jjhop

Rafał Kotusiewicz

dm-simple

Mały projekt (trzy pliki źródłowe i makefile), pokazujący jak skompilować bibliotekę (DLL) i korzytający z niej program - wszystko oczywiście na Windows i za pomocą jednego z najlepszych kompilatorów (Digital Mars C++)

sqlprocexecutor

Prosty program wiersza poleceń do uruchamiania procedur składowanych w bazie danych (testowany tylko z MS SQL Server 2000)

deimos

File repository library for Java.

myCash

myCash is Ruby and FXRuby desktop application for tracking family finances. It's very easy to use and in my opinion very useful.