Rezervované názvy metod

Issue #10 on hold
Ladislav Vondráček
created an issue

Pokud chci vytvořit metody getMethod(), getUrl(), getQuery()... tak namísto namockování metody, daná metoda vrátí obsah atributu se shodným názvem (method, url, query...).

Comments (1)

 1. Jiri Knesl repo owner

  Snažil jsem se zreplikovat pomocí:

  	/**
  	 * replicate Issue 10
  	 */
  	public function testGetterIsOverwritable()
  	{
  		$this->object->x = 12;
  		$this->object->getX()->andReturn(11);
  		$this->object->freeze();
  		$this->assertEquals(11, $this->object->getX());
  	}
  

  A funguje to.

  Mockovaný objekt je potomkem Nette\Object?

 2. Log in to comment