Commits

Ivan Vučica  committed afaaff6

Proofreading.

  • Participants
  • Parent commits 033641b
  • Branches master

Comments (0)

Files changed (1)

File doc/seminar.tex

 koristeći pretraživač datoteka.
 
 Posebna vrsta \textit{bundlea} jest .app bundle. Radi se o mapi s ekstenzijom
-.app u kojoj se nalazi izvršna datoteka (pod OS X je u formati Mach-O),
+.app u kojoj se nalazi izvršna datoteka (pod OS X je u formatu Mach-O),
 datoteka Info.plist koja određuje atribute aplikacije (što se u nekim drugim 
 sustavima zna spremati u resurse izvršne datoteke). Također, sadrži sve
 druge resurse i nesistemske biblioteke potrebne za izvršavanje aplikacije.
 a reprezentiraju serijalizirano stablo objekata, uključujući objekte
 grafičkog sučelja.
 
-.xib datoteke mogu zalijepiti dodatna svojstva i veze na jedan vlasnički 
-objekt te dodatne veze prema drugim metaobjektima \engl{placeholder objects} 
+Datoteke ekstenzije .xib mogu zalijepiti dodatna svojstva i veze na jedan 
+vlasnički objekt te dodatne veze prema drugim metaobjektima 
+\engl{placeholder objects} 
 poput \texttt{NSApplication} ili \texttt{NSFirstResponder}. Za sve ostale 
 objekte, lijepe se svojstva i veze između objekata prema potrebi. Objekti
 se pri učitavanju prvo deserijaliziraju, zatim im se postave međusobne veze,
 Preferirani prevoditelj za programski jezik C koji se koristi u projektu
 LLVM zove se Clang. Po prelasku centralnog projekta GCC kojeg održava
 Free Software Foundation na licencu GPLv3, Apple je odlučio prestati
-korištenje novijih verzija. Apple je ostao na verziji 4.2.1. Izlaskom
+koristiti novije verzije, te je ostao na verziji 4.2.1. Izlaskom
 Xcode 4, prelaze na Clang.
 
 Interna arhitektura Clanga je izuzetno moderna. Primjerice, leksička