HTTPS SSH

Neoficiální testy k projektu IFJ14

Disclaimer

Testy nejsou kompletní a pravděpodobně vám nezaručí 100% hodnocení. Pokud najdete nějaké chyby nebo by se někdo chtěl aktivně podílet na jejich vylepšování, neváhejte napsat Honzovi nebo Petrovi (viz Kontakt).

Spuštění testů

Ideální je naklonovat si repozitář vedle složky s projektem:

git clone https://jhrdka@bitbucket.org/jhrdka/ifj-tests.git

aby adresářová struktura vypadala zhruba takto:

ifj-tests
 |- test.sh
 \- ...
ifj
 |- Makefile
 |- soubory.h
 |- soubory.c
 \- binarka

Na začátku skriptu test.sh v proměnné BINARY můžete upravit cestu k binárce.

Skript můžete spustit buďto ve složce s testy nebo i ve složce s projektem (pokud je struktura a pojmenování přesně jako výše). Např.:

../ifj-tests/test.sh

by se snad dalo přidat i do cíle make test v Makefile.

Testy scanneru

Nelekněte se, že vám pravděpodobně nebudou fungovat samostatné testy scanneru. S parametrem -t nám program pouze vypisuje tokeny a jejich hodnoty (viz .out soubory), případně detekuje Lex. chyby (exit kód 1).

Rozšíření

V některých testech počítáme s implementací rozšíření FUNEXP. Takové testy jsme zatím nijak neoddělovali od ostatních, takže můžou hlásit chyby.

Dále jsou přiloženy i testy pro REPEAT, ty už se dají snadno zakomentovat v souboru test.sh.

Chybné použití vestavěných funkcí

Při pokusu o předefinování vestavěných funkcí, případně jejich použití jako proměnné, počítáme s vyhozením sémantické chyby (3 a 4). Podle fóra je ale přípustná i varianta s lexikální chybou, oficiální testy v tomto prý budou shovívavé.

Konvence názvů testů

Nové soubory s testy pojmenováváme tak, aby počáteční číslice souhlasily s návratovými kódy.

Kontakt

Jan Hrdina xhrdin10@stud.fit.vutbr.cz (též FB)

Peter Gazdík xgazdi03@stud.fit.vutbr.cz (též FB)

Autoři

  • Jan Hrdina
  • Peter Gazdík
  • Peter Hnat
  • Filip Pokorný
  • Štěpán Granát