Wiki

Clone wiki

ndt / d_djv4s

Zrzuty ekranu

Instalacja

  • GNU/Linux:

Kompilacja ze źródeł: po zainstalowaniu zależności należy wykonać komendę

dpkg-buildpackage -b -rfakeroot

  • MS Windows

W zasadzie kompilacja powinna być możliwa, ale nie testowano tej możliwości.

Updated