskopirati Makefile datoteku u mapu projekta
-i izmijeniti redak koji sadrži popis PDFova.