Wiki

Clone wiki

ndt / Home

Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informacja Ośrodka Przetwarzania Informacji:

 • Konkurs: 36
 • Numer wniosku: N N519 384036
 • Tytuł: Narzędzia dygitalizacji tekstów na potrzeby badań filologicznych
 • Kierownik: Janusz S. Bień
 • Instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Katedra Lingwistyki Formalnej
 • Typ projektu: własny
 • Dyscyplina naukowa: Metody Komputerowe w Nauce
 • Decyzja wydana: finansowany
 • Dotacja rekomendowana przez Komisję: 118 700 zł
 • Dotacja przyznana przez Ministra: 118 700 zł
 • Termin rozpoczęcia umowy: 2009-05-13
 • Termin zakończenia umowy: 2012-05-12 (pierwotnie 2011-11-12)

Sprawozdanie merytoryczne

Wyniki - Results

Updated