Clone wiki

iLindeCSV / screens.md

Janusz S. Bień: Elektroniczny indeks do słownika Lindego (druga wersja wstępna)Przykładowe zrzuty ekranu


Zrzuty zostały wykonane dla maszyny wirtualnej dostępnej tutaj.

Zrzut ekranu djview4poliqarp Czasownik niestanowiący samodzielnego hasła

Zrzut ekranu djview4poliqarp Przysłówek odczasownikowy


Updated