Clone wiki

iLindeCSV / URL

Janusz S. Bień: Elektroniczny indeks do słownika Lindego (wersja wstępna)Opis adresów


Wykorzystywane dygitalizacje słownika Lindego

Pierwsza wersja indeksu została sporządzona dla udostępnionych w 2010 r. tzw. starych skanów, których jakość niestety nie była zadowalająca. W październiku 2016 r. został udostępniony indeks do tzw. nowych skanów; nazwa indeksu zaczyna się od napisu Linde600dpi.

Aktualnie wszelkie poprawki są nanoszone tylko na indeks do nowych skanów.

Obie dygitalizacje dysponują tzw. konspektem (ang. outline) stanowiącym bardzo szczegółowy spis treści; najlepiej korzystać z niego za pomocą wspomnianej niżej przegladarki djview4.

Przeglądarki dokumentów w formacie DjVu

Adresy elektronicznego indeksu kierują do słownika w formacie DjVu.

Rekomendowana przeglądarka DjVu dla słownika to przede wszystkim program djview4poliqarp dostępny na wszystkich podstawowych platformach: Linux, MS Windows i Macintosh, nie może ona funkcjonować jako przeglądarka ogólnego przeznaczenia.

Druga rekomendowana to przeglądarka djview4, też dostępna na podstawowych platformach, ale na niektórych z nich posiadająca pewne ograniczenia - w szczególności pod MS Windows nie funkcjonuje jako wtyczka przeglądarek WWW, co bywa niewygodne. Przeglądarka ta jest stworzona i rozwijana przez jednego z autorów formatu DjVu, może być więc traktowana jako wzorcowa. Najwygodniej ją uruchamiać za pośrednictwem programu djview4poliqarp, nie trzeba wtedy ręcznie wpisywać adresu dokumentu.

Dla MS Windows dostępna jest przeglądarka DjVu Browser Plug-in, której podstawowym przeznaczeniem jest właśnie funkcjonowanie jako wtyczka przeglądarek WWW; nie jest niestety w pełni zgodna z djview4. Można ją pobrać m.in. ze strony djvu.pl.

Oczywiście w razie potrzeby można korzystać również z innych przeglądarek.

Struktura adresu

Teoretycznie wszystkie przeglądarki dokumentów DjVu powinny adresy internetowe interpretować identycznie, ale w niektórych z nich mogą występować jakieś problemy, które czasami dają się rozwiązać np. przez zmianę kolejności składników adresu.

Adresy składają się z kilku elementów. które objaśnimy na przykładzie http://korpusy.klf.uw.edu.pl/djvus/linde/index.djvu?djvuopts&page=1246&zoom=width&showposition=0.535,0.261&highlight=987,2345,239,83,ff0000.

  1. Adres pliku w formacie DjVu ze słownikiem: http://korpusy.klf.uw.edu.pl/djvus/linde/index.djvu.
  2. Informacja o występowaniu argumentów przekazywanych przeglądarce DjVu: ?djvuopts.
  3. Wskazanie strony, w tym wypadku strona 1246 pliku zawierającego wszystkie tomy słownika: &page=1246.
  4. Wskazanie początkowego skalowania strony: &zoom=width.
  5. Wskazanie początkowego pozycjonowania strony w oknie przeglądarki: &showposition=0.535,0.261.
  6. Wskazanie wyróżnionego fragmentu strony: &highlight=987,2345,239,83.
  7. Wskazanie koloru wyróżnienia: ,ff0000.

Wskazanie koloru jest najczęściej pominięte, stosowany jest wtedy domyślny kolor.

Wskazanie początkowego pozycjonowania strony powinno gwarantować, że zaznaczenie będzie od razu widoczne, ale sporadycznie to nie funkcjonuje z niewyjaśnionych jeszcze powodów.

Wskazanie strony przez jej numer nie jest jedyną możliwością, ale innych metod nie akceptują niektóre przeglądarki.

Adresy w elektronicznym indeksie

Większość adresów została utworzona automatycznie przez program, który szukał pierwszego wystąpienia danego wyrażenia hasłowego w słowniku. Mogą się więc zdarzyć przypadki, kiedy z jakichś względów znaleziony w ten sposób fragment słownika nie jest poprawny lub optymalny. Należy się w szczególności spodziewać następujących usterek:

  • wskazanie hasła odsyłaczowego, jeśli występowało ono wcześniej, zamiast właściwego;
  • odsyłanie wszystkich homonimów do pierwszego znaczenia.

Zauważone błędne zaznaczenia można łatwo poprawić za pomocą programu djview4poliqarp.

Utworzone automatycznie zaznaczenia są często tylko przybliżone, w skrajnych wypadkach mogą być przesunięte o cały wiersz druku. Winę za to ponosi użyty program do rozpoznawania znaków i nie ma na razie możliwości poprawy tej sytuacji (oczywiście można poprawiać ręcznie).

Pewna liczba haseł ma adresy utworzone ręcznie za pomocą programu djview4poliqarp; pomyłki niestety nie są wykluczone.


Updated