1. Anton Golov
 2. Database Assignment

Source

Database Assignment / queries.txt

.header ON

-- 1
-- We maken een tabel van personen met hun emailadressen, waarbij personen
-- zonder emailadres ook in de tabel komen. Hun emailadres is dan NULL. Dit is
-- handig om afspraken te maken.

-- Trivial.

SELECT *
FROM Member
LEFT OUTER JOIN MemEmail ON Member.MemId = MemEmail.MemId;


-- 2
-- We zoeken hierbij naar personen waarvan geen enkele van hun characters in
-- meer dan 1 campaign meedoet. Dit is om mensen te zoeken die nog niet helemaal
-- tevreden met hun character zijn.

-- Finds all characters that are in multiple campaigns, and then excludes the
-- members who control those characters, returning the rest.

SELECT *
FROM Member
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT *
  FROM Character
  WHERE Character.CharId IN (
    SELECT CharId
    FROM Controls
    NATURAL JOIN Player
    WHERE Player.MemId == Member.MemId
  ) AND 1 < (
    SELECT COUNT(*)
    FROM FeaturesIn
    WHERE FeaturesIn.CharId == Character.CharId
  )
);


-- 3
-- Deze query is geschreven om te zoeken naar personen die uitsluitend aan de
-- eerste sitting van een campaign meedoen, of aan geen enkele sitting. Dit is
-- handig om spelers die eigenlijk nooit meedoen te vinden.

-- In the innermost part of the query, we find all sittings where the same
-- campaign was played before a given sitting. Working outwards, we only consider
-- sittings which have no predecessors. We consider players who have been to
-- sittings not amongst those, and then exclude them. The result consists
-- entirely of players who have not been to any non-first sitting, i.e. have
-- only been to first sittings. (Obviously, players who have not been to any
-- sitting are included.)

SELECT *
FROM Member
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT *
  FROM PresentAt
  WHERE Member.MemId == PresentAt.MemID
  AND SitId NOT IN (
    SELECT SitId
    FROM PlayedDuring
    WHERE NOT EXISTS (
      SELECT *
      FROM Sitting
      WHERE Sitting.Date < (
        SELECT Date
        FROM Sitting AS S2
        WHERE S2.SitId == PlayedDuring.SitId
      ) AND Sitting.SitId IN (
        SELECT SitId
        FROM PlayedDuring AS P2
        WHERE P2.CampId == PlayedDuring.CampId
      )
    )
  )
);


-- 4
-- We gebruiken een division om te kijken naar de personen die in alle campaigns
-- meespelen. Dit kan worden gebruikt om de meest actieve speler te vinden.

SELECT *
FROM Member
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT *
  FROM Campaign
  WHERE Campaign.CampId NOT IN (
    SELECT CampId
    FROM ParticipatesIn 
    NATURAL JOIN Player
    WHERE Player.MemId == Member.MemId
  )
);


-- 5
-- Hier zoeken we de personen die over al hun characters verdeeld het meeste
-- geld hebben verkregen. Dit kan een indicatie geven van hoe zuinig een persoon
-- is.

-- The two inner-most queries are almost the same, they simply get the total
-- value of items owned by a given character, but with different characters
-- specified. We are interested in members such that there are no members with
-- a greater total value. So, we find all members that do have such a value and
-- then exclude them.


-- Grumble-grumble, this could be done much more elegantly with a view.

SELECT *
FROM Member
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT *
  FROM Member AS M2
  WHERE (
    SELECT SUM(Cost*Quantity)
    FROM Item
    NATURAL JOIN OwnedBy
    WHERE CharId IN (
      SELECT CharId
      FROM Controls
      WHERE PlayId IN (
        SELECT PlayId
        FROM Player
        WHERE Player.MemId == M2.MemId
      )
    )
  ) > (
    SELECT SUM(Cost*Quantity)
    FROM Item
    NATURAL JOIN OwnedBy
    WHERE CharId IN (
      SELECT CharId
      FROM Controls
      WHERE PlayId IN (
        SELECT PlayId
        FROM Player
        WHERE Player.MemId == Member.MemId
      )
    )
  )
);


-- 6
-- Bij deze laatste query zoeken we naar het tweede meest voorkomende item,
-- vermenigvuldigd met hun waarde. We kijken dus naar het item wat de op een na
-- grootste plek in de economie inneemt.
-- Omdat de eerste bijna altijd Gold Pieces zal zijn, is het hierbij nuttig om
-- naar de op een na grootste te kijken.

SELECT *
FROM Item
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT *
  FROM Item AS I2
  WHERE I2.ItemId != (
    SELECT ItemId
    FROM Item AS I3
    WHERE NOT EXISTS (
      SELECT *
      FROM Item AS I4
      WHERE (
        SELECT SUM(I5.Cost)
        FROM Item AS I5
        NATURAL JOIN OwnedBy
        WHERE I5.ItemId == I3.ItemID
      ) < (
        SELECT SUM(I5.Cost)
        FROM Item AS I5
        NATURAL JOIN OwnedBy
        WHERE I5.ItemID == I4.ItemID
      )
    )
  ) AND NOT EXISTS (
    -- Dummy code to make it compile
    SELECT *
    FROM Item
    WHERE 1 == 0
  )
);

-- 7

SELECT RaceName, ClassName
FROM Character
NATURAL JOIN IsOfClass
NATURAL JOIN Class
NATURAL JOIN Race
GROUP BY Character.RaceId, IsOfClass.ClassId
HAVING COUNT(*) == (
  SELECT MAX(temp.v)
  FROM (
    SELECT COUNT(*) AS v
    FROM Character AS CH
    NATURAL JOIN IsOfClass AS C
    GROUP BY CH.RaceId, C.ClassId
  ) temp
);