TVZ-LaTeX-Templates /

Filename Size Date modified Message
brzistart
predlosci
prez-znanstveni-radovi
prezentacija
upute
1.9 KB

TVZ LaTeX templates

Ovo je LaTeX predložak za pisanje radova na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu na Stručnom studiju računarstva. Kolege s drugih studija ga također mogu koristiti minimalnim izmjenama predloška.

Predlošci su preuzeti iz projekta "FER LaTeX templates":

http://code.google.com/p/fer-latex-templates

Modifikacije se primarno izrađuju za potrebe Seminara u ak. godini 2012/2013. Ne pridaje se veća pažnja općoj korektnosti predložaka osim po principu "meni radi". Modifikacije javno objavljujem radi eventualne upotrebe od strane drugih studenata.

Moguće je koristiti biblatex umjesto bibtex-a. U predložak je potrebno propustiti argument koristibiblatex i kopirati hrvatsku lokalizaciju (croatian.lbx) na odgovarajuće mjesto, pored predloška odnosno projekta.

Koristi se sustav Mercurial kako bi se olakšala eventualno forkanje projekta od strane budućih generacija, ili doprinosi putem pull requestova.

Napomena: autor modifikacija na ovome uči koristiti LaTeX, a upute neće posebno korigirati.

Ivan Vučica ivan@vucica.net

U nastavku slijedi originalni README.

FER LaTeX templates v. 1.0 README

LaTeX predložak za pisanje radova na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

Struktura

  • brzistart: Datoteke s izgrađenom osnovnom strukturom i povezanim stilovima.

  • predlosci: Predlošci s definicijama stila za tekst i literaturu.

  • upute: Upute za korištenje predložaka te pisanje LaTeX dokumenata.

NAPOMENA: Predlošci se nalaze na više mjesta u projektu. Ovo se treba zamijeniti simboličkim linkovima (no, prvo je potrebno provjeriti podržava li SVN takav način rada).