1. Ivan Vučica
  2. TVZ-LaTeX-Templates

Overview

HTTPS SSH
TVZ LaTeX templates =================== Ovo je LaTeX predložak za pisanje radova na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu na Stručnom studiju računarstva. Kolege s drugih studija ga također mogu koristiti minimalnim izmjenama predloška. Predlošci su preuzeti iz projekta "FER LaTeX templates": <http://code.google.com/p/fer-latex-templates> Modifikacije se primarno izrađuju za potrebe Seminara u ak. godini 2012/2013. Ne pridaje se veća pažnja općoj korektnosti predložaka osim po principu "meni radi". Modifikacije javno objavljujem radi eventualne upotrebe od strane drugih studenata. Moguće je koristiti `biblatex` umjesto `bibtex`-a. U predložak je potrebno propustiti argument `koristibiblatex` i kopirati hrvatsku lokalizaciju (`croatian.lbx`) na odgovarajuće mjesto, pored predloška odnosno projekta. Koristi se sustav Mercurial kako bi se olakšala eventualno forkanje projekta od strane budućih generacija, ili doprinosi putem pull requestova. Napomena: autor modifikacija na ovome uči koristiti LaTeX, a upute neće posebno korigirati. _Ivan Vučica <ivan@vucica.net>_ U nastavku slijedi originalni README. FER LaTeX templates v. 1.0 README ===================================== LaTeX predložak za pisanje radova na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Struktura ========= - brzistart: Datoteke s izgrađenom osnovnom strukturom i povezanim stilovima. - predlosci: Predlošci s definicijama stila za tekst i literaturu. - upute: Upute za korištenje predložaka te pisanje LaTeX dokumenata. NAPOMENA: Predlošci se nalaze na više mjesta u projektu. Ovo se treba zamijeniti simboličkim linkovima (no, prvo je potrebno provjeriti podržava li SVN takav način rada).