Commits

Anton Golov committed 9645bcc

Finished.

  • Participants
  • Parent commits 2a98177

Comments (0)

Files changed (1)

-.header ON
-
-
 -- 1
 -- We maken een tabel van personen met hun emailadressen, waarbij personen
 -- zonder emailadres ook in de tabel komen. Hun emailadres is dan NULL. Dit is
 
 
 -- 6
--- Bij deze laatste query zoeken we naar het tweede meest voorkomende item,
--- vermenigvuldigd met hun waarde. We kijken dus naar het item wat de op een na
--- grootste plek in de economie inneemt.
+-- Bij deze query zoeken we naar het tweede meest voorkomende item. Dit kunnen
+-- we gebruiken om te zien welke item het meest wordt gebruikt.
 -- Omdat de eerste bijna altijd Gold Pieces zal zijn, is het hierbij nuttig om
--- naar de op een na grootste te kijken.
+-- naar de op een na grootste te kijken en is het dus niet nuttig om naar het
+-- meest gebruikte item te kijken.
+
+-- With the repeated query, we get all items except for the most common one.  We
+-- then find the most common one in there, giving us the second most common
+-- item. 
 
 SELECT ItemName
 FROM (