Clone wiki

iLindeCSV / didactics

Janusz S. Bień: Elektroniczny indeks do słownika Lindego (druga wersja wstępna)Możliwe zastosowania dydaktyczne elektronicznego indeksu


Po prostej adaptacji indeks można wykorzystać do tworzenia krzyżówek za pomocą programu Qxw, które mogą uatrakcyjniać zajęcia ze studentami.

Przykładowa krzyżówka


Updated