Wiki

Clone wiki

ndt / LindeOVA

Maszyna wirtualna (Open Virtual Appliance dla VirtualBox) (około 4,5 GB) zawierająca system Debian GNU/Linux i m.in. programy Poliqarp, Poliqarp for DjVu i prototyp djview4poliqarp skonfigurowane do obsługi korpusu zawierającego skany i wyniki OCR dla drugiego wydania słownika Lindego wykonane w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW nie jest już obecnie udostępniana, bo analogiczny (choć nieidentyczny) korpus jest obecnie publicznie dostępny jako https://szukajwslownikach.uw.edu.pl/slownik-lindego-nowy/.

Updated