Commits

Jacek Bzdak  committed 5ea5d55

Instrukcja do runnera

  • Participants
  • Parent commits 1724fe7

Comments (0)

Files changed (1)

+
+Instalacja
+==========
+
+Windows
+-------
+
+Instalujemy pythona 3.3.0 ze strony: http://www.python.org/download/releases/3.3.0/.
+
+Powinno działać
+
+Linuks
+------
+
+**Nowe dystrybucje**
+
+Proszę zainstalować pythona 3.3.0 z paczek (na 3.2.0 też powinno działać)
+
+**Stare dystrybucje**
+
+Można zainstalować pythonbrewm, które 'magicznie' kompiluje pythona ze źródeł:
+https://github.com/utahta/pythonbrew.
+
+Używanie
+========
+
+Należy wykonać polecenie::
+
+   run_tests.py --settings bd_checker_settings_home [dalej jak zwykle]
+
+na przykład::
+
+   run_tests.py --settings bd_checker_settings_home --user_id 0000 --unit_no 1 --task_no 3 check
+