Wiki

Clone wiki

ndt / LindeOVA

Maszyna wirtualna (Open Virtual Appliance dla VirtualBox) LindeII.ova (około 4,5 GB) zawiera system Debian GNU/Linux i m.in. programy Poliqarp, Poliqarp for DjVu i prototyp djview4poliqarp skonfigurowane do obsługi korpusu zawierającego skany i wyniki OCR dla drugiego wydania słownika Lindego wykonane w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW.

Updated