Wiki

Clone wiki

ndt / Home

Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informacja Ośrodka Przetwarzania Informacji:

  • Konkurs: 36
  • Numer wniosku: N N519 384036
  • Tytuł: Narzędzia dygitalizacji tekstów na potrzeby badań filologicznych
  • Kierownik: Janusz S. Bień
  • Instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Katedra Lingwistyki Formalnej
  • Typ projektu: własny
  • Dyscyplina naukowa: Metody Komputerowe w Nauce
  • Decyzja wydana: finansowany
  • Dotacja rekomendowana przez Komisję: 118 700 zł
  • Dotacja przyznana przez Ministra: 118 700 zł
  • Termin rozpoczęcia umowy: 2009-05-13
  • Termin zakończenia umowy: 2012-05-12 (pierwotnie 2011-11-12)

Sprawozdanie merytoryczne

Wyniki - Results

Updated