Wiki

Clone wiki

ndt / FSCB

Program nie był finansowany przez grant, ale był wykorzystany do tworzenia testowych korpusów: https://github.com/mzajac/FSCB

Obecnie istnieje alternatywny program hocr-corpus wchodzący w skład marasca-wbl.

Updated