Wiki

Clone wiki

ndt / d_djview4p

Zrzuty ekranu

Instalacja

  • GNU/Linux:

Jest dostępny pakiet dla Debian wheezy: djview4poliqarp.

Kompilacja ze źródeł: po zainstalowaniu zależności należy wykonać komendę

dpkg-buildpackage -b -rfakeroot

  • MS Windows

Instalator w przygotowaniu.

Pomoc

Updated