Commits

Jacek Bzdak committed d342a86

Version check for bd_checker

Comments (0)

Files changed (1)

 
 import getpass
 
+VERSION = 1
 
 class DataPackage(object):
   def __init__(self, user_id_1, user_id_2, user_pass_1, user_pass_2, unit_no,
                "tego polecenia jest taka że podajesz "
                "nazwa=ścieżka. Na przykład "
                "--arg foo=5.1")
+check_parser.add_argument("--query", action="store_true", default=False)
 
 query = subparsers.add_parser("query", help = "Kasuje bazę danych zapamiętanych haseł")
 
   uri = "PYRO:executor@{}:{}".format(config.HOST,
                    config.PORT)
 
-  print(uri)
+  # print(uri)
   return Pyro4.Proxy(uri)
 
 
+def get_query(arg_dict):
+  query = []
+  line = ""
+
+  print("Podaj zapytanie (może mieć wiele linii, zakończ pustą linią)")
+  line = sys.stdin.readline()
+  while len(line) > 1:
+    # print(len(line))
+    query.append(line)
+    line = sys.stdin.readline()
+  arg_dict['query'] = "".join(query)
+
+
 def do_magic():
 
   args = parser.parse_args()
 
   settings = importlib.import_module(args.settings)
 
+  proxy = create_pyro_proxy(settings)
+
+  if proxy.version() != VERSION:
+    print("\n\nUwaga! Używasz starej wersji oprogramowania, pobierz nową z "
+       "https://bitbucket.org/jbzdak/bazy_danych_checker")
+
   arg_dict = {}
   if args.action == "show_marks":
     password = get_password(args.user_id)
       print("Pierwsza kolumna: zajęcia, druga suma ocen za zasdania. "
          "Proszę samodzielnie podzielić przez ilość zadań "
          "do wykonania")
-    proxy = create_pyro_proxy(settings)
+
     results = proxy.show_marks(args.user_id, password, args.details)
     for row in results:
       print(row)
     if args.arg:
       arg_dict.update(dict(args.arg))
 
-  elif args.action == 'query':
-    query = []
-    line = ""
+    if args.query:
+      get_query(arg_dict)
 
-    print("Podaj zapytanie (może mieć wiele linii, zakończ pustą linią)")
-    line = sys.stdin.readline()
-    while len(line) > 1:
-      # print(len(line))
-      query.append(line)
-      line = sys.stdin.readline()
-    arg_dict['query'] = "".join(query)
+  elif args.action == 'query':
+    print("Polecenie query będzie usunięte proszę używać 'check --query'")
+    get_query(arg_dict)
 
   pack = DataPackage(
     args.user_id,
 
   if not settings.USE_PYRO:
     from bdchecker.unit_util import execute_test_checker
-    passes, mark, result = execute_test_checker(pack)
+    passes, mark, result = execute_test_checker(pack, True)
   else:
 
-    proxy = create_pyro_proxy(settings)
-    try:
-      passes, mark, result = proxy.execute_test_checker(pack.__dict__)
-    finally:
-      del proxy
+    passes, mark, result = proxy.execute_test_checker(pack.__dict__, True)
+
 
   if result:
     print(result)