Commits

Ivan Vučica  committed 198ee81

Added screenshots into text.

  • Participants
  • Parent commits 55ec305
  • Branches master

Comments (0)

Files changed (1)

File doc/seminar.tex

 Obje klase spremaju i učitavaju koristeći \texttt{dataOfType:error:} i
 \texttt{readFromData:ofType:error:}.
 
+\begin{figure}[ht!] %[t] %[ht!]
+\centering
+\includegraphics[width=8cm]{et-all.png}
+\caption{Editor Teksta s otvorena tri podržana tipa dokumenta}
+\label{img:et-all}
+\end{figure}
+
 \section{Bojanje sintakse}
 Bojanje sintakse vrši se prolaskom kroz tokene kako je opisano u sekciji 
 \ref{sec:libclangtokeni} i prolaskom kroz kursore kako je opisano u
 varijable na \texttt{NULL} jednostavno signalizira kako se boja tokena
 odnosno kursora ne treba mijenjati.
 
+\begin{figure}[ht!] %[t] %[ht!]
+\centering
+\includegraphics[width=8cm]{et-code.png}
+\caption{Izgled dokumenta za uređivanje teksta}
+\label{img:et-code}
+\end{figure}
+
 \section{Autokompletiranje}
 Autokompletiranje se vrši postavljanjem delegata za \texttt{NSTextView}
 na instancu klase \texttt{IVSourceListDocument}. To izaziva pozivanje
 operacijski sustav. Navedene riječi nalaze se u nizu \engl{array} koji je
 dan kao argument \texttt{completions}. Te riječi ćemo ignorirati.
 
+\begin{figure}[ht!] %[t] %[ht!]
+\centering
+\includegraphics[width=8cm]{et-autocomplete.png}
+\caption{\texttt{NSTextView}ov iskočni izbornik za autokompletiranje}
+\label{img:et-autocomplete}
+\end{figure}
+
 Raspon znakova koji se želi zamijeniti dan je kao \texttt{NSRange},
 \textit{plain old data} C struktura koja sadrži lokaciju i duljinu raspona.
 Navedeni raspon možemo koristiti kako bismo znali kojim prefiksom ćemo
 se sučelje automatski obnoviti.
 
 \section{Postavke}
+
+\begin{figure}[ht!] %[t] %[ht!]
+\centering
+\includegraphics[width=8cm]{et-prefs.png}
+\caption{Prozor s postavkama}
+\label{img:et-prefs}
+\end{figure}
+
 Aplikacija omogućava postavljenje različitih opcija prevoditelja za različite
 jezike, a koje se koriste prilikom parsiranja programa. Prozor s postavkama
 otvara se koristeći opciju \textit{Preferences} koja se nalazi na standardnom
 \textit{frameworka}, a istovremeno je moguće iskoristiti naprednu
 dinamičnost jezika bez velikog žrtvovanja performansi. 
 
+\begin{figure}[ht!] %[t] %[ht!]
+\centering
+\includegraphics[width=8cm]{xcode4et.png}
+\caption{Xcode 4 s otvorenim projektom Editor Teksta}
+\label{img:xcode4et}
+\end{figure}
+
 Činjenicom da se prevođenje obavlja prije pokretanja programa i da su sučelja 
 u principu  poznata prije pokretanja programa omogućava prevoditelju da riješi
 veliku boljku jezika koje bismo mogli nazvati dinamični i slabo tipizirani,