Commits

Matjaž Črnko committed 1414bd7

Added a preference for newly added quota indicator.

Comments (0)

Files changed (2)

res/layout/preferences.xml

         <CheckBoxPreference
             android:title="Osveži ob odprtju"
             android:defaultValue="false"
-            android:summary="Osveži podatke vsakič, ko se aplikacija prikaže"
+            android:summary="Osveži podatke ob odprtju aplikacije"
             android:key="osvezi_ob_zagonu" />
+        <CheckBoxPreference
+            android:title="Grafično prikaži porabo"
+            android:defaultValue="true"
+            android:summary="Pri zakupljenih količinah grafično prikaži porabo s sivim ozadjem"
+            android:key="zakupljene_graficni_prikaz" />
 		</PreferenceCategory>
 		<PreferenceCategory
         android:title="Obnašanje widgeta">

src/com/jinzo/mporaba/ItemAdapter.java

 import java.util.ArrayList;
 
 import android.content.Context;
+import android.content.SharedPreferences;
 import android.graphics.Color;
+import android.preference.PreferenceManager;
 import android.view.Display;
 import android.view.LayoutInflater;
 import android.view.View;
   public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
       View v = convertView;
       int qindicatorWidth = 0;
+      SharedPreferences preferences = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this.pContext);
+      boolean display_quota_indicator = preferences.getBoolean("zakupljene_graficni_prikaz", true);	
+      		
       if (v == null) {
         LayoutInflater vi = (LayoutInflater)pContext.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
         v = vi.inflate(R.layout.row, null);
            }
           if(bt != null){
           	if(o.isPrepaid()) {
-          		qindicatorWidth = getQuotaIndicatorWidth(o.getUsed(), o.getAvailable());
+          		if (display_quota_indicator) {
+          			qindicatorWidth = getQuotaIndicatorWidth(o.getUsed(), o.getAvailable());
+          		}
           		bt.setText("Porabili ste "+ o.getUsed() +" " + o.getUnit() + " in ostalo vam je še " + o.getAvailable() + " " + o.getUnit());
           	} else {
           		bt.setText(o.getUsed() +" "+ o.getUnit());
           	}
           }
       }
-      View quotaIndicator = v.findViewById(R.id.quota_indicator);
-      ViewGroup.LayoutParams lp = quotaIndicator.getLayoutParams();
-      lp.width = qindicatorWidth;
-      quotaIndicator.setLayoutParams(lp);
-      quotaIndicator.setBackgroundColor(getQuotaIndicatorBackgroundColor(qindicatorWidth));
+      if (display_quota_indicator) {
+      	View quotaIndicator = v.findViewById(R.id.quota_indicator);
+      	ViewGroup.LayoutParams lp = quotaIndicator.getLayoutParams();
+      	lp.width = qindicatorWidth;
+      	quotaIndicator.setLayoutParams(lp);
+      	quotaIndicator.setBackgroundColor(getQuotaIndicatorBackgroundColor(qindicatorWidth));
+      }
       return v;
   }
 }