Clone wiki

iLindeCSV / djview4poliqarp

Janusz S. Bień: Elektroniczny indeks do słownika Lindego (druga wersja wstępna)djview4poliqarp


Program djview4poliqarp jest dostępny w repozytorium https://bitbucket.org/mrudolf/djview-poliqarp na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej GNU i nadaje się do wykorzystania na wszystkich najważniejszych platformach sprzętowych:

  • MS Windows: instalator do pobrania pod adresem https://bitbucket.org/mrudolf/djview-poliqarp/downloads. Ewentualne problemy należy zgłaszać autorowi programu jako ["issues"][https://bitbucket.org/mrudolf/djview-poliqarp/issues]
  • GNU/Linux: aktualnie niezbędna jest samodzielna kompilacja ze źródeł zgodnie z instrukcją; wiadomo, że program działa bez problemu m.in. w systemie Debian stretch (testing). Gotowe pakiety dla poszczególnych dystrybucji i architektur mogą być udostępnione, jeśli przygotują je użytkownicy.
  • Macintosh: ze względów formalnych (brak uprawnień autora programu do cyfrowego podpisywania pakietów) użytkownicy muszą program kompilować samodzielnie; w razie zgłoszenia takiej potrzeby zostanie przygotowana odpowiednia instrukcja.

Zwięzły opis programu jest dostępny tutaj. Warto pamiętać, że kliknięcie środkowym klawiszem myszy na tekst w bocznym panelu uruchamia nowy egzemplarz djview4 wyświetlający odpowiednią stronę; pozwala to wykonać na tekście operacje aktualnie nie dostępne w djview4poliqarp — np. wyświetlić tzw. konspekt (ang. outline) lub tylko tekst ukryty.

Zrzut ekranu djview4poliqarp Program djview4poliqarp - Wyszukiwania za pomocą kwerendy i indeksu, wybór pliku z indeksem po kliknięciu na ikonę klucza narzędziowego

Zrzut ekranu djview4poliqarp Program djview4poliqarp - Poprawianie lub uzupełnianie indeksu przez zaznaczenie odpowiedniego fragmentu słownika

Zrzut ekranu djview4poliqarp

Program djview4poliqarp - Ustawienie parametrów wyszukiwania i wybór pliku z indeksem dla konkretnego korpusu

Zrzut ekranu djview4poliqarp

Program djview4poliqarp - Ustawienie języka interfejsu i innych parametrów niezależnych od konkretnych korpusów


Updated