1. Ivan Vučica
  2. TVZ-LaTeX-Templates

Commits

Show all
Author Commit Message Date Builds
Ivan Vučica
Korigirani predlozak sada sadrzi JMBAG.
Ivan Vučica
graphicx fix.
Ivan Vučica
Also building 'zavrsni' quickstart.
Ivan Vučica
Merge
Ivan Vučica
Renamed README files into README.md
Branches
fer
Ivan Vučica
Merged TVZ into default.
Ivan Vučica
Added FER branch.
Branches
fer
Ivan Vučica
Ljepši URLovi u footcite.
Branches
tvz
Ivan Vučica
Podrška za biblatex -- upute kažu da trebamo \footcite{}. Maknuto micanje broja stranice u desnu stranu. Kad se koristi (stari) bibtex, promijenjen "U …." u "Objavljeno u …".
Branches
tvz
Ivan Vučica
Merge
Branches
tvz
Ivan Vučica
Svojstva seminara idu u zaglavlje tex dokumenta, zbog spremanja naslova i autora u PDF svojstva.
Ivan Vučica
Makefile datoteka.
Branches
tvz
Ivan Vučica
Korigiran redoslijed stavki u primjeru za seminar.
Branches
tvz
Ivan Vučica
Merge
Branches
tvz
Ivan Vučica
Naziv Fakulteta i Sveučilišta napisan običnim slovima, ali iscrtan kao all caps.
Ivan Vučica
Uključivanje hyperrefa predloškom (omogućuje linkove). Upisivanje autora i naslova u svojstva PDF datoteke.
Ivan Vučica
Osnovne modifikacije početne stranice.
Branches
tvz
Ivan Vučica
Preimenovanje FER u TVZ na relevantnim mjestima, kako bi se izbjegao konflikt u imenima predložaka. Modifikacija README datoteke.
Branches
tvz
Ivan Vučica
Upotreba symbolic linkova prema prijedlogu iz dokumentacije. upute/ i brzistart/ počinju koristiti nove margine.
Ivan Krišto
margine postavljenje na 3 i 2.5cm
Ivan Krišto
paket enumerate zamjenjen sa enumitem
Vedrana Janković
U sve tri .tex datoteke u brzomstartu: Navedite svoje ime i prezime, umjesto vase ime i prezime. Povratno-posvojna roxX0rz\!
Vedrana Janković
Ispravljam pravopisnu blasfemiju u napomenama o umetanju izvornika (fer.cls, u direktorijima brzistart, upute i predlosci)
Ivan Krišto
Sitna greška na zr prezentaciji.
Ivan Krišto
Valjda zadnja verzija. Par manjih ispravaka.
Ivan Krišto
Dodana natuknica o diff alatima.
Ivan Krišto
Dodana prezentacija o pisanju znanstvenih radova korištenjem LaTeX-a.
Ivan Krišto
Završno poliranje sadržaja u repozitoriju. Šaljem mail prodekanu da je predložak gotov :).
Hrvoje Bandov
Ispravljeno ponasanje tocke.
Ivan Krišto
Predložak više ne ovisi o pageno paketu.
  1. Prev
  2. Next